[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Netgate Internet Security: nikoliv s dobou KE STAŽENÍ

Netgate Internet Security nabízí uživateli firewall, on-demand skenování a rezidentní štíty. Ač se názvem zdá pocházet z anglického prostředí, již při instalaci spustí češtinou. Jeho maximální jednoduchost neruší přítomnost pokročilých nástrojů, ani pokročilých nastavení. Je otázkou, zda si najde zákazníky mezi příznivci staršího pojetí antiviru.

 

Na úvod potěší čeština

Ač Netgate Internet Security se zdá být neslovanského původu, opak je pravdou. Jeho vývojář je sice Slovák, nicméně ani čeština v programu nechybí. Můžete tedy předpokládat o to snadnější ovládání. V případě, že systém zobrazí dotaz na instalaci ovladače FortKnox Firewall NDIS miniport, je třeba ho potvrdit. A instalaci finalizovat restartem počítače. 

Hned po restartu na nás bafne upozornění, že tady máme jen 15 dní zadarmo

Po restartu na nás bafne upozornění na 15denní trial jak firewall, tak antimalwarového balíku, a už můžeme pracovat. Teda skoro...

FortKnox Firewall blokuje dokonce i komunikace přidruženého produktu Spy Emergency

Firewall FortKnox

...firewall se totiž pustí do práce a začne se nás dotazovat na síťovou komunikaci. Což je samozřejmě v normě, pokud by ty dotazy nebyly zcela triviální. FortKnox totiž nemá defaultně nastavena síťová pravidla ani pro přidružený antimalwarový Spy Emergency, takže nastává rozličně dlouhá série dotazů, mezi nimiž nechybí volání vzdálených služeb jádrových služeb Windows, Office, na pozadí se automaticky aktualizujících otravů (např. Opera auto-updater), veškerých spouštěných programů, které kontrolují aktuálnost vlastních verzí, a jiných. Takový přehled může být samozřejmě zajímavý nejen pro bezpečnostní paranoiky, ale i pro každého, koho zajímá, které programy mají potřebu automaticky vyhledávat své aktualizace i bez spuštění. Pro běžného uživatele se to ovšem může stát martyriem, zvlášť pokud chce na dotaz fundovaně odpovědět. FortKnox totiž nenabízí jednoduché zjištění volané IP, ani její zkopírování. Nicméně dá se to odklikat.

Firewall sám už umožní přímé vyhledání dalších informací o vzdálených serverech, a uživatel se díky tomu může fundovaně rozhodnout o jejich povolení či blokaci

Ve FortKnox firewallu dále najdeme:

 • Statistiky - aka historii přicházejících, odcházejících a útočných přenosů; 
 • Spojení - detaily spojení vč. místní IP, vzdálené IP, stavu, přidruženého procesu, množství přijatých a odeslaných bajtů. Zde už FortKnox nabízí i vyhledání IP pomocí WhoIs Lookup, vyhledání IP na mapě, provedení Trace Route;
 • Nastavení všeho od provozu aplikace a hromadná nastavení přes pokročilou konfiguraci jednotlivých ochran a způsobů detekcí až po specifikace ICMP a nastavení vytvářených záznamů; 
 • Rozšířené - tj. ruční přidání i automatický import/export rozšířených pravidel; 
 • Aplikace - přehled individuálních pravidel aplikací; 
 • Záznamy o přístupu k jednotlivým síťovým přenosům. 

On-demand skeny jsou první nabídkou Netgate Internet Security Spy Emergency

Spy Emergency

Balík ochran je v rámci aplikace nazýván Spy Emergency. Jeho výchozí obrazovkou je druhá položka menu Hledání, což je rozhraní antivirových skenů na požadavek. Klasicky jsou zde zastoupeny rychlý, kompletní a volitelný. A doplňuje je sken systémových služeb. 

První položky upřesňující práci rezidentní ochrany

Rezidentní štíty si nevysloužily samostatnou kategorii v hlavním menu. Najdeme v Nastavení - Aktivní štíty. Jsou mezi ně řazeny i parciální ochrany jako Štít domovské stránky. A jejich konfigurace spočívá ve výběru spustit vs. zastavit.

Další nastavení permanentní ochrany najdeme v položce Engine, v níž se skrývají heuristiky, procházení archivů, automatické opravy škod po malware, nastavení hloubky procházení aj.

Dále je zde: 

 • Anti-Spam pro ochranu emailových klientů;
 • Databáze specifikující, které definice se mají automaticky aktualizovat a v jakém intervalu; 
 • Spy Emergency vztahující se k aplikaci coby celku. Obsahuje plánovač skenů a konfigurace typu automatické spouštění, automatická aktualizace virových definic apod. a 
 • Různé - zahrnující ověřování identit stránek, nastavení vyhledávácích stránky Internet Exploreru; vyčištění dočasných souborů systému a Internet Exploreru a nástroj Analyzer Tool pro odeslání neznámého malwaru.

Netgate Internet Security myslí s výjimkami pouze na P2P klienty

V rozhraní je dále umístěna Pomoc pro kontakt podpory, sekce Koupit pro zakoupení produktu, prázdnotou zející Novinky, virová karanténa, zde nazvaná Klec a zajímavě pojaté Výjimky, které již obsahují předdefinovaný seznam P2P klientů a zároveň postrádají možnost přidat výjimky vlastní.

Zcela první položka menu Stav podává obecné informace o aplikaci

Nejvýše umístěná položka Stav nabízí obecné informace o provozu programu, možnost přepnout mezi standardním a hloubkovým prohledáváním a možnost okamžitě aktualizovat databázi virových definic.

Netgate Internet Security v souhrnu

Grafický design Netgate Internet Security nevypadá nejnověji. Na designu samém samozřejmě příliš nezáleží, ovšem jen do té míry, do jaké se tato zastaralost nevyskytuje i v dalších prvcích programu. Uspořádání ovládání neodpovídá trendu či běžnému konsenzu. V momentě, kdy se spustí on-demand test, je rozhraní nepřístupno další práci. Nabídka dodatečných modulů neodpovídá tomu, co je běžně očekáváno od balíku bezpečnostních aplikací nesoucích název Internet Security. Pojetí výjimek je substandardní. A ostatně i prázdnota položky Novinky odkazuje k jedinému - vývoj aplikace se zastavil, není inovována, je zastaralá a jen těžko obstojí v měření sil s konkurencí. 

Hlavní výhody Netgate Internet Security

 • čeština a jednoduché ovládání; 
 • volitelné on-demand skeny; 
 • velmi nízká cena základní a jediné verze produktu - tj. doživotní licence pro 3 počítače á Kč 990,- u výrobce. Na shopu Instaluj se dá pořídit ještě výhodněji - s 18% slevou - za pouhých Kč 812,-.

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

AVG TuneUp: Avast Cleanup Premium s jinými popisky

Spojení Avastu a AVG už v momentu realizace napovídalo, že dojde i k nějaké konvergenci. Otázkou bylo, k jak velké konvergenci povede? Vzájemnému propůjčení nejúčinnějších technologií mezi produkty? Společnému vývoji produktů běžících na...

Avast Cleanup Premium: jen nahlédnutí

Avast Cleanup Premium patří k okraji spektra produktů Avast, který se spíše zabývá bezpečnostními aplikacemi jak pro domácnosti, tak komplexním zabezpečením IT firem. Měl by nabízet údržbu jedním kliknutím, režim spánku pro aplikace,...

AVG Internet Security Business Edition: profesionální řešení pro profesionální nasazení

AVG Internet Security Business Edition představuje nejvyšší variantu balíku AVG připravenou pro firemní nasazení. Rozhraní a ovládání je učesáno tak, aby si s ním poradil i běžný uživatel, možnosti vzdálené správy, pokročilé...

IObit Software Updater 2: aktualizace na klik

IObit Software Updater 2 se drží jediného záměru: udržet veškerý software nainstalovaný v systému aktuální. Jeho funkčnost je zcela odladěna, a tak spolehlivě diagnostikuje naprostou většinu zastaralého softwaru a umožní jej všechen aktualizovat na jeden...


 
© 2005-2019 PS Media s.r.o. - digital world