[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Poštovní datové zprávy opět zdarma

Elektronický ekvivalent doporučeného dopisu - poštovní datová zpráva - je opět zdarma. Jde o návrh Ministerstva vnitra, který má umožnit, aby občané mohli využívat místo jiné komunikace, která zahrnovala fyzickou interakci. 

 

 

Datové schránky opět poskytnou poštovní datové zprávy zdarma

„Na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1110 o přijetí krizového opatření se opětovně zavádí možnost zasílání poštovních datových zpráv (dále jen „PDZ“) pro všechny uživatele datových schránek zdarma. Toto opatření nabylo platnosti dne 2. listopadu 2020 a bude trvat po celou dobu nouzového stavu,“ informuje přímou zprávou Informační systém datových schránek.

Opatření je důsledkem návrhu Ministerstva vnitra, které chce zpřístupněním poštovních datových zpráv zdarma omezit jiné formy komunikace, které by zahrnovaly fyzický kontakt. 

Co je to poštovní datová zpráva?

Poštovní datová zpráva je fakticky ekvivalent doporučeného dopisu. Blíže ho specifikuje Česká pošta:

„Poštovní datová zpráva plně a spolehlivě nahradí běžnou písemnou korespondenci mezi občany, podnikateli nebo firmami. Zaslání Poštovní datové zprávy je zcela rovnocenné odeslání doporučeného dopisu, navíc je tato považována za doručenou již okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky. Lze takto posílat například faktury, upomínky, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty. Poštovní datová zpráva tak plně a spolehlivě nahradí běžnou písemnou korespondenci mezi občany, podnikateli nebo firmami.“

A datové zprávy?

Běžné datové zprávy - tedy komunikace mezi soukromými subjekty a úřady, které jsou hlavní náplní činnosti datových schránek, fungují stále stejně. Stále bezplatně. Podstatou návrhu je tedy alternovat oficiální komunikaci mezi soukromými subjekty, po které jsou jiné kanály (typu mailu či chatu) nepoužitelné. 

„Možnost posílat doporučené dopisy datovou schránkou zdarma se během první vlny osvědčila. Proto s akcí přicházíme znovu. Jde o skvělý způsob, jak podpořit elektronickou komunikaci a omezit chození lidí na úřady a poštu,“ říká ministr vnitra Jan Hamáček.

Datovou schránku si mohou občané vyřídit na kontaktním místě Czech POINT. Což by ovšem zcela neodpovídalo smyslu aktuálních opatření. A proto se nabízí i bezkontaktní cesta, a to sice přes portály mojedatovaschranka.cz či eidentita.cz, ovšem musíte mít aktivovanou eObčanku.

Navigujte Nastavení - Placené poštovní zprávy - Příjem Poštovních datových Zpráv - Povolit příjem Poštovních datových zpráv a zvolte Uložit

Jak povolit příjem poštovních datových zpráv?

Na straně příjemce je třeba zkontrolovat či povolit příjem poštovních datových zpráv, a to sice proto, aby Vám odesílatel byl schopen doručit PDZ. Jak na to?

  • Otevřete Nastavení (vpravo nahoře); 
  • odklikáte Placené poštovní zprávy - Příjem Poštovních datových Zpráv
  • zaškrtnete možnost Povolit příjem Poštovních datových zpráv
  • volbu potvrdíte odkliknutím tlačítka Uložit.

A jak to vypadá se spamem v datových schránkách?

Dokonce i poštovní datové zprávy se staly kanálem pro nechtěnou komunikaci: konkrétně rozličná obchodní sdělení. Informační systém datových schránek uživatele upozorňuje: že poštovní datové zprávy využívány pro odesílání nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení. PDZ slouží výhradně ke vzájemné komunikaci uživatelů datových schránek, nikoli za účelem odesílání nevyžádaných obchodních sdělení.

A aby se přestupníci nemohli schovávat za kličky, upřesňuje Informační systém datových schránek i to, co se za obchodní sdělení považuje, jak může být šířeno a jaká jsou možnosti pokuty při nedodržení podmínek:

„Obchodním sdělením jsou všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost. Šíření obchodních sdělení je možné pouze s předchozím souhlasem osoby, které má být zasláno. V opačném případě se jedná o nevyžádaná obchodní sdělením, jejichž šířením se daná osoba dopustí přestupku, za nějž lze uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč. Totéž platí i pro šíření jiných obtěžujících sdělení.“

Zdroje: Ministerstvo vnitra ČR, Informační systém datových schránek, Česká pošta

 

 

 

 

 

Chrome pracuje na uživatelském rozhraní pro experimenty

Vývojáři Google Chrome se rozhodli některé z experimentálních funkcí prohlížeče otestovat na širším vzorku pokusných uživatelů. Nabídnou uživatelský přístup přímo přes rozhraní browseru k těm experimentům, pro které je téměř...

NIX.CZ je součástí kritické infrastruktury ČR

Internetový uzel NIX.CZ byl zařazen mezi subjekty kritické informační infrastruktury České republiky. Rozhodl o tom Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, v jehož kompetenci jsou prvky spadající do oblasti informačních technologií. NIX.CZ...

Vlastník Jobs.cz a Práce.cz akvíruje ajťácký Techloop.io

Společnost LMC vlastnící mj. jiné největší české HR projekty Jobs.cz a Práce.cz akvíruje platformu Techloop.io, která se specializuje na párování IT odborníků a firem. Získává tak černého koně ve vysokorozpočtové oblasti...

Síťové prvky Zyxel trpí backdoorem

Firewally a brány značky Zyxel jsou přístupné kyberútokům přes zadní vrátka. Kupodivu je neotevírá žádný malware, který by je napadl, ale jsou tam přítomna přímo z výroby. Zyxel se nejen domníval, že je dobrým nápadem v těchto...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama