[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Kerish Doctor 2015: komplexní a detailní nástroj pro optimalizaci Windows KE STAŽENÍ

Kerish Doctor 2015 je klasický balík optimalizačních, čistících, zabezpečovacích nástrojů. To, co ho vyčleňuje z řady, je neuvěřitelná podrobnost jejich fungování, nastavení a množství dalších utilit pro práci se systémem i s programem samotným. Co všechno že jeho horda utilitek obsahuje?

 

Kerish Doctor 2015 nainstalujeme v češtině

Hlavní

Hned po spuštění instalátoru Kerish Doctor na nás jukne Čeština. Ta nás provede nejen instalací, ale díky překladateli Pavlu Krahulíkovi i programem. Po odklikání běžných voleb máme nainstalováno a můžeme léčit Kerish Doctorem. Při testovací instalaci antivirus Comodo hlásil možnou infekci instalačních souborů - ta se ovšem nepotvrdila na webové skenu VirusTotal, patrně se tedy není co bát.

Vemlouvavý ženský hlas nás Welcome to the program Kerish Doctor!

Přivítáni jsme dvěma základními volbami: Režim v reálném čase, pro permanentní optimalizaci na pozadí - a Classic mód - pro plně uživatelsky řízené operace programu. Krom toho si vybereme Jazyk rozhraní, dostupnost Kerish Doctor pro uživatelské účtu a použití zvukových upozornění.

Výchozí obrazovka Kerish Doctor předestírá všechny ještě neprovedené skeny

Po volbě defaultního módu jsme převedeni na výchozí obrazovku. Ta zahrnuje kategorie fungování programu (menu nalevo), Centrum zpráv (pobídka k prvnímu čištění, aktualizace programu a informace o plynutí zkušební doby) a dole Seznam komponent, kterým můžeme diferencovaně umožnit běh v reálném čase.

Jedním kliknutím se spustí výběr většiny nástrojů Kerish Doctor 2015

Odkliknutím šipečky u zprávy Proveďte první kontrolu počítače se spustí komplexní analýza pomocí všech nástrojů Kerish Doctor. Ta identifikuje chyby zabezpečení, možná rizika, zbytečné součásti a možnosti optimalizace, které je na počítači možno provést. Např. položka Junk Files nabízí přehled neuvěřitelného množství zpráv, již nepoužívaných instalátorů, zbytků odinstalovaných programů a jiného harampádí. Po dokončení je nám přes Další nabídnut Výsledek skenu, v kterém můžeme jednotlivé záznamy procházet a případně odebírat ze zpracování. Pokud ze zpracování odebereme celou kategorii, nebude brána v potaz ani v následujících skenech, pokud ji znovu nepovolíme. Prostým Opravit se zbavíme vybraných problémů. 

Výsledek skenu a jednotlivé položky analýzy Kerish Doctor 2015

Údržba

Nástroje programu Kerish Doctor jsou všechny pohromadě pod označením Údržba, rozděleny na utility Diagnostiky a Servisu.

Centrum Údržby systému Windows Kerish Doctor 2015

Diagnostika

Úplný Sken i Opravit chyby směřují ke komplexní analýze jedním kliknutím.

Vyčistit Dočasné Soubory

Čištění dočasných souborů prohledá nejrůznější aplikace a jejich odkladiště (zvláště soubory .TMP) a bude se snažit odhadnout jejich užitečnost z doby strávené na disku, frekvence změn a data změny poslední. Vypíše jejich seznam, velikost a příslušnost k aplikacím a nabídne selekci odstranění.

Mateřským aplikacím dočasných souborů vévodí věčně cachující browsery, a těm bez konkurence kraluje Google Chrome.

Kontrola zabezpečení

Kontrola zabezpečení jednak vyhledává přítomnost škodlivých programů, jednak identifikuje chyby zabezpečení systému. Je citlivá i vůči vypnutí Centra zabezpečení systému Windows a jeho funkcionalit, které se běžně deaktivují při používání samostatných antivirů a firewallů. Může nás i obveselit chybějícím překladem typu: Onemogočena so obvestila Windows Varnostnega središča o stanju protivirusnega programa, což vzhledem k vysvětlivce a okolním upozorněním patrně směřuje k neoznamování stavu systémové antiviru Windows Defender.

Optimalizace výkonu

Utilitka Optimalizace výkonu prohledá rozličná nastavení systému a nabídne ta, která je možno optimalizovat.

Vlastní diagnostika

Vlastní diagnostika umožňuje vlastní výběr cílů analýzy. Je výborným nástrojem při delším používání Kerish Doctor 2015, díky němuž se uživatel vyhne neustálému odstraňování položek ze všeobecné analýzy a naopak bude pracovat pouze s těmi, se kterými je potřeba.

Servis

ŘFirešení problémů s PC

Nástroj na řešení problému obsahuje výčet cca 70 běžných nejčastějších problémů, rozdělený do kategorií Pády a chyby ovládačů, Problémy zabezpečení, Zobrazení otázky, Problémy práce se soubory a složkami, Problémy, které mají Windows Vista/7. I s počítačem nekompatibilní uživatel by zde měl najít různé maličkosti, které mu ztrpčují práci s Windows a sám je nedokáže z hlubin systému vykutat.

Na otravné maličkosti má Kerish Doctor 2015 nástroj Řešení problémů s PC

Získat doporučení

Pod jmenovkou Získat doporučení se skrývají různá sice podružná doporučení, která ovšem berou v potaz konkrétní systém a mohou být uživateli prospěšná. Výsledek rychlého rozboru je opět možno snadno projít a selektovat podstatné.

Všehochuť sekundárních, ovšem potenciálně nápomocných doporučení Kerish Doctor 2015

Nainstalovaný software

Utilitka kontroluje v systému přítomné programy, dostupnost jejich nových verzí, či záplat a ve výpisu zohledňuje míru bezpečnostního rizika u jednotlivých položek (např. zastaralost Adobe Flash Playeru zdůrazňuje více než nepřítomnost aktuální verze IrfanView). Po odkliknutí zastaralé aplikace jsme přesměrováni na stránky produktu, odkud získáme novější verzi.

Obnova souborů

Nástroj představuje klasické obnovování smazaných souborů a dokumentů. Skenování lze zacílit na připojené disky a zacílit buď na všechny soubory, nebo soubory k obnově specifikovat dle druhu. Analýza probíhá relativně rychle, zvláště pokud vymezíme hledaný soubor druhem. Po proběhnutí rozboru vypíše veškeré soubory daného druhu a umožní vybrat ty, které mají být obnoveny.

Kerish Doctor 2015 rychle a cíleně vyhledává soubory k obnově

Optimalizace služeb

Utilitka slouží přizpůsobení počítače specifickému profilu používání. Na výběr máme:

 • Domácí počítač se sítí;
 • Domácí počítač bez sítě;
 • Kancelářský počítač;
 • Herní počítač se sítí a
 • Herní počítač bez sítě (extrémní výkon).

Optimalizace služeb u každého profilu navrhne seznam služeb, které je možno vypnout tak, aby bylo docíleno optimálního poměru výkonu a funkcionality.

Kerish Doctor 2015 přízpůsobí počítač specifickému používání pomocí Optimalizace služeb

Internetový Booster

Zrychlovač internetu optimalizuje konfigurací síťových nastavení za účelem dosažení co nejvyšší rychlosti internetu. Bere přitom v potaz primární síťový adaptér, nejčastěji používanou rychlost připojení a hardwarové komponenty systému. Na základě součinu těchto okolností navrhne optimální rozvržení jednotlivých nastavení. Po optimalizace požaduje restart systému.

Kerish Doctor 2015 využívá i nástroj na zrychlení internetu

Windows Tweaker

Nástroj na tweakování Windows slouží k doladění různých maličkosti při práci se systémem. Svou logikou je hodně podobný nástroji Řešení problému s PC, tentokrát jde však o přizpůsobení alternativ preferencím - nikoliv o řešení problémů. Můžeme tak upravit Design a vzhled, Nabídku Start, Hlavní panel a Oznamovací oblast, Kontextové menu ikony Tento počítač, Kontextové menu souborů, Nastavení aplikace Internet Explorer, chování Zařízení, Průzkumníka, sekundární nastavení Zabezpečení, Výkonu, multimediálních funkcí a ještě pár drobků. Z této přehršle si vybere kdejaká funkcionální fajnovka. Některé z nich ovšem budou opět vyžadovat restart systému.

Čistič prázdných složek

Utilitka pro odstranění prázdných složek nám dá zvolit buď z připojených disků, nebo možnost vybrat přímou cestu k prohledání konkrétní lokace. Čistič přitom varuje před výběrem umístění, při práci s nimiž by jeho práce nemusela být zcela bezpečná pro funkčnost systému. Po nalezení prázdných složek je vypíše a umožní vybrat ty, které mají být zlikvidovány. Analýza i likvidace probíhají velice rychle.

Čistič prázdných složek efektivně vyčistí pozůstatky programových instalací

A že Kerish Doctor 2015 je velmi obsáhlý balík utilitek, obsahuje ještě spoustu dalších nástrojů...

Nástroje pro Práci se systémem i s Kerish Doctorem samotným

Nástroje

Kromě čističů, optimalizátorů a zabezpečováků Kerish Doctor nabízí ještě nástroje pro Práci se systémem Windows a Práci s Kerish Doctor 2015.

Práce se systémem Windows

 • Po startu - správa aplikací spouštěných s Windows. Nabízí vytvoření ikonky pro rychlý přístup;
 • Procesy - správce procesů. Krom podrobností procesů umožňuje rovnou ověřit rizikovost mateřské aplikace na VirusTotal;
 • Na síti - správa procesů využívajících síťové prostředky. Opět poskytuje detaily a možnost ověření rizikovosti;
 • Instalovaný software - správce nainstalovaných souborů. Krom běžných voleb je s ním možno odebrat program z registru v případech, kdy prostá odinstalace nefunguje;
 • Služby systému Windows - práce se systémovými službami. Navíc poskytuje informace o důvěryhodnosti a možnost ověření rizika služby na Virus Total;
 • Rozšíření webového prohlížeče - vypíše veškerá rozšíření všech prohlížečů instalovaných v systému, a tak umožní odstranit rozšíření skrytá či potenciálně nebezpečná;
 • Soukromí - nastavení čištění informací o uživatelových aktivitách v systému a na prohlížečích;
 • Drtič souborů - nezvratná likvidace souborů a složek; 
 • Zamčené soubory - procházení seznamu uzamčených souborů a možnost jejich odemknutí prostřednictvím vypnutí uzamčených aplikačních i systémových procesů;
 • Obnovení systému - nástroj pro vytváření a správu bodů obnovy;
 • Informace systému - obsahují krom běžných položek i mnohé doplňující informace (teploty hardwaru, podporované funkce a technologie aj.);
 • Kontextové menu - správa položek kontextového menu umožňující diferenciovaně vytvářet různé příkazy pro různé objekty.

Práce se Kerish Doctor 2015

 • Blacklist - blokování aplikací pomocí Kerish Doctor;
 • Zálohy - seznam záloh změn systému a možnost jejich zvratu;
 • Karanténa - nástroj pro práci s blokovanými programy;
 • Ochrana souborů - správa souborů, které jsou chráněny Kerish Doctor před odstraněním;
 • Seznam ignorovaných - typy souborů, dočasných souborů a komponenty aplikací vyjmuté z péče Kerish Doctor;
 • Integrace s Windows - možnost začlenění utilitek Kerish Doctor do příkazů kontextového menu a ikonek plochy;  
 • Plánovač - nastavení pravidelného spouštění jednotlivých nástrojů.

Stejně hyperpodrobným způsobem, jakým jsou vyvedeny utilitky a jejich šíře, jsou vyvedena i Nastavení programu, Centrum aktualizací, Pomoc a podpora i Statistiky a zprávy. Můžeme tak vysledovat, kdy jsme jakou změnu provedli, zvrátit ji v zálohách, případně obnovit systém a posléze ji přenastavit ke chtěnému opakování a to načasovat dle libosti.

Kerish Doctor 2015: komplexní správa Windows

Kerish Doctor 2015

Kerish Doctor pomůže optimalizovat, přizpůsobit, zabezpečit a podrobně nastavit Windows od XPéček výše. Je natolik podrobný, že naprostá většina uživatelů nikdy nevyužije všechny jeho funkce. I přes nebezpečí skrývající se množství aplikovatelných změn systému, je relativně bezpečný. Poskytuje totiž podrobné zprávy o své činnosti, pravidelně vytváří zálohy změn a body obnovení systému.

Výhody

 • komplexní a detailní;
 • často používané funkce se dají vynést do ikonek plochy či kontextových menu;
 • vstřícný vůči uživateli, zálohující změny, v češtině. 

Nevýhody

 • časově náročný na ovládnutí všech možností funkce - ovšem poté, co uživatel identifikuje sobě prospěšné nástroje, lze naopak čas ušetřit při provádění rutinizovaných činností;
 • občasné pády programu - ovšem bez jakýchkoliv následků v systému;
 • zkušební verze je pouze na 14 dní a bez optimalizačních funkcí Registry systému WindowsSeznam Historie - což se dá napravit zakoupením.

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

McAfee Total Protection: kvalitní výsledky, ale nic moc podání

Software McAfee má nezáviděnou pozici, kterou si ovšem vybudoval sám. A to sice nešťastným způsobem nabídky, který ho zařadil mezi crapware. Velmi často se totiž objevuje mezi softwarem, který pokud není přímo nainstalován v OEM verzích...

Outbyte PC Repair: kočkopes a přešlapy

Outbyte PC Repair má rozhodně zajímavý design prvotního skenu. Projede, identifikuje problémy a nabídne řešení v jedné dlouhé sekvenci - bez nutnosti se proklikávat jednotlivými položkami a v nich ještě hledat co a jak. Nicméně...

Wise Care 365 si nechává ty nejlepší špeky jen pro platící

Wise Care 365 je optimalizátor odladěný léty vývoje. Je přehledný, lokalizovaný, bezpečný díky zálohování prováděných změn. A jak se za roky ladil program sám, tak se ladil i jeho prodej. Jestliže ho chcete na jeden klik - či...

Comodo System Utilities: mrtvý program s živou prezentací

Bezpečnostní firmy prezentují na svých stránkách různé produkty. Někdy se ovšem i jim podaří nejen prezentovat ukončený program, ale ani neupozornit na to, že je ukončený - a navíc ho nabídnout i k instalaci. Tím celý fór nekončí...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama