[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jv16 PowerTools X: komplexní správa a údržba počítače KE STAŽENÍ

Pomocí jv16 PowerTools X optimalizujete nejrůznější systémové funkce, prohrabete se vším možným haraburdím, provedete se systémem a jeho daty téměř vše, co budete chtít. Navíc změny pojistíte zálohami nastavení a body obnovy a sami si určíte míru agresivity a detailní konfiguraci nejrůznějších funkcí programu. A že je těch funkcí, nástrojů a jejich nastavení v jv16 PowerTools X mraky.

 

Instalace a prvotní nastavení

jv16 Powertools X: výběr instalačních balíčků

Jv16 PowerTools X nainstalujeme a budeme provozovat v angličtině:

 • odsouhlasíme licenční podmínky;
 • vybereme požadované součásti programu (jazykové balíčky, příručka, přidání ikony na plochu a do panelu rychlého spuštění);
 • určíme umístění. 

Po odsouhlasení souhrnu voleb se jv16 PowerTools X spustí instalaci. Ještě si dotahá několik dodatečných komponent a už máme nainstalováno.

Rychlý Tutorial prvotního nastavení jv16 PowerTools X

Po spuštění jv16 PowerTools X nás čeká ještě rychlý tutoriál: zvolíme, zda chceme složitější či jednodušší prostředí, a určíme místa vyjmutá z optimalizace a zvolíme automatické aktualizace. Nakonec se provede prvotní nastavení programu, při němž je analyzován systém a zálohovány kritické položky registru. Program restartuje a je připraven k činnosti.

Výchozí obazovka prostředí jv16 PowerTools X

Na hlavní obrazovce  vidíme

 • vlevo menu Tool categories kategorií nástrojů;
 • pod ním menu Configuration položek vztahujících se k samotnému programu;
 • vpravo rozbalenou aktuální kategorii nástrojů (na obr. Home);
 • a aktuální hodnocení systému programem About Your System.

Home: hlavní nástroje

Položka Home zahrnuje hlavní nástroje jv16 PowerTools X.

Clean and fix my computer

Po odkliknutí Clean and fix se dostaneme k nastavení. Určíme jeho agresivitu na škále od Extra safe po Aggressive a zahrneme utilitky Startup Optimizer a Registry Compactor. Základní nastavení modifikuje položkami:

 • Additional safety - zde lze odškrtnout výchozí konfiguraci, která z optimalizace vynechává bezpečnostní, zálohovací a serverový software;
 • Additional options - zde můžeme přidat defaultně vyloučené soubory hlášení chyb, minimalizovat vytížení procesoru programem a ještě upřesnit jeho chování v detailech.

Clean and fix: základní nastavení

Nástroj spustíme tlačítkem Start a Clean and fix se dá do práce...

Clean and fix prochází nejrůznější softwarové součásti systému

Výsledky jv16 PowerTools X prezentuje přehlednou tabulkou rozdělenou do kategorií, kde je každá položka popsána, označeno její umístění a její vliv na optimalizované funkce systému.

Výsledky Clean and fix roztříděné do kategorií

Uninstall software and leftovers

Odinstalátor proskenuje software a zbytky instalací. Následně vypíše seznam instalovaného softwaru, různých zbytků aplikací, systémových komponent a updatů, které je možno odinstalovat běžně nebo nuceně s restartem. Nástroj nezálohuje, na což nás upozorní, abychom postupovali při odinstalaci opatrně. 

Odinstalátor si poradí i se zbytky softwarových instalací a nepotřebnými komponentami systému

Control which programs start automatically

Tento nástroj je klasický, základní správce programů spouštěných při startu Windows. Zahrnuje pouze základní informace o inicializovaných aplikacích a běžné operaci s nimi. Není zde žádné hodnocení jednotlivých položek, bližší informace, či pokročilé funkce typu spustit s definovaným zpožděním.

Správce aplikací spouštěných při bootování

Speed up my computer´s startup

Pod Speed up my computer´s startup se skrývá optimalizátor bootování, který dle svého popisu neodstraňuje žádný software, programy spouštěné po startu, ani žádná jiná data počítače. Defaultně je vypnutý - je třeba ho povolit. Poté proběhne analýza - ovšem bez jakéhokoliv zobrazení či výstupu toho, co nástroj dělá. Pouze ve Správci úloh se po restartu zmizí na kartě Po spuštění pojmenování jednotlivých položek a jsou nahrazena názvem StartupOptimizer.exe - jv16 PowerTools X je tedy patrně optimalizuje.

Položky spuštění patrně optimalizované Startup Optimizerem

Immunize my computer

Imunizace počítače zapíše do blacklistů weby a služby, které jsou známy pro distribuci malwaru. V Advanced options můžeme specifikovat adresy, které mají být z imunizace vyjmuty. A případně nastavit automatickou imunizaci při každém startu aplikace.

Imunizace systému pomocí blacklistů jv16 PowerTools X

Decrap my computer

Decrap my computer určená především k vyčištění nových počítačů od rádoby nezbytných předinstalovaných aplikací a všelijakého adwaru. Vydává se do hloubi systému na křížovou výpravu vůči všemu nainstalovanému softwaru, včetně různých vylepšovatelů nabídky Start a ikon plochy. Na závěr provede i kompletní pročištění registru. I když je její razance až děsivá, vyvažuje to vytvořením bodu obnovy před svým spuštěním. A navíc nabízí dva módy: jeden automatický pro naprostou likvidaci všeho, co v čistých Windows nemá co dělat - a druhý asistovaný, při kterém uživatel rozhoduje o položce za položkou...

Položky možného odstranění pomocí Decrap my computer

Krom své zamýšlené funkce může Decrap posloužit i coby další náhled na instalovaný software, díky němuž se zbavíme nežádoucích programů: stačí vybrat který, vytvořit bod obnovy a specifikovat možnosti odinstalace a vyčištění registru po zbavení se nežádoucích aplikací.A pak už jen potvrdit kapku dramatické, poslední varování.

V manuálním módu bude třeba odinstalaci odsouhlašovat krok za krokem

Registry Tools: komplexní správa registru

Nástroje registru integrují:

 • Registry Manager - přehledný správce registru umožňující různé filtrování a seřazování položek registru (např. dle softwaru, typu souborů, koncovek);
 • Registry Finder Registry Find & Replace - prohledávání registru jednak indexem, jednak za pomocí vedlejších informací (datum, původce). Prohledávání je možno různě modifikovat a výsledky grupovat;
 • Registry Information - analyzátor poskytující informace ohledně původu dat, rozvrstvení, velikostí a množství položek registru;
 • Registry Compactor - nástroj určený k minimalizaci místa využívaného registrem bez smazání jakýchkoliv dat;
 • Registry Monitor umožňuje vytváření snímků registru za účelem jeho obnovení v případě poškození.

Registry Tools nabízí komplexní obsluhu registru

File Tools

File Tools shromažďují nejrůznější nástroje pro práci se soubory:

 • veškeré systémové funkce práce se souborem včetně dávkových zpracování;
 • hledání, obnovování, nezvratné mazání, spojování a rozdělování, identifikaci duplicitních a čištění nepotřebných souborů;
 • obdobně zaměřené nástroje čistě pro práci se složkami.

File Tools ukrývají nepřeberné možnosti práce se soubory a složkami

System Tools

Systémové nástroje nabízí:

 • Automation Tool - nástroj pro naplánování a automatizaci činnosti programu jv16 PowerTools X;
 • History Cleaner - vyčištění dat o historii používání systémů a otevíraných souborech;
 • Disk Wiper - alternativa nástroje ve File Tools určená k nezvratnému mazání velkého množství dat. Před vymazáním data přepíše tak, aby se nedala obnovit ani jejich struktura.;
 • Service Manager - správa služeb usnadňující identifikaci zbytečných.

Systémové nástroje jv16 PowerTools X

Configuration: rozsáhlá správa programu samého

Configuration obsahuje veškerá nastavení a obsluhu samotné aplikace. V Settings konfigurujeme nastavení jednotlivých funkcionalit, zabezpečení, instalace... Backups rychle zpřístupní vytvořené zálohy. Maintance umožní smazat nepotřebné jazykové balíčky, cache, zálohy a statistiky. Action History poskytne přehled práce s programem a My Account spravuje zakoupenou licenci.

Položka Maintance menu Configuration

Většina nástrojů a možností je přístupna i přes horní menu aplikace. To navíc obsahuje Help a jeho odkazy na příručky, web vývojářů, kontrolu aktualizací... a Shortcuts - zkratky do různých systémových oken a nástrojů. Jejich pomocí na dva tři kliky otevřeme Ovládací panely, Tento počítač, Průzkumník souborů, Hledání, Systémové informace, Editor registru, Poznámkový blok, Wordpad, Kalkulačka, operace s okny, Příkazový řádek, Spustit a Vypnutí Windows.

jv16 PowerTools X podporuje širokou škálu Windows

Jv16 PowerTools X

Jv16 PowerTools X je neskutečně komplexní a rozvětvený soubor nástrojů pro správu, čištění a optimalizaci Windows. Komplexitě funkcí se vyrovná už jen stejně nespočetné možnosti nastavení nejrůznějších nuancí programu a stejně rozsáhlá uživatelská příručka. Nejrůznější zásahy do systému předchází varování, vytváření záloh nastavení a bodu obnovy systému - což je jen dobře. Aplikace akceptuje 32 i 64bitové prostředí Windows od verze 2000 po Windows 10.

Výhody jv16 PowerTools

 • komplexita - aplikace obsahuje neskutečné množství nástrojů a jejich nastavení;
 • propracovanost programu samého - okamžitý přístup k historii akcí, zálohám, statistikám;
 • zálohování - většinu změn předchází zálohy a body obnovy;

Nevýhody jv16 PowerTools

 • komplexita - některé nástroje podobu jen základní utilitky, jiné zanikají mezi ostatními - řešením by byla možnost uživatelského grupování nástrojů;
 • absence záloh u některých funkcionalit, které by je umožňovaly;
 • neplacený trial je pouze na 60 dní - poté je třeba pro zachování naprosté většiny funkcí program zakoupit (na e-shopu Instaluj je nyní na jv16 PowerTools 47 % sleva).

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

McAfee Total Protection: kvalitní výsledky, ale nic moc podání

Software McAfee má nezáviděnou pozici, kterou si ovšem vybudoval sám. A to sice nešťastným způsobem nabídky, který ho zařadil mezi crapware. Velmi často se totiž objevuje mezi softwarem, který pokud není přímo nainstalován v OEM verzích...

Outbyte PC Repair: kočkopes a přešlapy

Outbyte PC Repair má rozhodně zajímavý design prvotního skenu. Projede, identifikuje problémy a nabídne řešení v jedné dlouhé sekvenci - bez nutnosti se proklikávat jednotlivými položkami a v nich ještě hledat co a jak. Nicméně...

Wise Care 365 si nechává ty nejlepší špeky jen pro platící

Wise Care 365 je optimalizátor odladěný léty vývoje. Je přehledný, lokalizovaný, bezpečný díky zálohování prováděných změn. A jak se za roky ladil program sám, tak se ladil i jeho prodej. Jestliže ho chcete na jeden klik - či...

Comodo System Utilities: mrtvý program s živou prezentací

Bezpečnostní firmy prezentují na svých stránkách různé produkty. Někdy se ovšem i jim podaří nejen prezentovat ukončený program, ale ani neupozornit na to, že je ukončený - a navíc ho nabídnout i k instalaci. Tím celý fór nekončí...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama