[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Avira Free Security Suite: bezcenný obal bezplatného antiviru

Avira Free Security Suite vyvolává představu svity bezpečnostních aplikací sloužící k bezplatnému zabezpečení počítače. Antivirus zdarma tam je, stále stejné, minimální ovládání firewallu také zůstalo, ale svita doprovodných doplňků, aplikací, či spíše nabídek k upgradu na placené verze produktu je spíše k zlosti. To vše završuje podivná splácanina přístupu a nastavení místních aplikací a cloudového účtu v podobě Avira Connect.

 

Avira Free Security Suite nevyžaduje žádná upřesnění instalace

Instalace je prostá: stačí jen odinstalovat předchozí bezpečnostní balík, restartovat a spustit. Sama si pak dotahá potřebná data, nainstaluje jednotlivé moduly a doplněk Avira Safety Browser do prohlížečů. Nic se neupřesňuje, instalace se provede standardně do složky C:\Program Files. Již při instalaci se spustí první rychlý sken zvaný Luke Filewalker, který projede kritické oblasti počítače. Zároveň běží ono Avira Online Essential - při zkušební instalaci ovšem zůstalo naprázdno běžet, aniž by utilita něco viditelně dělala, až do doby sestřelení.

Výchozím rozhraním je prostředí Avira Connect nabízející přístup k jednotlivým utilitám i ke správě dalších zařízení

Výchozí obrazovkou Avira Free Security Suite je prostředí Avira Connect. To nám nabízí přístup jednak k jednotlivým aplikacím balíku, jednak ke správě dalších zařízení připojených na jeden účet u Aviry.

Antivirus

Z Avira Connect můžeme rovnou provést rychlý sken systému (Quick Scan), v rozbalovacím menu zkontrolovat aktualizace antiviru a virových databází (Start Update) či zakázat rezidentní štít (Disable Real-Time Protection). 

Kompletní nabídka antivirového modulu Avira Free Security Suite

Úplné ovládání antiviru (přístupné pod Open z položky Free Antivirus okna Avira Connect) nám nabídne přístup k mnoha různým způsobům skenování systému. Pod System Scanner se skrývají moduly: 

 • Scan local drives - skenování lokálních (logických) jednotek; 
 • Local Hard Disks - sken pevných disků;
 • Scan removable drives - analýza připojených disků;
 • Scan Windows system directory -  skenování systémového adresáře Windows (cca 6 min); 
 • Full scan - úplný sken; 
 • Quick scan - rychlý sken; 
 • Scan My Documents - sken adresáře Dokumenty; 
 • Scan active processes - skenování spuštěných procesů; 
 • Scan for rootkits - analýza rootkitů; 
 • Custom scan- volitelné skenování.

Pro spuštění vybereme požadovaný způsob antivirové analýzy a odklikneme ikonku lupy nad seznamem těchto způsobů. 

Dále zde najdeme

 • rezidentní štít - přístup k zapnutí/vypnutí rezidentního antivirového štítu, k zobrazení průběhu jeho činnosti a spuštění systémového skenu;
 • Internet Protection - zapnutí  firewall a rozhraní jeho pokročilých nastavení, odkazující do systémových nastavení firewallu;
 • Android Security - odkaz na cloudovou správu zařízení připojených do Avira účtu; 
 • Quarantine - karanténa; 
 • Scheduler - plánovač pravidelných kontrol; 
 • Reports - výpis zpráv všech provedených operací; 
 • Events - záznam všech událostí.

Browser Safety - doplněk

Je pouze odkaz do cloudového účtu Aviry. Zde máme možnost stáhnout si a nainstalovat doplněk Avira Browser Safety do Google Chrome a Firefoxu. Toto rozšíření:

 • vyhodnocuje bezpečnost navštěvovaných webů - navíc i dopředu ohodnotí weby zobrazené ve výsledcích vyhledávání;
 • vyhodnocuje přítomnost trackerů a snaží se blokovat; 
 • umožňuje nastavení požadavku Do Not Track - pokud jej weby ignorují, automaticky blokuje jejich trackery; 
 • nabízí srovnání cen navštívených obchodů s cenami partnerů Aviry (smysluplnější využití najde jen na anglických obchodních platformách).

System Speedup okamžitě vyhodnotí slabá místa a možností optimalizace systému

System Speedup - čistič

Čistič System Speedup je v balíku přítomen pouze na zkušební období - jednoklikovou údržbu provede pouze jedinkrát, pak už uživatele nasměruje k zakoupení vyšší verze produktu. Předstírání čištění soukromých dat trvá konkurenci neúměrně dlouho. Jednotlivé moduly z celé řady nabízených touto utilitou se ovšem dají s větší či menší úspěšností používat - v případě méně štěstí odkazují k zakoupení. 

Phantom VPN - VPN klient

Phantom VPN je separátní klient VPN připojení k zabezpečenému používání tunelované komunikace např. na otevřených Wi-Fi sítích. Jeho používání v bezplatné verzi Avira balíku je omezeno na opravdu minimálních 500 MB měsíčně. 

Avira Scout Browser rovnou přivítá vyhledávání Avira SafeSearch - pročpak je následně nabízeno ještě zvlášť?

Scout Browser - zabezpečený prohlížeč

Scout Browser je stabilní následovník vývojového experimentu Avira Browser. Je postaven na Chromiu, vybaven doplňkem Avira Browser Safety, automaticky vynucuje HTTPS spojení (po vzoru doplňku HTTPS Everywhere), obsahuje utility zabraňující sledování uživatele napříč webem (jak činí např. Facebook a Twitter) a využívá cloudového skenování k vyhnutí se nebezpečným webům a vystavení se internetovým útokům.

Není ovšem virtualizován, nesoustředí se na oddělení aktivit prohlížeče od systému - není vývojově tlačen stejným směrem, jako jsou akcentovány prohlížeče jiných bezpečnostních firem - směrem k bezpečnému surfování na citlivých webech typu internetového bankovnictví.

Avira SafeSearch je jen další doplněk internetového prohlížeče

SafeSearch Plus

SafeSearch Plus je opět jen odkaz na instalaci rozšíření prohlížeče. Ten pozmění nastavení nové karty a výchozí vyhledávač nastaví na Avira SafeSearch.

Software Updater slouží rychlé kontrole aktuálnosti nainstalovaných aplikací

Software Updater

Software Updater kontroluje aktuálnost nainstalovaných aplikací, což je založeno na faktu, že neaktualizované aplikace jsou napadnutelné přes již známé zranitelnosti. Software Updater v podání Aviry ovšem nějak podivně rozděluje programy na (patrně automaticky průběžně) monitorované a nemonitorované. V testovaném systému do monitorovaných zařadil pouze 5 aplikací, dalších 37 se rozhodl nemonitorovat, přičemž v některých případech šlo o velmi blízké instance programů (např. různé verze Flashe).

Rozhraní My Software nabízí nejen přehled instalovaných programů, ale také odinstalaci.

Nastavení 

Veškerá smysluplná nastavení najdeme v modulu Free Antivirus. Zde jsou také pokročilé funkce jako skenování bootovacích sektorů (Boot records scan) a vytvoření záchranného média (Download rescue CD).

Shrnutí Avira Free Security Suite

Avira Free Security Suite paskvil podivného křížení základního free antiviru s přístupem do cloudového účtu, s nabídkami dalších utilit a s akcent na nákup vyšších verzí produktu. Bohužel výchozí rozhraní Avira Connect nejde smazat bez odinstalace bezplatného antiviru (v rámci minimalizace instalace blbostí). Antivirus sám je velmi kvalitní a často oceňovaný testy expertů jako jsou AV Comparatives apod. Není nijak zvlášť nastavitelný - lze zvolit jen několik voleb. Firewall je naprosto minimalizován, jakékoliv podrobné nastavení musí uživatel provést přímo v systému bez asistence pro běžné uživatele.

Avira Scout Browser je zabezpečen na úrovni jiného Chromia doplněného odpovídajícími doplňky (HTTPS Everywhere, blokovače trackerů, blokovače reklam) + je dovybaven cloudovou podporou pro analýzu cílových webů. System Speedup je ve free verzi pouze na ukázku. Proklikávání se jeho podvolbami a zkoušení, která půjde dokončit bez zakoupení, lze snadno alternovat jakýmkoliv jiným bezplatným čističem.

Phantom VPN se zdá funkční, jediným jeho omezením je jeho omezení 500 MB přenosu měsíčně - v testovaném systému byly 2 % tohoto limitu pryč za 2 minuty. SafeSearch Plus je v podstatě zbytečný doplněk, který krom výchozího vyhledávače jen změní podobu nového listu. Software Updater funguje podivně vzhledem k tomu, že nepřidává všechny programy mezi monitorované. Ani nefunguje spolehlivě, neboť v systému byly v momentu skenu 4 neaktualizované aplikace - jedna z nich byla v samotné utilitě zařazena mezi monitorované a vyhodnocena coby aktualizovaná.

Celá idea balíku bezplatných bezpečnostních utilit přichází vniveč, neboť jde jen o mišmaš

 • bezplatného antiviru se základní obsluhou systémového firewallu; 
 • několika zbytečných aplikací a
 • nabídek k upgradu na vyšší verzi produktu, v níž aplikace fungují, či nejsou omezeny k nevyužitelnosti.

Zbytečnost tohoto balení signalizuje už instalace. Citelně se prodloužila její doba. Navíc neustále, bez bližších známek činnosti naprázdno běží okno Avira Online Essential, i když se zdá, že nic nedělá - a to až do té doby, než dané okno sestřelíte.

Pozitiva Avira Free Security Suite

 • samotný Avira Free Antivirus; 
 • přítomnost rezidentního štítu a několika pokročilých funkcí.

Negativa Avira Free Security Suite

 • zbytečná rozšíření prohlížeče;
 • omezené, nevyužitelné či nefungující doplňující aplikace; 
 • vnucování na cloud připojeného rozhraní Avira Connect; 
 • pro neangličtináře angličtina.

Pro bezplatné využívání byl mnohem lepší Avira Free Antivirus, dokud ho nedoprovázelo rozhraní Avira Connect (či předchozí varianty názvu téhož). Pro plně funkční balík je lepší se obrátit na vyšší verze produktu např. v podobě Avira Internet Security Suite

 

 

 

 

 

McAfee Total Protection: kvalitní výsledky, ale nic moc podání

Software McAfee má nezáviděnou pozici, kterou si ovšem vybudoval sám. A to sice nešťastným způsobem nabídky, který ho zařadil mezi crapware. Velmi často se totiž objevuje mezi softwarem, který pokud není přímo nainstalován v OEM verzích...

Outbyte PC Repair: kočkopes a přešlapy

Outbyte PC Repair má rozhodně zajímavý design prvotního skenu. Projede, identifikuje problémy a nabídne řešení v jedné dlouhé sekvenci - bez nutnosti se proklikávat jednotlivými položkami a v nich ještě hledat co a jak. Nicméně...

Wise Care 365 si nechává ty nejlepší špeky jen pro platící

Wise Care 365 je optimalizátor odladěný léty vývoje. Je přehledný, lokalizovaný, bezpečný díky zálohování prováděných změn. A jak se za roky ladil program sám, tak se ladil i jeho prodej. Jestliže ho chcete na jeden klik - či...

Comodo System Utilities: mrtvý program s živou prezentací

Bezpečnostní firmy prezentují na svých stránkách různé produkty. Někdy se ovšem i jim podaří nejen prezentovat ukončený program, ale ani neupozornit na to, že je ukončený - a navíc ho nabídnout i k instalaci. Tím celý fór nekončí...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama