[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Zkratky Windows 10

Ať už používáte dotyk, menu, jumplisty (aka kontextová menu objevivši se po odkliknutí pravého myšítka na dané položce) - nic není tak rychlé jako zautomatizované klávesové zkratky. Ostatně říká se: „práce způsobem CTRL + C, CTRL + V“, nikoliv: „otevřel jumplist, zvolil Kopírovat, umístil kurzor do své nové, diplomové práce a přes jumplist zvolil Vložit“. A proto se podíváme na základní klávesové zkratky Windows 10

 

A Seznam přímých přístupů například 2. programu z hlavního panelu vyvoláme... WIN + ALT + 2

Některé klávesové zkratky používáme automaticky, jiné nás vůbec nenapadne zkusit jen proto, že se nacházíme v jiné aplikaci/prostředí, než se kterým je máme asociované. Přitom rychlost použití zkratek (zvláště při psaní) je enormní vůči pohybu rukou k myši a správné navigaci kurzorem ke spuštění daného příkazu či funkce. Proto není na škodu prozkoumat zkratky všech činností, kterými je naše práce zahlcena.

Funkčnost zkratek není stoprocentní - zvláště na noteboocích, na nichž dochází často k překrývání funkcí skrytých pod pomocnou klávesou FN. A třeba zkratky využívající číselné klávesy mi na noťasu nefungují na číslicové klávesnici, ale pouze s klávesami anglických čísel - tedy s klávesámi horního řádku.

Obecné zkratky

CTRL + X - vyjme položku
CTRL + C (nebo CTRL + Insert) - zkopíruje položku
CTRL + V (nebo SHIFT + Insert) - vloží položku
CTRL + Z - vrací poslední akce zpět
ALT + Tab - přepíná mezi spuštěnými aplikacemi
ALT + F4 - zavře aplikaci
WIN + L - zamkne počítač (seanci přihlášeného uživatele)
WIN + D - zobrazí plochu/otevřená okna
F10 - aktivuje menu aplikace
ALT + F8 - zobrazí heslo na přihlašovací obrazovce
ALT + ESC - přepíná mezi aplikacemi v pořadí, v němž byly otevřeny
ALT + podtržené písmeno - spustí příkaz vyznačeného písmena
ALT + Enter - zobrazí Vlastnosti dané položky
ALT + šipka vlevo - přejde v sekvenci oken zpět
ALT + šipka vpravo - přejde v sekvenci oken vpřed
CTRL + F4 - zavře aktivní dokument
CTRL + A - vybere veškerý obsah
CTRL + D (nebo Delete) - přesune položku do Koše
CTRL + R/F5 - aktualizuje okno
CTRL + Y - opakuje akci
CTRL + šipka vpravo/vlevo - přesune kurzor na další slovo
CTRL + šipka nahoru/dolů - přesune kurzor na další odstavec
CTRL + šipky - změní velikost nabídky Start
CTRL + ESC - otevře nabídku Start
CTRL + SHIFT + ESC - spustí Správce úloh
SHIFT + F10 - zobrazí kontextové menu
SHIFT + šipka/PG UP či PG DN - hromadně vybere položky
SHIFT + Delete - odstraní položku bez předchozího přesunutí do Koše
ESC - zastaví úlohu

Klávesové zkratky s klávesou Windows (WIN)

WIN - otevře či zavře nabídku Start 
WIN + A - otevře Centrum akcí
WIN + B - zaměří fokus (přepínání položek) na systémovou lištu
WIN + C - otevře Cortanu v režimu naslouchání
WIN + SHIFT + C - otevře nabídky ovládacích tlačítek
WIN + D - zobrazí či skryje plochu.
WIN + Alt + D - zobrazí či skryje datum a čas na ploše.
WIN + E - spustí Průzkumník souborů
WIN + F - otevře Centrum Feedback
WIN + G - otevře Herní panel při spuštěné hře
WIN + H - spustí diktování
WIN + I - otevře systémovou aplikaci Nastavení
WIN + J

- přenese fokus na tip k Windows. Dalším stisknutím se fokus přenese k prvku na obrazovce, ke kterému je ukotvený tip.

WIN + K - otevře rychlou akci Připojit (vyhledá připojená bezdrátová zařízení)
WIN + L - uzamkne počítač (seanci přihlášeného uživatele)
WIN + M - minimalizuje všechna otevřená okna
WIN + O - uzamkne orientaci zařízení
WIN + P - přejde do režimu prezentace (funkce Promítat)
WIN + R - otevře nástroj Spustit
WIN + S - otevře nástroj Hledání (skrývající se pod ikonkou lupy)
WIN + T - přepíná mezi otevřenými okny a ikonami aplikací na hlavním panelu
WIN + U - otevře sekci Usnadnění přístupu aplikace Nastavení
WIN + V - přepíná mezi oznámeními
WIN + SHIFT + V - přepíná mezi oznámeními v obráceném pořadí
WIN + X - otevře nabídku rychlých odkazů
WIN + Y - přepíná mezi Windows Mixed Reality a plochou
WIN + Z - zobrazí příkazy, které jsou k dispozici v aplikaci v režimu zobrazení na celou obrazovku
WIN + tečka nebo středník - otevře panel s emoji
WIN + čárka - dočasně zobrazí náhled na plochu
WIN + Pause - zobrazí Vlastnosti systému (Základní informace o počítači)
WIN + CTRL + F - vyhledává počítače v lokální síti
WIN + SHIFT + M - obnoví minimalizovaná okna
WIN + číslo 

- spustí aplikaci z hlavního panelu odpovídající pořadové hodnotě čísla. Pokud je tato aplikace již spuštěna, přepne do ní.

WIN + SHIFT + číslo - spustí novou instanci aplikace z hlavního panelu odpovídající pořadové hodnotě čísla
WIN + CTRL + číslo - spustí poslední aktivní okno aplikace z hlavního panelu odpovídající pořadové hodnotě čísla
WIN + Alt + číslo

- spustí Seznam přímých přístupů aplikace z hlavního panelu odpovídajícího čísla

WIN + CTRL + SHIFT + číslo - otevře plochu a spustí jako správce novou instanci aplikace umístěnou na dané pozici na hlavním panelu.
WIN + Tab - otevře Zobrazení úloh (Časovou osu)
WIN + šipka dolů  - postupně minimalizuje okno aplikace: 1) cca 60 % obrazovky, 2) 50 %, 3) 25 % a 4) zcela minimalizuje 
WIN + šipka nahoru - postupně maximalizuje okno
WIN + šipka vlevo - roztáhne či posune (v podobě 25% okna) aktivní okno doleva
WIN + šipka vpravo - roztáhne či posune (v podobě 25% okna) aktivní okno doprava
WIN + HOME - minimalizuje/maximalizuje všechna okna krom aktivního
WIN + SHIFT + šipka nahoru - roztáhne okno v horní a dolní části 
WIN + SHIFT + šipka dolů - postupně minimalizuje aktivní okno
WIN + SHIFT + šipka vlevo nebo vpravo - přesune okno z jednoho monitoru na druhý
WIN + Mezerník - přepne klávesnici a jazyk
WIN + CTRL + Mezerník - přepne na dříve zvolenou klávesnici a jazyk
WIN + CTRL + ENTER - spustí Předčítání
WIN + PLUS - spustí nástroj Lupa
WIN + lomítko - zahájí zpětný převod IME
WIN + CTRL + V - otevře poklepání na rameno

Průzkumník souborů

ALT + D - přenese fokus na adresní řádek (řádek systémového umístění)
CTRL + E - přenese fokus na vyhledávací pole
CTRL + F - přenese fokus na vyhledávací pole
CTRL + N - otevře nové okno
CTRL + W - zavře aktivní okno
CTRL + rolovací kolečko myši - změní způsob zobrazení a velikost ikon v daném umístění
CTRL + SHIFT + E - zobrazí nadřazenou složku a její umístění v rámci systému v bočním menu
CTRL + SHIFT + N - vytvoří novou složku
NUMLOCK + hvězdička - zobrazí podsložky dané složky
NUMLOCK + PLUS - zobrazí obsah vybrané složky
NUMLOCK + MINUS - sbalí vybranou složku
ALT + P - zobrazí panel náhledu
ALT + ENTER - otevře Vlastnosti dané složky)
ALT + šipka vpravo - zobrazí další složku
ALT + šipka nahoru - zobrazí složky, ve které byla tato složka
ALT + šipka vlevo - zobrazí předchozí složku
Backspace - zobrazí předchozí složku
Šipka doprava - zobrazí aktuální výběr (pokud je sbalený) nebo vybere první podsložku
Šipka doleva - sbalí aktuální výběr (pokud je rozbalený), nebo vybere složku, ve které byla daná složka
END - zobrazí poslední položku a spodní část obrazovky veškerého obsahu dané složky
HOME - zobrazí první položku a horní část obrazovky veškerého obsahu dané složky
F2 - přejmenuje položku
F3 - přepne fokus do vyhledávání
F4 - zobrazí seznam použitých cest do systémových umístění
F5 - aktualizuje okno
F6 - přepíná fokus mezi jednotlivými prvky ovládání okna
TAB - přepíná fokus mezi jednotlivými prvky ovládání okna
F11 - přepne aktivní okno do celoobrazovkového zobrazení a zpátky

Příkazový řádek

CTRL + C - zkopíruje text
CTRL + INSERT - zkopíruje text
CTRL + V - vloží text
SHIFT + INSERT - vloží text
CTRL + M - vstoupí do režimu označení.
ALT + klávesa pro výběr - zahájí výběr v režimu bloku.
Šipky (režim označení) - přesune kurzor v daném směru
Šipky (navigace v historii) - naviguje mezi dříve zadanými příkazy
CTRL + Home (režim označení) - přesune kurzor na začátek vyrovnávací paměti
CTRL + Home (navigace v historii) - pokud je příkazový řádek prázdný, přesune zobrazení na konec vyrovnávací paměti. V opačném případě odstraní všechny znaky nalevo od kurzoru na příkazovém řádku.
CTRL + End (režim označení) - posune kurzor na konec vyrovnávací paměti
CTRL + End (navigace v historii) - pokud je příkazový řádek prázdný, přesune zobrazení na příkazový řádek. V opačném případě odstraní všechny znaky napravo od kurzoru na příkazovém řádku.
PAGE UP - posune kurzor o stránku nahoru
PAGE DOWN - posune kurzor o stránku dolu
CTRL + šipka nahoru - posouvá příkazový řádek o řádek nahoru
CTRL + šipka dolů - posouvá příkazový řádek o řádek dolu

Virtuální plochy

WIN + Tab - otevře Zobrazení úkolů
WIN + Ctrl + D - vytvoří novou virtuální plochu
WIN + Ctrl + šipka vpravo - přepíná mezi virtuálními plochami doprava
WIN + Ctrl + šipka vlevo - přepíná mezi virtuálními plochami doleva
WIN + Ctrl + F4 - zavře aktuální virtuální plochu

Zdroje: Windows Help

 

 

 

 

 

Jak povolit RSS čtečku v Google Chrome?

Funkce RSS čtečky si opět nachází cestu zpět přímo do prohlížečů. Google Chrome ji už testuje ve vývojářské verzi Google Chrome Canary. Fičura místo RSS kanálu umožňuje přímo sledovat web. A výsledky toho, jak se jí daří, bychom měli...

Jak zakázat Superfetch ve Windows 11?

Superfetch je další službou pracující na přednačítání aplikací. Pracuje s operační pamětí a s úložištěm. A čistě teoreticky by na systémech s SSD neměla téměř běžet. Ale běží. Možná vám přijde, že není...

Jak zobrazovat VLC vždy nahoře?

Nejen prohlížeče a jejich PiPy (zobrazení typu obraz v obraze) naučily uživatele permanentní konzumaci multimediálních obsahů. Když však nebohý uživatel zabloudí do dedikované aplikace video přehrávače, ztrácí se mu mihotavé obrázky pod okny...

Jak zjistit, zda je počítač kompatibilní s Windows 11 v. 22H2?

Microsoft připravuje další velký update funkcí Windows 11 označovaný jako 22H2, což je zkratka pro druhou polovinu roku 2022. Opět lze očekávat problémy Windows se starším softwarem či nedostatečně připraveným systémem k povýšení, Už...


 
© 2005-2022 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama