[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Fakturatik: ani ryba, ani rak KE STAŽENÍ

Fakturatik slovenského autora Rastislava Korytára je program na vystavování faktur, jejich evidenci, evidenci plateb, zboží i obchodních partnerů. Přináší mnoho pokročilých funkcí a detailů vstřícných vůči uživateli, bohužel stejně tak v některých momentech tutéž práci zbytečně komplikuje.

 

Fakturatik: nainstalujeme ve sloveštině

Fakturatik nainstalujeme buď ve slovenčině, nebo v angličtině. Je to program maličký, zabere jen 22,7 MB. Po základních instalačních volbách můžeme spustit.

Fakturatik: otevření databáze pro lokální, či síťovou práci

Při startu nás uvítá volba databáze programu – buď volíme místní databázi pro lokální instalaci, nebo umístění na serveru, pokud pracujeme v síťové instalaci. Aplikace sama detekuje a volí jazykové prostředí, pokud nám nevyhovuje čeština, můžeme zvolit z dalších šesti jazyků.

Fakturatik: výchozí obrazovka s DEMO daty

Výchozí obrazovka nabízí první pohled do struktury programu a demo výpis databáze Faktúry. Podíváme-li se pozorně na kolonku Faktúry, spatříme dvě zelené šipky, pomocí kterých můžeme přepínat do dalších dokladových databází:

 • Opravné daňové doklady;
 • Dodacie listy;
 • Výdajky;
 • Príjemky;
 • Prijaté faktúry;
 • Ponuky;
 • Objednávky a
 • Zálohové faktúry.

To je tedy výčet dokladů, které nám program pomůže vytvořit ze zdrojových dat. K databázím zdrojových dat přistoupíme pomocí ikon na hlavní obrazovce nebo přes horní menu.

Fakturatik: Sortiment zahrnující skupiny, podskupiny a položky

Sortiment

Databázi Sortimentu najdeme pod ikonkou nákupního vozíku. Je tříděná na skupiny a podskupiny - můžeme ovšem zobrazit i veškeré zboží najednou. Při vytváření nového záznamu volíme skupinu a zadáváme:

 • produktový kód;
 • měrnou jednotku;
 • popis;
 • prodejní ceny (pro různé měny můžeme zadat různé ceny) a to, zda jsou zadány včetně DPH;
 • výši DPH;
 • obrázek;
 • čárový kód;
 • nákupní cenu;
 • počáteční a minimální zásobu;
 • dodavatele;
 • evidenci pohybů a aktivitu položky.

Jednotlivé záznamy lze nejen editovat, ale také klonovat, mazat, nahlížet jejich rezervaci a tisknout jejich ceníky, katalogy, inventurní soupisy, etikety a seznamy.

Fakturatik: databáze obchodních partnerů

Obchodní partneři

Databázi obchodních partnerů skrývá ikonka dvou siluet v oblecích. Opět můžeme vytvářet jejich skupiny a podskupiny - defaultně jsou nastavení Dodavátelia, Odberatelia, Sprostredkovatelia, Úrady a organizácie. Demo verze neumožňuje náhled, editaci, ani přidání nových obchodních partnerů, proto můžeme pouze vyvodit, že lze u nich nastavit fakturační údaje a kontakty. Zda lze nastavit i obchodní údaje typu slev pro odběratele a marží pro zprostředkovatele, není jasné. Rozhraní ještě umožňuje tisk adresních údajů na obálky typu DL, C4, C5 a C6.

Fakturatik: evidence plateb

Platby

Platby najdeme pod ikonkou jednoeurovky. Nabízejí:

 • evidenci příjmů a výdajů;
 • specifikaci ovlivnění daně;
 • určení kanálu platby: pokladny či účtů;
 • zadání data, souvisejícího dokladu, měny, popisu, specifikace a obchodního partnera a
 • klonování dříve vytvořeného záznamu.

Rozhraní umožňuje tisknout výpis plateb, příjmové a výdajové pokladní doklady a dovoluje okamžitě nahlédnout zůstatky na jednotlivých pokladnách a účtech.

Pokud máme nastaveny Sortiment a Obchodní partnery, doplníme ještě další data a nastavení.

Fakturatik: vlastní údaje hledejme pod položkou Dodavatel

Údaje o sobě

Vlastní údaje vyplníme kapku nelogicky pod položkou Dodavatel horního menu. Krom fakturačních, kontaktních a obchodních údajů zde můžeme přidat logo a ostatní informace, které se mají zobrazovat v popisu. 

Pod položkou Dodavatel ještě najdeme Bankovní účty a hotovost, kde specifikujeme platební kanály, které chceme evidovat v Platbách.

Upřesnění jednotlivých nastavení

Jednotlivé hodnoty u zboží a obchodních partnerů můžeme ještě přizpůsobit v položce Ostatní evidence horního menu. Pokud budeme přizpůsobovat českému prostředí, využijeme hlavně Sazby DPH a Měny, ale také ostatní položky: Texty pro doklady, Specifikace (plateb), Státy a obce (Fakturatik při zadávání adres nabízí výběr měst a přiřazených PSČ, které zadáváme právě tady), Firmy, Obrázky a Slovník (v němž specifikujeme, jak budou jednotlivé položky faktur přizpůsobené různým jazykovým variantám).

Zbývající nastavení najdeme v horním menu: Nastavení - Globální nastavení programu. Vzhledem k fakturám zde určíme:

 • zaokrouhlování;
 • výchozí DPH a účet/pokladnu pro platby;
 • nabídku způsobů úhrady;
 • splatnost faktur.

Ale také zde nastavíme automatické zálohování a lokalizaci záloh, kontrolování zásob položek při vytváření faktur a automatické otevírání skladu při vytváření nové položky dokladu, výchozí oddělovací znak a automatické aktualizace.

Máme-li připravena zdrojová data, vrhneme se na tvorbu faktur a ostatních dokladů.

Fakturatik: formulář pro vystavení nového dokladu - faktury

Doklad

Doklad vystavíme pod položkou Nový. Dle sekce, ve které se právě nacházíme, nám vyskočí formulář pro zadání vydaných faktur, přijatých faktur, zálohových faktur, opravných daňových dokladů, nabídek, objednávek, dodacích listů, výdejek či příjemek.

Dle typu dokladu vyplníme relevantní údaje: číslo dokladu, odběratele/dodavatele, datum, platební kanál, způsob úhrady a dodání, text před položkami, položky dokladu, text za položkami, specifikace, rekapitulace a jazyk, ve kterém bude doklad vytištěn. Většina podkladů je převáděna pouze jako text, který lze doplnit - případně lze přímo vstupovat do položek a operativně měnit jejich parametry.

Tiskové sestavy pak nabízejí:

 • tisk samotného dokladu;
 • tisk dokladu s obrázky položek;
 • vytištění obálek s adresními údaji v několika formátech;
 • vytištění dodacího listu, pokladního dokladu a upomínky;
 • hromadný tisk dokladů a jejich seznamů - včetně seznamů dokladů s konkrétní položkou.

Fakturatik: jak využít ve free verzi a zhodnocení

Pokud chcete Fakturatik využívat ve free verzi - mohli byste narazit na problém, že nejdou přidat noví obchodní partneři. Ukázková databáze maximální počet 5 obchodních partnerů již obsahuje. Navíc z dema nejdou vymazat, protože jsou provázáni závislostmi na vystavené doklady atd.

Pro každých dalších 5 obchodních partnerů vytvoříme novou databázi Fakturatiku

Proto je třeba hned při startu programu, kdy Fakturatik nabízí Otevření databáze, zvolit položku Databáze a vytvořit novou. Takto si vytvoříme pro každých dalších 5 obchodních partnerů novou databázi - počet vystavených dokladů je neomezený a počet těchto databází také. Při využití free verze budeme tedy omezeni vytvářením stále nových databází, nutnosti přechodu mezi nimi a počtem skladových položek.

Fakturatik je nenáročný na místo a systémové prostředky. Spustíte ho ve Windows od XP výše.

Výhody Fakturatiku

 • relativně přehledné zadávání údajů jednotlivých položek;
 • provázání faktur, skladu, plateb;
 • možnost pomocí modulu Platby vést kompletní zjednodušenou platební evidenci při uplatňování daňových paušálních výdajů;
 • pokročilé tiskové sestavy;
 • možnost exportu do CSV a TXT;
 • intuitivní přechody mezi databázemi, intuitivní nabídky (např. produktových zkratek);
 • s jistými obstrukcemi lze program používat zcela zdarma.

Nevýhody Fakturatiku

 • nelogické označování (uživatel programu je označen jako Dodavatel hlavního menu);
 • nelogické roztřídění funkce a jejich hierarchických hladin (zdrojová data, ze kterých se faktury vytvářejí, jsou na stejné úrovni jako modul Platby, který naopak eviduje platby a platební resty již vystavených faktur);
 • absence propojení se státními administrativními rejstříky pro snadný import údajů o obchodních partnerech;
 • slovenskočeština/neužití běžných pojmů - naprostá většina označení je snadno pochopitelná  - ovšem například tak důležitá položka, jako je nákupní cena, se v evidenci zboží buď skrývá pod označením Hodnota, nebo Počáteční cena, nebo tam není vůbec;
 • zadávání města a PSČ přes databázi, kterou je třeba naplnit;
 • editační ikona v podobě symbolu pro reload.

Fakturatik působí přinejmenším schizofrenně:

 • na jednu stranu výborné pokročilé funkce a vůči uživateli vstřícné nastavení doplněné intuitivním provedením a provázáním dat navzájem;
 • na stranu druhou nedodělky a komplikace práce na zcela totožné logické úrovni, v níž se nesou přednosti programu.

Verze Fakturatiku

 • Free - free verzi lze využívat s jistými obstrukcemi typu vytváření nových databází, nutností přechodu mezi pro každých 5 obchodních partnerů a omezeními skladových položek;
 • Silver verze je kompromisem funkčnosti a ceny. Je omezená počtem skladových položek na deset - mohli byste tedy využívat pouze deset stálých položek a ostatní vždy znovu vypisovat - navíc by dostala na frak i funkčnost dalších modulů jako je sledování skladu, sledování dokladů se stejnou položkou aj. Ovšem s výhodou nižší ceny programu;
 • Gold verze samozřejmě nabízí plnou funkčnost programu bez jakýchkoliv omezení.

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

AVG Antivirus Business Edition: sofistikované zabezpečení s rozhraním šitým na míru uživateli

Jelikož se Microsoft Defender v posledních testech AV-TEST moc nevedlo v šetrnosti vůči operačnímu systému, podrobili jsme v redakci testům některé z jeho konkurentů. Abychom nezapomněli na byznys segment uživatelů, padla volba recenze na AVG Antivirus Business Edition, který se hodí...

Věříte Opeře? No možná byste neměli...

Opera bývala technologickým etalonem prvního věku prohlížečů. Disponovala synchronizací, RSS čtečkou a vlastním mailovým klientem v době, kdy si o tom mohly ostatní prohlížeče tak leda nechat zdát. To se však změnilo v době, kdy přestala být...

System Mechanic: drahý i zadarmo

Optimalizátory Windows se netěší dobré pověsti mezi lidmi, jejichž schopnosti překračují zapnutí a vypnutí počítače. Nutno poznamenat, že to není vždy oprávněné. Často umí uživateli zpřístupnit to, co se jinak ukrývá v hloubi...

Bitdefender Internet Security ladí detaily

Bitdefender se už dávno probojoval mezi nejlepší antiviry. Navíc s úspěchem čelí i nejnovějším hrozbám v podobě nových mutací počítačových červů či agresivních botnetů. Úkolem vývojářů jeho uživatelských...


 
© 2005-2023 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama