[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Eset Internet Security 2018: komplexní zabezpečení bez intuitivního ovládání KE STAŽENÍ

Eset Internet Security 2018 pokračuje nejen v tradici kvalitního a komplexního zabezpečení systému Windows, ale bohužel také v nepříliš dotaženém uživatelském prostředí. Nepříliš intuitivní prostředí s nedotaženým označením a logickou strukturou naštěstí doplňují pokročilé bezpečnostní technologie, mezi nimiž právě teď chybí jen ochrana proti cryptominerům. 

 

Slovenský antivir servíruje češtinu - a to je dobře

Eset Internet Security se připojuje k trendů live instalátorů - relativně malý soubor instalace si tedy nejdříve sám natahá aktuální verzi programu a pak provede kompletní instalaci. Slovenský výrobce - chce se říct samozřejmě - nabízí češtinu, proto se Eset hodí i do anglofóbního prostředí. Data se i na pomalém připojení (19,286 Mb/s) stáhnout do 2 minutek. Po registraci pomocí mailu, volbě zapojení se do cloudové kooperace ESET LiveGrid, požadavku na detekci potenciálně nechtěných aplikací a případné změně umístění se Eset Internet Security do minutky nainstaluje. 

Předchozí verze automaticky prováděla test kompatibility s ostatními nainstalovanými programy. Což se v podstatě rovná kontrole přítomnosti jiných antivirů a jejich balíků. Aktuální verze na testovaném systému tento test neprovedla, ani po restartu nedetekuje druhý běžící antivirus. V důsledku toho dochází nejen k výraznému zpomalení systému a dalším jevům provázejícím zvýšenou zátěž, ale jak ti méně šťastní vědí, instalace dvou antivirů vedle sebe představuje i riziko znefunkčnění celého systému. 

V testovém případě se naštěstí daří restartovat bez konfliktů při bootování a odinstalovat původní antivirus (AVG AntiVirus FREE). Ač některá bezpečnostní řešení přechází i na fungování v režimech kompatibility s ostatními obdobnými aplikacemi, Eset tento režim fungování nikde neavizuje. A chybějící detekci potenciální nekompatibility v systému mu nelze přičíst k dobru. 

Zato výchozí obrazovka není zrovna nejlépe postavená - a to je špatně

Výchozí obrazovka sice evokuje jednoduchost, nicméně rychlé prolítnutí voleb a jejich umístění ve struktuře menu ústí spíše v rozporuplné pocity. Hlavní obrazovku zabírá vizuál akcentující nákup licence. Jednotlivé moduly rezidentní ochrany se doslova skrývají pod položkou nazvanou Nastavení. Zabezpečení prohlížeče je nepřiléhavě nazváno Ochrana bankovnictví a plateb. Jednodušší a vzájemné sjednocený způsob označení by si zasloužily i položky Spustit kontrolu počítače a Monitorování domácí sítě.  

Defaultní test je Smart kontrola počítače - asi...

Testy na vyžádání

Testy na požadavek se spouští buď přímo z hlavní obrazovky, nebo pod Kontrola - Provést kontrolu počítače (opět zde vidíme drobně jiné pojmenování téhož prvku). Ač podnadpis Kontrola všech lokálních disků navazuje pocit, že jde o úplný test, patrně jde o optimalizovanou Smart kontrolu počítače, což se ovšem nedozvíme, ani daný fakt přímo, intuitivně nezměníme v tomto rozhraní. Buď se totiž musíme proklikat přes Rozšířená nastavení, která vůbec nefigurují v hlavním rozhraní aplikace a jsou přístupná jen přes ikonu v systémové liště. Nebo je třeba: 

 • rozkliknout Pokročilé kontroly (což dává smysl)
 • zvolit Volitelná kontrola (což už nemá spojitost s výchozím způsobem testování
 • zobrazí se okno s výběrem cílů pro volitelnou kontrolu a v jeho rožku je ozubené kolečko nastavení, mezi nimiž je i Profil kontroly. Jen takto zjistíme, že defaultní kontrola je Smart kontrola počítače.

Defaultní kontrolu odtud navíc nelze změnit. Lze ji změnit pouze z Rozšířených nastavení, které se opět doslova skrývají pouze v kontextovém menu ikony v systémové liště. Designéři uživatelského prostředí holt nasekali pár chyb.

Abychom shrnuli. U testů na vyžádání máte na výběr:

 • z defaultně nastavené kontroly, která lze patrně změnit přes v ikoně systémové liště ukryté Rozšířená nastavení. Pouze patrně, protože hlavní menu nijak neindikuje, který profil kontrol je u defaultní kontroly zvolen,
 • nebo z Volitelné kontroly, u níž vyberete cíle a profil skenu.

A položka hlavního menu, jejíž důležitost určitě neodpovídá umístění, je Aktualizace

Aktualizace

Další položkou menu je Aktualizace. Ta slouží k... aktualizaci. Těžko říct proč v době, kdy antivirová řešení sama neustále kontrolují aktuálnost svých databází i komponent, je aktualizace vynesena tak vysoko do uživatelského menu.

Když pomineme smysluplnost této položky na tomto místě, můžeme se pozastavit ještě nad tím, proč Eset nezpřístupní uživateli zvlášť aktualizace virových databází a zvlášť aktualizaci komponent aplikace. Nebo proč se uživatelskému tlačítku Zkontrolovat aktualizace dostala jen 1/32 prostoru této nesmyslné obrazovky.

Nástroje hlavní...

Nástroje

Nástroje jsou dvojí: hlavní a Další nástroje, skrývající se o úroveň níže, opět pod tlačítkem velikosti 1/32 plochy obrazovky umístěném vpravo dole.  

Monitorování domácí sítě

Monitor sítě intuitivně nabídne změnu systémového nastavení typu připojené sítě na domácí, pokud ji máte definovanou coby veřejnou. Reaguje kapku laxně co do zobrazení připojených zařízení v síti. Stejně laxně je identifikuje. Vypíše identifikaci zařízení (v testovém případě nepoznal smartphone), IP a MAC adresu a poslední připojení.  U routeru šikovně nabízí Otevřít webové rozhraní, pro okamžitý přístup přes IP adresu k nastavením routeru. V rámci skenu prochází porty (zvlášť 80, 443, 53 a 67) a spuštěné služby. 

Ochrana bankovnictví a online plateb

Zabezpečení prohlížeče izoluje prohlížeč od systému a jiných aplikací a chrání tak data, která do něj uživatel zadává. Měl by tedy data ochránit před keyloggery a jiným malwarem operujícím v systému. Funguje na Mozilla Firefox 24, Internet Explorer 8, Google Chrome 30 a novějších variantách. Teoreticky by nabídka k jeho využití měla vyskočil při každém pokusu o spojení, které je předmětem zájmu. Fakticky ovšem některá z těchto spojení zatím ignoruje. Jeho řešení coby vrstvy na prohlížečem je lepší než dříve používané řešení samostatně dodávaného prohlížeče, neboť takto dodávané prohlížeče často pokulhávaly ve své aktuálnosti. 

Anti-Theft

Anti-Theft představuje variaci na již rozšířenou služby umožňující blokování a nalezení ztraceného zařízení. Vyžaduje registraci na portálu služby a vytvoření fantomového účtu. Přes portál služby je pak možno sledovat IP adresu a polohu zařízení, snímkovat obrazovku, posílat na něj zprávy. 

...a nástroje vedlejší

Další nástroje

Množina dalších nástrojů je vhodně oddělena od primárních - jsou zde totiž skutečně nástroje nižší priority. Najdeme zde položky:

 • Protokoly - zaznamenávající všechny události všech modulů Eset Internet Security; 
 • Statistiky ochrany - celkové počty kontrolovaných, infikovaných, léčených a zcela čistých objektů podrobených kontrole Eset Internet Security; 
 • Síťová spojení - seznam aktuálních spojení včetně aplikace, lokální IP, volané IP, protokolu, objemu a rychlosti komunikace dat; 
 • Spuštěné procesy - procesy vč. aplikace, počtu uživatelů a informaci o prvním výskytu čerpaných z cloudových dat LiveGrid; 
 • Sledování aktivity - časové grafy objemů dat generovaných systémem a síťovými přenosy; 
 • Eset SysInspector - reportovací utilitka pro sběr veškerých informací o zařízení a systému. Umožňuje data přehledně zobrazit i dle stupně potenciálního rizika; 
 • Eset SysRescue Live - odkaz pro data sloužící k vytvoření média pro spuštění Esetu mimo běžně spouštěná Windows 
 • Plánovač - umožňující spouštění nejen modulů balíku Eset Internet Security, ale i externích aplikací; 
 • Kontrola systému - modul kontrolující nastavení systému a jeho obnovy; 
 • Odeslat soubor k analýze - reportovací rozhraní; 
 • Karanténa.

Další chaos různých prvků se jmenuje Nastavení

Nastavení

A máme tu onu podivnou složku Nastavení nesystematicky směšující jabka s hruškami. Některé podpoložky lze pouze spustit/vypnout, u jiných se přímo prokliknout k jejich nastavení a ty poslední si sami najít v rozšířených nastaveních, která se nakonec i tady skrývají vpravo dole na tlačítku o velikosti 1/32 plochy obrazovky.

Ochrana počítače

Ochrana počítače zahrnuje:

 • rezidentní ochranu;
 • správu zařízení (pomocí Esetu lze přímo zakázat vkládání výměnných médií se závadným obsahem do počítače),
 • HIPS (Host-based Intrusion Prevention System zabraňující neoprávněnému přístupu k souborům, změnám nastavení, registru apod.)
 • blíže nenastavitelný herní režim a 
 • ochranu webkamery. 

Další

Internetová ochrana pokrývá prohlížeče a poštovní klienty, Síťová ochrana firewall a ochrany proti síťovým útokům a zapojení se do botnetu. V Bezpečnostních nástrojích najdeme nejen Ochranu bankovnictví a online plateb a Anti-Theft, ale také zapnutí jinde nevyneseného nástroje Rodičovská kontrola

Rodičovská kontrola Eset Internet Security

Rodičovská kontrola umožňuje správu hned několika účtů potomků, přičemž nabízí i přednastavené profily povoleného/zakázaného obsahu. Navíc umožňuje i kontrolu množství času používání počítače či věnovaného pouze zábavě a hrám. A v cloudovém účtu lze připojená zařízení (včetně mobilních) spravovat i vzdáleně.

Rozšířená nastavení

Rozšířená nastavení už skutečně představují konfiguraci balíku a všech jeho modulů. Mezi komplexními možnostmi mimo jiné najdeme i použití rozličných technologií, jako jsou: 

 • Anti-Stealth - detekce zákeřného malwaru typu rootkitu; 
 • AMSI - AntiMalware Scan Interface kontrolující Powershell skripty a skripty spouštěné prostřednictvím Windows Script Host; 
 • rozšířená heuristika/DNA vzorky - využití heuristických algoritmů pro detekci škodlivého kódu napsaného ve vyšších programovacích jazycích; 
 • kontrola alternativních datových streamů;
 • reputační systém LiveGrid - ověřování získaných dat vůči datům přítomným v cloudových databázích LiveGrid.

Eset Internet Security

Eset nabízí vyspělou sadu bezpečnostních modulů, nástrojů, kontrol nastavení a použitých technologií. Jeho účinnost pravidelně oceňují nezávislé antivirové laboratoře, velmi dobře skóruje v testech AV-Comparatives, Virus Bulletin aj.  Nicméně...

Nicméně již několik let zachovává chaos v informačních struktuře aplikace samé. Zbytečně se nepřizpůsobuje oborovým konvencím (např. rozdělení testů na vyžádání). Nejen pokročilá nastavení, ale i běžně používané prvky nejsou dostatečně intuitivní. Design, prvky a označování v rozhraní aplikace by si zasloužily přinejmenším takovou péči, jaké se dostává technologiím běžícím pod viditelnými prvky aplikace. 

Klady Eset Internet Security

 • funkční zabezpečení
 • absence „optimalizačních“ nástrojů
 • velké množství technologií zvyšujících detekci škodlivého kódu

Zápory Eset Internet Security

 • design uživatelského prostředí, informační struktura, logika označování a seskupování jednotlivých položek;
 • absence blokování cryptominerů.

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

McAfee Total Protection: kvalitní výsledky, ale nic moc podání

Software McAfee má nezáviděnou pozici, kterou si ovšem vybudoval sám. A to sice nešťastným způsobem nabídky, který ho zařadil mezi crapware. Velmi často se totiž objevuje mezi softwarem, který pokud není přímo nainstalován v OEM verzích...

Outbyte PC Repair: kočkopes a přešlapy

Outbyte PC Repair má rozhodně zajímavý design prvotního skenu. Projede, identifikuje problémy a nabídne řešení v jedné dlouhé sekvenci - bez nutnosti se proklikávat jednotlivými položkami a v nich ještě hledat co a jak. Nicméně...

Wise Care 365 si nechává ty nejlepší špeky jen pro platící

Wise Care 365 je optimalizátor odladěný léty vývoje. Je přehledný, lokalizovaný, bezpečný díky zálohování prováděných změn. A jak se za roky ladil program sám, tak se ladil i jeho prodej. Jestliže ho chcete na jeden klik - či...

Comodo System Utilities: mrtvý program s živou prezentací

Bezpečnostní firmy prezentují na svých stránkách různé produkty. Někdy se ovšem i jim podaří nejen prezentovat ukončený program, ale ani neupozornit na to, že je ukončený - a navíc ho nabídnout i k instalaci. Tím celý fór nekončí...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama