[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

McAfee Total Protection: výborná ochrana s rozpačitými dojmy

McAfee Total Protection přináší vysoce účinnou, nezávislými testy osvědčenou ochranu. Ovšem její podání v podobě uživatelského rozhraní je přinejmenším rozpačité. Rozpaky vyvolávají i doprovodné moduly, jejichž kvalita nesvědčí v prospěch jejich přítomnosti v balíku. McAfee si tak říká o nainstalování, jedno správné nastavení a ponechání samo sobě bez zbytečného rušení uživatelem.

 

Už první obrazovka naznačuje, že autoři rozhraní neví co, kdy a jak komunikovat

McAfee Total Protection využívá online instalátoru. Ten je tedy minimální, veškerá data si dotahá až po spuštění. Stačí jen odpálit Souhlasím, nainstalovat - žádné další volby se při instalaci nekonají. Stažení dat trvá relativně dlouho, jejich instalace také. Pro aktivaci si zkušební verze si McAfee ještě vyžádá email.

Na první pohled běžné uživatelské prostředí...

Po prvním spuštění nás vizuální průvodce rychle seznámí s jednotlivými prvky prostředí. Po jeho odklikání zjistíme, že prostředí samo využívá spíše sekvence jednotlivých nabídek než menu, jehož položky by se předkládaly všechny najednou. Navíc nabídky jsou vytaženy jak na Domovskou stránku, tak podřazeny jednotlivým kategoriím.

...postupem času se ukáže, že v položkách ovládání je kapku chaos

Skeny na vyžádání

Skeny na vyžádání obsahují Rychlé skenování a Úplné skenování. Chybí cílené sken požadované oblasti. A zmíněné profily skenování se nedají nastavit. Navíc chybí smysluplný report výsledků. Dozvíme se pouze, kolik souborů sken prošel a kolik z nich bylo nakažených.

Skener slabých míst se také jmenuje Aktualizace aplikací či Funkce Hledání slabých míst

Skener slabých míst/Aktualizace aplikací/Funkce Hledání slabých míst

V sekci Zabezpečení počítače se pod odkliknutí tlačítka Aktualizace aplikací objeví nástroj Skener slabých míst, který sám sebe označuje ještě i coby Funkci Hledání slabých míst. Jeho smyslem je ověřit aktuálnost nainstalovaných aplikací a operačního systému a eliminovat tak bezpečnostní rizika plynoucí ze zranitelností neaktuálního softwaru. Těžko říct, nakolik je při této kontrole důkladný, neboť po jeho skenu nachází jiný program neaktualizovaný software. A to nikoliv software okrajový, ale prohlížeče a Java Runtime Environment. Volby na úvodní obrazovce nástroje Skener slabých míst umožňují zahrnout vyhledávání aktualizací OS Windows a naplánování této funkce. 

Hned první aktualizace programu napoví, že instalátor nenainstaloval poslední velkou verzi

Aktualizace (samotného McAfee)

Dalším nástrojem v sekce Zabezpečení počítače je Aktualizace. Je to aktualizace samotného balíku McAfee Total Protection. Její zařazení do sekce Zabezpečení počítače je podezřelé každému, kdo netrpí úchylkou slovíčkaření. Po jejím spuštění dochází k několika pozoruhodným okolnostem:

 • samotná kontrola aktualizací trvá dlouho;
 • stažení aktualizací trvá dlouho; 
 • jejich instalace si žádá zavření uživatelského rozhraní a následně i restart počítače.

Po restartu na nás jukne v detailech předesignované prostředí. Došlo patrně k velké aktualizaci programového balíku. Není ovšem zcela pochopitelné, proč instalátor nestahuje poslední velkou verzi aplikace, a musí ji instalovat integrovaný aktualizátor..

Firewall blokuje ostošest - většinou neškodné adresy

Historie zabezpečení

Poslední tlačítko Historie otevře okno nazvané Historie zabezpečení, které skrývá zprávy o činnosti aplikace. Je to ovšem stručný výpis záznamů, kterým chybí podrobnosti (typu výsledků u on-demand skenů, a k tomu je nelze ani přímo zkopírovat, aby člověk zjistil, že zablokovaná spojení přichází z relativně neškodných zdrojů, jakými jsou router či administrační rozhraní Instaluj.cz. Opět nejde o bezpečnostní nástroj. Mohlo by to být reportovací rozhraní, ale jeho reportování je dost omezené... 

Krom jedněm položek tu máme ještě druhé, které tak úplně položkami ovládání nejsou...

Na kartě Zabezpečení počítače najdeme ještě boční... výpis položek. Chtělo by se říct menu, ale není to úplně prvek ovládání. Skenování v reálném čase a Automatické aktualizace otevřou okno, na němž je lze jen vypnout/zapnout. Naplánovaná skenování umožní naplánovat on-demand skeny (což není úplně klíčová funkce při dnešní podobě fungování rezidentních štítů). A pouze odkliknutí položky Brána firewall nás dostane k opravdu funkčním nastavením. Ostatně všechny tyto položky nás přenášejí do hlavních Nastavení McAfee Total Security, která ovšem tím pádem také nejsou zrovna komplexní...

Klíčenka True Key propracovanější verzi browserových klíčenek

Klíčenka True Key

Klíčenka True Key (najdeme v sekci Identita) je běžným doplňkem prohlížečů. McAfee Total Security deklaruje podporu Chrome, Firefoxu a Safari - měla by tedy fungovat ve všech zmíněných. Krom základního ukládání hesel a jejich ochrany hlavním heslem nabízí:

 • prostor pro zabezpečené poznámky;
 • bezpečné úložiště dokladů, adres, platebních karet, členství...
 • možnost přidání ověření pomocí tváře, případně rozšířeného ověření tváře; 
 • možnost nastavení různých faktorů přihlašování (krom master hesla se tak třeba musíte přihlašovat i ověřením tváře, případně z ověřeného zařízení);
 • rychlé přihlášení - na známé URL True Key uživatele rovnou přihlásí; 
 • export a import dat včetně importu z jiných klíčenek (LastPass, Dashlane) a z prohlížečů (Chrome, Internet Explorer).

 

WebAdvisor alias ochrana při procházení internetu v dikci McAfee

WebAdvisor je také realizován jako doplněk prohlížeče. Vychází v podstatě z reputačního principu: stránky jsou hodnoceny z hlediska relativní nebezpečnosti a v rámci přiřazení obsahu k určitým kategoriím. Při volbě může zobrazovat toto vyhodnocení už ve výsledcích vyhledávání. Aktuálně nefunguje odkaz s vyhodnocením reputace požadované stránky.

Potenciální nebezpečí vyhodnocuje i v procesu přechodu na odkaz a varuje při nebezpečí. Ale stejně tak dokáže i na cílové stránce zablokovat i části obsahu, které mohou pocházet z relativně závadných zdrojů. 

Skartovač sám neprozradí, jaký je rozdíl v jednotlivých skartacích

Shredder aka skartovač

Jednou z obligátních součástí bezpečnostních balíků je skartovač. Ten v podání McAfee nabízí krom cílené skartace (což je běžně výchozí možnost), také skartaci systémového koše a dočasných souborů internetu - a to v úrovních rychlá, základní, bezpečná, komplexní. To odpovídá jednorázové, dvounásobné, pětinásobné, sedminásobné a desetinásobné skartaci.

Ochrana proti nevyžádané poště

Anti-Spam umožňuje nastavení stupně ochrany, nastavení označování spamů a nebezpečné pošty, integraci do poštovních klientů Outlook a Thunderbird, cílené filtrování na základě adres, znakových sad a klíčových slov.

QuickClean alias čistič

QuickClean

V sekci Ochrana osobních údajů najdeme pod tlačítkem Odebrat soubory cookie a sledovací soubory nástroj QuickClean. Jde o běžnou čistící utilitku, která umožní zacílit objekty čištění a naplánovat jeho opakování. QuickClean nabídne i mezikrok, v němž vypíše, které objekty se chystá čistit, ovšem neumožňuje selekci položky po položce.

Nástroj Moje síť využijeme spíše informativně

Moje síť/Tato síť

Víceméně informační nástroj Moje síť zobrazuje podrobnosti o místní síti: přístupovém bodu, vlastním počítači, ostatních zařízeních v síti. Jediný moment ochrany spočívá v určení konkrétního zařízení coby narušitele. Nástroj by měl označovat i slabá místa v nastavení sítě a umožnit spravovat ostatní zařízení chráněná softwarem McAfee.

Mapa hrozeb se nekoná - využívá totiž již nepodporovaný prohlížeč

Mapa hrozeb

Mapa hrozeb po spuštění vyhodí chybovou hlášku Používáte prohlížeč, který není podporován rozhraním Google Maps JavaScript API, čímž končí veškerá její funkčnost. Stavové kolečko naprázdno indikuje načítání dat, ze kterých by mapa hrozeb jinak generovala rozšíření malware, spamu, útoků a útočníků. 

McAfee File Lock - Uzamčení souborů - Trezory společnosti McAfee

Datový trezor opět trpí nesjednoceným označením, navíc nepřizpůsobeným konvenci. Umožňuje vymezit heslem a bezpečnostními otázkami zabezpečený prostor v rozmezí 50 MB až 4 GB. Bohužel ovšem nedává na výběr, na kterém z diskových oddílů se má trezor vytvořit, a ani neumožňuje vytvořený trezor smazat.  

Rodičovská kontrola je kupodivu funkčním doplňkem balíku McAfee Total Security

Rodičovská kontrola

Rodičovská kontrola po zprovoznění nabídne jednotlivé uživatelské účty k ochraně, přičemž využívá věkové profily, které se dají dále doladit. Navíc nabízí i časová omezení pobytu online.

Nastavení McAfee Total Security

Většina položek Nastavení skrývajících se pod ozubeným kolečkem nás přenese jen k modulům samým. V aplikaci tak vlastně splývají nástroje a jejich nastavení. Jediná, skutečně do Nastavení patřící je patrně položka Obecná nastavení a výstrahy. Nastavení všech modulů je spíše substandardní s jedinou výjimkou firewallu.

Účinnost McAfee a souhrn

McAfee si velmi dobře vede v testech nezávislých antivirových laboratoří, jako jsou AV-Test Institute či AV-Comparatives. Stejnými výsledky jako antivirové jádro se mohou pochlubit i firewall, antimalware a antiphishingová ochrana. 

McAfee tedy přes veškeré výhrady přináší výbornou ochranu, a to jak na úrovni antiviru, tak i firewall, potažmo ochrany internetu. Vše ovšem balí do chaoticky značeného prostředí, jemuž chybí nejen logika označování, ale i hierarchizování do kategorií či ujasnění si, co kam patří. Nástroje, které rozšiřují základ bezpečnostního softwaru, jsou spíše zbytečné a nedostatečně provedené - s výjimkou rodičovské kontroly. Optimem použití McAfee se tak jeví nainstalovat, pro klid duše projet jedním on-demand skenem, zkontrolovat zapnutí firewallu a rezidentního štítu, povypínat vše ostatní - a nechat McAfee potichu na pozadí dělat svou práci. 

Výhody McAfee Total Security

 • testy prověřená ochrana v podobě antiviru, antimalware, firewallu a antiphishingu;
 • čeština.

Nevýhody McAfee Total Security

 • chaos v označování;
 • špatná kategorizace;
 • nedostatečné oddělení ovládaní funkcí a nastavení modulů; 
 • falešně pozitivní detekce - zvláště u internetového provozu
 • + jedna perlička - McAfee nastaví coby bezpečné vyhledávání a výchozí vyhledávač search.yahoo.com, jehož IP adresu zároveň blokuje podnástroj firewallu NetGuard.

 

 

 

 

 

Věříte Opeře? No možná byste neměli...

Opera bývala technologickým etalonem prvního věku prohlížečů. Disponovala synchronizací, RSS čtečkou a vlastním mailovým klientem v době, kdy si o tom mohly ostatní prohlížeče tak leda nechat zdát. To se však změnilo v době, kdy přestala být...

System Mechanic: drahý i zadarmo

Optimalizátory Windows se netěší dobré pověsti mezi lidmi, jejichž schopnosti překračují zapnutí a vypnutí počítače. Nutno poznamenat, že to není vždy oprávněné. Často umí uživateli zpřístupnit to, co se jinak ukrývá v hloubi...

Bitdefender Internet Security ladí detaily

Bitdefender se už dávno probojoval mezi nejlepší antiviry. Navíc s úspěchem čelí i nejnovějším hrozbám v podobě nových mutací počítačových červů či agresivních botnetů. Úkolem vývojářů jeho uživatelských...

McAfee Total Protection: kvalitní výsledky, ale nic moc podání

Software McAfee má nezáviděnou pozici, kterou si ovšem vybudoval sám. A to sice nešťastným způsobem nabídky, který ho zařadil mezi crapware. Velmi často se totiž objevuje mezi softwarem, který pokud není přímo nainstalován v OEM verzích...


 
© 2005-2022 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama