[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Comodo Antivirus: stále výborná volba KE STAŽENÍ

Zlatá doba obliby bezpečnostních produktů Comoda možná opadla, ale to neznamená, že by na ně zanevřelo Comodo. Na Comodo Antiviru a jeho modulech pracují nejen vývojáři, ale i designéři uživatelského prostředí, což se projevuje narůstající srozumitelností tohoto vysoce sofistikovaného programu. Základní uživatele nemusí do pokročilých nastavení vůbec šahat a mohou si v klidu užívat jeho bezplatnou verzi a komunitní češtinu.

 

Komunitní čeština není úplně bez chyb, ale každopádně potěší!

Online instalátor Comoda nás rovnou přivítá češtinou vytvořenou komunitou. Při instalaci máme možnost zvolit komponenty (Antivirus, prohlížeč Comodo Dragon a Internet Security Essentials - ochranu proti útoky typu man-in-the-middle) a nastavit oprávnění pro změnu DNS na Comodo Secure DNS (což spíše nedoporučuji), pro analýzu nedůvěryhodných souborů pomocí cloudu a pro anonymní statistiky používání programu. Následně se tedy teprve spustí stahování instalačních dat a započne instalace.

Comodo Antivirus si po instalaci, aktualizaci databáze virových definic a první kontrole vyžádá restart

Hned po nainstalování se Comodo pustí do aktualizace databáze virových definic a úvodní obrazovka si řekne o první kontrolu na vyžádání. Ta se spustí dokonce sama hned po dotahaní dat, a to v podobě rychlé verzi kontroly. Po jejím dokončení si Comodo (jako dnes už jeden z mála antivirů), rovnou řekne i o restart počítače, který je víceméně nezbytný pro jeho zavedení do kořenových částí systému.

Uvítací obrazovku nabádající k upgradu je možno vypnout

Po startu systému nás ještě čeká uvítací okno Comoda, z něhož se dá vcelku pochopit rozpolcenost označování: máme před sebou Comodo Internet Security - ovšem jen v podobě antiviru a několika nástrojů. Ostatně proto nás motivují k některé z vyšších verzí ochrany, které zahrnují produkty Comodo Antivirus Advanced, Internet Security Pro, Internet Security Complete a GeekBuddy with Internet Security Complete. 

Program sám lze spustit přes zástupce na ploše, ikonku v systémové liště či pro Comodo typickým widgetem, plujícím nad ostatními prvky plochy. Jeho používání se ukazuje praktickým pro běžné uživatele Comoda, neboť rovnou inicializuje konkrétní, nejčastěji využívané funkce.

Hlavní obrazovka: v základním zobrazení vlevo, v rozšířeném zobrazení vpravo

Výchozí okno Comoda je šikovně designováno hned ve dvou podobách: v základním a rozšířeném zobrazení. Základní zobrazení je svěže minimalistické, určené spíše pro spuštění jednotlivých úloh. Rozšířené zobrazení také netrpí přehledností - snaží se už před operacemi zpřístupnit základní informace o běžících operacích. 

Dlaždice Spustit skrývá jednotlivé kontroly na vyžádání: rychlou, úplnou, hodnotící (= rychlá kontrola + kontrola reputace spuštěných souborů) a kontrolu vlastní. Dlaždice Odblokovat aplikace slouží rychlému zprovoznění programů, jejichž provoz byl zablokován programem Comodo.  Třetí dlaždice Aktualizace slouží pro dnes již zbytečné a nepoužívané ruční aktualizace virových databází a komponent programu. A poslední položka Spustit virtualizované umožní spuštění jakékoliv aplikace odděleně od systému v sandboxu (okno sandboxované aplikace je označeno zeleným ohraničením).

Hlavní moduly Comoda se skrývají hned na hlavní obrazovce pod zelenou plachtičkou

Přes základní zobrazení (ale i jinudy:) jsou pod Správa ochrany dostupny základní moduly ochrany Comodo Antiviru: rezidentní antivirus, Auto-Containment, HIPS a VirusScope. Opět šikovný design ovládání umožňuje modul jak prostě zapnout/vypnout, tak se přes jeho název rovnou prokliknout k nastavení. 

Rezidentní antivirus

Rezidentní antivirus je možno nastavit na kontrolu při změně stavu (výchozí volba) či při přístupu. Hrozby je možno bez upozornění blokovat či přesunout do karantény, nebo se nechat upozornit na detekci. Rezidentní antivirus může využít i heuristické kontroly v míře od nízké přes normální až po vysokou. A je také možno zvlášť omezit velikosti kontrolovaných souborů a skriptů.

Auto-Containment

Auto-Containment je režim, který izoluje i potenciálně nebezpečné aplikace a spouští je v sandboxu (Comodo mu říká Kontejner). V podrobnějších nastaveních pak lze určit, zda má detekovat programy dožadující se zvýšených oprávnění (např. instalátory), zda programy nainstalované v Kontejneru má i nadále spouštět ve virtualizovaném prostředí a nakonec i do kterých adresářů a hodnot registru přístup nevirtualizovat. 

HIPS a všechny cíle jeho sledování

HIPS

HIPS (coby Host Intrusion Protection System) je proces sledující kritické částí operačního systému a zabraňujícího jeho změnám. Lze ho spustit v režimu učení, v režimu bezpečném a v režimu paranoidním. Míra zásahu do relativně běžně běžících procesů se tím ovšem zvyšuje. Sám proces HIPS je defaultně vypnutý a vhodné je ho používat spíše v ohrožených systémech, pro něž je třeba zajistit zvýšenou míru bezpečnostního dohledu.

VirusScope

VirusScope zaznamenává a analyzuje v reálném čase chování běžících procesů. Defaultně je zapnuta pouze pro prostředí Kontejneru a coby tichá (tedy neupozorňující na detekci a přesouvání hrozeb do karantény). Obojí lze nicméně vypnout a nechat ji běžet i v neomezeném systému s notifikací všeho podezřelého. Lze i určit, které rozpoznávače se mají použít. Jeden je specificky určen pro ransomware Cryptolocker, označení druhého je bohužel nicneříkající recognizer_v10.2.0.6526.dll - patrně je zaměřen na rozpoznávání trojanů.

Úlohy containmentu...

Úlohy

Další položkou horního menu Comoda jsou Úlohy. V jejich rozvržení již intuitivnost prostředí není stoprocentní. Karta Obecné úlohy totiž duplikuje základní zobrazení výchozí obrazovky. Znovu nabízí Spustit, Aktualizace a Odblokovat aplikace. Jediné, co přibylo, je kontakt na podporu. Nicméně se ukazuje, že jednotlivé položky celé sekce úloh by měly jít připnout na hlavní panel, ovšem to je zase komplikováno tím, že tato volba není dostupna všem položkám.

Úlohy containmentu

Úlohy containmentu zpřístupňují operace virtualizovaného prostředí a operace blízké - tedy:

 • Spustit virtualizované - spustí program v Kontejneru (je i na výchozí obrazovce); 
 • Obnovit sandbox - (nešťastně přeloženo) vymaže virtualizované prostředí; 
 • Aktivní procesy - zobrazí informace ze systémového správce o spuštěných procesech, které doplní o důvěryhodnost a aktuální stav omezování daného procesu ze strany Comoda; 
 • Otevřít sdílený prostor - otevře složku prostoru sdíleného mezi virtualizovanými a běžnými aplikacemi; 
 • Sledování aktivity - vyžaduje doinstalování utility Comodo KillSwitch, což je velmi podrobný správce úloh. Na rozdíl od Aktivních procesů pouze neinformuje, ale jak název napovídá, dokáže nejen pozastavit, ale i ukončit nedůvěryhodné procesy. Na rozdíl od systémového správce je může zabít všechny najednou. Navíc sám ještě obsahuje další sadu nástrojů:
  • Cleaning Essentials (nástroj pro vyčištění koncových bodů); 
  • Autorun Analyzer - nástroj pro kontrolu naprosto všeho, co se na systému spouští; 
  • Rychlá oprava; 
  • Analýza využití programů; 
  • Vyhledat popisovače nebo DLL a
  • Ověřit podpis souboru; 
 • Spustit Virtuální plochu - spustí virtuální plochu, která zobrazuje všechny aplikace nainstalované do virtualizovaného prostředí a usnadňuje práci s nimi.

...ani Pokročilé úlohy nejsou prosty duplicit

Pokročilé úlohy

V sekci pokročilých úloh najdeme nejen separátní a užitečné nástroje, ale také položky již jinde viděné, či spíše postradatelné:

 • Vytvořit záchranný disk - pro odstranění zvlášť zákeřného malwaru za nepřítomnosti běžného operačního systému;
 • Správce úloh - tentokrát jde o správce právě běžících úloh samotného Comoda; 
 • Zobrazit záznamy - logy všech modulů včetně přehledného shrnutí (přístup k záznamům je i z horního menu hlavní obrazovky v rozšířeném zobrazení);
 • Vyčištění koncových bodů - což je nástroj Comodo Cleaning Essentials jinak přístupný z utility Comodo KillSwitch; 
 • Karanténa
 • Zaslání souborů na analýzu Comodu.

Prokliknutelná nastavení modulů doplňuje jen několik smysluplných položek

Nastavení Comodo Antivirus

Nastavení hlavních modulů je šikovně prokliknutelné hned z hlavní obrazovky. Krom nich a běžných nastavení (rozhraní, protokolování) můžeme ještě třeba:

 • vypnout widget aka miniaplikaci na ploše a uvítací obrazovku Comoda při startu systému; 
 • zapnout nevyhledávání aktualizací na konkrétních připojeních a při běhu na baterku;
 • povolit/zakázat hodnocení důvěryhodnosti aplikací pomocí cloudu včetně podrobného nastavení tohoto vyhodnocování; 
 • bližší zacílení heuristické analýzy a zákaz detekce injekce shell kódu v konkrétních aplikacích.

Comodo Antivirus v souhrnu

Comodo Antivirus je vysoce sofistikovaný antivirus, na němž je neustále vidět snaha designérů uživatelského prostředí o zjednodušení ovládání. Pomyslný povrch aplikace už vypadá velmi jednoduše, navíc jsou skvěle propojeny základní moduly s vlastním nastavením. Jinde najdeme nesmyslně se opakující položky, nepříliš intuitivně nakupené kategorie či relativně zbytečné položky, jako správce vlastních úloh.

Velmi široké možnosti nastavení a používání Comoda často ústí i v problémy s ním. Pro běžné uživatele by mělo stačit základní nastavení či velmi opatrné a krokovité změny jakýchkoliv funkcí - zvláště to platí pro režim HIPS. Ostatně i v některých recenzích se objevuje nepochopení fungování a mylné úsudky o dysfunkci. 

K základní aplikaci jsou přiinstalovány ještě Comodo Internet Security Essentials (což je služba běžící na pozadí, blokující útoky typu man-in-the-middle ověřováním kořenových certifikátů) a zabezpečený prohlížeč Comodo Dragon. Obou mohou uživatelé užít dle vlastních potřeb, či je odinstalovat.

V čem Comodo Antivirus září?

 • V bezplatné variantě cenou a poměrem výkonu k této ceně;
 • relativně přeloženým prostředím;
 • velmi sofistikovanými nástroji pod povrchem; 
 • absencí většiny zbytečností v podobě optimalizátorů; 
 • velmi pokročilými možnostmi nastavení;
 • snahou veškerou sofistikovanost a škálovatelnost co nejvíce přizpůsobit intuitivnímu ovládání.

V čem Comodo Antivirus pokulhává?

 • jednotnost označování (např. jen v této instalaci najdeme označování virtuálního prostředí: containment, auto-containment, Kontejner, sandbox, Spustit virtualizované, Spustit Virtuální plochu); 
 • duplicita některých položek tam, kde to nedává smysl; 
 • pro naprostou většinu uživatelů zbytečný správce vlastních úloh.

Žádná z těchto chybiček ovšem nebrání využívat či poptat Comodo i v některých z vyšších verzí (Antivirus Advanced, Internet Security PRO, Internet Security Complete, GeekBuddy with Internet Security Complete). 

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

McAfee Total Protection: kvalitní výsledky, ale nic moc podání

Software McAfee má nezáviděnou pozici, kterou si ovšem vybudoval sám. A to sice nešťastným způsobem nabídky, který ho zařadil mezi crapware. Velmi často se totiž objevuje mezi softwarem, který pokud není přímo nainstalován v OEM verzích...

Outbyte PC Repair: kočkopes a přešlapy

Outbyte PC Repair má rozhodně zajímavý design prvotního skenu. Projede, identifikuje problémy a nabídne řešení v jedné dlouhé sekvenci - bez nutnosti se proklikávat jednotlivými položkami a v nich ještě hledat co a jak. Nicméně...

Wise Care 365 si nechává ty nejlepší špeky jen pro platící

Wise Care 365 je optimalizátor odladěný léty vývoje. Je přehledný, lokalizovaný, bezpečný díky zálohování prováděných změn. A jak se za roky ladil program sám, tak se ladil i jeho prodej. Jestliže ho chcete na jeden klik - či...

Comodo System Utilities: mrtvý program s živou prezentací

Bezpečnostní firmy prezentují na svých stránkách různé produkty. Někdy se ovšem i jim podaří nejen prezentovat ukončený program, ale ani neupozornit na to, že je ukončený - a navíc ho nabídnout i k instalaci. Tím celý fór nekončí...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama