[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Sčítání? Vyřešíte i online

Český statistický úřad se opět po deseti letech pouští do sčítání lidu České republiky. Vydatně mu v tom pomůže nejen Česká pošta, ale také možnost vyplnit sčítací formulář online - ať už na webu scitani.cz, nebo přes mobilní aplikace. Co všechno lze čekat od Sčítání 2021?

 

 

 Sčítání? Vyřešíte i online (Zdroj: Scitani.cz)

Kdy?

Sčítání lidu proběhne od 27. března 2021 do 11. května 2021. Elektronickou cestu sčítání lze využít od 27. března do 9. dubna.

Jak?

Sečíst se člověk může:

Elektronický formulář by měl být jednodušší, umožňovat vracet se mezi jednotlivými kroky a kontrolovat vyplněné údaje. Měl by být i interaktivně inteligentní - a kupříkladu se neptat na zaměstnání v případě sčítání dítěte. Krom toho eliminuje cestu na pobočku a setkávání se s dalšími lidmi, tedy lépe odpovídá prevenci koronavirové nákazy.

Naopak listinný formulář je třeba převzít fyzicky od sčítacího komisaře v předem určený čas. Listinný sčítací formulář bude třeba odeslat poštou, případně odevzdat na kontaktních místech sčítání.

Koho se sčítání lidu ČR v roce 2021 týká? (Zdroj: Scitani.cz)

Kdo?

Sčítání.cz říká: 

Sčítání je povinné ze zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů a osoby, kterým byl u nás udělen azyl (případně doplňková ochrana nebo dočasná ochrana). Patří sem i ostatní osoby, které jsou na území České republiky v rozhodný okamžik (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021) přítomny.

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v Česku na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.

Ve zkratce: občané ČR i cizinci, kteří mají trvalý pobyt v ČR. Cizinců se netýká, pokud mají přechodný pobyt do 90 dnů. Občané ČR v zahraničí mohou formulář vyplnit pouze elektronicky.

Elektronický sčítací formulář je kromě češtiny dostupný i v sedmi dalších jazycích, konkrétně v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině (Zdroj: Scitani.cz)

V jakých jazycích?

Sčítat se bude defaultně v českém jazyce, ovšem elektronický sčítací formulář je kromě češtiny dostupný i v sedmi dalších jazycích, konkrétně v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině. A jednotlivé jazykové verze lze při vyplňování formuláře kdykoliv snadno měnit, upřesňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Listinné formuláře budou k dispozici pouze v češtině. Ovšem zájemci dostanou k ruce překlad, který bude sloužit coby pomůcka k vyplnění českého originálu. Překlady budou dostupné v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině. 

Na co všechno se budou statistici ptát? (Zdroj: Scitani.cz)

Co?

Rojíček vágně nastiňuje, jaké informace budou předmětem sčítání: 

„Ve sčítáních se pokaždé zjišťuje několik stejných základních údajů. Je to důležité pro srovnání, jak jsme žili a jak žijeme nyní. Právě v tom je cenná hodnota. Současně ale musí každé sčítání reagovat na aktuální situaci a nové informační potřeby. Zatímco dříve se zjišťovala například znalost čtení a psaní nebo vybavení domácnosti pračkou a chladničkou, dnes už to není třeba.“

Statistiky prý nezajímá majetek, ani fyzické vady, mentální poruchy, gramotnost, vybavení domácnosti (sic). Co je tedy bude zajímat? Například:

 • obvyklé místo pobytu; 
 • údaje o dojíždění do práce či do školy; 
 • údaje o tom, zda lidé bydlí v podnájmu nebo ve vlastním; 
 • početnost domácnosti.

Fakticky by se dotazy měly týkat už jen těch údajů, které nelze zjistit z administrativních zdrojů

Jak se přihlásit do online formuláře sčítání?

Měly by stačit dva údaje: číslo dokladu vydaného ČR a datum narození. Za doklad se počítá:

 • občanský průkaz; 
 • cestovní pas či
 • doklady vydané Českou republikou cizincům. 

Nebo se dá využít přihlášení přes EIdentitu, která nabízí přihlášení možnostmi:

 • Mobilní klíč eGovernmentu; 
 • eObčanka; 
 • NIA ID (dříve „Jméno, Heslo, SMS“); 
 • IIG – International ID Gateway; 
 • První certifikační autorita, a.s.
 • mojeID;  
 • Bankovní identita.

Kde jsou kontaktní místa sčítání a kdy mají otevřeno?

Kontaktními místy pro sčítání lidu v roce 2021 budou:

 • na vybraných pobočkách České pošty a
 • na krajských správách Českého statistického úřadu.

Adresy konkrétních kontaktních míst i jejich otevírací dobu zjistíte v aplikaci na portálu České pošty.

Průběh sčítání lidu ČR v roce 2021 (Zdroj: Scitani.cz)

Proč?

A těm, potřebují svou činnost osmyslnit, prezentuje Sčítání.cz i nástin důvodů, proč se sčítá lid: 

„Sčítání slouží nám všem. Je těžko představitelné, že by společnost mohla fungovat, aniž by o sobě měla ucelené informace. Proto se sčítání v různých podobách provádí od starověku dodnes, a to po celém světě, od nejchudších zemí po ty ekonomicky nejvyspělejší.

Sčítáme se proto, aby byly dostupné údaje o veškerém obyvatelstvu, jeho rozmístění, demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, složení a způsobu bydlení domácností, a to ve vzájemných vazbách v celostátním pohledu i v nejmenším územním detailu. Tyto údaje nejsou žádným jiným způsobem zjistitelné.

Výsledky pak pomáhají v mnoha sférách – například při plánování dopravy, kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, při aktualizaci podkladů pro mapy oblastí s významným povodňovým rizikem, při tvorbě územních plánů či při zásazích hasičů.“

Výsledky sčítání lidu by měly být zveřejněny začátkem roku 2022. 

Zdroje

 • Sčítání.cz
 • EIdentita.cz

 

 

 

 

 

Google a Facebook nechají pracovat jen očkované

Google, Facebook a další internetoví giganti dovolí návrat do kanceláří jen očkovaným zaměstnancům. Opět přistupují k protiepidemickým opatřením s předstihem, stejně jako v případě hromadného zavádění home office po propuknutí...

V Seznamu je prý bomba

30. června 2021, 13:00 - Anonym nahlásil Policii ČR umístění výbušnin v některé z budov společnosti Seznam v České republice. Ta okamžitě zahájila evakuaci všech budov ve spolupráci s hasiči. Evakuace se dotkla nejen zaměstnanců Seznamu, ovšem všech...

Ostravská Karolina je 70. na světě

Karolina je 70. na světě. Teda ne důl Karolina, ani koksovna Karolina, ani plocha po obou zaniklých entitách Karolina - a dokonce ani obchodní centrum Karolina - ale superpočítač Karolina ze stáje IT4Innovations sídlícího v areálu Vysoké školy...

Seznamu se v roce 2020 dařilo

Seznamu se v době koronakrize dařilo. Počáteční nervozitu z pandemie rychle rozptýlil přesun naprosté většiny uživatelů, konzumentů online produktů i zákazníků kamenných prodejen do online prostředí. Díky tomu Seznam dosáhl obratu necelých 5 miliard...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama