[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Comodo Internet Security: plně funkční zabezpečení zdarma KE STAŽENÍ ZDARMA

Comodo Internet Security je léta laděný, komplexní bezpečnostní balík. Na jednu stranu obsahuje pokročilé a jinde neviděné funkce typu sandbox, na stranu druhou se vyvarovává vnucování funkcionalit, které nemají v bezpečnostním balíku co dělat. Zabezpečí počítač běžného uživatele bez jediné úpravy výchozích nastavení stejně jako systém experta, který si nastaví pro každou funkci vlastní pravidla.

 

Comodo Internet Security: nastavení voleb chování

Instalace Comodo Internet Security

Před instalací Comodo Internet Security optimálně odinstalujeme současný antivir, firewall a restartujeme. Spustíme instalátor – ten nejprve rozbalí komprimovaná data. Poté již nás přivítá prostá instalace v češtině. Několika volbami ještě upravíme chování a komponenty programu. Vybereme, zda chceme – nechceme:

 • povolit zasílání neznámých souborů společnosti a umožnit tak Analýzu chování za pomoci cloudu;
 • zasílat anonymní statistiku provozu programu;
 • změnit systémové nastavení DNS na zabezpečené DNS servery společnosti Comodo;
 • finančně pomoci společnosti přenastavením domovské stránky a vyhledávače na Yahoo!

Comodo Internet Security: volby komponent, množství bezpečnostních upozornění a lokace programu

Vzhledem k tomu, že pokročilými volbami se zcela určí povaha aplikace, doporučuji projít i je. Pod Přizpůsobení instalace najdeme jednak lokaci programu a jeho nastavení směrem k minimálnímu počtu upozornění vyžadujících pozornost, jednak zde volíme jednotlivé komponenty: antivirus, firewall, napojení na komunitu GeekBuddy a browser. Antivirus a firewall jsou základem zabezpečení. Chromodo Browser využijeme k zabezpečenému prohlížení webových stránek v sandboxu. A GeekBuddy instalujeme pouze, pokud chceme živě komunikovat s podporou. Osobně doporučuji GeekBuddy neinstalovat, představuje jen další způsob monetizace programu, při němž je uživateli nabídnuta placená vzdálená pomoc.

Comodo Internet Security: chápe systém ohrožený tím, že jej ještě nezkontroloval

Po dokončení instalace na nás vyskáče pár oken. Netřeba se ničeho bát, to jen Comodo dává o sobě vědět. Nejprve na monitoru vpravo nahoře vyskočí malé okénko rychlých voleb programu s nápisem Ohroženo. Tím má na mysli, že Comodo ještě neaktualizovalo databázi virových definic a nezkontrolovalo systém.

...a další ohroženo :)

Vzápětí vyskočí hlavní okno aplikace, taktéž se hlásící k poplachu ohrožení.

Ohrožení je sanováno aktualizací virových definic a rychlým skenem

Comodo dané Ohrožení eliminuje aktualizací virových definic a provedením rychlého skenu systému.

A v rámci připojení ještě nadefinujeme politiku správy aktuální sítě

A protože se při pokusu o aktualizaci poprvé připojí k internetu, požádá nás o volbu bezpečnostní politiky správy aktuálního síťového připojení. Ta má 3 stupně: doma, práce, veřejné místo. I když Comodo stahuje napoprvé na 200 MB virových definic a projíždí systém rychlým skenem, netrvá celá operace ani 8 minut.

...a ještě restart a Comodo už je kompletně nainstalováno

Dokončení procesu instalace ještě restart, protože některé komponenty programu není možné řádně spustit při běhu systému.

Rozhraní a funkce Comodo Internet Security

Panel rychlého přístupu oznamuje, že počítač je již chráněn

Panel rychlého přístupu

Po opětovném startu nás přivítá ikonka Comoda v systémové liště a panel rychlého přístupu vpravo nahoře na ploše - tentokrát již hlásající Zabezpečeno. Slouží coby rozhraní okamžitého přístupu do různých částí a funkcí programu:

 • nápis (zobrazuje se Zabezpečeno, Herní režim, Vyžaduje pozornost, Ohroženo) slouží k prokliknutí do hlavního okna aplikace;
 • vyčíslení a směrové šipečky znázorňují objem příchozího a odchozího síťového provozu - prokliknutí otevře hlavní okno a okno Aktivních spojení;

Comodo Internet Security: Aktivní spojení

 • následují ikonky programu:
  • Spustit některý z antivirových skenů;
  • Aktualizace virových definic, databáze útočných stránek, rozpoznávače a programu samotného;
  • Virtuální plocha - spuštění virtualizovaného prostředí virtuální plochy;
  • Karanténa - inicializace rozhraní karantény;
  • Podpora - spustí volání podpory (pokud je nainstalována komponenta GeekBuddy);
 • dále je zde řádek s ikonkami prohlížečů, jejichž odkliknutím je spustíme v sandoxu a
 • poslední jsou ikonky pro sledování společnosti Comodo na Twitteru a Facebooku.

Comodo Internet Security: dvě podoby hlavního okna aplikace

Hlavní okno aplikace

Hlavním oknem rychle prohlédneme celou oblast funkčnosti programu - buď ve zjednodušeném grafickém podání (na obrázku vpravo), nebo v rozšířeném textovém zobrazení po přepnutí ikonkou vlevo nahoře (obrázek vlevo). Navíc je každé podokno grafického zobrazení prokliknutelné zvlášť, což uživateli usnadní pochopení a ovládnutí každé z oblastí činnosti Comoda.

Najdeme zde Rezistentní ochranu, po jejímž rozkliknutí uvidíme zapnuté přepínače antiviru, firewallu a auto-sandboxu. Pod Nalezenými hrozbami se skrývá antivirus, pod Síťovými průniky firewall. Aktualizováno zaznamenává aktualizace. Zablokované průniky skrývají auto-sandbox a HIPS (viz dál). Přepínač Herního režimu aktivuje daný režim. Ikony spodního pásu jsou totožné s ikonami programu v panelu rychlého spuštění.

Comodo Internet Security: nabídky Hodnotící kontroly

Antivirus

Antivirus spouštíme ikonkami Spustit a z kontextového menu v režimech rychlé, úplné, vlastní a hodnotící kontroly. Hodnotící kontrola je specifický druh kontroly: Comodo zkontroluje nejčastěji infikované oblasti, paměť, běžící procesy a programy spouštěné po startu systému a pomocí cloudu ověří reputaci všech těchto objektů. Poté nabídne jejich přehled pomocí filtrů (soubory nebezpečné, neznámé, důvěryhodné, spuštěné, spouštěné po spuštění a všechny), jejich hodnocení, přístup k jejich vlastnostem a nabídku akcí, která ovšem nabízí pouze Žádná akce nebo Důvěřovat - případné zablokování či odstranění souboru musíme provést odjinud, což ovšem samo Comodo předpokládá.

Hodnotící kontrola je hotova do minuty, rychlá do deseti minut a úplná trvá kolem půlhodinky.

Antivirus je krom cílených skenů také součástí rezistentní ochrany počítače. Může být inicializován buď Při změně stavu sledovaných souborů, nebo Při každém přístupu souboru do systému. V Pokročilých nastaveních lze nastavit:

 • optimalizaci kontrol - za účelem zvýšení výkonu při rezidentní kontrole;
 • vytváření mezipaměti při nečinnosti počítače;
 • kontrolu paměti po bootování;
 • limity kontrolovaných souborů;
 • úroveň heuristické kontroly (nízkou, normální, vysokou);
 • časový plán skenů a výjimky.

Comodo Internet Security: pokročilá nastavení firewallu

Firewall

Firewall je zdrojem nejčastějších upozornění a žádostí o uživatelskou kontrolu chování počítače - pokud jsme při instalaci nezvolili možnost Minimalizovat počet upozornění. Tak totiž funguje v modu Bezpečného režimu, který je optimální volbou pro uživatele, který si nepřeje být firewallem rušen. Comodo nabízí ještě: 

 • Režim učení, kdy je určitá část operace předložena ke schválení uživateli;
 • Uživatelská sada pravidel - modus vyžadující nejzkušenějšího operátora, který přesně vydefinuje, jak se má firewall vůči jakým podnětům chovat;
 • Blokovat vše zastavující veškerý síťový provoz.

V Pokročilých nastaveních upravíme:

 • zobrazování upozornění a animace datového přenosu;
 • ověření při připojení k veřejným a nezabezpečeným Wi-Fi;
 • vytváření pravidel;
 • pokročilé filtry (IPv6, loopback) a ochranu proti ARP spoofingu a
 • široké sady pravidel jednotlivých aplikací, skupin programů, síťových zón, portů, stránek a globální pravidla.

Comodo Internet Security: nabídky automaticky spuštěného Sandboxu

Auto-Sandbox 

Sandbox je od zbytku oddělené, virtualizované prostředí, které jednak umožňuje bezpečně spouštět potenciálně nebezpečné aplikace, jednak relativně bezpečně používat aplikace v potenciálně zavirovaném systému. Funkcionalita Auto-Sandbox automaticky spouští potenciálně nebezpečné programy v sandboxu a dává uživateli na výběr, zda má konkrétní aplikaci pro příště zablokovat nebo spouštět normálně.

Comodo Internet Security: nastavení objektů sledovaných technologií HIPS

HIPS

HIPS (Host Intrusion Protection System) je proces sledující kritické oblasti operačního systému a zabraňující jeho změnám. Na obrázku výše vidíme, co všechno může HIPS sledovat - opět mu lze nastavit míru kritického oka od deaktivace přes režim bezpečný, režim učení a režim čistého PC až po režim paranoidní. S mírou paranoie HIPS se zvyšuje i množství upozornění dané funkcionality. HIPS disponuje širokou škálou nastavení pravidel aplikací, jejich skupin a chráněných objektů. Zejména u hráčské komunity není tato funkcionalita příliš oblíbená - možná i proto je defaultně vypnuta.

Comodo Internet Security se jedním klikem stává tichým společníkem

Herní režim

Herní režim je opakem paranoidního režimu HIPS. Při jeho zapnutí Comodo nebude hráči vyskakovat ze hry, otravovat ho upozorněními, spouštět naplánované skeny systému a užírat ze systémových prostředků. Spustíme ho z hlavního okna nebo přes ikonku v systémové liště.

Comodo Internet Security: další úlohy obecných funkcí

Úlohy a Pokročilé úlohy

Obecné funkce bezpečnostního balíku Comodo mají ještě zvláštní část Úlohy. Schovávají se z druhé strany hlavního okna. Musíme tedy hlavní okno přepnout otáčecí šipkou, která je vlevo nahoře. Jejich prostřednictvím lze využít obecné funkce k dalším specifickým úlohám. Namátkou zde najdeme:

 • Obecné úlohy: karanténu, záznamy provozu programu, aktivní spojení;
 • Úlohy firewallu: zablokování a povolení konkrétní aplikace, zamaskování portu, správu sítí a úplné zablokování síťové aktivity;
 • Úlohy sandboxu: spuštění virtuální plochy, sandboxování konkrétní aplikace, přístup ke sdílenému prostoru;
 • Pokročilé úlohy - obsahují speciální nástroje nesouvisející s ostatními. Najdeme zde: 
  • vytvoření záchranného disku pro vyčištění nakaženého počítače;
  • rozhraní pro zaslání souborů k analýze;
  • podrobný správce úloh Comodo Killswitch a
  • Vyčištění koncových bodů pro likvidaci obtížně odstranitelných infekcí.

Comodo Killswitch - zvlášť instalovatelný, pokročilý správce úloh

Comodo Internet Security

Comodo Internet Security poskytuje plné zabezpečení počítače zdarma - navíc je placená pouze podpora prostřednictvím GeekBuddy. Kromě antiviru a firewallu disponuje mnoha pokročilými technologiemi a funkcemi stejně jako placené balíky konkurence. Naopak zde absentují různé čistící a optimalizační utility, které nemají v čistě bezpečnostním balíku co dělat.

Velkou výhodou Comodo Internet Security je možnost velice snadno virtualizovat prostředí sandboxu, používat ho ke spouštění neznámých a potenciálně nebezpečných aplikací, ale také k zabezpečení citlivé komunikace před potenciálně napadnutým systémem. Dokonce i uživatelská interakce byla v posledních verzích Comoda minimalizována ke spokojenosti těch, kteří nechtěli být otravováni neustálými dotazy na schválení spojení a spouštění programů. Na druhou stranu veškeré funkce je možno velice podrobně nastavit k plné spokojenosti druhého tábora PC uživatelů.

Přednosti Comodo Internet Security

 • úplné zabezpečení počítače jak pro uživatele běžné, tak pokročilé;
 • možnost širokého využití sandboxu: pro jednotlivou aplikaci, práci na virtuální ploše, sandboxování internetového brouzdání, automatický sandbox potenciálně nebezpečných procesů;
 • přehledné prostředí skýtající snadný přístup k běžným funkcím;
 • pokročilé technologie a funkce: HIPS, Viruscope, sandbox, hodnotící kontrola...
 • v češtině a zdarma.

Nástrahy použití Comodo Internet Security

 • velmi široké možnosti nastavení pravidel skrývají riziko špatně odhalitelné změny/nastavení hluboko v pravidlech aplikace, což může ústit v dysfunkci systému - je nutná opatrnost, nebo trpělivost při reinstalacích, obnovení systému;
 • stejně tak si nezkušený uživatel snadno nastaví fungování programu sobě navzdory - např. používáním paranoidních módů, vysoké míry heuristiky, maximalizací notifikací - zde je na místě nechat aplikaci ve výchozím nastavení;
 • Pokročilá nastavení nejsou intuitivně přístupná z jednoho bodu, ale je třeba se k nim proklikat přes konkrétní funkci a její nastavení;
 • Herní režim nemá podrobnější nastavení - uživatel tak nevidí, co všechno vypíná - pokud něco.

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

McAfee Total Protection: kvalitní výsledky, ale nic moc podání

Software McAfee má nezáviděnou pozici, kterou si ovšem vybudoval sám. A to sice nešťastným způsobem nabídky, který ho zařadil mezi crapware. Velmi často se totiž objevuje mezi softwarem, který pokud není přímo nainstalován v OEM verzích...

Outbyte PC Repair: kočkopes a přešlapy

Outbyte PC Repair má rozhodně zajímavý design prvotního skenu. Projede, identifikuje problémy a nabídne řešení v jedné dlouhé sekvenci - bez nutnosti se proklikávat jednotlivými položkami a v nich ještě hledat co a jak. Nicméně...

Wise Care 365 si nechává ty nejlepší špeky jen pro platící

Wise Care 365 je optimalizátor odladěný léty vývoje. Je přehledný, lokalizovaný, bezpečný díky zálohování prováděných změn. A jak se za roky ladil program sám, tak se ladil i jeho prodej. Jestliže ho chcete na jeden klik - či...

Comodo System Utilities: mrtvý program s živou prezentací

Bezpečnostní firmy prezentují na svých stránkách různé produkty. Někdy se ovšem i jim podaří nejen prezentovat ukončený program, ale ani neupozornit na to, že je ukončený - a navíc ho nabídnout i k instalaci. Tím celý fór nekončí...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama