[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

MiniTool Partition Wizard: komplexní nástroj správy diskových oddílů KE STAŽENÍ ZDARMA

MiniTool Partition Wizard je velmi užitečný nástroj pro všemožnou práci s diskovými oddíly. Účinně asistuje při základních operací, bezpečně převádí data mezi souborovými systémy i při změnách tabulek rozdělení disků mezi MBR a GPT, změní dynamické disky na běžné a pomůže i s migrací operačního systému mezi běžným harddiskem a SSD. To vše ve velmi přehledném prostředí, ve kterém možná někomu bude scházet čeština... Jak se s ním pracuje?

 

MiniTool Partition Wizard: typická instalace, navíc bez toolbarů

MiniTool Partition Wizard nainstalujeme klasickou cestou: jen vybereme umístění programu a přidání ikony na plochu. Instalujeme-li Professional Edition, budeme vyzváni k zadání licenčního klíče, bez něhož neregistrovaná podoba této verze končí po 30 dnech. 

MiniTool Partition Wizard rovnou zobrazuje objekty své práce: disky a diskové oddíly

Rozhraní MiniTool Partition Wizard

Výchozí obrazovka nám předestře všechny objekty práce MiniTool Partition Wizard - tedy disky a diskové oddíly. V horní části jsou disky a jejich rozdělení vyobrazeny graficky se zevrubným popisem, v dolní části jsou pak všechny diskové oddíly popsány podrobně. Snadno najdeme:

 • písmeno a jméno/označení jednotky; 
 • velikost oddílu s upřesněním použitého a nepoužitého místa; 
 • druh souborového systému; 
 • typ diskového oddílu (primární/logický) a 
 • jeho status (systémové, aktivní, bootovací, žádný).

Informace o diskových oddílech

MiniTool Partition Wizard: s okamžitou orientací v uložených datech pomůže Partition Explorer

Každý zobrazený diskový oddíl (neboli taky partition) lze odkliknout, načež vyskočí Partition Explorer. Jeho pomocí snadno projdeme data partition, zjistíme, kdy byla vytvořena, změněna a jakou mají velikost. 

MiniTool Partition Wizard: vlastnosti jednotlivých diskových oddílů

V horním menu MiniTool Partition Wizard najdeme ještě položku Properties, která nám zobrazí velmi podrobné informace o samotném diskovém oddílu:

 • kapacitu, množství uložených dat a volného prostoru; 
 • ID typu diskového oddílu, souborový systém, sériové číslo partition;
 • clusterovou velikost, počet vyhrazených sektorů...

Operace s diskovými oddíly

Základní operace

MiniTool Partition Wizard: základní operace s diskovými oddíly

MiniTool Partition Wizard je schopen provést i základní operace s diskovými oddíly, které bychom mohli také pomocí nástrojů Windows. Výhodou programu je, že je nabízí přehledně na jednom místě. S pomocí MiniTool Partition Wizard tedy můžeme diskový oddíl:

 • formátovat - k výběru máte souborové systému NTFS, FAT16, FAT32, Ext2, Ext3, Ext4 a Linux Swap + velikost clusteru od 512 B do 64 kB;
 • vytvořit - pokud daný disk má nealokovaný prostor, lze v něm vytvořit diskový oddíl; 
 • smazat;
 • posunout a změnit jeho velikost;
 • sloučit s jiným diskovým oddílem;
 • rozdělit na více diskových oddílů - pomocí posuvníku určíte, jakou velikost má mít nový oddíl, přičemž zabrání poškození dat na oddílu, který není prázdný;
 • kopírovat; 
 • skrýt - v případě potřeby ochrany důležitých dat; 
 • změnit jeho označení;
 • změnit písmeno diskové jednotky;
 • změnit velikost clusterů;
 • konvertovat jeho souborový systém z FAT na NTFS bez formátování;
 • změnit jeho typ z primárního na logický;
 • změnit jeho sériové číslo;
 • změnit ID typu diskového oddílu;
 • Surface Test - provést test na vadné sektory oddílu;  
 • Check File System - provést kontrolu a opravu diskového oddílu pomocí nástroje chckdisk; 
 • Align Partition - tzv. zarovnat diskový oddíl, čím se upraví logická struktura disku tak, aby odpovídala struktuře fyzické. Užití nástroje je vhodné při kopírování diskových oddílů z běžných harddisků na SSD;
 • Wipe Partition - důkladně smazat veškerá data diskového oddílu jejich přepsáním nulami a jedničkami. Nabízí několik metod důkladného vymazání až po DOD Standard 5220.28 STD provádějící 7 takových přepisů.

Průvodci pro složitější operace MiniTool Partition Wizard

Kopírování diskových oddílů a celých disků

MiniTool Partition Wizard: kopírování celého disku na jiný

MiniTool Partition Wizard umožňuje jak kopírování jednotlivých diskových oddílů, tak celých disků. Při rozsáhlejší práci je vhodné zdroj i cíl zkontrolovat alespoň pomocí Surface Test na přítomnost poškozených sektorů. Pak už stačí vybrat zdrojový disk/oddíl, cílový disk a způsob kopírování/umístění na cílovém disku: přizpůsobení oddílu cílovému disku, zkopírování celého oddílu beze změny jeho velikosti a editování oddílů cílového disku ještě před samotným kopírováním.

MiniTool Partition Wizard: obnova ztracených diskových oddílů

Obnova ztracených diskových oddílů

Průvodce Partition Recovery Wizard nám pomůže při obnově smazaných či ztracených disků. Při prohledávání disků můžeme zvolit jeho plné prohledání či prohledání specifické (určením rozmezím prohledávaných sektorů či logických bloků) a určit zda použijeme rychlý sken pro nalezení celý partition, či sken důkladný pro prohledání každého sektoru (optimálně v určeném rozmezí prostoru disku). 

MiniTool Partition Wizard: migrace operačního systému mezi HDD a SSD

Migrace operačního systému mezi HDD a SSD disky

Při migraci vybereme cílový disk (s tím, že jeho data budou kompletně vymazána), disk zdrojový, upřesníme možnosti migrace (jako u kopírování oddílů/disků) a můžeme migrovat. Pro bootování z cílového disku migrace ho musíme označit coby výchozí v BIOSu.

Krom zmíněných funkcí nabízí MiniTool Partition Wizard ještě:

 • změnu tabulky rozdělení disku ze starší MBR na novější GPT, která umožňuje pracovat s velkými pevnými disky a vytvářet více diskových oddílů; 
 • převod konfigurace pevného disku coby dynamického na běžný a
 • možnost sejmutí obrazovky (v menu - Help - Make Screenshot), což se sice může zdát jako drobnůstka, ale při změně konfigurací diskových oddílů a disků je vždy dobré vědět, jak vypadalo nastavení parametrů předtím, než nám vše zmizlo:).

MiniTool Partition Wizard: kouzelník pro rozdělení disků

MiniTool Partition Wizard

MiniTool Partition Wizard je velmi šikovný nástroj pro práci s disky a diskovými oddíly. Poskytuje nejen základní nástroje pro správu oddílů, ale také užitečné průvodce pro komplikovanější operace a pokročilé nástroje typu zarovnání (či sladění) SSD, oboustranný převod MBR a GPT tabulek rozdělení disků a převod dynamického disku na běžný. Spustíte ho na Windows od verze 2000 výše, ať už v 32 či 64bitové podobě.

Výhody MiniTool Partition Wizard

 • přehledné a snadno ovladatelné prostředí; 
 • obsahuje všechny nástroje pro správu disků a diskových oddílů; 
 • bezpečnost prováděných operací je zajištěna přidáním do aplikační fronty, odsouhlasením varování a pokročilou technologií správy diskových oddílů.

Nevýhody MiniTool Partition Wizard

 • není počeštěn; 
 • free verze neobsahuje všechny nástroje - což se dá ovšem sanovat zakoupením.

Oficiální stránky produktu jsou pak na adrese partitionwizard.com.

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

McAfee Total Protection: kvalitní výsledky, ale nic moc podání

Software McAfee má nezáviděnou pozici, kterou si ovšem vybudoval sám. A to sice nešťastným způsobem nabídky, který ho zařadil mezi crapware. Velmi často se totiž objevuje mezi softwarem, který pokud není přímo nainstalován v OEM verzích...

Outbyte PC Repair: kočkopes a přešlapy

Outbyte PC Repair má rozhodně zajímavý design prvotního skenu. Projede, identifikuje problémy a nabídne řešení v jedné dlouhé sekvenci - bez nutnosti se proklikávat jednotlivými položkami a v nich ještě hledat co a jak. Nicméně...

Wise Care 365 si nechává ty nejlepší špeky jen pro platící

Wise Care 365 je optimalizátor odladěný léty vývoje. Je přehledný, lokalizovaný, bezpečný díky zálohování prováděných změn. A jak se za roky ladil program sám, tak se ladil i jeho prodej. Jestliže ho chcete na jeden klik - či...

Comodo System Utilities: mrtvý program s živou prezentací

Bezpečnostní firmy prezentují na svých stránkách různé produkty. Někdy se ovšem i jim podaří nejen prezentovat ukončený program, ale ani neupozornit na to, že je ukončený - a navíc ho nabídnout i k instalaci. Tím celý fór nekončí...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama