[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Kyberobrana ČR nabývá jasnějších kontur

Kyberobrana České republiky dostává pomalu podobu operacionalizovaných kroků, jenž povedou k její krystalizaci. Národní centrum kybernetických operací, které jí má na starost, je nastiňuje ve veřejném strategickém plánu a v neveřejném akčním plánu. Co všechno bude zahrnovat?

 

Kyberobranu v rámci AČR a Vojenského zpravodajství koordinuje Národní centrum kybernetických operací

Národní centrum kybernetických operací (NCKO) spadá do gesce Vojenského zpravodajství (tj. zpravodajská služba Armády ČR). To jej zřídilo v rámci kompetencí týkajících se kybernetické obrany státu, které byly Vojenskému zpravodajství svěřeny vládou v roce 2015. Nyní NCKO upřesňuje, jak budou vypadat kroky vedoucí k vybudování komplexní kyberobrany České republiky.

„Strategie kybernetické obrany ČR reaguje na klíčové výzvy v této oblasti, kterými jsou především nové trendy prosazování vlivu, vzrůstající riziko ze strany nestátních aktérů, kyberterorismus, rostoucí počet zařízení internetu věcí, nízká míra digitální gramotnosti, nedostatečné povědomí uživatelů o zásadách bezpečnosti v kybernetickém prostoru a vzrůstající závislost obranných složek státu na informačních a komunikačních technologiích,“ shrnuje cíle NCKO. 

V dokumentu samém pak NCKO specifikuje i největší hrozby kyberobrany státu, které ve shrnutí chybí - a sice: „navyšování ofenzivních kybernetických schopností potenciálně nepřátelských států; narůstající hrozba kyberterorismu a soustavné upevňování struktur kybernetického zločinu, jakož i vzájemné propojování státních a nestátních útočníků.“ NCKO přitom myslí i na ne zcela zřejmé typy kyberaktivit, jako je prosazování vlivu pomocí internetových služeb. Na mysli zde samozřejmě má akce typu ruského ovlivňování voleb v USA, Francii a v dalších státech.

Strategie a cíle kyberobrany pro období 2018 - 2022

Pro zajištění obrany proti všemožným typům kyberútoků stanovuje NCKO celkem pět strategií, které konkretizuje na úroveň jednotlivých cílů. Krom čistě organizačních strategií a cílů, jako jsou spolupráce a vzdělávání, zasazení vlastní činnosti do právního rámce ČR a zařízení veškerého zázemí, čekají NCKO i čistě operační úkoly. A to sice: 

 • v rámci strategie vybudování kyberobrany státu:
  • „operace v kyberprostoru;;
  • podpora vojenských operací;
  • predikce a analýza;
  • doktríny (tj. převedení získaných zkušeností a poznatků do operačních doktrín) a
  • cyber deterrence - tj. odstrašování kyberútoků, kyberkonfliktů a kyberválek ať už formou popření dosažení zamýšleného výsledku, dohledání útočníků, odvety či preventivních akcí především v podobě kyberútoku na infrastrukturu a informace útočníka samého;
 • a v rámci strategie mezirezortní spolupráce na kybernetické bezpečnosti (kybernetická obrana a kybernetická bezpečnost jsou terminologicky, kompetenčně i rozsahem odlišovány):
  • podílení se detekci hrozeb a zranitelností; 
  • podílení se na zajišťování kyberbezpečnosti státu a
  • podílení se mezirezortním školení.

Zatímco obrana je spíše chápána jako spadající do vojenských operací, bezpečnost zahrnuje celý civilní sektor - což ilustruje i to, že zde NCKO plánuje spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, s Národní centrálou proti organizovanému zločinu Policie České republiky a pracovišti typu CERT. Na rozdílnost kybernetické obrany a bezpečnosti upozorňuje i sám dokument Strategie kybernetické obrany ČR 2018 – 2022 při zhodnocení implementace obou principů: „Ačkoliv v oblasti kybernetické bezpečnosti je dosaženo vysoké úrovně, systémové řešení kybernetické obrany je teprve na svém počátku.“ 

Spolupráce v jednotlivých segmentech přesáhne hranice ČR, neboť NCKO je pověřeno nejen podporou Armádou ČR a státu jako takového, ale také aliančních partnerů v rámci NATO a Evropské unie. Konkrétní opatření a jejich termíny skrývá veřejnosti nepřístupný Akční plán.

Zdroje: Vojenské zpravodajství, Armáda ČRStrategie kybernetické obrany ČR 2018 – 2022 (PDF)

 

 

 

 

 

Kyberhrozby 2020

Rok 2020 vyhlíží implementaci nových technologií, které pozmění způsoby, kterými chápeme je, sebe samé i svět. Bezprostřední přítomnost informací se bude v důsledcích rovnat neskutečnému nárůstu vstupních bodů všemožných...

AIRBUS a KOMP: PČR proti darknetu

Policie České republiky rozbila sny fanouškům seriálu Jak prodávat drogy přes internet (rychle). Že nejsou nedohledatelní, nekontrolovatelní a schopni zneužívat služeb dopravců se Národní protidrogové centrále podařilo dokázat ve spolupráci s...

Sedmičky končí

14. ledna 2020 byly uvolněny poslední aktualizace pro operační systém Windows 7. A s tím ukončil jejich podporu i Microsoft. Nejen v českých luzích a hájích populární Sedmičky se tak vydají cestou nekompatibility s dalším softwarem, posléze i hardwarem...

České firmy ohrožuje Emotet, Trickbot a Ryuk

Vládní CERT - skupina pro okamžitou reakci na počítačové hrozby - varuje před útoky, které míří na české organizace bez ohledu na pole působnosti. Oběťmi se již staly OKD a benešovská nemocnice. Jde o zvlášť zákeřnou kombinaci malwaru a na něj...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world