[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Netgate Internet Security: nikoliv s dobou KE STAŽENÍ

Netgate Internet Security nabízí uživateli firewall, on-demand skenování a rezidentní štíty. Ač se názvem zdá pocházet z anglického prostředí, již při instalaci spustí češtinou. Jeho maximální jednoduchost neruší přítomnost pokročilých nástrojů, ani pokročilých nastavení. Je otázkou, zda si najde zákazníky mezi příznivci staršího pojetí antiviru.

 

Na úvod potěší čeština

Ač Netgate Internet Security se zdá být neslovanského původu, opak je pravdou. Jeho vývojář je sice Slovák, nicméně ani čeština v programu nechybí. Můžete tedy předpokládat o to snadnější ovládání. V případě, že systém zobrazí dotaz na instalaci ovladače FortKnox Firewall NDIS miniport, je třeba ho potvrdit. A instalaci finalizovat restartem počítače. 

Hned po restartu na nás bafne upozornění, že tady máme jen 15 dní zadarmo

Po restartu na nás bafne upozornění na 15denní trial jak firewall, tak antimalwarového balíku, a už můžeme pracovat. Teda skoro...

FortKnox Firewall blokuje dokonce i komunikace přidruženého produktu Spy Emergency

Firewall FortKnox

...firewall se totiž pustí do práce a začne se nás dotazovat na síťovou komunikaci. Což je samozřejmě v normě, pokud by ty dotazy nebyly zcela triviální. FortKnox totiž nemá defaultně nastavena síťová pravidla ani pro přidružený antimalwarový Spy Emergency, takže nastává rozličně dlouhá série dotazů, mezi nimiž nechybí volání vzdálených služeb jádrových služeb Windows, Office, na pozadí se automaticky aktualizujících otravů (např. Opera auto-updater), veškerých spouštěných programů, které kontrolují aktuálnost vlastních verzí, a jiných. Takový přehled může být samozřejmě zajímavý nejen pro bezpečnostní paranoiky, ale i pro každého, koho zajímá, které programy mají potřebu automaticky vyhledávat své aktualizace i bez spuštění. Pro běžného uživatele se to ovšem může stát martyriem, zvlášť pokud chce na dotaz fundovaně odpovědět. FortKnox totiž nenabízí jednoduché zjištění volané IP, ani její zkopírování. Nicméně dá se to odklikat.

Firewall sám už umožní přímé vyhledání dalších informací o vzdálených serverech, a uživatel se díky tomu může fundovaně rozhodnout o jejich povolení či blokaci

Ve FortKnox firewallu dále najdeme:

 • Statistiky - aka historii přicházejících, odcházejících a útočných přenosů; 
 • Spojení - detaily spojení vč. místní IP, vzdálené IP, stavu, přidruženého procesu, množství přijatých a odeslaných bajtů. Zde už FortKnox nabízí i vyhledání IP pomocí WhoIs Lookup, vyhledání IP na mapě, provedení Trace Route;
 • Nastavení všeho od provozu aplikace a hromadná nastavení přes pokročilou konfiguraci jednotlivých ochran a způsobů detekcí až po specifikace ICMP a nastavení vytvářených záznamů; 
 • Rozšířené - tj. ruční přidání i automatický import/export rozšířených pravidel; 
 • Aplikace - přehled individuálních pravidel aplikací; 
 • Záznamy o přístupu k jednotlivým síťovým přenosům. 

On-demand skeny jsou první nabídkou Netgate Internet Security Spy Emergency

Spy Emergency

Balík ochran je v rámci aplikace nazýván Spy Emergency. Jeho výchozí obrazovkou je druhá položka menu Hledání, což je rozhraní antivirových skenů na požadavek. Klasicky jsou zde zastoupeny rychlý, kompletní a volitelný. A doplňuje je sken systémových služeb. 

První položky upřesňující práci rezidentní ochrany

Rezidentní štíty si nevysloužily samostatnou kategorii v hlavním menu. Najdeme v Nastavení - Aktivní štíty. Jsou mezi ně řazeny i parciální ochrany jako Štít domovské stránky. A jejich konfigurace spočívá ve výběru spustit vs. zastavit.

Další nastavení permanentní ochrany najdeme v položce Engine, v níž se skrývají heuristiky, procházení archivů, automatické opravy škod po malware, nastavení hloubky procházení aj.

Dále je zde: 

 • Anti-Spam pro ochranu emailových klientů;
 • Databáze specifikující, které definice se mají automaticky aktualizovat a v jakém intervalu; 
 • Spy Emergency vztahující se k aplikaci coby celku. Obsahuje plánovač skenů a konfigurace typu automatické spouštění, automatická aktualizace virových definic apod. a 
 • Různé - zahrnující ověřování identit stránek, nastavení vyhledávácích stránky Internet Exploreru; vyčištění dočasných souborů systému a Internet Exploreru a nástroj Analyzer Tool pro odeslání neznámého malwaru.

Netgate Internet Security myslí s výjimkami pouze na P2P klienty

V rozhraní je dále umístěna Pomoc pro kontakt podpory, sekce Koupit pro zakoupení produktu, prázdnotou zející Novinky, virová karanténa, zde nazvaná Klec a zajímavě pojaté Výjimky, které již obsahují předdefinovaný seznam P2P klientů a zároveň postrádají možnost přidat výjimky vlastní.

Zcela první položka menu Stav podává obecné informace o aplikaci

Nejvýše umístěná položka Stav nabízí obecné informace o provozu programu, možnost přepnout mezi standardním a hloubkovým prohledáváním a možnost okamžitě aktualizovat databázi virových definic.

Netgate Internet Security v souhrnu

Grafický design Netgate Internet Security nevypadá nejnověji. Na designu samém samozřejmě příliš nezáleží, ovšem jen do té míry, do jaké se tato zastaralost nevyskytuje i v dalších prvcích programu. Uspořádání ovládání neodpovídá trendu či běžnému konsenzu. V momentě, kdy se spustí on-demand test, je rozhraní nepřístupno další práci. Nabídka dodatečných modulů neodpovídá tomu, co je běžně očekáváno od balíku bezpečnostních aplikací nesoucích název Internet Security. Pojetí výjimek je substandardní. A ostatně i prázdnota položky Novinky odkazuje k jedinému - vývoj aplikace se zastavil, není inovována, je zastaralá a jen těžko obstojí v měření sil s konkurencí. 

Hlavní výhody Netgate Internet Security

 • čeština a jednoduché ovládání; 
 • volitelné on-demand skeny; 
 • velmi nízká cena základní a jediné verze produktu - tj. doživotní licence pro 3 počítače á Kč 990,- u výrobce. Na shopu Instaluj se dá pořídit ještě výhodněji - s 18% slevou - za pouhých Kč 812,-.

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

McAfee Total Protection: kvalitní výsledky, ale nic moc podání

Software McAfee má nezáviděnou pozici, kterou si ovšem vybudoval sám. A to sice nešťastným způsobem nabídky, který ho zařadil mezi crapware. Velmi často se totiž objevuje mezi softwarem, který pokud není přímo nainstalován v OEM verzích...

Outbyte PC Repair: kočkopes a přešlapy

Outbyte PC Repair má rozhodně zajímavý design prvotního skenu. Projede, identifikuje problémy a nabídne řešení v jedné dlouhé sekvenci - bez nutnosti se proklikávat jednotlivými položkami a v nich ještě hledat co a jak. Nicméně...

Wise Care 365 si nechává ty nejlepší špeky jen pro platící

Wise Care 365 je optimalizátor odladěný léty vývoje. Je přehledný, lokalizovaný, bezpečný díky zálohování prováděných změn. A jak se za roky ladil program sám, tak se ladil i jeho prodej. Jestliže ho chcete na jeden klik - či...

Comodo System Utilities: mrtvý program s živou prezentací

Bezpečnostní firmy prezentují na svých stránkách různé produkty. Někdy se ovšem i jim podaří nejen prezentovat ukončený program, ale ani neupozornit na to, že je ukončený - a navíc ho nabídnout i k instalaci. Tím celý fór nekončí...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama