[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Ashampoo WinOptimizer 2020: starý pes s novými triky KE STAŽENÍ

WinOptimizer má Ashampoo v portfoliu už delší dobu. Ostatně programy čistící a udržující Windows v chodu mají vždycky co dělat. Současná podoba WinOptimizeru navíc přináší likvidaci nepopulárních okolností Windows 10 typu telemetrie. Jinak se drží osvědčené nabídky, která fakticky vytahuje na povrch špatně přístupné funkce Windows, obaluje je smysluplnými informacemi a umožňuje i běžnému uživateli zachovat si kontrolu nad tímto jinak nekontrolovatelným systémem.

 

Výchozí obrazovka Ashampoo WinOptimizer

Po maximálně jednoduché instalaci v minimalistickém okně vyžadujícím pouze nasměrování instalátoru do systémového umístění, na nás Ashampoo WinOptimizer jukne pobídkou k zaregistrování mailem. Po jeho potvrzení nás čeká zdařile vyvedené rozhraní, které hned nezačne analyzovat počítač, ale naopak volbu nechá na uživateli (vlevo dole na bílé ploše - posuvník analyzovat při spuštění programu). 

Vpravo nahoře WinOptimizer vypisuje identifikuje základní prvky systému: verzi Windows, velikost RAM, model procesu a grafické karty. A tachometr zobrazuje aktuální vytížení procesoru. Výchozí rozhraní zobrazuje prvky, které prochází globální jednokliková kontrola. Spouští se z úvodní obrazovky tlačítkem Analyzovat. Každá část skenu, která identifikovala příležitost k optimalizaci či nápravě, je rozkliknutelná. Vypíše problémové prvky a jejich vyjmutí z optimalizace. U některých umožní přímý přístup do nastavení daného modulu. 

Pokud Ashampoo WinOptimizer identifikovaná zbytná data maže běžným způsobem, činí tak velmi pomalu. Určitě mnohem pomaleji než konkurence. 

Krom výchozí nabídky máme k dispozici podrobnou hierarchii nástrojů, rozdělenou do několika kategorií.

Zvýšení výkonu se spoléhá na klasické postupy

Zvýšení výkonu

Správce služeb

Správce služeb zobrazuje veškeré služby v systému. Oproti systémovému nástroji skýtá větší přehlednost, češtinu, hodnocení hvězdami na základě hodnocení komunity uživatelů, slovní hodnocení, označení kritických služeb Potřebná službaPodrobnosti zvolené služby včetně závislých služeb. Správce služeb navíc obsahuje mnohé filtry, které usnadňují selekci služeb dle zvolených měřítek (kupř. spouštěné automaticky, aktuálně běžící, nízko hodnocené). To vše dohromady pak umožňuje učinit kvalifikované rozhodnutí o nakládání s vybranými službami. 

Po spuštění

Klasický modul všech optimalizačních utilit opět umožňuje proklik na detail položek - ovšem tentokrát jen v podobě souborové karty systému. Opět jsou přítomny filtry (položky, registru, programy, uživatelů, hodnocení) - ovšem zde není patrná vyšší informační hodnota než u systémového seznamu programů spouštěných po startu počítače. 

Optimalizace internetového připojení

Optimalizace internetového připojení nabízí uživateli možnost zasáhnout do detailů okolností, jakými využívá internetovou komunikaci. Jde o MTU (velikost datového paketu), RWIN (počet bytů před potvrzením), TTL (počet serverů, po který je paket ještě platný), QoS (vyhrazení šířka pásma pro specifické služby) a Nagle. 

Naštěstí je většinou dostupný test, vysvětlivky - a především možnost nechat automaticky rozhodnout sám systém Windows.

Správce procesů

Krom běžných informací systémového správce procesů rovnou zobrazuje i systémové umístění, vývojáře programu, který generuje proces, verzi programu, PID a prioritu. Zajímavou položkou je při rozkliknutí detailů procesu sekce Načítané moduly, kde se zobrazuje programové a systémové knihovny načítané procesem.

Správce odinstalací

Odinstalátor nepřevyšuje systémový nástroj. Jediným plus je možnost odstranění záznamu poškozené instalace, která se ze systému nedá odinstalovat. Ani Správce odinstalací ji odinstalovat nedokáže, jen smaže její záznam.

Vyčištění prohlížeče

WinOptimizer zde sjednocuje možnost všech prohlížečů v systému - respektive všech ze skupiny: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Edge a Opera. U každého zvlášť se pak dá nastavit, které prvky cache, cookies, historie, formulářů a hesel se mají mazat. Přidanou hodnotou je možnost hromadné správy z jednoho místa. 

Defragmentace registru

Běžná utilitka optimalizátorů a čističů ničím nevybočuje z řady. Analyzuje, defragmentuje a restartujete.

Nástroje přizpůsobení Windows Ashampoo WinOptimizer

Přizpůsobení Windows

Soukromí

Zahrnuje několik nastavení napříč systémem:

 • zasílání chybových hlášení;
 • nastavení systémového času; 
 • přístup přes vzdálenou plochu, administrativní síťové sdílení;
 • povolení spouštění souborů se skripty;
 • nastavení služby Windows Update a
 • nastavení Windows Media Player.

Správce soukromí Windows 10

Soukromí Windows 10 se týká obligátních témat odesílání telemetrických dat. A proto se právě zde dá:

 • zakázat telemetrie; 
 • zakázat aplikacím přímý přístup k SMS, kalendáři, webkameře, mikrofonu, Wi-Fi, bluetooth;
 • zakázat zapojení se do P2P šíření aktualizací Windows, 
 • zakázat další cesty zjišťování polohy; 
 • zakázat synchronizaci nastavení pro vícero zařízení (zvláště vhodné, když Windows používáte jen na jednom zařízení:)
 • vypnout a zakázat Cortanu; 
 • zakázat Microsoft Drive, sdílení dat osobního nastavení rukopisu, reklamní ID, Windows Feedback, tlačítko nápovědy na heslo, službu Inventory Collector.

Prostě sekci soukromí Windows 10 si oblíbí všichni, kterým je protivný jak nadlimitní sběr informací o systému a zařízení, za které zaplatili vlastními penězi, tak zbytečné využívaní systémových a síťových prostředků k něčemu, z čehož nemají žádný užitek.

Asociace souborů

Utilitka pro správné asociování formátů souborů s odpovídajícími aplikacemi, které je mají spouštět. Na rozdíl od systémové možnosti úprav, WinOptimizer nabízí přehledné filtrování, a navíc i možnost smazání všech chybných zápisů formátů souborů. 

Správce kontextového menu

Obdobně poslouží i správce kontextového menu. Na rozdíl od systémového provedení nabízí snadný přístup do toho, jak má kontextové menu vypadat, a možnost deaktivovat nepoužívané položky kontextového menu. 

Základní prvky analýzy systému

Analýza systému

Analýza systému představuje moduly schopné rychle shromáždit informace o systému samém. A to sice:

 • Systémové informace
  • typický přehled hardwaru, disků a logických disků, softwaru a ovládačů, sítě, multimédií a napájení; 
 • Průzkumník disku
  • přehled využití disků jednotlivými typy souborů
 • Výkonnost systému
  • nástroj vypíše popisné charakteristiky hardwaru a spustí několik testů, které měří Integer výkon (Dhrystones), FPU výkon (Whetstones) a RAM výkon (RAMPerf). Naměřené výsledky je pak možno porovnat online s uživateli téhož testu.
 • HDD Benchmark
  • HDD Benchmark měří výkonnost harddisku - rychlost čtení (střed, minimální a maximální), rychlost zápisu. Zjištěné parametry lze opět porovnat online. 
 • Správce fontů poskytuje systémovému správci rozhraní, na které zobrazuje všechny přítomné fonty společně s realistickou ukázkou jejich zobrazení na ukázkové hlášce. 

Práce se soubory - tj. rozdělit, spojit, zašifrovat, dešifrovat, skartovat a pokusit se obnovit

Práce se soubory

Práce se soubory zkontroluje přítomnost neplatných zástupců. A běžnými způsoby dovolí:

 • spojit či rozdělit soubory + je šifrovat či dešifrovat - v sekci Manipulace se soubory
 • skartovat dokumenty a soubory, kterých se chcete nadobro zbavit, a
 • obnovit ty položky, které byly smazány pouze běžným způsobem (nikoliv skartovány). 

Až na Statistiky WinOptimizeru samotného jsou zde správci rozličných prvků Windows

Nástroje pro správu

Správce obnovy systému

 • rozhraní pro ovládání systémový funkcí spojených s vytvářením a správou bodu obnovení Windows

Správce uživatelských oprávnění

 • spravuje oprávnění jednotlivých uživatelů v oblastech:
  • hardware
   • tj. přístup k vyměnitelným diskům, k síti a tiskárnám;
  • průzkumník souborů
   • přístup k prvkům systému přes průzkumník souborů a změnu jejich nastavení a funkcí; 
  • ovládací panely
   • přístup k funkcím Ovládacích panelů; 
  • aplikace
   • možnost spouštění konkrétních aplikací určitým uživatelům. 

Správa energie

 • zobrazuje jednotlivá schémata napájení systému vč. nejpodstatnějších okolností jejich nastavení. Umožňuje je aktivovat a upravovat na úrovni systémové aplikace Možnosti napájení (nikoliv až na úrovni pokročilých nastavení možností napájení).

Statistika

 • statistiky se vztahují pouze k funkcím WinOptimizeru samotného. Nenabízí logy, výpis konkrétních změn či přímý přístup k zálohám změn.

WinOptimizeru se daří zálohovat všechny prováděné změny

Zálohy

Zálohy naštěstí dostávají svému jménu, a tak nabízejí výpis všech změn provedených a zazálohovaných programem. Obnova je záležitostí jednoho kliku – stejně tak smazání uložených záloh.

Nastavení Ashampoo WinOptimizer

Nastavení se skrývají pod ikonkou ozubeného kolečka. Jsou tu jak triviální nastavení vzhledu, animací apod. – tak i nastavení jednotlivých modulů a jejich parciálních nástrojů. Díky tomu lze zakázat některé části analýzy, upravit integraci Ashampoo WinOptimizer do kontextových nabídek, nastavit automatické odstraňování záloh.

Za zmínku stojí, že čištění prohlížečů lze nastavit pro každý prohlížeč zvlášť – a nepřijít tak o nejpodstatnější ulehčení hlavního prohlížeče spočívající v okamžité dostupnosti nacachovaných informací. Nastavení skartace souborů umožňuje zvolit metodu – dostupné jsou:

 • téměř běžné smazání s jedním opakováním;
 • standardní skartace se třemi opakováními;
 • metoda amerického Ministerstva obrany DoD 5220.22-M se sedmi opakováními a
 • Gutmannova metoda, která postup opakuje 35 krát, a mnohdy se soudí, že takto skartovaná data je nemožné obnovit.

Ashampoo WinOptimizer

Ashampoo WinOptimizer je balík nástrojů, které zpřístupňují a usnadňují ovládání systémových funkcí, které jsou jinak příliš skryté, nepříliš dobře podány či neopatřeny podstatnými informacemi. Není to představitel proklínaných čističů, které byly schopny bez zálohování měnit a mazat systémového registru Windows. Naopak – je to pomocník běžného uživatele, který se chce podívat do hlubin systému Windows.

Výhody Ashampoo WinOptimizer

 • komplexní balík nástrojů pro přístup k nepříliš přístupným nastavením a funkcím Windows;
 • informativní podání okolností podstatných pro správu počítače; 
 • změny zabezpečené zálohami; 
 • přehlednost - intuitivnost - návodnost.
 • čeština. 

Nevýhody Ashampoo WinOptimizer se nejen špatně hledají - ony fakticky vzhledem k povaze programu ani nejsou. Proto ho nelze než doporučit

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

McAfee Total Protection: kvalitní výsledky, ale nic moc podání

Software McAfee má nezáviděnou pozici, kterou si ovšem vybudoval sám. A to sice nešťastným způsobem nabídky, který ho zařadil mezi crapware. Velmi často se totiž objevuje mezi softwarem, který pokud není přímo nainstalován v OEM verzích...

Outbyte PC Repair: kočkopes a přešlapy

Outbyte PC Repair má rozhodně zajímavý design prvotního skenu. Projede, identifikuje problémy a nabídne řešení v jedné dlouhé sekvenci - bez nutnosti se proklikávat jednotlivými položkami a v nich ještě hledat co a jak. Nicméně...

Wise Care 365 si nechává ty nejlepší špeky jen pro platící

Wise Care 365 je optimalizátor odladěný léty vývoje. Je přehledný, lokalizovaný, bezpečný díky zálohování prováděných změn. A jak se za roky ladil program sám, tak se ladil i jeho prodej. Jestliže ho chcete na jeden klik - či...

Comodo System Utilities: mrtvý program s živou prezentací

Bezpečnostní firmy prezentují na svých stránkách různé produkty. Někdy se ovšem i jim podaří nejen prezentovat ukončený program, ale ani neupozornit na to, že je ukončený - a navíc ho nabídnout i k instalaci. Tím celý fór nekončí...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama