[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Bitdefender Premium: excelentní jádro v roztrhaných hadrech KE STAŽENÍ

Antivirové společnosti každoročně obnovují své produkty. Stejně tak je nabízejí v několika verzích, lišících se počtem zahrnutých funkcionalit. A čas od času nejvyšší řadu buď doplní o nové funkcionality reagujících na vývoj ve světě IT zabezpečení - nebo přijdou s novou nejvyšší modelovou řadou. Bitdefender Total Security po letech kralování vystřídá Bitdefender Premium Security. Čím nás zabezpečí? 

 

Bitdefender Premium: čeština potěší, automatický výběr systémového umístění nikoliv

Bitdefender používá online instalátor, což se rovná 12 MB předpřípravných dat po spuštění tahajících další 503,9 MB. Co je fajn, je, že se Bitdefender naučil česky. Language vpravo dole stačí změnit na Czech a už můžeme s aplikací komunikovat nejkrásnějším jazykem světa. Co už tak príma není je, že si Bitdefender sám vybere systémové umístění. Někteří uživatelé by to dokonce mohli považovat za drzost a doslova vlezlost. 

A další neoblíbenou okolností je... cloudový účet

Prohlížeče zařvou, že do nich bylo přidáno nové rozšíření Bitdefender Anti-tracker. Následuje už téměř nezbytné vytvoření/přihlášení se do online účtu. Po proklikání se balastem nás Bitdefender informuje, že máme nainstalovaný Bitdefender Total security a že třeba restartovat - což je vůbec dobrý nápad po odinstalaci předchozí antiviru - restart - a instalaci nového antiviru - restart.

Základní rozhraní přichází se základní hláškou: Jste v bezpečí!

V aplikační balíku nás přivítá výchozí obrazovka s rychlými přehledy, akcemi a přístupy do nižších sfér podrobnější práce s bezpečností počítače a systému. Můžeme pozapínat první doporučení:

 • Zotavení systému po ransomwaru a 
 • OneClick Optimizer, který smrdí další optimalizátorem systému, čímž také je. Naštěstí vypadá na neinvazivní verzi, která umožňuje rychlé a rozumné omezení sfér čištění.
  OneClick Optimizer je Multi optimalizátor - už nejednotnost označování v aplikaci varuje před tím, že celková koncepce postrádá finalizační prvky
  OneClick Optimizer po provedení nabízí zajímavou podrobnou zprávu o čištění, v níž se zvídavý uživatel dozví, kolik zbytečných cachí a dalších položek generují aplikace - především ty z dílny Microsoftu. 

Řídící panel lze uživatelsky upravit - a to je dobře

Sekci doporučení fakticky generuje démon Autopilot - osobní bezpečnostní poradce - který by měl monitorovat aktivitu uživatele, systému, aplikací a periferií, a na základě vyhodnocení chování všech těchto prvků nabízet vhodné akce. 

Krom toho je hlavní obrazovka editovatelná. Krom pole Total Security jsou ostatní panely volně k editaci, výchozí volby Rychlý sken, VPN a Safepay je tedy možno nahradit upřednostňovanějšími nástroji. 

Až na to, že doporučení neustále opakuje nabídku čištění, je Řídící panel velmi povedeným prvkem zvyšujícím uživatelský komfort. 

Děsivé množství položek naštěstí neodpovídá skutečnému počtu funkcí - jen jsou nešťastně rozepsané

Ochranné moduly

První pohled na Ochranné moduly by mohl oko neklidné znervóznit počtem položek. Pohled bližší ovšem odhalí:

 • že okna všech funkcionalit zakončuje přímý odkaz k jejich nastavení;
 • že všechny začínají názvem dané funkcionality,
 • že zbytek položek je až na pár položek triviální.

To první číslo v položce Uplynulý čas nejsou minuty. A ano. Je to opravdu hodně.

Antivirus

Antivirus nabízí skeny na vyžádání: Rychlý a extrémně dlouhý Kompletní sken. Bitdefender se dušuje, že předlouhý je pouze první kompletní sken, další by prý měly proběhnout již rychleji. Vzhledem k délce běhu bylo zařízení párkrát hibernováno, celý sken dosáhl nakonec 20 hodin a 18 minut. Rychlý test zvládá projet systém za 5 minut.

Přes Nastavení se dostanete rovnou k rezidentnímu štítu, který byste čistě teoreticky mohli vypnout, pokud by tím aplikace nepřestala postrádat smysl přítomnosti na zařízení. Krom toho konfigurace obsahuje běžné prvky typu cílů skenování, zahrnutí rychlého bootovacího testu do startu systému apod.

Wi-Fi Bezpečnostní poradce analyzuje informace o všech uložených Wi-Fi sítích, se kterými přišlo zařízení do styku

Zranitelnosti

Sken zranitelností zkontroluje zařízení na různé druhy zranitelností. Projíždí různorodou směsku nastavení, informací o aktuálnosti komponent a další dat od úrovně aplikací přes systém až po síťová nastavení. Konkrétně zkontroluje používaná hesla, přítomnost důležitých aktualizací Windows, zabezpečení Wi-Fi sítí a routerů a aktuálnost nainstalovaných programů a programových komponent.

Sekce zranitelnosti zahrnuje i Bezpečnostního poradce Wi-Fi. Ten zkontroluje základní parametry nastavení Wi-Fi:

 • přítomnost zabezpečení;
 • kanál a frekvenci Wi-Fi;
 • typ přihlašování a sílu hesla; 
 • typ šifrování a způsob autentifikace. 

Nastavení sekce nabízí pouze zahrnují jednotlivých oblastí do skenu zranitelností - nic víc.

Firewall: síťová pravidla pro jednotlivé aplikace, síťové adaptéry a směry toku dat

Firewall

Modul Firewall poskytuje srozumitelný přehled toho, jak se aplikace a systémové komponenty připojují ke vzdáleným serverům. Nastavení modulu je o poznání komplikovanější než nastavení modulů předchozích. Zahrnuje pravidla pro všechny aplikace, pro všechny kanály připojení, pro oba směry proudu dat.

Chování na jednotlivých síťových adaptérech lze přepínat mezi úrovněmi Doma/Kancelářská síť, Veřejná síť a Dynamická síť, která flexibilně upravuje chování síťového provozu v závislosti na typu připojené sítě. Firewall nabízí i speciální režimy chování: stealth (pro skrytí zařízení před vnější i vnitřní sítí), paranoidní režim (upozorňující na veškerý síťový provoz) a ochranu skenování portů.

Blacklist spammerů lze rozšiřovat o konkrétní emaily, celé domény či importem

Antispam

Antispam je postaven na whitelistu a blacklistu. Whitelist přátel i blacklist nepřátel lze rozšiřovat jak konkrétními emailovými adresami, tak celými doménami. Seznamy je možno importovat i ukládat. Krom toho lze blokovat maily i dalšími okolnostmi - např. používanými písmy - konkrétně lze blokovat asijská znaková písma a azbuku. 

Prevence online hrozeb

Sekce obsahuje:

 • prevenci síťových hrozeb, která by měla zabránit zneužití zranitelností hrozbám typu ransomware;
 • ochranu před weby, která je komponována z: 
  • prevence webových útoků
  • testeru odkazů - kontroluje bezpečnost odkazů; 
  • šifrovaného skenování webu - nešikovně přeložené označení skrývá kontrolu certifikátu šifrovaného spojení HTTPS; 
  • ochrany před podvody; 
  • ochrany před phishingem.

Webová ochrana má podobu mezivrstvy mezi cílovým komunikátem a uživatelem, a proto může zpomalovat brouzdání,

Pokročilá ochrana

Pokročilá ochrana má na starost obzvlášť zákeřné útoky včetně zero-day, které nelze identifikovat prostým srovnáním s virovou databází. Identifikuje hrozby na základě analýzy jejich chování přímo v systému. Nastavení má pouze funkci zapnutí/vypnutí modulu s popisem, který snad přiblíží funkci modulu:) ?Skenování na různé druhy exploitů.?

Bezpečné soubory

Bezpečné soubory vytyčují, která systémová umístění a data v nich jsou chráněná před útoky typu ransomware. Uživatelsky se dají upravit, bohužel však obsahují i automaticky chráněná umístění, jejichž zahrnutí nelze změnit: Dokumenty, Obrázky a Videa. A to navzdory tomu, že mnozí uživatele tato automatická umístění Windows nepoužívají.

Modul zároveň obsahuje operativní seznam aplikací, které přistupují na chráněná umístění. Tento seznam umožňuje přímo ovlivňovat chování aplikaci v chráněných umístěních.

Náprava ransomwaru

Funkce Náprava ransomwaru se stará o automatickou obnovu souborů, které byly zašifrované ransomwarem. 

Funkce ochrany osobních údajů je další reprezentant věcí, které by se rozškatulkovat jinak

Soukromí

Soukromí má v Bitdefenderu na starost:

 • Správce hesel, což je klasická klíčenka na hesla. Má podobu internetových rozšíření pro Internet Explorer, Firefox, Chrome a virtualizovaný prohlížeč Safepay. Je chráněná master heslem. Umožňuje nejen nakládání s hesly, ale také ochranu osobních informací, platebních údajů, licenčních klíčů aplikací, autentizačních údajů Wi-Fi sítí. Zadané údaje pak mohou posloužit i k automatickému vyplňování formulářů, platebních a licenčních rozhraní. 
 • modul Ochrana dat, který obsahuje nástroj pro permanentní skartaci dat; 
 • VPN klienta, s běžnými funkcemi typu výběr regionu vstupu do internetu, automatické spuštění na nezabezpečených Wi-Fi sítích apod. V rámci Total Security je VPN účtováno zvlášť, mělo by být součástí balíku Premium. Ale z testované verze to není zcela zřejmé; 
 • Šifrování souborů aneb datový trezor. Nástroj umožňuje vytvořit zašifrované umístění na kterémkoliv logickém disku, které je chráněné heslem a nepřístupné pro neautorizované uživatele. 
 • Safepay - by měl být virtualizovaný prohlížeč, spouštěný v sandboxu, oddělený od operačního systému. Čistě teoreticky by měl být schopen uniknout keyloggerům a dalšímu spywaru v systému. Bitdefender ovšem netrpí dostatečně velkou sdělností ohledně nasazených technologií, a tak jsou to vše jen úsudky odvozené od toho, jak je utilita konstruována. Zabezpečení loginů zvyšuje automaticky vyskakující virtuální klávesnice při zadávání přihlašovacích údajů. Klávesnice je ovšem americká a bez numerické klávesnice, což se při zadávání hesel, při kterém vidíte pouze náhradní znaky místo znaků skutečně zadávaných, rovná uživatelsky velmi nevstřícnému řešení. Nevstřícná obsluha SafePay snižuje pravděpodobnost jeho využití, a tím pádem i bezpečnostní funkci celého nástroje.
 • Video a audio ochrana - ochrana přístupů k webkameře a mikrofonu. V nastaveních lze spravovat aplikace přistupující k periferiím. Dá se je povolit, zakázat, hromadně zakázat přístup prohlížečů, separátně přidávat aplikace. Ochrana může generovat upozornění i při přístupu povolených aplikací. 
 • Rodičovský poradce. Rodičovskou kontrolu je třeba zvlášť aktivovat. Odkaz (aktuálně špatně nastavení končí na 404 stránce - je třeba přejít na central.bitdefender.com) vede na online správu zabezpečení. V sekci rodičovská kontrola je třeba zvolit chráněné dítě, jeho zařízení, případně účet na zařízení. Pak je aktivována funkce rodičovské kontroly přímo v nainstalované aplikaci - správa je ovšem online. Nástroj pak umožňuje monitorovat, kontrolovat a omezovat: 
  • dobu strávenou na zařízení; 
  • aktivitu na webech; 
  • telefonní kontakty na zařízení; 
  • aktivitu v aplikacích; 
  • lokalizaci zařízení; 
 • Anti-tracker. Rozšíření prohlížečů, které má blokovat sledovací prvky třetích stran, které vytváření identy kit zákazníka na základě jeho průchodu Internetem. U každé stránky generuje přehled rychlosti načtení a využívaných trackerů (reklamních prvků, analytických kódů, funkcionalit sociálních sítí, prvků interakce webu se zákazníkem. 

Sekce Služby je minimálně z poloviny zbytná

Služby

Multi optimalizátor

Multi optimalizátor optimalizuje špínu na disku (rozuměj nepotřebné soubory), zbytečný balast v systémovém registru a aktivitu prvků, které by mohly ohrožovat soukromí uživatele. Umožňuje přístup do podrobností toho, co chce optimalizovat, a tím pádem i separátně odladit. Ovšem cíle optimalizace by se hitparády sofistikovanosti nedostaly. Odstranitelné soubory jsou jen cache Windows, Koš a ladící soubory. Identifikované položky registru patří k běžným (neplatné systémové cesty, zástupci na ploše apod.) A ochrana soukromí spočívá pouze ve výmazu odstranitelných souborů mainstreamových prohlížečů.

V celku tedy nic, za co by stálo podnikat klikací cestu napříč aplikací.

Krásné barvičky použité na minimálně funkční funkcionalitu Optimalizátor spouštění

Optimalizátor spouštění

Optimalizátor spouštění se váže ke správě programů spouštěných při startu Windows. Nabízí správu pouze spouštěných programů - tedy nikoliv dalších relevantních položek jako jsou:

 1. plánované úlohy; 
 2. pluginy; 
 3. služby aplikací; 
 4. služby Windows. 

U daných programů optimalizátor spouštění umožňuje jejich zapnutí, zákaz či odložení. Odložení ovšem nespecifikuje.

Opět funkce, jejíž hodnota je nižší než hodnota času věnovaného na proklikání se k ní.

Čištění disku

Čištění disku je určeno k identifikaci hlavních zabíračů místa - příliš velkých souborů, skupin souborů, typů souborů. Díky daným filtrům umožňuje najít zrádná místa systémového úložiště, které je možné vyčistit od dávno nepoužívaných dat. 

Přehrát výstražný zvuk se šikne každému, kdo občas ztrácí nejen telefon v bordelu domova

Ochrana před krádeží

Ochrana před krádeží je opět odkazem do online správy aplikace. Odtud je pak možno zařízení:

 • lokalizovat,
 • přehrát na něm výstražný zvuk (a tedy ho najít v bordelu domácnosti:),
 • uzamknout ho či
 • vymazat. 

Nastavení prezentuje nejvyšší úroveň konfigurace - tedy pouze interakci aplikace s uživatele, nikoliv nastavení jednotlivých modulů

Nastavení Bitdefender Premium

Nastavení Bitdefenderu je fakticky povrchní. Uživatel zde nemá zasahovat do použití jednotlivých technologií, vymezovat funkčnost, výjimky, pravidla. Zde se spravuje pouze základní interakce aplikace s uživatele. 

Nastavení jednotlivých modulů je dostupné přímo z daných modulů - zde se neopakuje, ani zde není hierarchicky integrováno. 

Bitdefender plachtí vstříc budoucnosti - snad bude organizovanější

Bitdefender Premium či Total Security v celku

Základ je zdravý. Antivirus, firewall, strukturovaně cílený antimalware, ochrana před ransomwarem a zajištění změn způsobených šifrovacími vyděrači - to vše (patrně) funguje, jak má. A nejen to:

 • pravidelně se umisťuje na prvních příčkách testů antivirů provedených nezávislými antivirovými laboratořemi; 
 • funguje za minimálního ovlivnění fungování systému (možná s výjimkou webových ochran); 
 • je vyvíjeno společností, u níž nejsou známy vazby na potenciálně nebezpečné entity typu KGB/FSB či kontra/rozvědek USA a Číny.

Ovšem na úrovni produktu, prezentace jeho funkcí a uživatelské interakce s aplikací či s produktem jsou evidentní diskoncepce a zmatení.  

1) Produkt

Bitdefender Premium to je vlastně balíček Bitdefender Total Security + Bitdefender VPN + prémiová podpora. Tedy jen VPN navíc. VPN není v aplikačním balíku integrována => prostě dostanete 2 programy Bitdefender Total Security a Bitdefender VPN. VPN v rámci srandy nejde ani otestovat, protože k jejímu využití si ji máte rovnou koupit. Zajímavý prodejní tah, který se určitě ne-vyplatí.

2) Balast

Multi optimalizátor a Optimalizátor spouštění jsou zbytečné moduly. Zbytečně zabírají místo v aplikaci a pozornost při interakci s aplikací. 

Správce hesel, Anti-tracker, Antispam - a v důsledku svého provedení i Safepay a VPN - jsou fičury, které by se daly upozadit někam na nejposlednější kousek uživatelského rozhraní aplikace. Opravdu je jejich cílovka malá, svým provedením neslibují hodnotu navíc. Do stejného koutku aplikace by se daly poslat i funkcionality šifrování souborů, skartace souborů, čištění disku.

3) Chaos

Přítomností balastu vzniká i chaos. Ztrácí se hierarchie bezpečnostního základu, pokročilých funkcí a hlavních doprovodných funkcí. 

Bitdefender zbytečně upozorňuje na vypnuté moduly, které vypnul uživatel na základě svého rozhodnutí. 

Odkazy vedoucí z lokální aplikace do webové aplikace na cloudu jsou nesprávně nastaveny a končí 404, což se sice jen malá chybička, ale indikuje nedostatky na úrovni kontroly funkčnosti produktu. 

Stejně tak diskoncepcí smrdí celkový sken o délce 22 hodin, což je mimo jakékoliv nasazení u běžných uživatelů. Fakticky takový sken každý vypne. 

Plusy Bitdefenderu

 • špičkový základ kyberochran; 
 • špičkové pokročilé funkce širokospektrálně zaměřené na všechen aktuální malware; 
 • čeština; 
 • absence zřejmých vazeb na závadné subjekty.

V čem to Bitdefenderu tentokrát ulítlo?

 • produkt management;
 • strategické řízení aplikace; 
 • marketing a komunikace s uživatelem.

Bitdefender stále představuje naprostou špičku zabezpečení, ale určitě si uživatel raději pořídí Bitdefender Total Security, případně dokoupí Bitdefender VPN - a bude doufat, že příští aktualizace programu přinese markantní změny v uživatelském prostředí i nastavení funkcí typu kompletního skenu.

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

Věříte Opeře? No možná byste neměli...

Opera bývala technologickým etalonem prvního věku prohlížečů. Disponovala synchronizací, RSS čtečkou a vlastním mailovým klientem v době, kdy si o tom mohly ostatní prohlížeče tak leda nechat zdát. To se však změnilo v době, kdy přestala být...

System Mechanic: drahý i zadarmo

Optimalizátory Windows se netěší dobré pověsti mezi lidmi, jejichž schopnosti překračují zapnutí a vypnutí počítače. Nutno poznamenat, že to není vždy oprávněné. Často umí uživateli zpřístupnit to, co se jinak ukrývá v hloubi...

Bitdefender Internet Security ladí detaily

Bitdefender se už dávno probojoval mezi nejlepší antiviry. Navíc s úspěchem čelí i nejnovějším hrozbám v podobě nových mutací počítačových červů či agresivních botnetů. Úkolem vývojářů jeho uživatelských...

McAfee Total Protection: kvalitní výsledky, ale nic moc podání

Software McAfee má nezáviděnou pozici, kterou si ovšem vybudoval sám. A to sice nešťastným způsobem nabídky, který ho zařadil mezi crapware. Velmi často se totiž objevuje mezi softwarem, který pokud není přímo nainstalován v OEM verzích...


 
© 2005-2022 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama