[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Závody ve zbrojení jsou zpět. Vede je Facebook proti antidemokratům

Závody ve zbrojení neumřely se studenou válkou. Evidentně jsou zpět. Na informačním poli kybersvěta. A právě teď se k nim hlásí Pán Facebook Mark Zuckerberg. Za nové závody ve zbrojení označuje enormní nárůst aktivity vedoucí k omezení snah ovlivňovat demokratické volby. Inicializační událostí se stalo zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA, které bylo doprovázeno masivním úsilím dosadit právě tohoto kandidáta, a to způsoby, které nemají s demokracií nic společného. 

 

Facebook vede závody ve zbrojení proti všem antidemokratům na informačním poli kybersvěta

Tématu informační války se Mark Zuckerberg dotkl v rozhovoru pro BBC, které se týkalo opatření, které Facebook zavedl proti některým informačním aktivitám týkajících se koronaviru COVID-19 (dezinformace, konspirace, bezohledné obohacování). Vymezil se velice ostře vůči jakýmkoliv dezinformacím a manipulačním snahám, které by snad chtěly zneužít jeho platformu a mohly vést k poškození uživatelů: 

„Jestliže někdo řekne, že něco je prokázaným, osvědčeným lékem na virus, zatímco tomu tak není, pak takovou informaci prostě sejmeme.“

5G vám všem uvaří mozky, speciálně těm, co na to věří (Zdroj: Pixabay.com)

V rozhovoru jsou do demencí oplývajících blbostí zařazeny:

  • popíjení chlórových bělidel v rámci prevence virového onemocnění; 
  • užívání koloidního stříbra coby jakéhokoliv zdravotního prostředku; 
  • zvěsti kolem mobilních technologií 5G, které vedly k výtržnostem vůči vysílačům v Británii;
  • fakta Davida Ickeho o tom, že za koronavirem stojí židovstvo. 

Pochopitelně prudká reakce Zuckerberga se týká především totálních blbostí vedoucí k poškozování lidského zdraví a mezilidských vztahů. To ale neznamená, že ani menší blbosti a záměrné manipulace nemá Facebook v hledáčku: 

„I když něco nevede přímo k okamžitému fyzickému poškození, nepřejeme si, aby se to ani ve formě lehkého informačního zkreslení [nečesky mizininformace] stalo virálním.“

Studená válka pokračuje - v roce 2020 na informačním poli kybersvěta

Závody ve zbrojení při ochraně demokratických principů

Jelikož dezinformace nemají potenciál škodit jen na úrovni jedince, skupiny a lokality, dostali se Simon Jack s Markem Zuckerbergem i k tématu ovlivňování voleb. Zuckerberg přiznal, že Facebook naprosto zklamal při volbách na prezidentský úřad USA v roce 2016. Byl zcela nepřipraven na zasahování na úrovni státem vedených útoků, které přiteklo na americké facebookové účty právě před volbami. 

Facebook se dle Zuckerbergových slov poučil a nyní je plně zapojen do aktivit, jejichž míra vede zakladatele k označení závody ve zbrojení. Aktuálně to je omezování informačních aktivit se zdroji  v Rusku, Číně a Íránu, které se snaží ovlivnit mínění obyvatelů USA. 

„Různé státy se budou i nadále snažit zasahovat za hranicemi své jurisdikce a my se s tím budeme potýkat - ale od roku 2016 jsme se již mnohé naučili. Zcela zodpovědně mohu prohlásit, že ochráním integritu nadcházejících voleb.“

Samozřejmě i Zuckerberg si uvědomuje, že síly Facebooku při ochraně demokracie jsou omezené. Sám na konferenci Coloradu řekl:

„Coby soukromá společnost nemáme nástroje na to, abychom donutili ruskou vládu přestat. Můžeme se onomu tlaku bránit co nejlépe, ale ten, kdo musí vyvíjet tlak na Rusko, je americká vláda - ne my.“

Krom toho se minimálně stejně velikým problémem pro Facebook mohou ukázat domácí síly a jejich PR, marketingové a lobbistické štáby. 

Zuckerberg alespoň tedy uvádí, co v rámci společnosti a všech jejích služeb Facebook podnikání vůči intruzivním informačním vlivům:

„Spolupracujeme s nezávislými subjekty, které mají na starost ověřování faktů. Ti jen od propuknutí COVID-19 označili na 7500 rozličných sdělení za dezinformace, na základě čehož jsme na 50 000 000 příspěvků označili varováním. A víme, že to funguje, protože v 95 % případů uživatelé na takto označené příspěvky neklikají.“

Klasickou otázkou při všem tom kontrolování toku informací zůstává: Kdo kontroluje ony kontrolory?

Zdroje

 

 

 

 

 

Demagog.cz pomůže Facebooku proti demagogům

Demagog.cz, specializující se na fabulace politiků a dalších pokřivovatelů veřejné debaty, podepsal kontrakt s Facebookem. Největší sociální síť se na Demagog.cz obrátila s požadavkem ověřování faktů facebookových příspěvků. Dlouhodobě totiž...

CSIRT.CZ nabídne pentesty

CSIRT.CZ, uskupení zabývají se počítačovou bezpečností na národní úrovni České republiky, nabízí know-how zkušenosti svých expertů i soukromému sektoru. Právě teď designoval službu penetračního testování. Pentesty...

Chytrá města se potkají v Brně

Na září druhého a třetího je naplánován veletrh URBIS Smart City Fair, na kterém nejen prezentují technologie chytrých měst jejich vývojáři a výrobci, ale také se setkávají aktivní podporovatelé této perspektivy...

Facebook kupuje Giphy

Facebook kupuje operativně spřízněnou platformu pro sdílení obrázků v pohybu - Giphy. Celá firma přejde do divize silně vizuálního Instagramu. Zachována by měly zůstat veškeré funkcionality služby pro uživatele, vývojáře i partnery. Lze očekávat...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama