[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Panda Dome Premium: tentokrát ne

Panda Dome Premium je nejbohatším aplikačním chumlem aplikací. Problém je v tom, že někdy nejsou ani bezpečnostní, ani nepostradatelné. Pandě se prostě v poslední době moc nedaří, a to nejen v designu aplikací, ale především v testech nezávislých antivirových laboratoří. 

 

Panda Dome Premium: pouze anglicky, slovinsky, maďarsky...

Pandu Premium nainstalujeme nejspíš v angličtině. Příznivci slovenštiny bohužel zjistí, že označení Slovenski v tomto případě označuje slovinskou, nikoliv slovenskou jazykovou verzi. Krom jazyka vybereme pouze systémové umístění a jde se instalovat. Instalátor je to onlinový, proto i když je sám maličký, natahá si ještě nějaká ta instalační data, rozbalí je - pokud se mu instalace tímto způsobem nepodaří, přejde ke stažení offline instalátoru a bude instalovat z něj. 

Jednoduché rozhraní skrývá přehršel funkcionalit

Po instalaci a restartu nás přivítá jednoduché rozhraní se základními utilitami. Prosté scrollování ukáže, že těch nástrojů je mnohem víc. Na uživatele také vyskočí výzva k zaregistrování se do ekosystému Pandy pomocí emailu - nicméně není to povinné. Některé moduly jsou funkční i bez registrované instance, jiné ovšem přihlášení emailem vyžadují (např. VPN). 

Skeny na vyžádání: typická skvadra

Skeny na vyžádání

Skeny na vyžádání kopírují klasickou strukturu. Rychlý pokrývá kritické oblasti operačního systému, cílený sken pokryje, co uživatel bude chtít a sken úplný dostává svému jménu. Rychlý test je hotov v čase kol minuty, test úplný si vyžádal 11 minut. Nicméně jde o systém s SSD a osmijádrovým procesorem a 16 GB RAM - na jiných systémech se mohou časy provedení lišit. 

Antivirus

Ikonka vedle skenů slučuje jak on-demand skeny, tak prvky permanentní ochrany. Jejich výčet nalezneme v Nastavení. Je to nejen real-timeová a permanentní ochrana, ale také behaviorální analýza a blokování a identifikace potenciálně nechtěných programů. 

Vyhledávání aktualizací se zaměřuje buď na kritické aktualizace systému, nebo intenzivně na mnohem širší skupinu

Update Manager

Update Manager slibuje neustále aktuální a záplatovaný systém. Jeho ho možné spustit ve dvou módech:

 1. kritickém, hledajícím nezbytné aktualizace systému; 
 2. intenzivním, který hledá i další komponenty systému, které je možno aktualizovat. Spadají sem kupříkladu balíčky Microsoft Visual C++. Panda sem ovšem zahrnuje i některé programy: v testovém případě to byl LibreOffice. Nicméně nástroj není určen k aktualizaci všem aplikací ve Windows. 

Update Manager předchází dysfunkčnostem pomocí vytvoření bodu obnovení systému před instalací aktualizací. Umí aktualizovat nejen systémové aktualizace a aktualizace systémových komponent na pozadí. Stejně tak - bez další interakce s uživatelem - aktualizuje i aplikace, které k systémovým nepatří. Update Manager je navíc možno i naplánovat, a to dopodrobna na požadovanou frekvenci a konkrétní časové okamžiky dne.

Ani Panda si neodpustí pokus v podobě nástroje k čištění systému Windows

PC Cleanup

Panda v aktuální verzi nerezignuje ani na vlastní obdobu čističe Windows. Ta zahrnuje čištění Windows, optimalizaci programů spouštěných při spuštění Windows a defragmentaci disků.

Specifické čištění Windows zahrnuje obligátní prohlížeče (umožňuje čistit partikulárně cache, historii a cookies) a čištění systému - a to sice: koš, dočasné soubory, soubory systémového registru a neplatné položky systémového registru. 

Optimalizace aplikací startu Windows je triviální - možná i méně obsažná než seznam aplikací Po spuštění ve Správci úloh, a proto i zcela zbytečná.

Defragmentace je jen rozhraním pro spuštění systémového defragmentátoru Windows. 

Načasování pak umožňuje všechny funkce naplánovat do jediné operace, které se určí frekvence a čas provedení. 

VPN Pandy nabízí 150 MB dat denně zdarma z nějakých 25 geolokací

VPN

VPN vyžaduje přihlášení do cloudového řešení Pandy. Bezplatně nabízí 150 MB denně šifrováním tunelovaných přenosů, a to sice z nějakých 25 fyzických geolokací + možnost automatické volby fyzického umístění cílené na co nejlepší přenosovou kapacitu. 

Zabezpečení komunikace pomocí VPN zvyšují možnosti nastavení:

 • spustit VPN spolu se systémem Windows a
 • spustit VPN při každém pokusu o připojení se k Wi-Fi, která je otevřená.

Data Shield strukturovaně rozebírá, co a jak se má chránit

Data Shield

Datový štít Data Shield monitoruje programy, které se pokoušejí o přístup k osobním datům uživatele, a chrání dotčená data před pokusy o zcizení. Datový štít je třeba doinstalovat, přičemž instalace obsahuje i osvětovou sekvenci o tom, co může být takovou krádeží osobních dat. 

Nástroj Data Shield pak nabídne strukturované prostředí, v němž se snadno určí

 • chráněná systémová umístění;
 • typy souborů, které mají být chráněny; 
 • oprávnění jednotlivých aplikací přistupovat k informacím zvýšené ochrany. 

Wi-Fi Protection kategoriálně vyhodnocuje zabezpečení bezdrátového připojení

Wi-Fi Protection

Ochrana Wi-Fi skenuje a vyhodnotí jednotlivé aspekty nastavení připojené Wi-Fi. Vyhodnotí technické i bezpečností položky. Zkontroluje: 

 • sílu přihlašovacích klíčů a použitého šifrování; 
 • režim připojení; 
 • připojení jednotlivých zařízení v sítí navzájem; 
 • jméno Wi-Fi a
 • saturaci signálu, jeho sílu a ne/překrývání se s ostatními Wi-Fi routery v okolí. 

Firewall: buď jednoduše, nebo pod povrchem do detailu

Personal Firewall

Firewall po spuštění nabídne volbu charakteristiky sítě, ke které je uživatel připojený, a to sice: Domácí, Pracovní, Veřejná. Dle těchto charakteristik se pak firewall chová k některým typům příchozích spojení. V podrobném nastavení pak:

 • umožňuje udělovat oprávnění na úrovni aplikací; 
 • nastavit specifická pravidla - sám defaultně přidává hned několik služeb, které explicitně zakazuje na veřejných spojeních; 
 • a nabízí celou škálu prevence napadení:
  • Smart DNS, DHCP, ARP;
  • UDP flood, port scan; 
  • Land attack, SYN flood, Smurt a mnoho jiné.

Správa aplikací má kontrolovat každou aplikaci, která dospěje k exekuci

Application Control

Správa aplikací určuje, které aplikace mohou či nemohou být spuštěny. Jakákoliv nová aplikace, která se pokusí o spuštění, je nahlášena uživateli, a ten rozhodne o osudu jejího spuštění. 

Modul Správa aplikací se doinstalovává zvlášť. 

Rodičovská kontrola spolehlivě blokuje přístup ke zakázané kategorii

Parental Control

Rodičovská kontrola umožňuje účtu přihlášeného uživatele přidělit oprávnění ne/navštěvovat rozličné kategorie. Výběru patřičných kategorií napomáhají filtry Dítě, Teenager, Zaměstnanec. Stejně tak pak lze přidat whitelist a blacklist konkrétních webů a domén. Pokus o připojení na zakázanou kategorii může být zakázán explicitně pomocí notifikace, nebo tiše. 

První spuštění rodičovské kontroly ovšem provázely potíže. Docházelo k lagování a nefunkčnosti ovládání prostřednictvím uživatelského prostředí, jak se Panda Premium snažila kontrolovat všechny procesy. 

Safe Browsing se odehrává fakticky bez přístupu uživatele - konfigurace výjimek je jedinou výjimkou

Safe Browsing

Implementace Safe Browsing je buď příliš jiná než u všech ostatních bezpečnostních řešení, nebo příliš komplikovaná, než aby ji pochopil běžných uživatel. Neotevírá totiž zabezpečený prohlížeč, neomezuje přístup k nebezpečným webům, ani neaktivuje zabezpečený přístup k požadovaným webům. Prostě naprostá uživatelská záhada. Snad ji v některé aktualizaci Panda zase vyřeší.

Fakticky to vypadá tak, že Panda na úrovni aplikace ovlivňuje browser, aniž by do funkcionality zprostředkovala přístup uživateli více než na úrovni možnosti přidat výjimky neprávem postiženým webům. Jinými slovy nic, co by si zasloužilo vlastní rozhraní. 

USB Protection nabízí antivirovou kontrolu USB a jeho vakcinaci

USB Protection

Ochrana USB okamžitě identifikuje zasunutí USB do zdířky počítače. Nabídne antivirovou kontrolu omezenou pouze na datové území USB. A navíc skýtá i možnost dané USB vakcinovat, což znamená, že zablokuje autospuštění souboru  AUTORUN.INF, který může také sloužit k malwarovému útoku.

Podle Pandy

vakcína po aplikaci trvale zablokuje neškodný soubor AUTORUN.INF a zabrání tak jeho čtení, vytvoření, odstranění nebo úpravě. Po aplikování je Windows zabráněno v automatickém spouštění jakéhokoliv škodlivého souboru, který by mohl umístěn na daném USB. Jednotku lze nadále normálně používat. Jen souborům je zakázáno automatické spouštění. Vakcinaci lze zvrátit pouze naformátováním jednotky a funguje pouze na souborových systémech FAT a FAT32.

Monitor procesů sleduje všechny procesy spouštěné v systému

Process Monitor

Monitor procesů sleduje všechny procesy spouštěné v systému. Všímá si jejich komunikační aktivity, sleduje, zda jsou digitálně podepsané. Na základě vlastní databáze vyhodnocuje jejich nebezpečnost a případně jim věnuje zvýšenou pozornost, či je rovnou zablokuje. U každého jednoho procesu také sleduje počet spojení a konektovaná URL. 

Anti-Theft zcela přesně odhalil, kde se nachází IP adresa, přes níž zařízení vstupuje do internetu - škoda, že to se od něj neočekává

Anti-Theft

Anti-Theft opět vyžaduje přihlášení ke cloudovému účtu. Po spárování účtu, instance aplikace Panda a utility Anti-Theft, nabízí Anti-Theft určení polohy zařízení. Pokud ovšem zařízení nezpřístupňuje GPS data, pak vychází z fyzického umístění IP adresy daného přístupu do internetu.

Krom této zásadní záměny informací není nástroji ke cti ani to, že neumí nic jiného než domněle určit polohu zařízení:

 • žádné uzamčení zařízení; 
 • žádné snímkování dění na pracovní ploše; 
 • žádné nahrávání webkamerou; 
 • žádné zničení ohrožených dat.

Zvláště zákeřný malware vyžaduje použití Rescue Kitu

Rescue Kit

Záchranný balíček nabízí pomoc v případech, kdy je počítač napaden obzvláště zákeřnými typy malwaru. Proti pokročilým virům skýtá nástroj v podobě Panda Cloud Cleaner, který by měl identifikovat a vyřešit i ty problémy, které desktopová aplikace vyřešit nezvládne. 

Pro případy, kdy není možno přistoupit k infikovanému systému, má Panda v záloze vytvoření záchranného USB, které umožní uživatele nabootovat do speciálního diagnostického systému, který umožní vyřešit problémy s malwarem bez přítomnosti klasických Windows. 

Password Depot 12 - utilita, která v Pandě obstarává skartaci a šifrování dat

File Shredder a File Encryptor

File Shredder je skartovač souborů. Jeho funkcí je bezpečné vymazání jakéhokoliv souboru či složky bez možnosti jejich obnovení. Je ho třeba zvlášť přiinstalovat. Ovládá se pak přes kontextové menu požadovaného souboru/složky. Stačí vybrat Password 12 Depot - Erase a potvrdit požadavek trvalého vymazání. Metody bezpečného přepsání dat Panda neupřesňuje. 

File Encryptor slouží k zabezpečení souboru šifrováním. Stačí vybrat Password 12 Depot - Encrypt a požadovaný soubor bude zašifrován. Volbu hesla doprovází identifikátor kvality hesla. Heslo je možno i libovolně generovat strukturovaných generátorem hesel. Šifrovací utilita dále nabízí okamžité zničení zdrojového souboru šifrování i dešifrování, umožňuje vytvořit samorozbalovací archiv a uchovat zvolené heslo přímo v šifrovacím modulu. 

Rozšíření Password Manager pro Google Chrome

Password Manager

Klíčenka hesel opět vyžaduje přihlášení ke cloudovému účtu Panda. Tam je třeba aktivovat tento nástroj. A tím se překvapivě dostaneme k rozšíření prohlížeče Google Chrome či Mozilla Firefox. Rozšíření si vyžádá vlastní autorizaci (nezávislou na cloudovém účtu Pandy) - a nabídne zálohování této autorizace pomocí registračního emailu a 24místného i obnovovacího klíče. 

Password Manager nabízí klasické funkce klíčenky včetně ukládání loginů ke speciálním službám, návrh dostatečně silných hesel, možnost vymazat tuto klíčenku na všech připojených zařízeních, integraci na místo defaultního manažera hesel prohlížeče. 

Nastavení Panda Dome Premium

Nastavení aplikace obsahuje několik triviálních obecných možností a rozličně určuje konfiguraci jednotlivých komponent. Některé je možno pouze vypnout či zapnout. Jiné se dají podrobně nastavit. Detailní konfigurace se týká antiviru, firewallu a datového štítu. 

Panda bílá i černá

Pandě se občas daří... a občas. ne. A to napříč všemi aktivitami. Jestliže se dříve rovnala velkým jménům světa antiviru, tak nedávno celkem zásadně propadla v řešení určeném pro konkurenční platformu Windows - macOS. Silně zaostávala za ostatními řešeními a dokonce se umisťovala až na samém konci soutěžního pelotonu. 

Totéž se dá spatřit přímo v aplikaci. Některé moduly jsou plně funkční a smysluplné, jiné si nezaslouží své místo v aplikačním balíku a zbytek je prostě takový běžný balast typu tohlejetakyčistič. 

A nakonec - Panda se nerozpakuje s vyššími cenami než konkurence. A proto nezbývá než se nerozpakovat s verdiktem: v současném stavu za současné ceny ne. Mnohem lepší poměr výkonu a ceny skýtají užší aplikační balíky Pandy, či jiné antiviry.

 

 

 

 

 

McAfee Total Protection: kvalitní výsledky, ale nic moc podání

Software McAfee má nezáviděnou pozici, kterou si ovšem vybudoval sám. A to sice nešťastným způsobem nabídky, který ho zařadil mezi crapware. Velmi často se totiž objevuje mezi softwarem, který pokud není přímo nainstalován v OEM verzích...

Outbyte PC Repair: kočkopes a přešlapy

Outbyte PC Repair má rozhodně zajímavý design prvotního skenu. Projede, identifikuje problémy a nabídne řešení v jedné dlouhé sekvenci - bez nutnosti se proklikávat jednotlivými položkami a v nich ještě hledat co a jak. Nicméně...

Wise Care 365 si nechává ty nejlepší špeky jen pro platící

Wise Care 365 je optimalizátor odladěný léty vývoje. Je přehledný, lokalizovaný, bezpečný díky zálohování prováděných změn. A jak se za roky ladil program sám, tak se ladil i jeho prodej. Jestliže ho chcete na jeden klik - či...

Comodo System Utilities: mrtvý program s živou prezentací

Bezpečnostní firmy prezentují na svých stránkách různé produkty. Někdy se ovšem i jim podaří nejen prezentovat ukončený program, ale ani neupozornit na to, že je ukončený - a navíc ho nabídnout i k instalaci. Tím celý fór nekončí...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama