[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

eDoklady se stanou platnou alternativou fyzických dokladů

Praha, 13. 9. 2023 - Vláda učinila historický krok směrem k digitalizaci prokazování totožnosti občana. Schválila novelu zákony o právu na digitální služby a usnesení o projektu eDoklady, které předložil vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš. Díky tomu se nejen otevírá cesta k užívání digitálního občanského průkazu, ale také ke splnění časového harmonogramu novely zákona. Prokazovat se digitálně budou moci občané ČR již od ledna 2024.

 

(Zdroj: Digitální a informační agentura)

Vláda 13. září schválila nejen novelu zákona o právu na digitální služby, z něhož vyplývá možnost používat elektronickou verzí dokladů, ale také usnesení o projektu eDoklady, které umožní realizátorovi projektu - Digitální a informační agentuře (DIA) - začít na aplikaci pracovat dříve, než vejde v platnost novela zákona. To s povděkem kvituje ředitel DIA Martin Mesršmíd a doplňuje: Usnesení vlády je správným krokem, který nám při přípravě eDokladů rozváže ruce. Usnesení samozřejmě počítá s principy a terminologií zamýšlené novely zákona - s tím, že pokud by se text zákona změnil, bude možné technické řešení operativně upravit.

Novela zákona o právu na digitální služby, stanovuje aplikaci eDoklady jako plnohodnotnou alternativu k občanskému průkazu pro použití na území České republiky. Nedojde tedy k nahrazení fyzických dokladů, ale pouze k vytvoření digitálního stejnopisu průkazů, který bude mít stejnou platnost a funkce jako fyzické doklady. To potvrzují i Bartošova (PDF) slova: Fyzická verze dokladů bude k vytvoření těch digitálních nutná, takže pro nikoho fyzické průkazy nezmizí.

Aplikace eDoklady bude dostupná nejpozději od ledna 2024 pro operační systémy iOS a Android, a to v aplikačních obchodech App Store a Google Play. Podmínkou bude pro Android jedna ze 3 posledních verzí systému, u iOS pak poslední dostupná verze systému, a to z důvodu bezpečnosti. Telefon musí také podporovat Bluetooth 4.0 a novější, tuto verzi nové i starší telefony v drtivé většině mají,  upřesňuje Anna-Marie Lichtenbergová, mluvčí DIA.

„Za nejpříjemnější důsledek zavedení digitální verze občanského průkazu považuji to, že kdo nebude chtít, nebude muset v budoucnu s sebou na řadu míst nosit plastové kartičky. Na prokázání totožnosti postačí jen mobil. Od ledna příštího roku budou postupně přibývat místa, která budou eDoklady muset přijmout. Druhou výhodou je lepší zabezpečení a kontrola nad osobními údaji, neboť občan bude vědět, které údaje bude ověřovateli předávat. A i kdybyste mobil ztratili, můžete eDoklady na dálku vypnout.”

 

eWallet propojí nejen národní občanské průkazy, ale také celou řadu dalších informačních systémů (Zdroj: ENISA.europa.eu)

eWallet propojí nejen národní občanské průkazy, ale také celou řadu dalších informačních systémů (Zdroj: ENISA.europa.eu)
 

Mezikrok k evropské digitální peněžence eWallet

„eDoklady jsou takovým předskokanem evropské digitální peněženky. Pomohou naučit úřady i veřejnost běžně se prokazovat pouze chytrým telefonem. Pro uživatele i ověřovatele půjde o jednoduchou a snadno pochopitelnou aplikaci. Osobní údaje budou v eDokladech také lépe ochráněny, jelikož ten, kdo dokument kontroluje, dostane pouze to, co potřebuje.” 

 

Realizaci národní digitální peněženky bude následovat její propojení s celoevropským systémem eWallet. Aktuálně se čeká na nabytí účinnosti nařízení EU eDIAS2 a na jeho prováděcí předpisy. Pak budou eDoklady sloužit nejen na území celé Evropské unie, ale nabídnout celou řadu dalších funkcionalit. Například umožní uživateli podepisovat se ověřeným elektronickým podpisem, uchovávat mezinárodně platné certifikáty a přihlašovat se k řadě dalších digitálních služeb napříč EU.

eWallet by podle DIA měla obsahovat:

  • „prezenční identifikaci i bez připojení k internetu a vzdálená autentizace do online služeb; 
  • zdravotnická data –⁠ vystavování, držení a prezentace zdravotních dat, jako je eRecept, výpis ze zdravotní dokumentace apod. 
  • digitální řidičský průkaz –⁠ uložení digitálního Evropského Řidičského Průkazu (EDL) a souvisejících potvrzení (profesní školení řidičů nebo zaplacení pojištění či mýta);
  • vzdělání –⁠ ukládání a držení a prezentace digitálních potvrzení o dosaženém a absolvovaném vzdělání;
  • cestovní data –⁠ potvrzení nezbytná k cestování (potvrzení o očkování, letenka, pas, potvrzení o ubytování v cílové zemi atd.)“

Harmonogram implementace eDokladů v České republice (Zdroj: Pixabay.com)

Harmonogram implementace

DIA uvádí, že povinnost umožnit ověření totožnosti a dalších údajů digitálně bude úřadům nabíhat
postupně:

  • „od 1. ledna 2024 budou mít tuto povinnost ústřední správní úřady (např. ministerstva a jiné ústřední správní úřady), s výjimkou zastupitelských úřadů;
  • od 1. července 2024 státní orgány, které nejsou ústředními správními úřady, s výjimkou zastupitelských úřadů (např. soudy, policie), a dále kraje a obce s rozšířenou působností;
  • od 1. ledna 2025 ostatní úřady a subjekty, které mají na základě právního předpisu povinnost ověřovat totožnost předložením průkazu.

Subjekty, které se dobrovolně rozhodnou, že chtějí totožnost a další údaje ověřovat digitálně, mohou tak činit již od 1. 1. 2024.“

eDoklady fakticky nahradí aplikaci Státní tiskárny cenin eDokladovka (Zdroj: Státní tiskárna cenin)

eDoklady zaujmou místo eDokladovky

eDoklady nejsou první realizací digitálního dvojčete fyzických dokladů. Tou na území ČR byla už eDokladovka z dílny Státní tiskárny cenin (STC). Aplikace bohužel ale narazila na nezájem ze strany vlády Andreje Babiše, nezájem a námitky ministerstev - konkrétně Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva dopravy ČR - a na neexistující legislativu.

Vláda tedy raději nechá zcela znovu vypracovat DIA tutéž aplikaci - která se navíc podle neoficiálních zdrojů bude hodně podobat aplikaci eDokladovky STC.

Obchody se už těší

eDoklady najdou mnohá využití, mezi něž patří i ověřování věku tabáku a alkoholu chtivých teenagerů. O tom referuje i Bartoš (PDF): Již jsme zaznamenali ze strany obchodních řetězců velký zájem o možnost digitálního ověřování věku, takže se zdá, že si už nyní eDoklady nachází své příznivce. Výhodou eDokladů nejen při tomto užití je to, že uživatel si bude moci vybrat, které osobní údaje chce protistraně poskytnout. Může tak například prokázat svůj věk, aniž by nutně vyzrazoval své jméno či bydliště.

Zdroje

 

 

 

 

 

Moment 4: poslední novinky před podzimní aktualizací Windows

Microsoft tento týden vydal novou dílčí aktualizaci Windows 11 s názvem Moment 4. Jde vlastně o takovou ochutnávku či předkrm nadcházející velké aktualizace Windows 11 verze 23H2, která má dorazit na podzim 2023. Moment 4 tak nabízí náhled...

Zoner Photo Studio X přináší rychlejší úpravy fotek, vylepšené uživatelské rozhraní a nové nástroje

Zoner Software vydává podzimní aktualizaci populárního fotoeditoru Zoner Photo Studio X. Nová verze přináší výrazné zrychlení zpracování fotografií díky optimalizaci pro moderní i starší hardware....

Windows Update již nenabídne starší ovládače tiskáren

Microsoft usoudil, že je na čase ukončit podporu starších ovládačů typu V3 a V4 a jejich automatizované distribuci prostřednictvím služby Windows Update. Ale aby příliš nerozhodil uživatelskou základnu, opět zacouval a upřesnil, že nebude distribuovat nové ovladače...

Bing Chat: Jak jsem se stal chatovacím partnerem?

Novinařina - to není jen zpravodajství, ale také publicistika. A jak tak kecáme s Bingem, vypadlo z něj dílo, které se pohybuje někde mezi fejetonem, reportáží a sloupkem - a nadto je fakticky jednou obsáhlou odpovědí z rozhovoru. A že to Bing napsal tak, že by s...


 
© 2005-2023 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama