[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Bitdefender Total Security: zabezpečení se vším všudy KE STAŽENÍ

Bitdefender Total Security zahrnuje špičkové bezpečnostní technologie, realizované v propracovaných utilitách, prezentovaných dostatečně jednoduchým způsobem i pro nás - běžné smrtelníky. Ty jsou šikovně doplněny o cloudové funkcionality (Anti-Theft, Rodičovská kontrola, úložiště) a tak trochu do počtu obohaceny o fičury optimalizační. Celkově však jde o dokonalou aplikaci:), jak by řekl Vondra Omočil. 

 

Bitdefender Total Security: při instalaci rovnou skenuje

Bitdefender Total Security se zeptá se odesílání anonymních statistik, nabídne přizpůsobení instalace (volbu umístění a připojení přes proxy) a instaluje - respektive začne stahovat zbytek instalačních dat, zároveň provádí první sken počítače a instaluje se na počítač.

Bitdefender Total Security: interaktivní terčík indikující ochranu

Po instalaci se objeví ikonka bílého Béčka v červeném poli v systémové liště a na ploše průhledný terčík indikující ochranu Bitdefenderem. Terčík využívá různé animace k informování o probíhajících akcích - můžeme tak například vidět, že program skenuje počítač, stahuje aktualizace apod.

Bitdefender Wallet: správa hesel, přístupů a identit

Bitdefender Wallet

Také se nainstaluje rozšíření Bitdefender Wallet do dostupných prohlížečů (vyzkoušeno na Firefoxu a Chrome). Bitdefender Wallet je klíčenka hesel, spravující přístupy na weby, aplikace a přístupy síťové. Navíc ukládá i informace typu licenčních klíčů. Bitdefender Wallet umožňuje jednak import stávající databáze hesel (ve formátu .DB), jednak vytvoření a správu databáze nové. Ta vzniká jednak importem hesel na stránkách uložených v prohlížečích, jednak při nových autorizovaných přístupech. Bitdefender Wallet nám umožňuje schraňovat:

 • identity;
 • webové přístupy;
 • údaje online bankovnictví (zde ochranu rozšiřuje ještě o funkcionalitu Safepay);
 • emailové účty;
 • přihlašovací údaje aplikací a
 • přístupy do Wi-Fi sítí.

Krom funkcí explicitně deklarovaných toto rozšíření ještě kontroluje cílové weby odkazované na aktuální stránce a informuje o jejich bezpečnosti pomocí malé fajfky v zeleném kolečku u daného odkazu. Nečiní tak zcela systematicky na všech webech, ale jen na vybraných (např. na Facebooku). Bitdefender Wallet se aktivuje po startu systému zadáním hlavního hesla.

Nepříjemným pozůstatkem instalace bylo nezachytitelně visící okno indikované pouze na hlavním panelu. Nešlo sestřelit ani zabitím odpovídajících procesů – pomohl až restart.

Bitdefender Total Security: přivítá nás prostinké rozhraní

Bitdefender a vše v něm

Výchozí rozhraní dává nahlédnout hlavní kategorie funkcí (Ochrana, Soukromá data, Nástroje) a nejčastěji užívané nástroje jsou vytáhnuty do tlačítek:

 • Scan - rychlý antivirový sken;
 • Update - aktualizace aplikace;

Bitdefender Safepay se inicializuje i samo - při návštěvě webu internetového bankovnictví

 • SafePay - funkcionalita, která je uživateli automaticky nabídnuta při návštěvě stránek internetového bankovnictví. Spočívá v otevření separovaného browseru určeného pouze k obsluze online bankovnictví. Přihlašovací jméno je možno zadat i přes fyzickou klávesnici, zadání hesla ovšem dovoluje pouze přes klávesnici virtuální. Safepay není třeba zvlášť aktivovat: pokud jej jednou určíme k obsluze daného webu (či všech webů online bankovnictví), sám se aktivuje při pokusu o přihlášení do účtu.

Bitdefender Total Security: optimalizace jedním kliknutím

 • Optimize - klasické shrnutí optimalizačních nástrojů (skrytých pod Tools), zahrnující čištění disku, registru a stop činnosti uživatele na počítači.

Bitdefender Total Security: všechny ochranné moduly na jednom místě

Protection aka ochrany

Pole Protection sdružuje všechny ochranné moduly Bitdefenderu. U každého je snadno dostupné nastavení prostřednictvím ikonky ozubeného kolečka. Moduly zahrnují:

Bitdefender Antivirus a možnosti nastavení jeho realtimového štítu

 • Antivirus - skýtající:
  • bleskový Quick Scan; 
  • extrémně zevrubný - extrémně pomalý System Scan (1159330 souborů za 2 hodiny a 27 minut);
  • Manage Scan umožňující nejen velmi podrobné nastavení předešlých položek, ale i vytvoření vlastního profilu analýzy (zahrnující mj. podmínky spuštění, skenované úložiště a systémové části, agresivitu analýzy a prioritu procesu);
  • Rescue Mode - spuštění počítače v záchranném módu za účelem skenování hlubších úrovní systému a odstranění zákeřnějšího malware.
  U antiviru lze dále nastavit agresivitu realtimového štítu a podrobnosti jeho funkce, výjimky, skenování připojovaných jednotek a správu souborů v karanténě;

Bitdefender Firewall a jeho správa síťové komunikace aplikací

 • Firewall nabízí správu síťových adaptérů, určení pravidel komunikace jednotlivých aplikací i obecná nastavení typu Blokování skenování portů v síti;
 • Web protection chránící před podvodnými stránkami, phishingovými útoky, skenující zabezpečená připojení aj.
 • Vulnerability - analytický nástroj zkoumající možná slabá místa systému. Zjišťuje především přítomnost kritických aktualizací Windows, zastaralost instalovaného software, automatické spouštění médií a nedostatečnost používaných hesel;
 • Intrusion Detection - ochrana před změnami důležitých systémových souborů a registru, brání injektáži útočného kódu a instalaci malwaru;
 • Antispam - funkcionalita pro emailového klienta. Nabízí různé možnosti identifikace spamů (např. dle čínských znaků či cyriliky) a vytváření whitelistu a blacklistu.

Bitdefender Privacy: ochrana důvěrných informací

Privacy coby ochrana důvěrných informací

Položka Privacy shromažďuje utilitky, které chrání nejrůznější soukromá data, k nimž by nikdo jiný neměl mít přístup. Najdeme zde:

 • Data Protection - utilitku umožňující definovat pravidla zabraňující aplikacím (především prohlížečům a emailovým klientům) nakládat s definovanými soukromými daty a zahrnující i drtič souborů (File Shredder) k jejich nezvratnému vymazání;
 • Wallet - kompletní správu Bitdefender Wallet. Umožňuje mj. uzamčení klíčenky, její export, nastavení pro jednotlivé aplikace a nastavení automatizace nakládání se záznamy;
 • Safepay - přístup k zabezpečenému browseru Safepay (viz výše);
 • Parental Control - rodičovskou kontrolu. Funkce vyžaduje přihlášení do cloudového účtu MyBitdefender. Jeho prostřednictvím pak můžeme sledovat a vytvářet restrikce pomocí instancí Bitdefenderu na zařízeních/účtech definovaných coby dětské;
 • File Encryption - funkci šifrování umožňující vytvoření souborové trezoru a nakládání se soubory tohoto trezoru.

Bitdefender Tools aneb optimalizační fičury se nevyhnuly ani Bitdefenderu

Tools

Ani Bitdefender nezůstal chladný vůči hladu uživatelů po optimalizační fičurách. Nabízí mu je pod Nástroji a jejich položkou TuneUp. Krom do hlavního okna vytaženého OneClick Optimizeru a funkcí jemu příslušných zde najdeme běžnou smečku optimalizátorů:

 • Startup Optimizer - správu aplikací spouštěných se systémem;
 • PC Clean-Up - vyčištění nepotřebných souborů (cache prohlížečů, reporty chyb, paměťové zbytky apod.);
 • Disk Defragmenter - defragmentace disku;
 • Registry Cleaner - čištění registru;
 • Registry Recovery - možnost obnovení stavu před čištěním registru;
 • Duplicate Finder - identifikátor duplicit.

Optimalizace výkonu Bitdefenderu pomocí profilů jeho činnosti

Profiles

Kategorie Profiles spravuje profily práce Bitdefenderu. Jsou tři: pracovní, multimediální a herní. Každý je optimalizuje funkci programu tak, aby bylo nejvíce prostředků přiděleno aplikacím odpovídajícím danému profilu.

Anti-Theft

Další utilitka fungující prostřednictvím cloudového účtu MyBitdefender. Umožňuje vzdáleně lokalizovat a uzamknout zařízení spadající pod daný účet.

Safebox

A ještě jedna funkcionalita z řady cloudových - konkrétně zabezpečené cloudové úložiště s free prostorem 256 MB, upgradovatelné na 30 či 60 GB za 40 či 70 € ročně.

Obecné funkce Bitdefender Total Security

Ikonka busty vpravo nahoře skrývá:

 • přihlášení do webového rozhraní MyBitdefender;
 • Obecná nastavení, která krom položek běžných ukrývají i spuštění paranoidního módu pro firewall;
 • Events - zaznamenané bezpečnostní incidenty;
 • Security Report - jednou týdně generovanou zprávu o zabezpečení počítače;
 • a odkaz na produktovou dokumentaci a technickou podporu.

Bitdefender i sympaticky vychází vstříc uživatelům, kteří po instalaci maximálně provedou jeden systémový sken a dále nechtějí nic řešit - a nabízí jim funkci Autopilot, spustitelnou přímo z hlavní obrazovky, která veškeré možné rozhodnutí o bezpečnostních incidentech a reakcích na ně provede sama.

Bitdefender Total Security: ďas na virovou havěť

Bitdefender Total Security zleva, zprava

Bitdefender Total Security patří ke špičce zabezpečení počítače. Jeho bezpečností nástroje jsou účinné a komplexně pokrývají potřeby uživatele. Pomocí vlastního nastavení jednotlivých modulů lze snadno nastavit, co je třeba zabezpečit a na co systémové prostředky nevyužívat. A navíc lze s klidem i v odborníkově duši provést pouze první, zevrubný sken, zapnout Autopilota a na správu počítače nijak zvlášť exponovanému nebezpečí útočného softwaru zapomenout.

Výhody Bitdefender Total Security

 • jeden z nejlepších antivirů (např. 3 roky po sobě umístění na 1. místě AV-TEST);
 • velmi pokročilé a komplexní bezpečnostní utility - např. automaticky nabídnutá klíčenka Wallet;
 • jednoduché rozhraní, snadné ovládání, bezprostřední nastavení každého modulu;
 • režim Autopilot;
 • cloudové funkcionality - především Anti-Theft.

Nevýhody Bitdefender Total Security

 • extrémně dlouhý systémový sken (po 2 hodinách byl na deklarovaných 60 % práce);
 • nemalá spotřeba systémových prostředků - každá utilitka si vezme něco, hlavní sken je vyloženě nenažraný (kol 400 MB RAM + vytěžuje procesor);
 • optimalizační utility jsou spíš do počtu - ale zase je pak netřeba řešit dalšími aplikacemi;
 • 30denní trial - pak je třeba zakoupit.

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

McAfee Total Protection: kvalitní výsledky, ale nic moc podání

Software McAfee má nezáviděnou pozici, kterou si ovšem vybudoval sám. A to sice nešťastným způsobem nabídky, který ho zařadil mezi crapware. Velmi často se totiž objevuje mezi softwarem, který pokud není přímo nainstalován v OEM verzích...

Outbyte PC Repair: kočkopes a přešlapy

Outbyte PC Repair má rozhodně zajímavý design prvotního skenu. Projede, identifikuje problémy a nabídne řešení v jedné dlouhé sekvenci - bez nutnosti se proklikávat jednotlivými položkami a v nich ještě hledat co a jak. Nicméně...

Wise Care 365 si nechává ty nejlepší špeky jen pro platící

Wise Care 365 je optimalizátor odladěný léty vývoje. Je přehledný, lokalizovaný, bezpečný díky zálohování prováděných změn. A jak se za roky ladil program sám, tak se ladil i jeho prodej. Jestliže ho chcete na jeden klik - či...

Comodo System Utilities: mrtvý program s živou prezentací

Bezpečnostní firmy prezentují na svých stránkách různé produkty. Někdy se ovšem i jim podaří nejen prezentovat ukončený program, ale ani neupozornit na to, že je ukončený - a navíc ho nabídnout i k instalaci. Tím celý fór nekončí...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama