[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Zkratky Windows 10

Ať už používáte dotyk, menu, jumplisty (aka kontextová menu objevivši se po odkliknutí pravého myšítka na dané položce) - nic není tak rychlé jako zautomatizované klávesové zkratky. Ostatně říká se: „práce způsobem CTRL + C, CTRL + V“, nikoliv: „otevřel jumplist, zvolil Kopírovat, umístil kurzor do své nové, diplomové práce a přes jumplist zvolil Vložit“. A proto se podíváme na základní klávesové zkratky Windows 10

 

A Seznam přímých přístupů například 2. programu z hlavního panelu vyvoláme... WIN + ALT + 2

Některé klávesové zkratky používáme automaticky, jiné nás vůbec nenapadne zkusit jen proto, že se nacházíme v jiné aplikaci/prostředí, než se kterým je máme asociované. Přitom rychlost použití zkratek (zvláště při psaní) je enormní vůči pohybu rukou k myši a správné navigaci kurzorem ke spuštění daného příkazu či funkce. Proto není na škodu prozkoumat zkratky všech činností, kterými je naše práce zahlcena.

Funkčnost zkratek není stoprocentní - zvláště na noteboocích, na nichž dochází často k překrývání funkcí skrytých pod pomocnou klávesou FN. A třeba zkratky využívající číselné klávesy mi na noťasu nefungují na číslicové klávesnici, ale pouze s klávesami anglických čísel - tedy s klávesámi horního řádku.

Obecné zkratky

CTRL + X - vyjme položku
CTRL + C (nebo CTRL + Insert) - zkopíruje položku
CTRL + V (nebo SHIFT + Insert) - vloží položku
CTRL + Z - vrací poslední akce zpět
ALT + Tab - přepíná mezi spuštěnými aplikacemi
ALT + F4 - zavře aplikaci
WIN + L - zamkne počítač (seanci přihlášeného uživatele)
WIN + D - zobrazí plochu/otevřená okna
F10 - aktivuje menu aplikace
ALT + F8 - zobrazí heslo na přihlašovací obrazovce
ALT + ESC - přepíná mezi aplikacemi v pořadí, v němž byly otevřeny
ALT + podtržené písmeno - spustí příkaz vyznačeného písmena
ALT + Enter - zobrazí Vlastnosti dané položky
ALT + šipka vlevo - přejde v sekvenci oken zpět
ALT + šipka vpravo - přejde v sekvenci oken vpřed
CTRL + F4 - zavře aktivní dokument
CTRL + A - vybere veškerý obsah
CTRL + D (nebo Delete) - přesune položku do Koše
CTRL + R/F5 - aktualizuje okno
CTRL + Y - opakuje akci
CTRL + šipka vpravo/vlevo - přesune kurzor na další slovo
CTRL + šipka nahoru/dolů - přesune kurzor na další odstavec
CTRL + šipky - změní velikost nabídky Start
CTRL + ESC - otevře nabídku Start
CTRL + SHIFT + ESC - spustí Správce úloh
SHIFT + F10 - zobrazí kontextové menu
SHIFT + šipka/PG UP či PG DN - hromadně vybere položky
SHIFT + Delete - odstraní položku bez předchozího přesunutí do Koše
ESC - zastaví úlohu

Klávesové zkratky s klávesou Windows (WIN)

WIN - otevře či zavře nabídku Start 
WIN + A - otevře Centrum akcí
WIN + B - zaměří fokus (přepínání položek) na systémovou lištu
WIN + C - otevře Cortanu v režimu naslouchání
WIN + SHIFT + C - otevře nabídky ovládacích tlačítek
WIN + D - zobrazí či skryje plochu.
WIN + Alt + D - zobrazí či skryje datum a čas na ploše.
WIN + E - spustí Průzkumník souborů
WIN + F - otevře Centrum Feedback
WIN + G - otevře Herní panel při spuštěné hře
WIN + H - spustí diktování
WIN + I - otevře systémovou aplikaci Nastavení
WIN + J

- přenese fokus na tip k Windows. Dalším stisknutím se fokus přenese k prvku na obrazovce, ke kterému je ukotvený tip.

WIN + K - otevře rychlou akci Připojit (vyhledá připojená bezdrátová zařízení)
WIN + L - uzamkne počítač (seanci přihlášeného uživatele)
WIN + M - minimalizuje všechna otevřená okna
WIN + O - uzamkne orientaci zařízení
WIN + P - přejde do režimu prezentace (funkce Promítat)
WIN + R - otevře nástroj Spustit
WIN + S - otevře nástroj Hledání (skrývající se pod ikonkou lupy)
WIN + T - přepíná mezi otevřenými okny a ikonami aplikací na hlavním panelu
WIN + U - otevře sekci Usnadnění přístupu aplikace Nastavení
WIN + V - přepíná mezi oznámeními
WIN + SHIFT + V - přepíná mezi oznámeními v obráceném pořadí
WIN + X - otevře nabídku rychlých odkazů
WIN + Y - přepíná mezi Windows Mixed Reality a plochou
WIN + Z - zobrazí příkazy, které jsou k dispozici v aplikaci v režimu zobrazení na celou obrazovku
WIN + tečka nebo středník - otevře panel s emoji
WIN + čárka - dočasně zobrazí náhled na plochu
WIN + Pause - zobrazí Vlastnosti systému (Základní informace o počítači)
WIN + CTRL + F - vyhledává počítače v lokální síti
WIN + SHIFT + M - obnoví minimalizovaná okna
WIN + číslo 

- spustí aplikaci z hlavního panelu odpovídající pořadové hodnotě čísla. Pokud je tato aplikace již spuštěna, přepne do ní.

WIN + SHIFT + číslo - spustí novou instanci aplikace z hlavního panelu odpovídající pořadové hodnotě čísla
WIN + CTRL + číslo - spustí poslední aktivní okno aplikace z hlavního panelu odpovídající pořadové hodnotě čísla
WIN + Alt + číslo

- spustí Seznam přímých přístupů aplikace z hlavního panelu odpovídajícího čísla

WIN + CTRL + SHIFT + číslo - otevře plochu a spustí jako správce novou instanci aplikace umístěnou na dané pozici na hlavním panelu.
WIN + Tab - otevře Zobrazení úloh (Časovou osu)
WIN + šipka dolů  - postupně minimalizuje okno aplikace: 1) cca 60 % obrazovky, 2) 50 %, 3) 25 % a 4) zcela minimalizuje 
WIN + šipka nahoru - postupně maximalizuje okno
WIN + šipka vlevo - roztáhne či posune (v podobě 25% okna) aktivní okno doleva
WIN + šipka vpravo - roztáhne či posune (v podobě 25% okna) aktivní okno doprava
WIN + HOME - minimalizuje/maximalizuje všechna okna krom aktivního
WIN + SHIFT + šipka nahoru - roztáhne okno v horní a dolní části 
WIN + SHIFT + šipka dolů - postupně minimalizuje aktivní okno
WIN + SHIFT + šipka vlevo nebo vpravo - přesune okno z jednoho monitoru na druhý
WIN + Mezerník - přepne klávesnici a jazyk
WIN + CTRL + Mezerník - přepne na dříve zvolenou klávesnici a jazyk
WIN + CTRL + ENTER - spustí Předčítání
WIN + PLUS - spustí nástroj Lupa
WIN + lomítko - zahájí zpětný převod IME
WIN + CTRL + V - otevře poklepání na rameno

Průzkumník souborů

ALT + D - přenese fokus na adresní řádek (řádek systémového umístění)
CTRL + E - přenese fokus na vyhledávací pole
CTRL + F - přenese fokus na vyhledávací pole
CTRL + N - otevře nové okno
CTRL + W - zavře aktivní okno
CTRL + rolovací kolečko myši - změní způsob zobrazení a velikost ikon v daném umístění
CTRL + SHIFT + E - zobrazí nadřazenou složku a její umístění v rámci systému v bočním menu
CTRL + SHIFT + N - vytvoří novou složku
NUMLOCK + hvězdička - zobrazí podsložky dané složky
NUMLOCK + PLUS - zobrazí obsah vybrané složky
NUMLOCK + MINUS - sbalí vybranou složku
ALT + P - zobrazí panel náhledu
ALT + ENTER - otevře Vlastnosti dané složky)
ALT + šipka vpravo - zobrazí další složku
ALT + šipka nahoru - zobrazí složky, ve které byla tato složka
ALT + šipka vlevo - zobrazí předchozí složku
Backspace - zobrazí předchozí složku
Šipka doprava - zobrazí aktuální výběr (pokud je sbalený) nebo vybere první podsložku
Šipka doleva - sbalí aktuální výběr (pokud je rozbalený), nebo vybere složku, ve které byla daná složka
END - zobrazí poslední položku a spodní část obrazovky veškerého obsahu dané složky
HOME - zobrazí první položku a horní část obrazovky veškerého obsahu dané složky
F2 - přejmenuje položku
F3 - přepne fokus do vyhledávání
F4 - zobrazí seznam použitých cest do systémových umístění
F5 - aktualizuje okno
F6 - přepíná fokus mezi jednotlivými prvky ovládání okna
TAB - přepíná fokus mezi jednotlivými prvky ovládání okna
F11 - přepne aktivní okno do celoobrazovkového zobrazení a zpátky

Příkazový řádek

CTRL + C - zkopíruje text
CTRL + INSERT - zkopíruje text
CTRL + V - vloží text
SHIFT + INSERT - vloží text
CTRL + M - vstoupí do režimu označení.
ALT + klávesa pro výběr - zahájí výběr v režimu bloku.
Šipky (režim označení) - přesune kurzor v daném směru
Šipky (navigace v historii) - naviguje mezi dříve zadanými příkazy
CTRL + Home (režim označení) - přesune kurzor na začátek vyrovnávací paměti
CTRL + Home (navigace v historii) - pokud je příkazový řádek prázdný, přesune zobrazení na konec vyrovnávací paměti. V opačném případě odstraní všechny znaky nalevo od kurzoru na příkazovém řádku.
CTRL + End (režim označení) - posune kurzor na konec vyrovnávací paměti
CTRL + End (navigace v historii) - pokud je příkazový řádek prázdný, přesune zobrazení na příkazový řádek. V opačném případě odstraní všechny znaky napravo od kurzoru na příkazovém řádku.
PAGE UP - posune kurzor o stránku nahoru
PAGE DOWN - posune kurzor o stránku dolu
CTRL + šipka nahoru - posouvá příkazový řádek o řádek nahoru
CTRL + šipka dolů - posouvá příkazový řádek o řádek dolu

Virtuální plochy

WIN + Tab - otevře Zobrazení úkolů
WIN + Ctrl + D - vytvoří novou virtuální plochu
WIN + Ctrl + šipka vpravo - přepíná mezi virtuálními plochami doprava
WIN + Ctrl + šipka vlevo - přepíná mezi virtuálními plochami doleva
WIN + Ctrl + F4 - zavře aktuální virtuální plochu

Zdroje: Windows Help

 

 

 

 

 

Jak zjistit, zda Windows 10 podporují režim Modern Standby?

Modern standby je režim napájení umožňující uživateli okamžitě přecházet mezi vypnutím a zapnutím zařízení bez čekání na zdlouhavé vypínání a starty. Nejvíce se podobá způsobu, jakým jsou vypínány a...

Jak zabránit webům v přístupu k jazykům Windows?

Jestliže nepotřebujete při vstupu na web okamžitě přístup k obsahu v jazyku používaného systému Windows, můžete to cílovému webu kapku ztížit. Můžete totiž webům zakázat přístup k seznamu jazyků systému. Ne že by web pak neodhadoval váš jazyk a polohu z...

Jak zvýšit hlasitost médií v Chrome?

Hlasitost médií přítomných na netu bývá velmi různorodá. Zvlášť u videí staršího data, kterým se dostalo digitalizace pofiderními způsoby je slyšitelnost vyloženě hraniční - a to i při přilepení uší na naplno...

Jak na skutečné hledání na novém panelu Chrome?

Nový panel Chrome trpí jednou maličkou, ale některé jedince silně iritující chybou: zkusíte-li vyhledávat ve vyhledávacím poli uprostřed nového panelu - v panelu, který vás vyzývá: Hledejte na Googlu nebo zadejte adresu URL - váš...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world