[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Mapy.cz rozšiřují sdílení o popisky a náhledovou mapku

Mapy.cz už delší dobu umožňují ukládání vlastní bodů, tras a map. A tyto lze nejen sdílet s dalšími účastníky výletů. Nově orientaci adresátů urychlení vyznačení sdíleného bodu na náhledové mapce republiky či světa. A také rychleji pochopí obsah sdílení díky vlastním popiskům v mapě.

 

Vlastní popisky a náhledová mapka ČR ve sdílené mapě (Zdroj: Mapy.cz)

V momentě, kdy se rozhodnete sdílet bod, trasu či jakoukoliv oblast z aplikace Mapy.cz, máte nově možnost přidat popisky, detaily či náhledovou mapku České republiky či celého světa, která adresátům pomůže rychleji pochopit umístění sdílené lokality. 

Vlastní popisky sdílených map Mapy.cz

Popisky můžete přidat přímo do svého rozhraní na Mapy.cz. Při sdílení je pak třeba zvolit možnost Popisky v mapě: Vlastní. A adresátovi mapy, kterou takto nasdílíte, mnohem snadněji předáte další orientační informace. Vlastní popisek lze zadat pro vlastní body nebo pro libovolnou položku, která je uložena v Moje mapy a u níž byl ručně zadán vlastní popisek buď hned při ukládání, nebo u níž byl dodatečně upraven výchozí název, upřesňuje Jan Kunz z týmu Mapy.cz.

Popisky je tak možné přidat například k uloženým bodům zájmu, naplánovaným trasám či k vlastnímu měření. Zobrazení vlastních popisek ve sdílené mapě se aktivuje přepínačem ‚Popisky v mapě‘ ve formuláři s náhledem sdílené mapy. Po aktivaci se vlastní popisky automaticky zobrazí v mapě u těch sdílených položek, kde byly ručně zadány. U ostatních položek zůstanou zobrazené původní markery s ikonkami bez popisek.

Náhledová mapka

Náhledová mapka usnadní uživatelům orientaci, kde se nalézá sdílené místo v širším kontextu, přibližuje funkční význam náhledové mapky KunzJejí zobrazení se aktivuje přepínačem ‚Náhledová mapa‘ ve formuláři s náhledem sdílené mapy. Zvolit lze mezi náhledovou mapkou České republiky nebo světa. Po aktivaci se náhledová mapka automaticky zobrazí v levém horním rohu, modrý bod na mapce pak reprezentuje polohu sdílené položky, respektive odpovídá poloze středu sdílené mapy.

Detaily

Nejen vlastní popisky a náhledová mapka území v rámci ČR či světa urychlí orientaci adresáta sdílených map. Ten si bude moci také sám zobrazit podrobnosti o sdílených položkách, které zprostředkovává samotná mapová aplikace. 

Pokud lidé sdílí tip na výlet na nějaký zajímavý hrad, zobrazí se jim po prokliku na sdílenou položku její detail na Mapy.cz, a to včetně textového popisu, adresy, odkazů a dalších informací. U sdílené trasy po prokliku dojde k zobrazení detailu naplánované trasy s itinerářem a profilem trasy. Proklik funguje na všech sdílených položkách zcela automaticky, tzn. nikde ho netřeba zvlášť aktivovat, konkretizuje fungování detailů na sdílených mapách Mapy.cz Kunz.

Zdroje: tisková zpráva

 

 

 

 

 

Microsoft odhalil, jak obejít kontrolu TPM 2.0

Microsoft opět zpestřuje příchod nového operačního systému Windows 11. Po obecně rozšířené nevůli vůči požadavku šifrovacího procesoru TPM ve verzi 2.0, se rozpoutala kritika Microsoftu. Navíc následovaly neoficiální postupy, jak obejít...

Antiviry velkých jmen jsou připraveny na Windows 11

Povyšování Windows se opakovaně potýká s rozličnými problémy. I při minoritních změnách se aktualizace dostávají do problémů s kompatibilitou - a ty se často týkají programů, jejichž dlouhé prsty sahají až do jádra...

Chrome 94: nové centrum sdílení a kontroverzní Idle Detection API

Google Chrome se už po necelých čtyřech týdnech hlásí s novou verzí číslo 94. Je to tak, protože prohlížeč přešel z šestitýdenního vývojového cyklu na cyklus čtyřtýdenní. A to především v rámci...

Microsoft bude varovat před instalací Windows 11 na nepodporovaném hardwaru

Microsoft se neustále zamotává ve svých prohlášeních ohledně Windows 11, ne úplně podporovaného hardwaru, možnosti instalace nového systému a možnostech příjmu následujících aktualizací a podpory vůbec. Nově nechává...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama