[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Sčítání? Vyřešíte i online

Český statistický úřad se opět po deseti letech pouští do sčítání lidu České republiky. Vydatně mu v tom pomůže nejen Česká pošta, ale také možnost vyplnit sčítací formulář online - ať už na webu scitani.cz, nebo přes mobilní aplikace. Co všechno lze čekat od Sčítání 2021?

 

 

 Sčítání? Vyřešíte i online (Zdroj: Scitani.cz)

Kdy?

Sčítání lidu proběhne od 27. března 2021 do 11. května 2021. Elektronickou cestu sčítání lze využít od 27. března do 9. dubna.

Jak?

Sečíst se člověk může:

Elektronický formulář by měl být jednodušší, umožňovat vracet se mezi jednotlivými kroky a kontrolovat vyplněné údaje. Měl by být i interaktivně inteligentní - a kupříkladu se neptat na zaměstnání v případě sčítání dítěte. Krom toho eliminuje cestu na pobočku a setkávání se s dalšími lidmi, tedy lépe odpovídá prevenci koronavirové nákazy.

Naopak listinný formulář je třeba převzít fyzicky od sčítacího komisaře v předem určený čas. Listinný sčítací formulář bude třeba odeslat poštou, případně odevzdat na kontaktních místech sčítání.

Koho se sčítání lidu ČR v roce 2021 týká? (Zdroj: Scitani.cz)

Kdo?

Sčítání.cz říká: 

Sčítání je povinné ze zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů a osoby, kterým byl u nás udělen azyl (případně doplňková ochrana nebo dočasná ochrana). Patří sem i ostatní osoby, které jsou na území České republiky v rozhodný okamžik (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021) přítomny.

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v Česku na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.

Ve zkratce: občané ČR i cizinci, kteří mají trvalý pobyt v ČR. Cizinců se netýká, pokud mají přechodný pobyt do 90 dnů. Občané ČR v zahraničí mohou formulář vyplnit pouze elektronicky.

Elektronický sčítací formulář je kromě češtiny dostupný i v sedmi dalších jazycích, konkrétně v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině (Zdroj: Scitani.cz)

V jakých jazycích?

Sčítat se bude defaultně v českém jazyce, ovšem elektronický sčítací formulář je kromě češtiny dostupný i v sedmi dalších jazycích, konkrétně v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině. A jednotlivé jazykové verze lze při vyplňování formuláře kdykoliv snadno měnit, upřesňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Listinné formuláře budou k dispozici pouze v češtině. Ovšem zájemci dostanou k ruce překlad, který bude sloužit coby pomůcka k vyplnění českého originálu. Překlady budou dostupné v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině. 

Na co všechno se budou statistici ptát? (Zdroj: Scitani.cz)

Co?

Rojíček vágně nastiňuje, jaké informace budou předmětem sčítání: 

„Ve sčítáních se pokaždé zjišťuje několik stejných základních údajů. Je to důležité pro srovnání, jak jsme žili a jak žijeme nyní. Právě v tom je cenná hodnota. Současně ale musí každé sčítání reagovat na aktuální situaci a nové informační potřeby. Zatímco dříve se zjišťovala například znalost čtení a psaní nebo vybavení domácnosti pračkou a chladničkou, dnes už to není třeba.“

Statistiky prý nezajímá majetek, ani fyzické vady, mentální poruchy, gramotnost, vybavení domácnosti (sic). Co je tedy bude zajímat? Například:

 • obvyklé místo pobytu; 
 • údaje o dojíždění do práce či do školy; 
 • údaje o tom, zda lidé bydlí v podnájmu nebo ve vlastním; 
 • početnost domácnosti.

Fakticky by se dotazy měly týkat už jen těch údajů, které nelze zjistit z administrativních zdrojů

Jak se přihlásit do online formuláře sčítání?

Měly by stačit dva údaje: číslo dokladu vydaného ČR a datum narození. Za doklad se počítá:

 • občanský průkaz; 
 • cestovní pas či
 • doklady vydané Českou republikou cizincům. 

Nebo se dá využít přihlášení přes EIdentitu, která nabízí přihlášení možnostmi:

 • Mobilní klíč eGovernmentu; 
 • eObčanka; 
 • NIA ID (dříve „Jméno, Heslo, SMS“); 
 • IIG – International ID Gateway; 
 • První certifikační autorita, a.s.
 • mojeID;  
 • Bankovní identita.

Kde jsou kontaktní místa sčítání a kdy mají otevřeno?

Kontaktními místy pro sčítání lidu v roce 2021 budou:

 • na vybraných pobočkách České pošty a
 • na krajských správách Českého statistického úřadu.

Adresy konkrétních kontaktních míst i jejich otevírací dobu zjistíte v aplikaci na portálu České pošty.

Průběh sčítání lidu ČR v roce 2021 (Zdroj: Scitani.cz)

Proč?

A těm, potřebují svou činnost osmyslnit, prezentuje Sčítání.cz i nástin důvodů, proč se sčítá lid: 

„Sčítání slouží nám všem. Je těžko představitelné, že by společnost mohla fungovat, aniž by o sobě měla ucelené informace. Proto se sčítání v různých podobách provádí od starověku dodnes, a to po celém světě, od nejchudších zemí po ty ekonomicky nejvyspělejší.

Sčítáme se proto, aby byly dostupné údaje o veškerém obyvatelstvu, jeho rozmístění, demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, složení a způsobu bydlení domácností, a to ve vzájemných vazbách v celostátním pohledu i v nejmenším územním detailu. Tyto údaje nejsou žádným jiným způsobem zjistitelné.

Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách – například při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, při aktualizaci podkladů pro mapy oblastí s významným povodňovým rizikem, při tvorbě územních plánů či při zásazích hasičů.“

Výsledky sčítání lidu by měly být zveřejněny začátkem roku 2022. 

Zdroje

 • Sčítání.cz
 • EIdentita.cz

 

 

 

 

 

20 GB za očkování? Ulož.to!

20 GB stahování dat plnou rychlostí nabízí sdílecí server Ulož.to. Činí tak v rámci kampaně Očkuj se s Ulož.to, která je cílena na podporu očkování proti koronaviru COVID-19. Uloz.to se tak přidává k řadě firem, které...

V testech pokročilých hrozeb nejlépe skóroval Avast/AVG

AV-Comparatives se v aktuálním testu ochran před pokročilými kyberhrozbami zaměřili na software velkých jmen. Testovali jak zabezpečení koncových bodů ve firemním prostředí, tak i spotřebitelský software určený pro domácí použití....

Seznam.cz varuje před extrémním počasím přímo ve vyhledávání

Vyhledávání Seznamu.cz nabídne widget Počasí.cz doplněný o varování Českého hydrometeorologického ústavu. Díky tomu budou uživatelé nejen okamžitě upozorněni na blížící se nebezpečí, ale také...

Firefox 94: všehochuť podzimních novinek

Firefox si v 94. iteraci připravil podzimní barvičky, defaultní aplikaci site isolation, možnost tichých aktualizací na pozadí bez běžící aplikace, snížení množství upozornění a spoustu implementací funkcionalit specifických pro Windows 11, macOS i...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama