[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Trend Micro Internet Security: démant a pár nečistot KE STAŽENÍ

Trend Micro patří k známým firmám světa IT zabezpečení. Věnuje se především budování komplexních řešení pro poskytovatele cloudových služeb, korporátní prostředí a jiné velké organizace. Trend Micro Internet Security pro domácnosti tak sice není jejich primárním produktem, nicméně těží z navázané infrastruktury a poskytuje vysoce kvalitní zabezpečení základních utilit i pokročilých nástrojů. Ovšem s několika mouchami na kráse. Který aspekt převáží?

 

Trend Micro Internet Security má offline instalátor - a ten je třeba rozbalit

Trend Micro Internet Security používá dnes už stále méně vídaný offline instalátor. Veškerá data o velikosti 247 MB si stáhne rovnou, rozbalí je a instaluje lokálně (bez dalšího nadbytečného využívání online prostředků). Provede kontrolu systému (System Check) na přítomnost jiných antivirových programů a jiného nekompatibilního softwaru:) a jme se instalovat. Jen oznámí, že při pro své funkce mj. potřebuje provádět i sběr dat, dá nakouknout do licenčních podmínek, rovnou instaluje do umístění na systémovém disku (nedává na výběr umístění) a do prohlížečů přiinstaluje rozšíření Trend Micro Toolbar. 

Vytčeným adresářům je možno poskytnout extra vrstvu zabezpečení proti ransomwaru - stačí je zahrnout do činnosti nástroje Folder Shield

Hned po startu nabídne vytvoření složky pro zvlášť citlivé dokumenty, které je třeba chránit před zašifrováním ransomwarem. Té Trend Micro věnuje zvláštní pozornost při monitorování systémy v rámci ochrany proti ransomwaru. Defaultně jsou pro ochranu vybrány Dokumenty, Obrázky a OneDrive, nicméně lze to uživatelsky změnit a jakýmkoliv způsobem rozšířit - i na celé disky včetně ochrany všech připojených USB disků. Po nastavení antiransomwaru si Trend Micro (opět jako dnes už málokterý antivirus) vyžádá restartování v rámci aktualizace programu na nejnovější verzi. 

Vizuální pojetí konzole Trend Micro Internet Security si našlo cestu k modernímu vzhledu

Výchozí rozhraní nás uvítá grafikou, která lehce připomíná grafický styl, který následoval hned po dřevních dobách internetu - nicméně je to už prostředí vizuálně aktuální, bez zbytečně akcentovaných efektů a přechodů - a ty lze navíc i zcela vypnout (Settings - Other Settings - Background and Animation - odškrtnout volbu Show animation effects on the main console). Tamtéž lze změnit i naskinování hlavní konzole: na své si přijdou milovníci barviček, přírody i technofetišisté. Prostředí vládne angličtina. Neangličtinářům napoví intuitivní rozhraní a běžně používané termíny. 

Antivirus a nastavení systémového firewallu povýšené o utilitu Firewall Booster činí z Trend Micro Internet Security špičkové zabezpečení

Antivirus

Rozhraní je vskutku odladěné, snadno a intuitivně ovládatelné. SCAN rovnou spouští výchozí rychlý sken - ten lze alternovat pomocí šipky vedle tlačítka skenem úplným a cíleným. Skeny na vyžádání doprovází realtimový perzistentní štít a filtrování webového provozu, jejichž bližší nastavení se skrývá v sekci Device. 

Obecně je antivirové zabezpečení Trend Micro hodnoceno velmi dobře až výborně,  mám-li reflektovat školometský systém:) Antivirové laboratoře AV-Comparatives i AV-Test dlouhodobě zaznamenávají zachycení škodlivého kódu blížící se 100 %, a to jak v čistě laboratorních testech, tak v testech simulujících operační systémy běžného uživatele. Jen AV-Comparatives svého času zaznamenávali vyšší míru falešně pozitivních alarmů. To mohlo být dříve dáno i nastavení antivirových štítů, které je dnes již lépe odladěné. 

Defaultně je Trend Micro ke skenování již před spuštěním systému. Pro vyhodnocování hrozeb používá dnes již běžnou analýzu chování, kterou za pomoci cloudu vyhodnocuje modely strojového učení. Výchozí konfigurace vylučuje ze skenování archivy. Výchozí úroveň ochrany je nastavena na automaticky proměnlivou mezi dalšími dvěma možnostmi, a to sice Normální a Hypersenzitivní. Normální přitom reaguje na zjevně zákeřné chování programů, kdežto Hypersenzitivní agresivně zasahuje do činnosti všech programů, který by jen mohly představovat riziko. Proměnná úroveň má údajně vyvážena balancovat mezi těmito možnostmi. 

Trochu nestandardní je defaultní nastavení nekomunikace s uživatelem. Totiž pro vše, co Trend Micro pochopí jako: žertovný program, potenciálně nechtěnou aplikaci či program vykazující jakýkoliv náznak škodlivého chování - je nastaveno automatické vymazání. Ale možná většina uživatelů nevyžaduje konzultaci před tím, než mu antivirus něco smaže:)

PC Health Checkup obecně zhodnotí úroveň optimalizace Windows a poskytne detaily ke zlepšení

PC Health Checkup

Optimalizátor PC Health Checkup projde programy spouštěné se startem Windows, potenciálně nepotřebné soubory, soubory potenciálně narušují soukromí... fakticky prochází:

 • nastavení služby Windows Update, firewallu, Internet Exploreru, služby Řízení uživatelských účtů, aktualizace Flash playeru a
 • dočasné soubory Windows, historii aktualizací Windows, dočasné soubory prohlížečů, aplikací a obsah koše. 

Z analýzy vyvodí hodnocení systému a hrubé možnosti toho, co možno „optimalizovat“. Fakticky je ovšem neselektivní - kupř. dočasné soubory prohlížečů nestrukturuje podle jednotlivých prohlížečů, ani podle druhu dočasného obsahu, což se fakticky rovná riziku snížení uživatelského komfortu používání hlavního prohlížeče. Navíc Koš si přímo z plochy každý vymaže sám. Množinu všeho možného kódu spouštěného po startu neprochází tak detailně jako kupř. Glary Utilities, nýbrž spíše povrchně. Optimalizátor PC Health Checkup je v celku bezpečnostního balíku vlastně jen tak do počtu. 

Mute Mode

Režim ztišení Mute Mode je víc, než se zdá. Samozřejmě plní očekávané: jsou pozastaveny všechna upozornění, která nesplňují status kritického upozornění. Mute Mode ovšem navíc umožňuje pozastavit Windows Update, a tak nebýt překvapen uprostřed práce jeho špatným nastavením. A ještě k tomu dává na výběr k pozastavení všech programů nainstalovaných v systému pokaždé, když je spuštěn Mute Mode. Díky tomu lze Mute Mode použít jako plnohodnotnou alternativu herních režimů, které nabízejí konkurenční produkty. 

Trend Micro Internet Security: nástroje skupiny Privacy

Privacy

Předchozí nástroje spadaly do sekce Device, ale nebylo třeba ji zmiňovat zvlášť. Skupina Privacy si to naopak zaslouží, neboť její koncepční svázanost je mnohem vyšší. 

Upozornění Privacy Scanner injektované přímo na zeď Facebooku

Privacy Scanner

Privacy Scanner funguje prostřednictvím doplňku Trend Micro Toolbar nainstalovaného do Google Chrome, Mozilly Firefox a Internet Exploreru. Na sociálních sítích, respektive na Facebooku, Twitteru a LinkedIn prochází nastavení soukromí a uživateli přímo na konkrétních webech injektuje do stránky upozornění včetně odkazu k patřičným doporučením. Po odkliknutí se objeví nová stránka prohlížeče generovaná doplňkem, na níž jsou nejen vypsány jednotlivé konfigurace, které nejsou pro zachování soukromí ideální, ale zároveň doporučeno konkrétní nastavení, které lze přímo z rozhraní doplňku změnit. 

Bohužel ovšem Privacy Scanner funguje bezproblémově pouze s Facebookem. Nastavení LinkedInu je třeba zkontrolovat přímo ze stránky generované rozšířením (injektáž kódu nefunguje) a Twitter nepovolí doplňku přístup ani po přihlášení. Sekce je vůbec delší dobu nespravovaná, nalézá se v ní totiž i položka již neexistujícího Google+. A obdobně funguje kontrola nastavení prohlížečů: Firefox zkontroluje, Google Chrome nikoliv, protože aktuálně funkcionalita nefunguje. Trochu passé je i kontrola takového nastavení, jako je zasílání požadavku Do Not Track, který weby spoustu let vesele ignorují.

Takže nápad dobrej, ale vývoj zanedbanej.

Social Networking Protection

Social Networking Protection se stará o kontrolu všech odkazů všech příspěvků na všech podporovaných sociálních sítích. Fakticky ovšem zprostředkovatel této funkce (doplněk prohlížečů Trend Micro Toolbar) vykonává tuto funkci i na stránkách vyhledávačů (a deklarovaně i na všech ostatních webech). Kdo chce, využije, kdo nechce, vypíná - každý však chápe nedostatečně distinktivní pojetí označování této funkcionality v rámci bezpečnostního balíku Trend Micro Internet Security. 

Pay Guard

Pay Guard je zabezpečený browser, určený k práci s citlivými informacemi. Má podobu virtualizované a od systému izolované instance Google Chrome, takže i v napadaném systému, obývaném malwarem, keyloggery a snímači obrazovky, by data zadávaná v Pay Guardu měla být ušetřena prozrazení. 

Oproti dnes již běžné praxi není Pay Guard uživateli nabídnut při vstupu na weby, na nichž by jeho využití bylo potenciálně žádoucí, nýbrž ho uživatel musí manuálně/cíleně spustit buď z konzole Trend Micro nebo přes ikonickou zkratku na ploše. 

Takto zablokuje Trend Micro Internet Security přenos citlivých dat, specifikovaných v nástroji Data Theft Prevention

Data Theft Prevention

Data Theft Prevention je ochrana před neoprávněným nakládáním s citlivými údaji. Uživatel si fakticky vytvoří zaheslovanou databázi řetězců znaků, které zakáže Trend Micro internetovým prostředkům komunikovat mimo systém. Databáze se hodí kupř. ke znepřístupnění čísel platebních karet, ale v podstatě zakáže online prostředkům odkomunikovat jakýkoliv řetězec znaků. Stejně tak můžete do databáze vložit rodná čísla, telefonní čísla, hrací přezdívky, jména dětí - v podstatě cokoliv, co vás napadne.

A fakticky Data Theft Prevention využijete i pro blokování nežádoucích internetových portálů - stačí zadat jejich jména, vymazat historii browserů, a už nikdo na vašem počítači neotevře např. portály ovládané Agrofertem. Blokování lze navíc i jednorázově zrušit - stačí zadat heslo k databázi - proto se dá Data Theft Prevention výborně použít právě pro zmíněné chránění platebních údajů. Samotná aplikace doporučuje nezadávat celý citlivý řetězec, ale jen jeho část - a to z důvodu vyššího zabezpečení. Jednak protože tak může být zabezpečeno více variant zadání onoho řetězce, a jednak protože i kyberútoky mohou cílit právě takto vytvářené databáze citlivých údajů. 

Nástroje skupiny data: Folder Shield doprovází ještě skartovač Secure Erase

Data: Folder Shield a Secure Erase

Sekce Data obsahuje již zmíněný Folder Shield a skartovač Secure Erase. Před ransomwarem chráněná systémová umístění neobsahují žádná další nastavení - krom přidání dalších umístění. Při aktivaci skartovače si vybereme, zda budeme Koš využívat klasicky - tedy k odkládanému vymazávání souborů, nebo zda je chceme rovnou vymazat skartovací metodou. Trend Micro využívá coby skartovací metody sedminásobný přepis fyzického umístění dat na disku.

Rodičovská kontrola umožňuje velmi podrobné nastavení limitů používání počítače

Family: Parental Control

Sekce Family skrývá pouze jednu položku: rodičovskou kontrolu. Ta umožňuje kontrolu nad různými způsoby užívání počítače dětmi - a tak: 

 • zevrubně filtruje webový provoz (a to včetně stránek, které Trend Micro nemá kategoriálně označené - volba Block Untested Websites); 
 • velmi podrobně dovoluje omezovat časy strávené na počítači: jak specifickými hodinami pro konkrétní dny v týdnu, tak časovými limity pro pracovní a víkendové dny; 
 • lze s její pomocí nastavit i blokování či časové omezování spuštění konkrétních programů...

a to vše pro každý podřízený účet zvlášť, navíc se šablonami pro různé věkové kategorie v sekci filtrováním webového provozu. 

Nastavení Trend Micro Internet Security rozděluje na bezpečnostní - a ta ostatní

Nastavení Trend Micro Internet Security

Trend Micro Internet Security rozeznává 2 stupně nastavení: jednak ty, které se týkají přímo bezpečnostních aplikací, a pak všechna ostatní. Podrobná nastavení antiviru doplňuje povšechná konfigurace PC Health Check, nastavení úrovně ochrany internetu a síťového provozu. Zde se jen nabízí možnost aktivovat Firewall Booster k běžnému firewallu Windows bez bližšího nastínění či nastavení onoho Firewall Boosteru. 

A ostatní nastavení vskutku odpovídají svému jménu: jde o nastavení proxy, omezení dat na FUP připojením, nastavení sdílení dat s Trend Micro (takže je možno omezit jejich odesílání); ochrana aplikace heslem, vzhled a jediné nastavení, které je spíš bezpečnostní: upřednostnění spouštění bezpečnostního softwaru či systému při spouštění.

A v součtu...

V součtu je Trend Micro Internet Security velmi zdařilým bezpečnostním balíkem. Vysoce kvalitní základ antiviru a snad i onoho blíže neznámého Firewall Boosteru odolává všem nástrahám moderního kybersvěta. Balíku lze prominout trochu zbytečný optimalizátor PC Health Check, naopak se dá vyzvednout Mute Mode, který může sloužit jako šikovný omezovač nenažranosti běžného systému. 

Je trochu škoda, že dobře myšlené ochrany soukromí na sociálních sítích Privacy Scanner nejsou zcela funkční, a stejně tak, že Trend Micro dává najevo, že danou sekci už nějakou dobu nevyvíjí, přítomností Google+ a nekompatibilitou s Google Chrome. 

Trochu méně funkční je chráněný prohlížeč Pay Guard, naproti tomu je zajímavě pojata databáze chráněných citlivých údajů Data Theft Prevention. Užitečným pomocníkem dneška je extra vrstva ochrany proti ransomwaru v podobě Folder Shield a velmi propracovaná je rodičovská kontrola. 

Výhody Trend Micro Internet Security

 • vynikající zabezpečení základními funkcemi; 
 • šikovné pokročilé funkce Data Theft Prevention, rodičovská kontrola a Mute Mode; 
 • intuitivní prostředí - mnohem lépe uspořádané než v předchozích verzích.

Nevýhody Trend Micro Internet Security

 • angličtina - ovšem snadno překonatelná intuitivním ovládáním; 
 • absence vývoje některých modulů; 
 • averze vůči konzultaci činnosti s uživatelem - pokud chce aplikace něco zablokovat, tak to zablokuje a uživateli jen oznámí. Pro odblokování je třeba zafárat hluboko do nastavení, najít patřičný whitelist, přidat položku. Při opakovaném pokusu o spuštění je položka opět zablokováno - teprve nyní ovšem Trend Micro dá uživateli i možnost ji skutečně spustit. 

Obecné zabezpečení Trend Micro Internet Security jednoznačně převažuje nad parciálními nedodělky sekundárních modulů, a proto jej nelze než doporučit ke koupi.

 

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

McAfee Total Protection: kvalitní výsledky, ale nic moc podání

Software McAfee má nezáviděnou pozici, kterou si ovšem vybudoval sám. A to sice nešťastným způsobem nabídky, který ho zařadil mezi crapware. Velmi často se totiž objevuje mezi softwarem, který pokud není přímo nainstalován v OEM verzích...

Outbyte PC Repair: kočkopes a přešlapy

Outbyte PC Repair má rozhodně zajímavý design prvotního skenu. Projede, identifikuje problémy a nabídne řešení v jedné dlouhé sekvenci - bez nutnosti se proklikávat jednotlivými položkami a v nich ještě hledat co a jak. Nicméně...

Wise Care 365 si nechává ty nejlepší špeky jen pro platící

Wise Care 365 je optimalizátor odladěný léty vývoje. Je přehledný, lokalizovaný, bezpečný díky zálohování prováděných změn. A jak se za roky ladil program sám, tak se ladil i jeho prodej. Jestliže ho chcete na jeden klik - či...

Comodo System Utilities: mrtvý program s živou prezentací

Bezpečnostní firmy prezentují na svých stránkách různé produkty. Někdy se ovšem i jim podaří nejen prezentovat ukončený program, ale ani neupozornit na to, že je ukončený - a navíc ho nabídnout i k instalaci. Tím celý fór nekončí...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama