[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Zbaví nás kartiček eDokladovka?

eDokladovka je mobilní appka, která by mohla v budoucnu nahradit všechny fyzické nosiče dokladů, jako jsou řidičák, občanka či pas. A nejen to, následovat by je případně mohly následovat i doklady nižší důležitosti a doklady třetích stran - od průkazů zdravotních pojišťoven až po zbrojní pasy. Občané by si tak ušetřili nejedno vracení pro doklady a nepříjemnosti plynoucí z nedispozice požadovaným dokladem.

 

eDokladovka: zvládne to přes nekonečná kola schvalovacích řízení?

Za eDokladovkou stojí Státní tiskárna cenin, státní podnik zodpovídající za tiskoviny s bezpečnostními prvky, typicky sloužící veřejné správě. Právě teď má k dispozici funkční prototyp aplikace, která by měla být schopná uchovávat elektronické kopie běžně používaných dokladů, které by nenahrazovaly fyzické nosiče dokladů, ale byly je schopny plnohodnotně nahradit např. při ověřování totožnosti policií, úřady či třeba celníky. To potvrzuje i uvedení aplikace Janem Bartoškem z KDU-ČSL, který ji zaštiťuje politicky:

„eDokladovka je moderní aplikace, kterou si každý uživatel může nainstalovat do svého mobilního telefonu nebo jiného mobilního zařízení. Získá tím možnost mít na jednom místě několik identifikačních dokladů, které pro občany České republiky vydává stát. V současnosti se jedná o občanské průkazy, řidičské průkazy a cestovní pasy. eDokladovka je aplikací budoucnosti, protože při splnění kritérií má velký potenciál obsahovat i další doklady.“

Appka je fakticky hotová, čeká ji jen prolobbovávání vůlí politických reprezentantů. Snažíme se produktově rozvíjet. S aplikací jsme v podstatě technologicky připraveni, abychom tuto službu poskytovali a na základě legislativy spustili, poznamenává k tomu Radek Muška, obchodní ředitel Státní tiskárny cenin.

Ani bezpečnostní nároky na ochranu občanských dokladů by neměly činit problémy, neboť zabezpečení aplikace kladně ohodnotil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. (Muška). Lukáš Kintr z NÚKIB k appce samé konstatuje: „využívá standardy vyplývající z ISO normy a zároveň používá NÚKIBem doporučené algoritmy. Z dostupných informací a faktů zatím nevyplývá žádná bezpečnostní komplikace, technický prototyp se nejeví nijak problematicky.“

Výhody eDokladovky

Výhody eDokladovky by mohly být mnohé. Ostatně jako u aplikací, které kupř. nahrazují nespočetné slevové kartičky:

  • všechny doklady na jednom místě; 
  • chráněné biometrickou autentizací; 
  • doklady vždy po ruce (nestane se, že si zapomenete kartičku zdravotní pojišťovny při návštěvě lékaře); 
  • rychlejší komunikace s cílovým subjektem pomocí elektronických rozhraní (NFC, Bluetooth) či třeba dalších prostředníků, jako jsou QR kódy; 
  • relativně dobré zabezpečení dokladů proti ztrátě a odcizení; 
  • možnost rozšíření databáze nejen o klasické doklady typu občanka a řidičák. Na to upozorňuje i Muška: eDokladovka bude vybavena dokumentovaným rozhraním, pomocí kterého bude možné do aplikace vložit další doklady, které jsou vydávány jinými subjekty než Státní tiskárnou cenin. Může se jednat například o osvědčení o registraci vozidla, rodný list, zbrojní průkaz, průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny atd.

Zájem státní správy

Zájem ze strany státní správy je ovšem mizivý. Jan Sedlák z Lupy se jal zevrubně zjišťovat, jak na eDokladovku reagují úřady. Celá situace se dá ilustrovat na reakci Ministerstva dopravy, pod které spadají řidičské průkazy, jejichž implementace do eDokladovky by mohla být relativně nejsnazší. Námitky dopravy zaslané Lupě

  • „Rozhodli jsme se zvolit jinou cestu. Aplikace eDokladovka by byla duplicitním řešením k vydávání dokladů, jedná se o relativně nákladné řešení se spornými přínosy.“
  • „Problematické by mohly být například nefunkčnosti zařízení (z důvodu nedostupnosti signálu, vybité baterie, systémové výpadky aplikace atp.)“
  • „Není jasné, jestli by kontrolní orgány nemusely investovat do speciálních čteček, aby ověřily pravost údajů v mobilním telefonu.“
  • „Vývoj a správa aplikace vyžadovala jednak finanční prostředky v řádech desítek milionů korun a zároveň další akci ze strany jednotlivých občanů. Stát by pravděpodobně musel vynaložit i další finanční prostředky na rozvoje systémů veřejné správy, které by musely data o řidiči do aplikace zasílat.“

Dané námitky by buď musel napsat někdo, kdo vůbec dokumentaci eDokladovky neviděl, nebo, kdo účelově zkresluje data. Jako v jiných případech to vypadá, že stát nemá zájem na funkčním řešení, ale jednotlivé rezorty a jednotliví lidé na nich raději vypíši mnohamiliónové tendry na jiná řešení. Proč asi tak činí?

Zdroje: KDU.cz, Lupa.cz

 

 

 

 

 

Končí podpora Office 2010 Windows a Office 2016 Mac

Od 14. října 2020 už nejsou dostupny žádné další aktualizace pro kancelářský balík Office verze 2010 na platformě Windows a Office 2016 na platformě macOS. Microsoft k nim pomalu ukončuje uživatelskou podporu a postupně zruší i online nápovědu k nim.  ...

Mapy.cz rozšiřují sdílení o popisky a náhledovou mapku

Mapy.cz už delší dobu umožňují ukládání vlastní bodů, tras a map. A tyto lze nejen sdílet s dalšími účastníky výletů. Nově orientaci adresátů urychlení vyznačení sdíleného bodu na náhledové mapce republiky...

Facebook propojí Messenger a zprávy Instagramu

...a po časech divergence nastane opět věk konvergence, mohlo by znít proroctví komunikačního teoretika. Zatímco v minulosti Facebook, Google a další činitelé instant messagingu složitě rozdrobovali komunikační služby, utíkali od protokolu XMPP a uzavírali své...

Google spouští Play Pass už i v ČR

Tarif neomezeného přístupu k omezenému počtu aplikací z aplikačního obchodu Google Play míří už i na Moravu, do Slezska a do Čech. Díky měsíčnímu či ročnímu tarifu získá neomezený přístup nejen konkrétní uživatel, ale v...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama