[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

jv16 PowerTools: rozsáhlý, detailní, specifický KE STAŽENÍ

jv16 PowerTools představuje specifický, sobě vlastní přístup k optimalizaci, čištění a správě počítače. Není koncipován jako vyloženě jednokliková čistící utilita, která vše udělá za uživatele - nicméně stejně tak může fungovat. Jen nechá uživatele těch kliků udělat víc. Za to se mu ovšem dostanou plně kontrolované, zálohami zajištěné změny, které velice detailně cílí jednotlivé oblasti fungování počítače. Ani nemluvě o tom, že jv16 PowerTools poskytne na jednom místě to, co by jinak uživatel hledal v několika aplikací a v separátně spouštěných operacích Windows. 

 

Už při instalaci jv16 PowerTools potěší první novinka - čeština

První, čím jv16 PowerTools potěší, je volba české lokalizace - nachází se hned v instalačním dialogu. Stačí ponechat zaškrtnutou pouze Czech a všechny ostatní jazykové balíčky z instalace vynechat. Ještě si můžeme vybrat tichou instalaci (s okamžitým restartem), systémové umístění, přístupnost programu jednotlivým uživatelským profilům a jsme připraveni k používání jv16 PowerTools. 

Tutoriál jv16 PowerTools již s námi mluví česky - nabízí volbu zjednodušeného či úplného rozhraní

Úvodní tutoriál s námi již komunikuje česky. Navíc hned na začátku nabídne jednodušší či komplexní zobrazení funkcí. Rovnou nabídne i několik základních nastavení (měření stavu systému po startu, spuštění časovače pro změření rychlosti startu systému a automatické aktualizace), k tomu přidá nabídku zálohy v podobě vytvoření bodu obnovení systému a restart.

Eliminace problémů na úrovni kompatibility s bezpečnostním softwarem

Hned při pokusu o restart systému ze strany programu jv16 se mohou ukázat problémy s bezpečnostním softwarem. Abychom předešli falešným poplachům a blokacím funkcí jv16 je vhodné spouštěcí soubory: 

 • jv16PT.exe
 • jv16pt_PreWorker1.exe,
 • jv16pt_PreWorker2.exe a
 • RegCompact.exe

které se nachází ve složce [systémová cesta]\jv16PowerTools\, přidat do výjimek činnosti instalovaného bezpečnostního řešení. 

Chcete-li vidět změnu rychlosti spouštění celého počítače před a po zásazích jv16 PowerTools, je třeba pětkrát restartovat

Po restartu nás čeká nabídka přesného změření rychlosti spouštění PC pomocí jv16 PowerTools. Ona přesnost je vykoupena tím, že ještě před začátkem používání programu je třeba počítač pětkrát restartovat. Pak už na nás čeká výchozí obrazovka jv16 PowerTools a první metriky hodnocení stavu počítače a jeho systému. 

Výchozí obrazovka je informativní - na dnešní dobu už nepříliš podrobná

Základní 

Sekce Základní je přehledem hodnocení systému aplikací jv16 - parciálně s možností přímého prokliknutí do konkrétního nástroje pro optimalizaci specifického segmentu. 

Sekce Hlavní nástroje nastíní vzhled a pojetí jv16 PowerTools

Hlavní nástroje

Hlavními nástroji jv16 jsou:

 • Vyčistit a opravit počítač - nástroj zaměřený na optimalizaci rychlosti spouštění PC, komprimaci systémového registru a vylepšení výkonu Windows. Před spuštění lze určit míru agresivity prováděných změn. Nastavení agresivity lze variovat vynecháním dat patřících specifickým aplikacím (antivirům, kancelářským balíkům), začleněním hledaných či ignorovaných slov a dalšími možnostmi automatických oprav, mazání a využití prostředků procesoru. Jednotlivé položky jsou nagrupovány do kategorií, kterými se lze proklikat až k detailům, a určit konkrétní zákrok; 
 • Odinstalovat software a jeho zbytky - pokročilý odinstalátor hledající nejen nainstalované programy, ale také jejich zbytky, software bez instalačních informací, systémové komponenty a aktualizace Windows. Kromě přímé odinstalace nabízí také vynucení odinstlace při restartování počítače; 
 • Spravovat programy spouštěné automaticky - běžná verze správce programů spouštěných s Windows - bez pokročilých možností.
 • Zrychlit počítač - tato funkce zdvojuje funkci správy programů po spuštění. Umožňuje jednotlivé položky optimalizovat, a to způsobem zpoždění jednotlivých programů. Zpoždění samo je však realizováno za pomoci podprogramu jv16 a je otázkou, zda raději neoptimalizovat běžně a pak buď zakázat optimalizaci spouštění programem jv16 či jej zcela nesmazat. 
 • Imunizovat počítač - umožňuje přidat na blacklist veškeré webové služby známé pro šíření malwaru. A vyjmout ty, které mají být z imunizace vyňaty; 
 • Pictures AntiSpy - nástroj pro zachování soukromí, který z fotografických materiálů odstraní veškerá metadata. Lze pustit v zrychlené formě, ve formě cílené a automaticky se provádějící. Pictures AntiSpy nejprve provede skenování, pak uživateli nabídne výpis všech nalezených fotek v podobě jejich jmen a určení systémové cesty a umožní vyjmutí konkrétních obrázků. Jednou z mála rizikových cílových skupin pro využití funkce mohou být fotografové používající metadata k další práci se snímky. 
 • Windows AntiSpy je nástroj reagující na nechuť vůči telemetrii systému Windows. Dělí se na několik sekcí:
  • Zlepšení ochrany osobních údajů - velice snadno se zde dají zakázat typické nabídky odesílání telemetrických dat, zasílání vzorků, používání vyhledávače Bing, využívání online Microsoft účtu k přihlašování atd. 
  • Extra: zlepšení výkonnosti systému - sekce ve formě zatržítek minimalizuje prodlevy při ukončování procesů, vykreslování nabídek, zakazuje další sledování systému a starší a nepoužívané protokoly; 
  • Extra: lepší použitelnost - několik zkratek pro kontextovou nabídku pravého myšítka typu Otevřít v Poznámkovém bloku, Otevřít v příkazovém řádku, přidání Ovládacích panelů, přidání jv16 PowerTools; 
 • Zkontrolujte zranitelný software - sken známých zranitelnosti softwaru - typicky starých, neaktualizovaných verzí všech programů nacházejících se v systému. jv16 PowerTools v systému žádný zranitelný software neidentifikovat. Konkurenční Glary Utilities našly hned sedm výskytů neaktuálních verzí programů; 
 • Spuštění časovače - výstup různých prvků optimalizace spouštění počítače - nikoliv jen vypnutí programů spouštěných po startu Windows či nastavení jejich zpoždění. Zahrnuje i optimalizace pomocí časovačů prodlev při spouštění. Skýtá souhrnný přehled, jehož informace není vlivem průměrování přesná, a souhrn po položkách (jmenuje se Nastartovat), kde jsou identifikována jednotlivá spouštění a vyhodnoceny časy spuštění jádra, spuštění desktopu a rozběhu celého systému. 

Možnostmi práce se systémovým registrem jsou velmi podrobné...

Nástroje registru

Název sám napovídá, k čemu sekce slouží, jen nevypovídá o hloubce a pokročilosti celkového uchopení záměru. Najdeme zde:

 • Vyčištění registru - nabídne agresivitu skenování, vypíše identifikované položky, nabídne jejich začlenění do čištění systémového registru - a při volbě jakkoliv agresivního čištění, varuje a nabádá k vytvoření bodu obnovy systému. Vyčištění registru zároveň umožňuje spustit další moduly programu: Optimalizaci spouštění, Komprimaci registru a Vylepšení výkonu (Windows AntiSpy); 
 • Vyhledávač v registru a Najít a nahradit v registru prohledávání registru. Oba nástroje umožňují hledat podle slov, podle data změny (počtu dní od změny) a upravit hledání možnostmi nastavení. Vyhledávač navíc dovoluje použít různé způsoby hledání. Nahrazovač specifikuje způsoby nahrazení; 
 • Správce registru - umožňuje podrobnou práci s registrem - odinstalovat či odstranit software, typy souborů, pozměnit místní nabídky , upravit rozšíření prostředí; 
 • Monitor registru - umožní vytvořit prvotní snímek a ten pak porovnávat se snímkem registru po provedených změnách; 
 • Informace registru - nástroj zobrazuje velikost struktury registru - tedy data, která systémový registr obsahuje. Na rozdíl tomu nástroj Komprimace registru bere v potaz celkovou velikost souborů dat registru (vč. metadat typu struktura klíčů, nastavení zabezpečení atd.) - a jím zobrazovaná hodnota je proto mnohem větší. Nástroj informací se v testovém případě spustil až po provedení operací s ostatními nástroji, do té doby se nenačetl.
 • Komprimace registru - komprimace analyzuje veškerá data používaná systémovým registrem a následně je komprimuje. V testovém případě je stáhla z 156,1 MB na 84,5 MB bez změny záznamů v registru jako takovém.

...a možnosti práce se soubory a složkami ještě podrobnější a rozvitější - uživatel už ani nemusí používat žádnou jinou aplikaci

Nástroje souborů

Ač jednoduše znějící název, jv16 PowerTools opět nezklamává a dostává názvu vlastnímu, tedy pomocník s mocnými nástroji. V této sekci uživatel opět najde snad úplně vše, co při práci se soubory může potřebovat:

 • vyčištění souborů - nástroj určený k identifikaci a likvidaci zbytečných a zastaralých souborů. Opět jej lze orientovat směrem k bezpečnosti prováděných změn či směrem k jejich razanci.
 • hledání
 • vyhledávač duplicit;
 • najít a nahradit data uvnitř souborů - typicky pro textové dokumenty; 
 • organizátor souborů pro seskupení souborů do nové složky; 
 • obnovení souborů
 • nástroj souborů - je místem, které vlastně sdružuje všechny ostatní nástroje pro práci se soubory
 • vyhledávač složek
 • nástroj složek - sdružuje funkce (odpovídající funkcím souborů) orientované na celé složky; 
 • odstranění uzamčených souborů po restartu
 • slučování a rozdělování souborů
 • skartace - zde nazvaná Zažehlovač souborů - smaže a přepíše fyzické umístění souboru náhodnými daty, metadaty označí místo coby prázdné; 
 • hromadné přejmenování - snadné i zevrubné, kde se dá s výchozím a cílovým označujícím pracovat jednotku po jednotce, najít a nahradit, přidat čítač, rozmarně měnit velikosti písmen; 

Nástroje ochrany osobních údajů sdružují některé prvky jiných modulů

Nástroje ochrany osobních údajů

Zde už se misí utility jinde zařazené, avšak svým smysl odpovídající jmenovanému účelu, s utilitami zatím neobjevenými. Těmi jsou: 

 • Vyčištění historie; 
 • Správce služeb - rozhraní pro přístup k systémovým a aplikačním službám; 
 • Zažehlovač disku - umožňuje smazat a náhodnými daty přepsat kompletně celý disk, pouze soubory a adresářové struktury nebo pouze volné místo. 
 • Automatizační nástroj - umožňuje vytvářet a plánovat operace v rámci balíku funkcí jv16 PowerTools.

Konfigurace se v jv16 PowerTools vztahuje na celou aplikaci - nikoliv jednotlivé moduly

Konfigurace jv16 PowerTools

Konfigurace jv16 PowerTools je pojata kapku jinak než u obdobných nástrojů. Je zaměřena na nastavení celého programu, jeho rozhraní, historii akcí, správu záloh jednotlivých nástrojů a záloh registru, nasměrování aplikace v systému (cache, optimalizované programy apod.) Nastavení jednotlivých modulů je vždy umístěno přímo v modulu. A za mě je to vysoce efektivní přístup ke konfiguraci - kdyby už pro nic jiného, tak protože jv16 PowerTools je vskutku velmi košatý a rozvětvený souhrn velmi rozličných funkcionalit, jejichž nastavení hledat kdesi v obecném nastavení by bylo peklo.

jv16 PowerTools - souhrn

jv16 PowerTools je vysoce komplexní balík nástrojů pro rozličnou práci v systému Windows. Díky tomu může nahradit mnoho jiných parciálních nástrojů coby aplikace téměř vše zahrnující. S tím se ovšem pojí i charakteristika všech všezahrnujících aplikací - parciálně může být méně efektivní - viz správa programů spouštěných se startem Windows. Ovšem jv16 PowerTools pokulhává patrně jen v tomto bodě - a to na takové úrovni, že to nám běžným uživatelům vůbec nemusí vadit. 

Výhody jv16 PowerTools

 • rozsáhlost zaměření nástrojů; 
 • podrobnost nástrojů - ať už o práci s registrem či třeba se soubory a složkami; 
 • automatické vytváření záloh před jakýmikoli změnami v systému; 
 • jednoduché rozhraní, čeština.

Drobné vady na kráse jv16 PowerTools

 • parciální nedotažení hlavních pilířů designérského záměru: komplexity a podrobnosti => tj. absence některých oblastí, které pokrývá konkurence, či nedostatečná podrobnost daných nástrojů; 
 • uživatelské rozhraní by šlo ještě více grupovat a hierarchizovat.

Přes jakékoliv výhrady jv16 PowerTools spolehlivě nahradí mnoho jiných nástrojů a funkcí, které jinak uživatel musí cíleně spouštět v systému. 

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

Sophos Home: firemní profesionál v domácí kuchyni

Jméno Sophos našinec zná jen ze zpráv reportujících masivní útoky na globální úrovni. Je to totiž jméno nadnárodních bezpečnostních expertů, kteří často mezi prvními zaregistrují či odhalí...

Steganos Privacy Suite: trezor a klíčenka

Steganos Privacy Suite býval balíček bezpečnostních aplikací německých vývojářů Steganos. Z balíčku osmera programů zůstala jen dvojice trezoru a klíčenky. A ovšem technologie a odladěné prostředí dlouho vyvíjené aplikace. Přesvědčí vás...

Avast Premium Security: vypilovaný strážce Windows

Avast je na špici producentů bezpečnostního softwaru už dlouho. A je to znát. Perfektně šlapající základ doplňuje spousta pokročilých technologií, kterým sekundují rozličné bezpečnostní doplňky. Celek do podoby skvostu pomalu ladí designéři...

Webroot SecureAnywhere Internet Security Complete

Webroot SecureAnywhere Internet Security Complete je nejen nositelem příšerně dlouhého jména, ale také unikátního přístupu k identifikaci a odstranění malware. Vysokou účinnost vůči běžnému i zákeřnému malware doprovází zastaralé...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama