[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Kaspersky Internet Security 2021: odladěný a nabušený KE STAŽENÍ

Kaspersky Internet Security reprezentuje produkty, pro které AV-Comparatives muselo vytvořit zvláštní kategorii vynikajících produktů. A proto čelí zcela jiné výzvě než ostatní. Už nejde o to, nakolik brání útokům, jak vytěžuje počítač či zda se s ním dá pracovat v základním nastavením. Ne. Otázkou, která se k němu vztahuje je: je schopno obhájit status špičkového produktu? 

 

Kaspersky Internet Security 2021: odladěný a nabušený (Zdroj: Kaspersky.com)

Kaspersky Internet Security se stáhne v podobě maličkého online instalátoru (2,64 MB), který po odsouhlasení licenčních podmínek nabídne ještě přiinstalaci správce hesel Kaspersky Password Manager a jme se stahovat a instalovat instalační data (207 MB). 

Kaspersky uvítá češtinou (Zdroj: Kaspersky Internet Security)

Instalátor rovnou do prohlížečů přidá rozšíření Ochrana Kaspersky, nainstaluje Kaspersky Password Manager a desktopového VPN klienta Kaspersky VPN a nabídne základní nastavení aplikace: 

 • zapnout ochranu proti reklamám, takže se bude instalovat pouze požadovaný software a ostatní instalace budou blokovány; 
 • odstraňovat škodlivé nástroje, adware, auto-dialery a podezřelé balíčkovače; 
 • zjišťovat další software, který mohou pachatelé využít k poškození počítače nebo osobních dat,

a možnost projít si přehled funkcí Kaspersky Internet Security. 

Lepší je se rovnou i přihlásit ke cloudovému účtu My Kaspersky (Zdroj: Kaspersky Internet Security)

Poté Kaspersky vyzve k přihlášení k online účtu, jehož dispozice skýtá možnosti:

 • úschovy aktivačního kódu licence online v cloudu - takže ho člověk nemusí mít nikde jinde; 
 • jednotného přístupového bodu ke všem instancím ochrany Kaspersky v případě, že uživatel chrání vícero zařízení a 
 • další možnosti ochrany a správy (což jsou vzdálená správa a funkce typu najít zařízení a ochrana před odcizením). 

Online účet je možno snadno založit zadáním mailu, hesla a potvrzením registrace z emailu. Přihlašovací údaje pak poslouží i pro přihlášení ke cloudové správě účtu My Kaspersky.

Průvodce aplikací v rychlosti představí Ochranu financí, Ochranu webové kamery, Ochranu na internetu a službu Safe Kids a hned se spustí výchozí rozhraní bezpečnostního balíku. 

Už výchozí rozhraní napoví, že interakce bude spíše intuitivní a bezproblémová (Zdroj: Kaspersky Internet Security)

Rozhraní Kaspersky opět doznalo kapku vývoje. Vizuálně stále směřuje k co největší jednoduchosti, vzdušnosti a jemnému podání. Historicky dané tmavě zelené tóny se rozplývají ve světle zelenkavé a přechody ze zelené v bílou. Fandové nového maskota Kaspersky zeleného médi Midori Kuma ho můžou zvolit coby ikonku aplikace zobrazující se v systémové liště Windows.  

Kontrola nás nasměruje skoro na všechny typy kontrol - až na ty, které se skrývají pod pokličkou (Zdroj: Kaspersky Internet Security)

Kontrola

Sekce Kontrola obsahuje všechny typy a možnosti skenů a antivirových skenů. Najdeme zde:

 • jak kontroly na vyžádání:
  • Rychlá,
  • Úplná,
  • Selektivní,
  • Kontrola vyměnitelných jednotek,
  • Kontrola zranitelností,
  • Kontrola z místní nabídky [tj. z kontextového menu,
 • i rezidentní kontrolu nazvanou Kontrola na pozadí. 

U jednotlivých kontrol pak můžeme nastavit:

 • úroveň zabezpečení (vysoká, doporučená, nízká); 
 • akci při zjištění hrozby; 
 • rozsah kontroly (tj. kontrolované objekty);
 • plán kontrol; 
 • pokročilá nastavení - ta umožňují:
  • specifikovat rozsah kontroly dle formátu či přípon; 
  • optimalizovat kontrolu pouze na nové a změněné soubory; 
  • zahrnout složené soubory typu komprimovaných souborů či formátů MS Office; 
  • zvolit heuristiku a její úroveň
  • vybrat technologii kontroly z iSwift a iChecker. 

Ochrana financí je se schopna na relevantních webech připomenout sama (Zdroj: Kaspersky Internet Security)

Ochrana financí

Ochrana financí je určena pro zabezpečení služeb internetového bankovnictví, online nákupů a plateb. Kaspersky využívá chráněného prohlížeče, ve kterém tyto služby otevírá. Ověří, že je daná stránka bezpečná a že nejde o podstrčenou stránku útočnou. Kromě skenu škodlivého kódu a zranitelností systému prověří certifikát webu, na kterém se má odehrát platba, a zabrání v dělání snímků obrazovky a v přístupu k systémové schránce jakémukoliv škodlivému programu.

Ochranu transakce lze ještě posílit zadáváním údajů přes virtualizovanou klávesnici spouštěnou z rozšíření prohlížeče Ochrana Kaspersky - tak se zabrání keyloggerům v zaznamenávání stisků kláves. Ochranu financí lze spustit z aplikace Kaspersky Internet Security (a zde i přidávat weby, na kterých se má automaticky spouště). Ale stejně tak se nabídka k jejímu spuštění objeví při přístupu na web, který by si takovou ochranu zasluhoval.  

Ochrana financí v podání od Kaspersky nemá podobu vlastního prohlížeče, ale virtualizované instance používaného prohlížeče, která je izolována od zbytku systému (případně ještě tedy posílena o využití virtuální klávesnice).

Ochrana osobních údajů chrání webkameru a pohyb uživatele internet (Zdroj: Kaspersky Internet Security)

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je kapku nesourodou dvojkou Ochrany webové kamery a Soukromého procházení. Zatímco první bdí nad používáním webkamery, druhé si a priori stará o pohyb na internetu a jeho trackování rozličnými třetími stranami. Ochranu webkamery lze vymezit po aktivační události - aplikace si vyžádá přístup, uživatele povolí či zamítne. Ale také ji lze zakázat globálně. Standardně Kaspersky nepovoluje přístup těm aplikacím, které sám řadí do skupin Vysoké omezení a Nedůvěryhodné.

Soukromé procházení buď může fičet jen v analytickém režimu (pod volbou Shromažďovat pouze statistiku), kdy Kaspersky jen přihlíží tomu, co se při brouzdání děje. Nebo může aktivně Blokovat sběr dat, přičemž lze vyvýjimkovat weby, které by blokováním mohly dojít újmy ve funkčnosti. 

První varování Ochrany dětí se týká rozdělení účtů rodičů a dětí (Zdroj: Kaspersky Internet Security)

Ochrana dětí

Ochranu dětí je třeba doinstalovat. Je to modul rodičovské ochrany a zahrnuje fakticky 3 funkce:

 • sledování dětských účtů na dalších zařízeních v prostoru;
 • ochranu před online nebezpečím a 
 • správu času tráveného na počítači a na internetu.

Pro optimální fungování Ochrana dětí vyžaduje nejen separátní účty pro děti a rodiče, ale i účet pro každé dítě zvlášť, cloudový účet na My Kaspersky a sebeobranu aplikace Kaspersky Internet Security. Vhodným krokem ze strany Kaspersky je to, že už při instalaci modulu nabízí rodičům modely komunikace, kterými mohou dětem vysvětlit, proč tuto aplikaci instalují na jejich zařízení. 

Na webu My Kaspersky je možné také: 

 • nastavit týdenní plán používání počítače; 
 • omezit webové stránky, které je možno navštívit; 
 • zablokovat hry a další aplikace zařízení; 
 • sledovat aktivitu dítěte na sociálních sítích. 

Prémiová verze Ochrany dítěte, která není defaultně přístupna, pak ještě obsahuje:

 • flexibilnější ovládání koncového zařízení, které je např. možno na noc vypínat; 
 • push notifikace při aktivačních událostech; 
 • sledování aktivit na Facebooku a na YouTube;
 • sledování GPS polohy zařízení dítěte; 
 • sledování úrovně nabití baterie zařízení.

Další nástroje pomohou s méně obvyklými situacemi (Zdroj: Kaspersky Internet Security)

Další nástroje

Pod uhlazenou, jednoduchou hlavní obrazovkou se skrývají ještě Další nástroje, což je celá plejáda jednotlivých funkcí a nastavení rozdělená do několika skupin:

 • Zabezpečení:
  • Cloudová ochrana - tj. připojení ke Kaspersky Security Network, cloudové síti umožňující rychlou identifikaci malwarových hrozeb v reálném čase. Zde se dostaneme pouze ke celosvětové statistice KSN, zapnutí/vypnutí najdeme v nastaveních; 
  • Karanténa - karanténa s možností izolovat či zcela odstranit identifikované hrozby;
  • Klávesnice na obrazovce - zapnutí virtuální klávesnice umožňující ochranu proti keyloggerům;
  • Kaspersky Rescue Disk - nástroj pro vytvoření záchranného disku (USB/CD/DVD) sloužícího pro odstranění zvlášť zákeřného malwaru bez přítomnosti klasického operačního systému - vhodný pro odstraňování rootkitů a bootkitů, které operují ještě před zavedením Windows. Je třeba stáhnout jeho ISO obraz z webu Kaspersky; 
 • Moje síť
  • Bezpečné připojení - integrovaný VPN klient s bezplatnou přenosovou kapacitou 200 MB denně - jinak je součástí placené verze Kaspersky Total Security, případně i zvlášť za předplatné. V placené verzi je na výběr z cca 18 zemí virtuálních serverů
  • Sledování sítě - monitoruje síťovou aktivitu a nabízí přehled síťového chování všech aplikací, IP adres vzdálených serverů, otevřených portů, přijatých a odeslaných dat;
 • Správa aplikací
  • Aktualizátor softwaru - identifikace zastaralého a potenciálně zranitelného softwaru umožňující automatickou aktualizaci všech vybraných aplikací;
  • Kontrola aplikací - realtimová ochrana monitorující veškeré chování aplikací a identifikující potenciálně nebezpečné vzorce chování. Nabízí přehledy aktivity jednotlivých programů včetně vytěžování systémových prostředků, digitálních podpisů původců a dalších parametrů, a to jak u všech aplikací, tak u aplikací momentálně spuštěných - či aplikací spuštěných společně se systémem.
  • Kontrola zranitelností - kontrola nainstalovaných aplikací na známé zranitelnosti; 
 • Čištění a optimalizace
  • Mazání softwaru - analýza a možnost odstranění objektů, které nebyly nainstalovány s uživatelovým vědomím či k optimální funkci systému;
  • Mazání soukromých údajů - mazání všemožných soukromých údajů a stop činnosti uživatele na počítači od posledních příkazů přes seznamy posledních dokumentů až po mezipaměti, protokoly, cookies, historie aj. Obsahuje ovšem i podivné položky, jako odstranění záložek v Google Chrome a Opeře; 
  • Konfigurace prohlížeče - nástroj pro bezpečnou konfiguraci prohlížeče Microsoft Internet Explorer;
  • Řešení potíží Microsoft Windows - nástroj pro identifikaci a vyřešení problémů v operačním systému Windows způsobených působením malwaru;
 • Zprávy - zevrubný a podrobně strukturovaný nástroj reportující veškeré činnosti aplikace.

Nastavení aplikace je velmi podrobné (Zdroj: Kaspersky Internet Security)

Nastavení Kaspersky Internet Security

Nastavení Kaspersky Internet Security je pojato velice podrobně. Jednak shrnuje přístup k modulům, které nabídky přístup ke svému nastavení přímo ze svého rozhraní (on-demand kontroly), jednak se zde objevují nastavení dalších ochranných modulů, které běží pod kapotou a nejsou jinde v rozhraní vidět. Například:

 • rezidentní antivirové štíty: 
  • souborový antivirus; 
  • webový antivirus; 
  • poštovní antivirus; 
  • blokování síťových útoků; 
  • ochrana AMSI (AntiMalware Scan Interface); 
 • firewall; 
 • kontrola aplikací; 
 • System Watcher - modul chránící před ransomware, který monitoruje systém a případně vrací zpět škodlivé změny. 
 • možnost doinstalovat moduly Anti-Banner a Anti-Spam.

Jinak můžeme nastavit chování Kaspersky Internet Security v systému, nastavit sebeobranu i možnosti vzdálené správy instance přes aplikace vnější kontroly

Kaspersky Internet Security: pod pokličkou

Veškerá řešení Kaspersky si vedou velmi dobře v testech nezávislých antivirových laboratořích AV-Test a AV-Comparatives. Kvalita produktů Kaspersky dokonce donutila svého času laboratoře AV-Comparatives zavést novou kategorii Outstanding Products (vynikající produkty), která by odrážela vysoké skóre testovaných aplikací ve všech kategoriích testů (mj. v kategoriích 

Antivirové testy používají vyváženou heuristiku (kterou lze uživatelsky zmírnit či zpřísnit) a jsou urychlovány pomocí technologií iChecker a iSwift. iChecker urychluje skenování pomocí generování kontrolních součtů všech skenovaných objektů a iSwift pomocí obdobného označování skenovaných objektů unikátní NTFS identifikátory. Při opětovné procházení jsou z analýzy vynechány všechny objekty identifikované coby nezměněné.

Kaspersky používá nejen klasické rezidentní štíty, ale nabízí i ochranu webového provozu injektáží skriptu do síťové komunikace, která pak slouží takovým modulům, jako je Ochrana financí, Ochrana dětí, Webový antivirus a další. 

Přednosti Kaspersky Internet Security 2021

 • základní nastavení bezpečnostního balíku na míru běžnému uživateli, který ho už nemusí nijak upravovat a může rovnou používat, aniž by se musel bát, že by jediná z bezpečnostních funkcí zůstala nevyužita;
 • prosté a snadno pochopitelné rozhraní v češtině;
 • komplexní souhra bezpečnostních technologiích pod povrchem aplikace.

Kaspersky Internet Security za pouhé 354 koruny

Akce na Shopu Instaluj.cz

Aplikaci, u níž byste marně hledali negativa, se Shopu Instaluj.cz podařilo sehnat v určitém počtu licencí za substandardní cenu. Místo obvyklých 963 Kč aktuálně stojí pouze 354 Kč, což se rovná 63% úspoře.

Nevěříte? Koukněte se sami

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

McAfee Total Protection: kvalitní výsledky, ale nic moc podání

Software McAfee má nezáviděnou pozici, kterou si ovšem vybudoval sám. A to sice nešťastným způsobem nabídky, který ho zařadil mezi crapware. Velmi často se totiž objevuje mezi softwarem, který pokud není přímo nainstalován v OEM verzích...

Outbyte PC Repair: kočkopes a přešlapy

Outbyte PC Repair má rozhodně zajímavý design prvotního skenu. Projede, identifikuje problémy a nabídne řešení v jedné dlouhé sekvenci - bez nutnosti se proklikávat jednotlivými položkami a v nich ještě hledat co a jak. Nicméně...

Wise Care 365 si nechává ty nejlepší špeky jen pro platící

Wise Care 365 je optimalizátor odladěný léty vývoje. Je přehledný, lokalizovaný, bezpečný díky zálohování prováděných změn. A jak se za roky ladil program sám, tak se ladil i jeho prodej. Jestliže ho chcete na jeden klik - či...

Comodo System Utilities: mrtvý program s živou prezentací

Bezpečnostní firmy prezentují na svých stránkách různé produkty. Někdy se ovšem i jim podaří nejen prezentovat ukončený program, ale ani neupozornit na to, že je ukončený - a navíc ho nabídnout i k instalaci. Tím celý fór nekončí...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama