[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Avira Antivirus Pro: špičková ochrana, jednoduché rozhraní KE STAŽENÍ

Avira Antivirus Pro je vysoce efektivní antivirus doplněný o firewall, ochranu webového rozhraní, emailového klienta a ochranu dětí. Vysoká sofistikovanost nástroje se naštěstí neprojevuje na ovládání, které je intuitivní a snadno pochopitelné. Standardní ochrana je násobena možností vytvoření záchranného CD a analýzy počítače bez běžně spouštěného systému.

 

Avira Antivirus Pro nejprve provede sken nekompatibilního softwaru

Optimálně i s restartem odinstalujeme předchozí antivirus a můžeme se pustit do instalace Antiviru Pro od Aviry. Ten si nejdřív rozbalí instalační soubory a poté provede sken systému na potenciálně nekompatibilní software (typicky právě jiné antiviry a bezpečnostní software). Pokud nějaký takový objeví, upozorní na to a nabídne odinstalaci včetně mnohdy nutného restartu. Po něm již pokračuje instalace s běžnými volbami typu odsouhlasení licenčních podmínek, napojení na cloud, rychlá instalace a přizpůsobitelná. Přizpůsobit můžeme především moduly, které budeme používat. Jestliže třeba nevyužíváte emailového klienta, nemusíte zbytečně instalovat modul Mail Protection apod. 

Custom Installation umožňuje vybrat moduly antiviru, které opravdu potřebujeme

Po nastavení instalace se ještě spustí pomocník s možnostmi, jakými má být provozován program. Volíme:

 • zda využijeme Advanced Heuristic Analysis and Detection a s jakou mírou paranoie (vyšší detekční stupeň rovná se vyšší pravděpodobnost zachycení malwaru, ale ovšem i vyšší pravděpodobnost falešného poplachu);
 • typy útoky, před nimiž chceme chránit (Avira defaultně vylučuje kategorie hrozeb Aplikací, Her, Vtípků a Programů narušujících soukromí);
 • zda chceme provést rychlý sken systému okamžitě po instalaci.

Configuration Wizard nám dá vybrat, před čím vším nás má Avira Antivirus Pro chránit

Výchozí obrazovka nám dá nahlédnout stav aktivních ochran, dostupné zabezpečovací moduly a základní volby antiviru.

Avira Antivirus Pro: výchozí zobrazení stavu ochrany. Moduly ochrany jsou po pravé straně.

Moduly ochrany Avira Antivirus Pro

Zabezpečovací moduly Aviry zahrnují:

 • Real-Time Protection - permanentní monitoring systému a spuštěných procesů, využívající nejen lokální instance antiviru, ale i cloudové technologie;
 • Mail Protection - ochrana emailového klienta. Neustále skenuje příchozí i odchozí emaily, podporuje protokoly POP3, IMAP a SMTP;
 • Windows Firewall - konfigurace systémového firewallu prostřednictvím Aviry;
 • Rootkits Protection - modul umožňující hloubkový sken systému, vyhledávající rootkity;
 • Web Protection - webový štít pro internetové prohlížeče;
 • Shell Extension - rozšíření, které umožňuje vyhledávání malwaru a virů přímo v Exploreru Windows.

Funkce a nástroje Avira Antivirus Pro

System Scanner

Skener Aviry je velmi podrobně škálován. Můžeme cílit systémové disky, připojitelné disky, pouze adresář Windows či Dokumenty, skenovat spuštěné procesy a hledat rootkity. Jeho nastavení (Configuration) umožňuje konfigurovat analýzu bootovacích sektorů a MBR, optimalizaci využití systémových prostředků, kontrolu integrity analyzovaných souborů a široká nastavení heuristiky, výjimek a reportů.

System Scanner: široké možnosti zacílení i nastavení

Real-Time Protection

Okno modulu dává nahlédnout neustále běžící monitoring této funkce + umožňuje upřesnit její fungování pomocí nastavení odpovídajících nastavení antivirového skenu. Přímo v modulu získáme podrobné informace o případně zachyceném viru a můžeme využít odkaz na pomoc anglicky mluvících specialistů.

Real-Time Protection: náhled do neustále běžícího monitoringu systému vč. nastavení

Firewall

Položka Firewall nás zpraví o zapnutí firewallu a nabídne jeho podrobnou konfiguraci zahrnující chování v soukromých a veřejných sítích, vytváření aplikačních pravidel a odkazující i k podrobným nastavením.

Web Protection

Web Protection je modul ochrany internetového provozu. Neustále skenuje prvky prohlížených webů a zabezpečuje počítač před URL adresami vyhodnocenými coby rizikové v kategoriích malware, phishing, podvod a spam. Umožňuje využití makrovirové heuristiky s třístupňovou mírou detekční citlivosti, volbu akce po detekci, nastavení výjimek a blokování podezřelých plovoucích rámů (tzv. I-frames).

Web Protection: ochrana internetového provozu a její rozhraní

Mail Protection

Ochrana emailového klienta umožňuje specifikovat příchozí maily, kterých protokolů skenovat, které porty a nabízí i sken mailů odchozích. Stejně jako webová ochrana umožňuje zvolit makrovirovou heuristiku a její úroveň, akci po detekce a způsoby oznámení likvidace nakažených mailů. 

Social Networks

Social Networks nás nasměřuje na službu SocialShield, která po zadání přihlašovacích údajů dítěte na Facebook, poskytne přehled jeho přátel, fotek a aktivit v týdenních přehledech. Dítě je informováno o tom, že je předmětem ochrany Avira Social Network Protection.

Android Security

Android Security slouží k ochraně smartphonů s Androidem. Nabízí skenování malwaru, blacklisty nebezpečných kontaktů a Anti-Theft Protection - ochranu proti ztrátě a krádeži zařízení.

Ostatní prvky a nastavení Avira Antivirus Pro

Následují typické prvky antivirových programů. Typické a nevybočující je i jejich provedení - najdeme mezi nimi:

 • karanténu (nakažených souborů); 
 • plánovač (pravidelně prováděných skenů); 
 • reporty (činností Aviry) a
 • události - záznamy veškerých spuštěných událostí všech modulů.

Méně typické prvky se skrývají pod položkou Extras horního menu. Jsou to:

 • Boot record scan - skenování bootovací oblasti hard disku;
 • Detection List - seznam veškerých zachycených virů dané instance Aviry na konkrétním počítači
 • Download Rescue CD - stažení záchranného CD pro antivirové skenování počítače bez bootování běžně spouštěného (a potenciálně zavirovaného) systému.

Avira Antivirus Pro: pokyny pro stažení záchranného CD

Nastavení

Nastavení jsou smysluplně přístupná z každého jednoho modulu. Stejně tak je můžeme aktivovat přes horní menu či klávesu F8. Kromě konfigurace jednotlivých ochran zde specifikujeme:

 • kategorie hrozeb, před nimiž chceme ochránit;
 • využití cloudové podpory programu Avira Protection Cloud;
 • zaheslování přístupu k jednotlivým částem antiviru (hodí se například, když se malware snaží o deaktivaci antiviru či jeho částí);
 • zablokování autospouštění, zamezení změn systémových souborů Windows, ochranu běžících procesů, souborů a registru;
 • podporu Windows Management Instrumentation;
 • způsoby upozornění.

Avira Antivirus Pro: červený deštníček navždy nad vámi

Avira Antivirus Pro

Avira Antivirus Pro je bezpečnostní program s velmi prostým uživatelských rozhraním - ovšem s velmi vysokou mírou detekce útočného softwaru. Ostatně samotný antivirový modul se často umísťuje na prvních příčkách srovnání antivirů, co do citlivosti detekce skutečných hrozeb a výskytu falešných poplachů (např. dle AV-Comparatives).

Proč skrýt se pod červený deštníček Aviry?

 • jeden z nejlepších antivirů s vysokou mírou detekce a nízkou mírou falešných poplachů;
 • velmi jednoduché rozhraní s intuitivní navigací;
 • škálovatelnost funkcí (např. vypnutí Mail Protection);
 • pokročilé funkcionality.

A proč by právě Vám mohla Avira vadit?

 • pouze v angličtině - ovšem velmi prosté, navíc rozhraní je maximálně jednoduché a orientace v něm snadná;
 • konflikty kompatibility - lze vyřešit odinstalováním již nepotřebných bezpečnostních programů;
 • vyšší náročnost skenů na systémové prostředky -0 nároky stále běžících modulů jsou minimální.

Po uplynutí zkušební doby Avira Antivirus Pro je aktivována free verze postrádající webový štít, ochranu mailu a herní mód.

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

Steganos Privacy Suite: trezor a klíčenka

Steganos Privacy Suite býval balíček bezpečnostních aplikací německých vývojářů Steganos. Z balíčku osmera programů zůstala jen dvojice trezoru a klíčenky. A ovšem technologie a odladěné prostředí dlouho vyvíjené aplikace. Přesvědčí vás...

Avast Premium Security: vypilovaný strážce Windows

Avast je na špici producentů bezpečnostního softwaru už dlouho. A je to znát. Perfektně šlapající základ doplňuje spousta pokročilých technologií, kterým sekundují rozličné bezpečnostní doplňky. Celek do podoby skvostu pomalu ladí designéři...

Webroot SecureAnywhere Internet Security Complete

Webroot SecureAnywhere Internet Security Complete je nejen nositelem příšerně dlouhého jména, ale také unikátního přístupu k identifikaci a odstranění malware. Vysokou účinnost vůči běžnému i zákeřnému malware doprovází zastaralé...

Panda Dome Premium: tentokrát ne

Panda Dome Premium je nejbohatším aplikačním chumlem aplikací. Problém je v tom, že někdy nejsou ani bezpečnostní, ani nepostradatelné. Pandě se prostě v poslední době moc nedaří, a to nejen v designu aplikací, ale především v testech nezávislých...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama