[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jv16 PowerTools X: komplexní správa a údržba počítače KE STAŽENÍ

Pomocí jv16 PowerTools X optimalizujete nejrůznější systémové funkce, prohrabete se vším možným haraburdím, provedete se systémem a jeho daty téměř vše, co budete chtít. Navíc změny pojistíte zálohami nastavení a body obnovy a sami si určíte míru agresivity a detailní konfiguraci nejrůznějších funkcí programu. A že je těch funkcí, nástrojů a jejich nastavení v jv16 PowerTools X mraky.

 

Instalace a prvotní nastavení

jv16 Powertools X: výběr instalačních balíčků

Jv16 PowerTools X nainstalujeme a budeme provozovat v angličtině:

 • odsouhlasíme licenční podmínky;
 • vybereme požadované součásti programu (jazykové balíčky, příručka, přidání ikony na plochu a do panelu rychlého spuštění);
 • určíme umístění. 

Po odsouhlasení souhrnu voleb se jv16 PowerTools X spustí instalaci. Ještě si dotahá několik dodatečných komponent a už máme nainstalováno.

Rychlý Tutorial prvotního nastavení jv16 PowerTools X

Po spuštění jv16 PowerTools X nás čeká ještě rychlý tutoriál: zvolíme, zda chceme složitější či jednodušší prostředí, a určíme místa vyjmutá z optimalizace a zvolíme automatické aktualizace. Nakonec se provede prvotní nastavení programu, při němž je analyzován systém a zálohovány kritické položky registru. Program restartuje a je připraven k činnosti.

Výchozí obazovka prostředí jv16 PowerTools X

Na hlavní obrazovce  vidíme

 • vlevo menu Tool categories kategorií nástrojů;
 • pod ním menu Configuration položek vztahujících se k samotnému programu;
 • vpravo rozbalenou aktuální kategorii nástrojů (na obr. Home);
 • a aktuální hodnocení systému programem About Your System.

Home: hlavní nástroje

Položka Home zahrnuje hlavní nástroje jv16 PowerTools X.

Clean and fix my computer

Po odkliknutí Clean and fix se dostaneme k nastavení. Určíme jeho agresivitu na škále od Extra safe po Aggressive a zahrneme utilitky Startup Optimizer a Registry Compactor. Základní nastavení modifikuje položkami:

 • Additional safety - zde lze odškrtnout výchozí konfiguraci, která z optimalizace vynechává bezpečnostní, zálohovací a serverový software;
 • Additional options - zde můžeme přidat defaultně vyloučené soubory hlášení chyb, minimalizovat vytížení procesoru programem a ještě upřesnit jeho chování v detailech.

Clean and fix: základní nastavení

Nástroj spustíme tlačítkem Start a Clean and fix se dá do práce...

Clean and fix prochází nejrůznější softwarové součásti systému

Výsledky jv16 PowerTools X prezentuje přehlednou tabulkou rozdělenou do kategorií, kde je každá položka popsána, označeno její umístění a její vliv na optimalizované funkce systému.

Výsledky Clean and fix roztříděné do kategorií

Uninstall software and leftovers

Odinstalátor proskenuje software a zbytky instalací. Následně vypíše seznam instalovaného softwaru, různých zbytků aplikací, systémových komponent a updatů, které je možno odinstalovat běžně nebo nuceně s restartem. Nástroj nezálohuje, na což nás upozorní, abychom postupovali při odinstalaci opatrně. 

Odinstalátor si poradí i se zbytky softwarových instalací a nepotřebnými komponentami systému

Control which programs start automatically

Tento nástroj je klasický, základní správce programů spouštěných při startu Windows. Zahrnuje pouze základní informace o inicializovaných aplikacích a běžné operaci s nimi. Není zde žádné hodnocení jednotlivých položek, bližší informace, či pokročilé funkce typu spustit s definovaným zpožděním.

Správce aplikací spouštěných při bootování

Speed up my computer´s startup

Pod Speed up my computer´s startup se skrývá optimalizátor bootování, který dle svého popisu neodstraňuje žádný software, programy spouštěné po startu, ani žádná jiná data počítače. Defaultně je vypnutý - je třeba ho povolit. Poté proběhne analýza - ovšem bez jakéhokoliv zobrazení či výstupu toho, co nástroj dělá. Pouze ve Správci úloh se po restartu zmizí na kartě Po spuštění pojmenování jednotlivých položek a jsou nahrazena názvem StartupOptimizer.exe - jv16 PowerTools X je tedy patrně optimalizuje.

Položky spuštění patrně optimalizované Startup Optimizerem

Immunize my computer

Imunizace počítače zapíše do blacklistů weby a služby, které jsou známy pro distribuci malwaru. V Advanced options můžeme specifikovat adresy, které mají být z imunizace vyjmuty. A případně nastavit automatickou imunizaci při každém startu aplikace.

Imunizace systému pomocí blacklistů jv16 PowerTools X

Decrap my computer

Decrap my computer určená především k vyčištění nových počítačů od rádoby nezbytných předinstalovaných aplikací a všelijakého adwaru. Vydává se do hloubi systému na křížovou výpravu vůči všemu nainstalovanému softwaru, včetně různých vylepšovatelů nabídky Start a ikon plochy. Na závěr provede i kompletní pročištění registru. I když je její razance až děsivá, vyvažuje to vytvořením bodu obnovy před svým spuštěním. A navíc nabízí dva módy: jeden automatický pro naprostou likvidaci všeho, co v čistých Windows nemá co dělat - a druhý asistovaný, při kterém uživatel rozhoduje o položce za položkou...

Položky možného odstranění pomocí Decrap my computer

Krom své zamýšlené funkce může Decrap posloužit i coby další náhled na instalovaný software, díky němuž se zbavíme nežádoucích programů: stačí vybrat který, vytvořit bod obnovy a specifikovat možnosti odinstalace a vyčištění registru po zbavení se nežádoucích aplikací.A pak už jen potvrdit kapku dramatické, poslední varování.

V manuálním módu bude třeba odinstalaci odsouhlašovat krok za krokem

Registry Tools: komplexní správa registru

Nástroje registru integrují:

 • Registry Manager - přehledný správce registru umožňující různé filtrování a seřazování položek registru (např. dle softwaru, typu souborů, koncovek);
 • Registry Finder Registry Find & Replace - prohledávání registru jednak indexem, jednak za pomocí vedlejších informací (datum, původce). Prohledávání je možno různě modifikovat a výsledky grupovat;
 • Registry Information - analyzátor poskytující informace ohledně původu dat, rozvrstvení, velikostí a množství položek registru;
 • Registry Compactor - nástroj určený k minimalizaci místa využívaného registrem bez smazání jakýchkoliv dat;
 • Registry Monitor umožňuje vytváření snímků registru za účelem jeho obnovení v případě poškození.

Registry Tools nabízí komplexní obsluhu registru

File Tools

File Tools shromažďují nejrůznější nástroje pro práci se soubory:

 • veškeré systémové funkce práce se souborem včetně dávkových zpracování;
 • hledání, obnovování, nezvratné mazání, spojování a rozdělování, identifikaci duplicitních a čištění nepotřebných souborů;
 • obdobně zaměřené nástroje čistě pro práci se složkami.

File Tools ukrývají nepřeberné možnosti práce se soubory a složkami

System Tools

Systémové nástroje nabízí:

 • Automation Tool - nástroj pro naplánování a automatizaci činnosti programu jv16 PowerTools X;
 • History Cleaner - vyčištění dat o historii používání systémů a otevíraných souborech;
 • Disk Wiper - alternativa nástroje ve File Tools určená k nezvratnému mazání velkého množství dat. Před vymazáním data přepíše tak, aby se nedala obnovit ani jejich struktura.;
 • Service Manager - správa služeb usnadňující identifikaci zbytečných.

Systémové nástroje jv16 PowerTools X

Configuration: rozsáhlá správa programu samého

Configuration obsahuje veškerá nastavení a obsluhu samotné aplikace. V Settings konfigurujeme nastavení jednotlivých funkcionalit, zabezpečení, instalace... Backups rychle zpřístupní vytvořené zálohy. Maintance umožní smazat nepotřebné jazykové balíčky, cache, zálohy a statistiky. Action History poskytne přehled práce s programem a My Account spravuje zakoupenou licenci.

Položka Maintance menu Configuration

Většina nástrojů a možností je přístupna i přes horní menu aplikace. To navíc obsahuje Help a jeho odkazy na příručky, web vývojářů, kontrolu aktualizací... a Shortcuts - zkratky do různých systémových oken a nástrojů. Jejich pomocí na dva tři kliky otevřeme Ovládací panely, Tento počítač, Průzkumník souborů, Hledání, Systémové informace, Editor registru, Poznámkový blok, Wordpad, Kalkulačka, operace s okny, Příkazový řádek, Spustit a Vypnutí Windows.

jv16 PowerTools X podporuje širokou škálu Windows

Jv16 PowerTools X

Jv16 PowerTools X je neskutečně komplexní a rozvětvený soubor nástrojů pro správu, čištění a optimalizaci Windows. Komplexitě funkcí se vyrovná už jen stejně nespočetné možnosti nastavení nejrůznějších nuancí programu a stejně rozsáhlá uživatelská příručka. Nejrůznější zásahy do systému předchází varování, vytváření záloh nastavení a bodu obnovy systému - což je jen dobře. Aplikace akceptuje 32 i 64bitové prostředí Windows od verze 2000 po Windows 10.

Výhody jv16 PowerTools

 • komplexita - aplikace obsahuje neskutečné množství nástrojů a jejich nastavení;
 • propracovanost programu samého - okamžitý přístup k historii akcí, zálohám, statistikám;
 • zálohování - většinu změn předchází zálohy a body obnovy;

Nevýhody jv16 PowerTools

 • komplexita - některé nástroje podobu jen základní utilitky, jiné zanikají mezi ostatními - řešením by byla možnost uživatelského grupování nástrojů;
 • absence záloh u některých funkcionalit, které by je umožňovaly;
 • neplacený trial je pouze na 60 dní - poté je třeba pro zachování naprosté většiny funkcí program zakoupit (na e-shopu Instaluj je nyní na jv16 PowerTools 47 % sleva).

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

Avast Premium Security: vypilovaný strážce Windows

Avast je na špici producentů bezpečnostního softwaru už dlouho. A je to znát. Perfektně šlapající základ doplňuje spousta pokročilých technologií, kterým sekundují rozličné bezpečnostní doplňky. Celek do podoby skvostu pomalu ladí designéři...

Webroot SecureAnywhere Internet Security Complete

Webroot SecureAnywhere Internet Security Complete je nejen nositelem příšerně dlouhého jména, ale také unikátního přístupu k identifikaci a odstranění malware. Vysokou účinnost vůči běžnému i zákeřnému malware doprovází zastaralé...

Panda Dome Premium: tentokrát ne

Panda Dome Premium je nejbohatším aplikačním chumlem aplikací. Problém je v tom, že někdy nejsou ani bezpečnostní, ani nepostradatelné. Pandě se prostě v poslední době moc nedaří, a to nejen v designu aplikací, ale především v testech nezávislých...

Smart Game Booster: rychlá pomoc pro hráče

Smart Game Booster je jednoduchou odpovědí na potřebu maximálního výkonu komplikovanou špatně nastaveným systémem Windows. Umožňuje nejen povypínat spuštěného procesy a služby, ale i udržovat aktuální ovládače, defragmentovat disk, přenastavit celou řadu...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama