[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Kaspersky Small Office Security: zabezpečení nejen kanceláře do 50 zaměstnanců KE STAŽENÍ

Kaspersky Small Office Security přináší licenční obdobu produktů Kaspersky pro malé firmy. Perfektní zabezpečení doplňuje uživatelsky maximálně vyladěné prostředí, které nejen umožňuje nainstalovat a zapomenout (na přítomnost daného softwaru v systému), ale také dopodrobna nastavit uživatelská pravidla všem systémovým administrátorům. Jediným stínem na lesku tak zůstává země původů tvůrce aplikace.

 

Kaspersky Small Office Security: jednoduše a v češtině

Kaspersky je už nějakou dobu plně lokalizován do jazyka bohémů a povalečů u řeky Moravy, takže instalace nevyžaduje zapeklitou znalost angličtiny (či nedejbože ruštiny). Za to však vyžaduje kdečeho a bůhvíčeho - konkrétně: 1) odsouhlasení licenční smlouvy s koncovým uživatelem, 2) dokumentu Zásady ochrany osobních údajů popisující zpracování dat, 3) Prohlášení ke službě Kaspersky Security Network a 4) Prohlášení o zpracování údajů pro marketingové účely. Pak už je kupodivu vše připraveno k instalaci, což se fakticky rovná tomu, že si instalátor dotahá instalační data (nějakých 146,7 MB), do aktivních prohlížečů rovnou přidá rozšíření Ochrana Kaspersky a nabídne výchozí nastavení pro 3 specifické oblasti: 

 • „Zapněte ochranu proti reklamám, takže se bude instalovat pouze požadovaných software a ostatní instalace budou blokovány.“ (= eliminace adwaru v instalačních balíčcích)
 • „Odstranit škodlivé nástroje, adware, auto-dialery a podezřelé balíčkovače.“
 • „Zjišťovat další software, který mohou pachatelů využít k poškození počítače nebo osobních dat.“ (= eliminace bezpečnostních děr v podobě zranitelných programů)

Kaspersky Small Office Security: výchozí obrazovka už snad ani nemůže být designově čistší

Po dokončení instalace a nepovinné restartu na nás jukne minimalistické rozhraní Kaspersky Small Office Security (Kaspersky Small Office Security). Síla zvyku velí nejdřív prohlédnout doporučení právě nainstalovaného balíku bezpečnostních aplikací. V konkrétním případě jde o směs banalit a zanedbaných bezpečnostních zvyků - alias:

 • upozornění na využívání zkušební verze aplikace; 
 • neaktualizovanou databázi virových vzorků a moduly aplikace; 
 • absence plánu zálohování a obnovení; 
 • absence rozšíření Ochrana Kaspersky v prohlížeči Internet Explorer; 
 • možnost využití virtualizace pro zlepšení ochrany; 
 • absence Kaspersky Password Manager; 
 • absence nastavení správy webových zásad (což na první pohled vypadá jako ekvivalent rodičovské kontroly - vzhledem k tomu, že jde o podnikovou variantu aplikace Kaspersky, jde spíše o kontrolu zaměstnanců).

Kaspersky Small Office Security: klasická nabídka on-demand skenů

Kontrola 

Kontrola je oblastí pro skeny na vyžádání. Varianty jsou klasické: úplný, rychlý, specifický a sken externích zařízení. Inovací v této oblasti je správce úloh, po jehož rozkliknutí se dozvíte, kolik kontrol aktuálně běží. Což odkazuje k dalšímu faktu: jednotlivé kontroly nejsou na sobě závislé a je možné je spustit zároveň. Vpravo dole je roletka Plán kontrol, která umožňuje pro každý druh kontroly vymezit pravidelné opakování. Oproti kontrolám v menu roletka nabízí nastavení plánu spuštění i pro Kontrolu zranitelností. 

Kaspersky Small Office Security dokáže zobrazit i řádění malware v jednotlivých lokalitách

Aktualizace databáze

Aktualizace databáze vám umožní ručně aktualizovat databázi virových vzorků. Nechcete-li automaticky sledovat a stahovat aktualizaci programu, můžete tak učinit přes kolonku Režim spuštění. Krom ručního spuštění, se nabízí i periodické pokusy o aktualizaci. Navíc můžete i alternovat zdroj dat aplikace, znáte-li jiný než aktualizační servery společnosti Kaspersky Lab. A fanatičtí paranoici mohou sledovat i Světový přehled aktivity virů a očekávat datový Armagedon. 

Kaspersky Small Office Security: zabezpečený prohlížeč můžete spouštět jen na požadovaných webech

Ochrana financí

Ochrana financí rovná se zabezpečení komunikace s druhou stranou, kterou jest banka či jiný zpracovatel citlivých informací. Jakmile rozšíření prohlížeče Ochrana Kaspersky identifikuje potenciálně citlivou internetovou komunikaci, nabídne uživateli otevření webu v chráněném prohlížeči - což se rovná virtualizované a od systému izolované instanci právě spuštěného prohlížeče. Sympatické je, že Kaspersky volí právě toto řešení, a nikoliv separátní aplikaci zabezpečeného prohlížeče. 

V prostředí aplikace Kaspersky Small Office Security se pak dají přidávat i další weby, pro které má být spuštěna instance zabezpečeného prohlížeče. A stejně tak se dají přidat i weby, které mají být vyňaty z tohoto způsobu ochrany. 

Konzola pro správu

Konzola pro správu se rovná odkazu na portál Kaspersky pro vzdálenou správu všech zařízení sjednocených pod zakoupenou licencí. Vzdáleně lze provést nejen kontroly na vyžádání či aktualizaci programu a jeho databází, ale také určit, které z modulů aplikace mají být aktivní. A že těch modulů není málo, dokazuje jejich seznam: File Anti-Virus, Web Anti-Virus, Kontrola aplikací, Brána firewall, Soukromé procházení, Ochrana webové kamery, Aktualizátor softwaru, Anti-Banner, Blokování síťových útoků, System Watcher, IM Anti-Virus, Mail Anti-virus, Anti-Spam, Správce aplikací a Ochrana financí. 

Kaspersky Small Office Security nabízí přiinstalování klíčenky Kaspersky Password Manager

Správce hesel

Správce hesel je odkaz pro stažení relativně separátního modulu Kaspersky Password Manager. Ten po instalaci slibuje vyhledání citlivých PDF a skenových dokumentů a jejich ochranu v zašifrovaném prostoru, zabezpečení údajů platebních karet, naučení se všech vyplňovaných formulářových polí (a tím pádem i usnadnění práce uživatele), zkontrolování síly a zabezpečení používaných hesel a přístup k zašifrovanému prostoru datového prostoru i přes konzoli vzdáleného přístupu. Instalaci správce hesel do prohlížečů musí předcházet deaktivace nativních klíčenek používaných prohlížečů. 

Správce hesel pak nabídne vytvoření Master hesla (u něhož naštěstí nevyžaduje zastaralé parametry hesel, jako u hesel vyskytujících se na jiných místech komunikace s Kaspersky), import dat z používaných prohlížečů. Krom loginů webů je do klíčenky možno ukládat i loginy aplikací, čísla platebních karet, dokumenty, adresy a poznámky. Navíc je zde utilitka pro kontrolu všech používaných hesel - u každého z kompromitovaných hesel ukáže, kolikrát již bylo kompromitováno (za pomocí dat z HaveIBeenPwned.com). 

Šifrování dat

Šifrování dat rovná se vytvoření datového trezoru, tedy místa na disku, do něhož má přístup pouze ten, kdo zná heslo tohoto umístění. 

Kaspersky Small Office Security rovnou nabízí možné cíle zálohy

Zálohování a obnovení 

Odkliknutí Zálohování a obnovení nás přenese k výběru souborů, které bychom neměli nechávat náhodě napospas. Kaspersky celkem šikovně vybere i některá výchozí umístění, které bychom třeba chtěli zazálohovat - samozřejmě nechává i na uživateli možnost vlastního výběru. Krom zdroje zálohovaných dat musíme ještě určit cíl zálohování, přičemž se nabízí lokální disky, externí disky a online úložiště (aktuálně omezené pouze na DropBox). Zálohování je možno provádět ručně či automaticky periodicky dle nastavení.

Kaspersky Small Office Security: správa webových zásad u jednotlivých uživatelů

Správa webových zásad

Správa webových zásad, jak bylo zmíněno výše, je ekvivalentem rodičovské kontroly. Vzhledem k cílení Kaspersky Small Office Security na malé podniky jde spíše o omezení chování na přístroji určené zaměstnancům. Vtipnost nastavení se ovšem projeví v momentě, kdy administrátor skutečně otevře tuto správu webových zásad. Skutečně zde najde typické prvky rodičovské kontroly: 

 • omezení přístupu v intervalu a na celkový strávený čas pro dny pracovní a sváteční;
 • vynucování přestávek;
 • blokování her na základě jejich věkové vhodnosti; 
 • omezování používání aplikací; 
 • omezení přístupu k internetu; 
 • blokování stahování určitých souborů;
 • kontrola přenosu osobních dat; 
 • kontrola používání určitých klíčových slov.

Jistě - i s těmito parametry se dá zabránit datovým únikům z podnikových sítí, šablona jejich nastavení by přesto mohla vypadat kapku jinak než rodičovská kontrola. 

Kaspersky Small Office Security: další nástroje nenásilně představují různé drobnůstky usnadňující život s Windows

Další nástroje

Další nástroje ukrývají spoustu malých utilit:

 • Cloudová ochrana - připojení se ke Kaspersky Security Network, které jednak zajišťuje odesílání virových a podezřelých vzorků do laboratoří Kaspersky, jednak urychluje vyhodnocení potenciálně nebezpečných souborů na počítači;
 • Karanténa - umístění nakažených a podezřelých souborů; 
 • Klávesnice na obrazovce - ochrana proti malwaru typu keylogger v podobě virtualizované klávesnici na monitoru, která zabraňuje odposlouchávání používaných kláves; 
 • Kaspersky Rescue Disk - vytvoření záchranného disku pro dezinfekci nakaženého počítače bez přítomnosti běžného operačního systému; 
 • Sledování sítě - správce běžících síťových komunikací, který uživateli zpřístupňuje data o tom, které procesy využívají síť, přes jaký protokol, s jakou IP adresou komunikují a v jakých objemech dat; 
 • Aktualizátor softwaru - aplikace pro udržování všech aplikací aktuálních, což se zároveň rovná eliminaci rizika bezpečnostních zranitelností zastaralých verzí používaných programů; 
 • Kontrola aplikací - monitorování aplikací běžících systémů, omezování a blokování činnosti těch, které nejsou vyhodnoceny jako důvěryhodné; 
 • Kontrola zranitelností - vyhledávání zranitelných aplikací a potenciálně špatně zvolených konfigurací operačního systému; 
 • Ochrana osobních údajů - zahrnuje
  • Ochranu webové kamery - zamezení přístupu k ní, nebo sledování těchto přístupů; 
  • Soukromé procházení - blokování sběru dat o procházení uživatele internetem (= tzv. tracking); 
 • Nástroj pro skartování souborů - skartovač dat nabízející 7 druhů přepisování eliminovaných dat včetně německé normy, amerických norem, ruské normy i podle algoritmu navrženého bezpečnostním expertem Bruce Schneirem; 
 • Vyčistit a optimalizovat
  • Mazání PC
   • Mazání nepoužívaných dat - identifikace a možnost diferencovaného vymazání dočasných souborů (TEMP, cache, různé mezipaměti apod.)  
   • Mazání soukromých údajů - identifikace a možnost diferencovaného vymazání nedávných příkazů, otevřených dokumentů a souborů, cookies, mezipamětí, protokolů atd. Většina položek se týká přítomných prohlížečů a nemusí být zcela ku prospěchu jejich smazání. Další akce obsahují např. smazání stránkovacího souboru při restartu či kapku podivný příkaz odstranění seznamu záložek z Google Chrome; 
   • Konfigurace prohlížeče - zahrnuje pouze Internet Explorer, což danou položku činí minimálně morálně zastaralou; 
   • Řešení potíží Microsoft Windows - oblast zaměřená na sanaci škod ve Windows způsobených působením malwaru.

Pod všemi nástroji je ještě položka Zprávy, která velmi přehledně shrnuje veškerou činnost všech modulů aplikace na jedné obrazovce.

Kaspersky Small Office Security: konfigurace nastavují způsobem NE, ANO - a když ANO, tak můžeš upřesnit JAK

Nastavení Kaspersky Small Office Security

Nastavení Kaspersky Small Office Security je vzhledem ke komplexnosti balíku až neuvěřitelně zjednodušené. Hlavním faktorem uživatelské zkušenosti je už prvotní dojem, který nevyvolává reakci útěk/útok, ale opravdu navozuje pocit klidného zvládnutí nastavení. Moduly se nastavují způsobem NE, ANO - a když ANO, tak můžeš upřesnit JAK. 

Aplikace umožňuje komplexní nastavení fungování šablonou: minimální, optimální a maximální zabezpečení. Nastavení pamatují na výkon systému, umožňují herní režim při identifikaci spuštění her, umožňují odložení kontrol při přílišném vytížení systémových prostředků. 

Pokročilí uživatelé se mohou ponořit do hlubin složky Kontrola, kde lze přes rozšířená nastavení:

 • definovat rozsah kontroly;
 • začlenění archívů, instalačních balíčků; 
 • zvolit úroveň zabezpečení i intenzitu použité heuristiky
 • začlenit technologie iSwift a iChecker.

A všechny možné podrobnosti pak hračičkové dohledají v sekci Další (včetně zákazu animaci ikony v systémové liště při činnosti Kaspersky Small Office Security).

Kaspersky Small Office Security: coby volba do kanceláří malého podniku

Kaspersky Small Office Security je velmi blízkou alternativou domácích produktů Kaspersky typu Kaspersky Total Security. Jeho orientace na malé podniky je znát především v systému licencování, který pokrývá 5 - 50 uživatelských licencí (každá z nich může sloužit k pokrytí mnoha různých zařízení jednoho uživatele) a systému jejich placení a zvýhodňování plateb při kumulaci uživatelů a času. Jinak o Kaspersky Small Office Security platí to, co o ostatních produktech Kaspersky.

Jde o špičkový antivirus, pravidelně obsazující nejvyšší místa testů nezávislých antivirových laboratoří. Má výborně nastavený firewall a také další moduly, což umožňuje přesně použití typu nainstaluj a zapomeň, že máš. Pro běžné uživatele je vysoce přehledný a snadno použitelný, administrátorům umožňuje snadné nastavení a kontrolu uživatelských stanic a podrobnou konfiguraci chování programu. 

Samozřejmě ani Kaspersky Small Office Security nelze odpárat je geopolitické začlenění. Evžen Kasperskij byl členem KGB - ať už jakkoliv okrajově. Firma Kaspersky spolupracovala mj. s ruskými bezpečnostními složkami - bez ohledu na to, jakkoliv nezávadně z hlediska obyvatele pro Ruska relativně nepřátelských států. Dokud je vrcholným představitel země původu firmy bývalý agent KGB a od toho se odvíjející síť a způsoby uplatňování moci, dopadá tento ruský stín i produkty firmy Kaspersky.

Výhody Kaspersky Small Office Security

 • jednoduchost, přehlednost, lokalizace do češtiny; 
 • špičkový bezpečnostní produkt; 
 • možnost využití nainstalovat a zapomenout i podrobné konfigurace všech funkcí; 
 • systém licencování směřující směrem k více uživatelským licencím pořizovaným na delší dobu způsobem snižování ceny jedné licence.

Nevýhody Kaspersky Small Office Security

 • potenciální riziko plynoucí z domovského státu firmy Kaspersky.

Nepatříte-li k paranoikům, Vaše data neobsahují nic, co by mohlo sloužit ke změně výhod při geopolitické přetlačované, neváhejte své zabezpečení svěřit do rukou profesionálů ze stáje Kaspersky.

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

McAfee Total Protection: kvalitní výsledky, ale nic moc podání

Software McAfee má nezáviděnou pozici, kterou si ovšem vybudoval sám. A to sice nešťastným způsobem nabídky, který ho zařadil mezi crapware. Velmi často se totiž objevuje mezi softwarem, který pokud není přímo nainstalován v OEM verzích...

Outbyte PC Repair: kočkopes a přešlapy

Outbyte PC Repair má rozhodně zajímavý design prvotního skenu. Projede, identifikuje problémy a nabídne řešení v jedné dlouhé sekvenci - bez nutnosti se proklikávat jednotlivými položkami a v nich ještě hledat co a jak. Nicméně...

Wise Care 365 si nechává ty nejlepší špeky jen pro platící

Wise Care 365 je optimalizátor odladěný léty vývoje. Je přehledný, lokalizovaný, bezpečný díky zálohování prováděných změn. A jak se za roky ladil program sám, tak se ladil i jeho prodej. Jestliže ho chcete na jeden klik - či...

Comodo System Utilities: mrtvý program s živou prezentací

Bezpečnostní firmy prezentují na svých stránkách různé produkty. Někdy se ovšem i jim podaří nejen prezentovat ukončený program, ale ani neupozornit na to, že je ukončený - a navíc ho nabídnout i k instalaci. Tím celý fór nekončí...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama