[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Klidně se vzdáme i prvorozeného

Obětovali byste prvorozené dítě? Sdíleli veškeré své informace se zaměstnavatelem? Či třeba s NSA? Nejen výzkum michiganské univerzity indikuje, že cokoliv z toho uděláme raději, než bychom pročítali licenční podmínky. Jak na to přišli?

 

Licenční podmínky většinou nevyvolávají touhu je číst (By Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons)

Číst licenční podmínky je děsná otrava. Ruku na srdce - kdo je kdy naposledy četl a jestli vůbec? A z toho zlomku čtenářů podmínek užívaní softwaru/služby - kolik je těch, kteří tak činí v rámci pracovní náplně či deformace? Po eliminaci všem předešlých bychom se dostali k velmi malému počtu případů, kdy si zákazník/uživatel opravdu licenční podmínky přečte, nejčastěji pod tíhou uvědomění si rizika z nich plynoucího.

Homepage fiktivní sociální sítě NameDrop

Toto obecné povědomí se do podoby závěru vědeckého výzkumu podařilo dostat dvojici michiganských výzkumníků Jonathanovi A. Obarovi a Anne Oeldorf-Hirschové v práci The Biggest Lie on the Internet: Ignoring the Privacy Policies and Terms of Service Policies of Social Networking Services. Soustředili se v ní na pozornost, jíž věnujeme čtení zásad ochrany osobních údajů a podmínek služby

Uživatelé a čas strávený čtením zásad ochrany osobních údajů a podmínek služby NameDrop

Většina z 543 participantů studie se neobtěžovala se čtením podmínek služby sociální sítě NameDrop, která byla vytvořena pouze pro účely experimentu. 399 z nich (74 %) rovnou přešlo k odsouhlasení prostřednictvím tlačítka Quick Join, zbytek průměrně četl zásady ochrany osobních údajů 73 sekund a podmínky služby 51 sekund. Vzhledem k rozsáhlosti textů (7 977 a 4 316 slov) by však průměrné hodnoty čtení měly dosáhnout 30 minut u osobních údajů a 16 minut u podmínek služby. A aby výsledky nabraly na signifikantnosti, zakomponovali Obar a Oeldorf-Hirschová do textu:

  • odevzdání prvorozeného dítěte coby platba za službu; 
  • sdílení dat se zaměstnavatelem uživatele a
  • a sdílení dat uživatele s NSA (coby - dle předpokladu - zpopularizovanou a snadno identifikovatelnou zkratkou).

Výsledek? Ani jedna z těchto podmínek nebyla důvodem k neodsouhlasení pro 98 % účastníků. Autoři to shrnují v záměrně suchém závěru: „Výsledky studie poukazují na to, že jedinci často zcela ignorují podmínky služby a zásady ochrany osobních údajů...“

Obar pak v dopise pro Federal Communications Commission vyvozuje, že tyto výsledky „zcela zpochybňují takzvaný model upozornění a volby“, kterým k ochraně soukromí přistupuje legislativa a který poskytovatelé služeb naplňují oznámením způsobů sběru uživatelských dat a nabídnutím možností neúčasti. Obar dopis uzavírá: „Transparentní komunikace a poskytnutí přístupu jsou výborné body, kterými začít, ale zároveň i hrozné, pokud by se jimi mělo i skončit. Je třeba udělat mnohem více, abychom zajistili, že jsou si uživatelé vědomi toho, s čím souhlasí. A že jsou ochráněni před hrozbami spojenými se sdílením dat a jejich dalším využíváním.“

Smutný výsledek experimentu jen odkazuje k podvědomé nechuti vůči blábolným textům, jejichž maximou je: není práva, na které by měl uživatel nárok - není povinnosti, kterou by poskytovatel nemohl beztrestně zanedbat (paraf. SHEA, WILSON The Illuminatus! Trilogy).

Zdroje: arstechnica.com, MediaPost.comObar, Jonathan A. and Oeldorf-Hirsch, Anne, The Biggest Lie on the Internet: Ignoring the Privacy Policies and Terms of Service Policies of Social Networking Services (July 7, 2016)

 

 

 

 

 

Microsoft odhalil, jak obejít kontrolu TPM 2.0

Microsoft opět zpestřuje příchod nového operačního systému Windows 11. Po obecně rozšířené nevůli vůči požadavku šifrovacího procesoru TPM ve verzi 2.0, se rozpoutala kritika Microsoftu. Navíc následovaly neoficiální postupy, jak obejít...

Antiviry velkých jmen jsou připraveny na Windows 11

Povyšování Windows se opakovaně potýká s rozličnými problémy. I při minoritních změnách se aktualizace dostávají do problémů s kompatibilitou - a ty se často týkají programů, jejichž dlouhé prsty sahají až do jádra...

Chrome 94: nové centrum sdílení a kontroverzní Idle Detection API

Google Chrome se už po necelých čtyřech týdnech hlásí s novou verzí číslo 94. Je to tak, protože prohlížeč přešel z šestitýdenního vývojového cyklu na cyklus čtyřtýdenní. A to především v rámci...

Microsoft bude varovat před instalací Windows 11 na nepodporovaném hardwaru

Microsoft se neustále zamotává ve svých prohlášeních ohledně Windows 11, ne úplně podporovaného hardwaru, možnosti instalace nového systému a možnostech příjmu následujících aktualizací a podpory vůbec. Nově nechává...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama