[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Kyberobrana ČR nabývá jasnějších kontur

Kyberobrana České republiky dostává pomalu podobu operacionalizovaných kroků, jenž povedou k její krystalizaci. Národní centrum kybernetických operací, které jí má na starost, je nastiňuje ve veřejném strategickém plánu a v neveřejném akčním plánu. Co všechno bude zahrnovat?

 

Kyberobranu v rámci AČR a Vojenského zpravodajství koordinuje Národní centrum kybernetických operací

Národní centrum kybernetických operací (NCKO) spadá do gesce Vojenského zpravodajství (tj. zpravodajská služba Armády ČR). To jej zřídilo v rámci kompetencí týkajících se kybernetické obrany státu, které byly Vojenskému zpravodajství svěřeny vládou v roce 2015. Nyní NCKO upřesňuje, jak budou vypadat kroky vedoucí k vybudování komplexní kyberobrany České republiky.

„Strategie kybernetické obrany ČR reaguje na klíčové výzvy v této oblasti, kterými jsou především nové trendy prosazování vlivu, vzrůstající riziko ze strany nestátních aktérů, kyberterorismus, rostoucí počet zařízení internetu věcí, nízká míra digitální gramotnosti, nedostatečné povědomí uživatelů o zásadách bezpečnosti v kybernetickém prostoru a vzrůstající závislost obranných složek státu na informačních a komunikačních technologiích,“ shrnuje cíle NCKO. 

V dokumentu samém pak NCKO specifikuje i největší hrozby kyberobrany státu, které ve shrnutí chybí - a sice: „navyšování ofenzivních kybernetických schopností potenciálně nepřátelských států; narůstající hrozba kyberterorismu a soustavné upevňování struktur kybernetického zločinu, jakož i vzájemné propojování státních a nestátních útočníků.“ NCKO přitom myslí i na ne zcela zřejmé typy kyberaktivit, jako je prosazování vlivu pomocí internetových služeb. Na mysli zde samozřejmě má akce typu ruského ovlivňování voleb v USA, Francii a v dalších státech.

Strategie a cíle kyberobrany pro období 2018 - 2022

Pro zajištění obrany proti všemožným typům kyberútoků stanovuje NCKO celkem pět strategií, které konkretizuje na úroveň jednotlivých cílů. Krom čistě organizačních strategií a cílů, jako jsou spolupráce a vzdělávání, zasazení vlastní činnosti do právního rámce ČR a zařízení veškerého zázemí, čekají NCKO i čistě operační úkoly. A to sice: 

 • v rámci strategie vybudování kyberobrany státu:
  • „operace v kyberprostoru;;
  • podpora vojenských operací;
  • predikce a analýza;
  • doktríny (tj. převedení získaných zkušeností a poznatků do operačních doktrín) a
  • cyber deterrence - tj. odstrašování kyberútoků, kyberkonfliktů a kyberválek ať už formou popření dosažení zamýšleného výsledku, dohledání útočníků, odvety či preventivních akcí především v podobě kyberútoku na infrastrukturu a informace útočníka samého;
 • a v rámci strategie mezirezortní spolupráce na kybernetické bezpečnosti (kybernetická obrana a kybernetická bezpečnost jsou terminologicky, kompetenčně i rozsahem odlišovány):
  • podílení se detekci hrozeb a zranitelností; 
  • podílení se na zajišťování kyberbezpečnosti státu a
  • podílení se mezirezortním školení.

Zatímco obrana je spíše chápána jako spadající do vojenských operací, bezpečnost zahrnuje celý civilní sektor - což ilustruje i to, že zde NCKO plánuje spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, s Národní centrálou proti organizovanému zločinu Policie České republiky a pracovišti typu CERT. Na rozdílnost kybernetické obrany a bezpečnosti upozorňuje i sám dokument Strategie kybernetické obrany ČR 2018 – 2022 při zhodnocení implementace obou principů: „Ačkoliv v oblasti kybernetické bezpečnosti je dosaženo vysoké úrovně, systémové řešení kybernetické obrany je teprve na svém počátku.“ 

Spolupráce v jednotlivých segmentech přesáhne hranice ČR, neboť NCKO je pověřeno nejen podporou Armádou ČR a státu jako takového, ale také aliančních partnerů v rámci NATO a Evropské unie. Konkrétní opatření a jejich termíny skrývá veřejnosti nepřístupný Akční plán.

Zdroje: Vojenské zpravodajství, Armáda ČRStrategie kybernetické obrany ČR 2018 – 2022 (PDF)

 

 

 

 

 

Microsoft odhalil, jak obejít kontrolu TPM 2.0

Microsoft opět zpestřuje příchod nového operačního systému Windows 11. Po obecně rozšířené nevůli vůči požadavku šifrovacího procesoru TPM ve verzi 2.0, se rozpoutala kritika Microsoftu. Navíc následovaly neoficiální postupy, jak obejít...

Antiviry velkých jmen jsou připraveny na Windows 11

Povyšování Windows se opakovaně potýká s rozličnými problémy. I při minoritních změnách se aktualizace dostávají do problémů s kompatibilitou - a ty se často týkají programů, jejichž dlouhé prsty sahají až do jádra...

Chrome 94: nové centrum sdílení a kontroverzní Idle Detection API

Google Chrome se už po necelých čtyřech týdnech hlásí s novou verzí číslo 94. Je to tak, protože prohlížeč přešel z šestitýdenního vývojového cyklu na cyklus čtyřtýdenní. A to především v rámci...

Microsoft bude varovat před instalací Windows 11 na nepodporovaném hardwaru

Microsoft se neustále zamotává ve svých prohlášeních ohledně Windows 11, ne úplně podporovaného hardwaru, možnosti instalace nového systému a možnostech příjmu následujících aktualizací a podpory vůbec. Nově nechává...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama