[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Portál občana: co lze na něm nalézt a vyřídit?

Společně s eObčankou byl spuštěn i projekt Portál občana. Ten se má stát hlavní elektronickou přepážkou pro vyřízení mnohé úřední komunikace, kterou je jinak třeba oběhat fyzicky. Ač portál funguje až do konce letošních prázdnin v podobě veřejné bety, již nyní slibuje značné usnadnění právě úředních podání, přístup do rozličných kartoték a napojení na další informační systémy. Co vše na něm najdeme?

 

Pro přihlášení k Portálu občanu - můžete využít eObčanku či Jméno, heslo a SMS - nebo Datovou schránku

Portál občana najdete na adrese obcan.portal.gov.cz (doménu portalobcana.cz vyfouklo celostátní administrativě místní zastupitelstvo Zlína a Přerova). Přihlásíte se pomocí:

Následně vás čeká Souhlas se zpracováním osobních údajů uživatele Portálu veřejné správy – Portálu občan a Žádost o poskytnutí údajů ze základní registrů a agendových informačních systémů pro informační systém portálu veřejné správy - Portál občana.

Hlavní obrazovka Portálu občana odkazuje všechny důležité podsekce

Poté na vás koukne výchozí rozhraní shrnující rozličné podkategorie portálu. Mnoho služeb je ještě ve stavu pouhé deklarace, připravují se - či ještě nejsou zcela funkční, proto je třeba použitelnost Portálu občana brát na úrovni veřejné beta verze. Přesto je vhodné se ptát:

Co na Portálu občana najdeme?

Rozhraní Datových schránek je v podání Portálu občana mnohem přehlednější a příjemnější

Datová schránka

Portál občana nabízí klienta pro přístup do datové schránky. A nutno říct, že klienta mnohem uživatelsky přívětivějšího než datová schránka sama. Umožňuje totiž přístup do všech připojených datových schránek bez nutnosti opakovaného přihlašování do každé z nich. Nabízí klasické funkce příjmu, čtení a odesílání datových zpráv - ovšem v příjemnějším prostředí připomínajícím běžné webové mailery. A nadto má skýtat možnost archivace zpráv do celkového objemu 500 MB - ovšem zdarma - na rozdíl od placené služby České pošty Datový trezor.

Velmi výživný výpis kartoték, v nichž se občan nachází, skýtá sekce Údaje

Údaje

Spíše informativní pojetí má sekce Údaje, v níž se občan dozví především, jaké data o něm státní správa shromažďuje. A dále:

 • zjistí a může reklamovat údaje v Registru obyvatel a Registru osob;
 • podívá se, jaké doklady k jeho osobě eviduje stát - momentálně občanský průkaz a cestovní pas, řidičský průkaz se teprve připravuje;
 • sám může zaevidovat další, sebou pořízené doklady; 
 • může se podívat, v jakých různých evidenčních systémech stát o něm vede (a že je to rozsáhlá sekce);
 • bude se moci podívat na svou Zdravotní dokumentaci, která se momentálně pouze připravuje. Sekce Zdravotní dokumentace bude výstupem projektu Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví. Občan by jejím prostřednictvím měl získat přístupu k tomu, v jakých zařízeních je o něm vedená jaká dokumentace.

Kalendář v budoucnu upozorní na daňová přiznání a jiné povinnosti vůči úřadům

Kalendář

Kalendář v aktuální podobě umožňuje pouze vkládání vlastních událostí, nastavení jejich trvání a frekvence. Po prvních velkých finalizacích funkcí - tj. od září 2018 - „sehraje důležitou roli v notifikacích. Ty jsou teď vypnuté, ale od září si uživatel bude v nastavení moci zaškrtnout, co všechno chce notifikovat do datovky, na e-mail nebo přes SMS. Kromě notifikací novinek na Portálu občana tam samozřejmě budou také upozornění na různé termíny daňových podání apod.,“ upřesňuje budoucí funkčnost Kalendáře Roman Vrba, ředitel eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR.

Dokumenty jsou úložištěm, které by do 500 MB mělo plně alternovat Datový trezor České pošty

Dokumenty

Sekce Dokumenty je oním úložištěm (o momentální velikost 500 MB/účet), které bude v plném provozu sloužit k časově neomezené archivaci dat, včetně příloh zpráv z datových schránek. Aktuálně do něj uživatel může nahrát jen své vlastní dokumenty.

Kartu Podání přivítají všichni ti, co neradí plýtvají časem běháním po úřadech

Podání

Karta Podání je zcela jistě největší předností aktuální verze Portálu občana. Snadno zde získáte rozličné výpisy nutné pro další úřední jednání. Najdete zde např. Výpis bodového hodnocení řidiče, Výpis z Rejstříku trestů, Neveřejný výpis údajů podnikatelské fyzické osoby z Registru osob. V podsekci Podání vůči státní správě pak lze „formálně požádat o libovolnou informaci, kterou jsou stát, resp. jednotlivé úřady povinny podle znění citovaného zákona sdělit.“

Služby umožní přístup k dalším informačním systémům a připojení jejich rozhraní přímo do Portálu občana

Služby

Portál občana krom zmíněných sekci ještě umožňuje přímé spojení s dalšími službami. Bohužel jejich rozhraní není ještě vyneseno do horního menu, ale najdeme je - trochu kontraintuitivně - pod ikonkou ozubeného kolečka, běžně sloužící k označení funkce nastavení. Aktuálně jsou dostupné služby:

 • Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví; 
 • eRecept; 
 • Národní bod - klíč k elektronickým službám a 
 • Česká správa sociálního zabezpečení. 

Služby ještě nejsou připojeny přes přihlášení datovou schránkou. K jejich připojení je třeba se k Portálu občana připojit přes Národní identitní autoritu - tedy eObčankou, nebo nástrojem Jméno, heslo a SMS. Kromě zmíněných služeb se pracuje na implementaci mnoha dalších funkcí - např. připojení neveřejné služby Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, která vypíše veškerý nemovitý majetek občana v ČR.

Úrovně ověření na Portálu občana

Portál občana umožňuje různý přístup v různé míře k jednotlivým službám - a to sice na základně úrovní ověření (Level of Assurance), které můžeme chápat v přímé analogii s přístupovými právy v informačních systémech. Úroveň ověření uživatele Portálu občana je dány způsobem, jakým se k portálu přihlásí:

 • eObčankou - nejvyšší úroveň ověření - tzv. úroveň vysoká - umožňuje přístup ke všem službám v plném rozsahu;
 • nástrojem Jméno, heslo a SMS - střední úroveň zabezpečení alias úroveň značná, či 
 • datovou schránkou, jejíž fungování je dáno jiným zákonem než nástroje eObčanka a Jméno, heslo a SMS spadající pod Národní identitní autoritu. Kvůli tomu nyní není plně funkční v rámci uvedených úrovní ověření, Vrba ovšem říká: „Přišli jsme na jediný způsob, jak to vyřešit. Z datových schránek se s největší pravděpodobností stane další kvalifikovaný poskytovatel identity, a když se přihlásíte datovkou, bude se to chovat, jako kdybyste se přihlásil eObčankou, s jediným rozdílem: nebudete se nacházet v úrovni vysoká, kterou mají dnes jen eObčanky, ale v úrovni značná.“

Nejen proto doporučuje ředitel eGovernmentu pro využívání všech služeb Portálu občana zřídit si jak Datovou schránku, tak eObčanku.

Zdroje: Portál občanaLupa.cz

 

 

 

 

 

ČTÚ spouští NetTest, certifikovaný test internetu

Kvalita připojení k internetu se liší nejen mezi jednotlivými poskytovateli - co hůř - kolísá v čase u téhož. Navíc zákazníci jsou typicky v nevýhodné pozici: mohou sice rychlost připojení reklamovat, ale o tom, jak jejich reklamace dopadne či...

Vivaldi 4.2 přináší nové volby ochrany soukromí

Vivaldi stále válčí především customizovatelností prohlížeče, maximální svobodou výběru používaných služeb a snahou o ochranu uživatelského soukromí. Ve verzi 4.2 se to rovná implementací nového překladače Lingvanex...

LibreOffice 7.2: neustálé zlepšování podpory formátů MS Office

LibreOffice je sice open-source software, nicméně jeho vývojáři ví, že pro masivní rozšíření v komunitě a především mezi firemními zákazníky musí bezchybně pracovat i s proprietárními formáty. Jako jsou například ty...

NortonLifeLock akvíruje Avast

Bývalý Symantec Corp. alias NortonLifeLock a Avast se dohodli na fúzi, při níž Avast skončí pod křídly NortonLifeLock. Akvizice přijde americkou společnost na něco mezi 8,1 - 8,6 miliard dolarů. A akcionáři Avastu budou mít nárok na kombinaci peněžního...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama