[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jak zjistit produktový klíč Windows 7, 8, 10 pomocí VBScriptu?

V mnoha situacích se může hodit najít produktový klíč Windows - a ne vždy ho máme po ruce. Zvlášť to pak platí, když dojde k poškození Windows a my je potřebujeme přeinstalovat. Právě tehdy se může hodit jednoduchý VBScript, který pomůže produktový klíč, ID a jméno extrahovat přímo ze systému bez použití nástrojů třetích stran.

 

V Poznámkovém bloku si vytvoříme VBScript

Způsobů, jak vytáhnout produktový klíč z Windows je vícero. Zde přítomný VBScript nevyžaduje téměř nic, jen povolenou službu Windows Script Host. Defaultně bývá povolena, v některých systémech ji zakazují administrátoři, aby eliminovali oblíbený útočný vektor. Případně ji tedy povolíme postupem opačným návodu Jak zakázat Windows Script Host? 

Jak na použití VBScriptu:

  • otevřeme Poznámkový blok; 
  • vložíme do něj následující text: 

Option Explicit  
 
Dim objshell,path,DigitalID, Result  
Set objshell = CreateObject("WScript.Shell") 
'Set registry key path 
Path = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\" 
'Registry key value 
DigitalID = objshell.RegRead(Path & "DigitalProductId") 
Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData 
'Get ProductName, ProductID, ProductKey 
ProductName = "Product Name: " & objshell.RegRead(Path & "ProductName") 
ProductID = "Product ID: " & objshell.RegRead(Path & "ProductID") 
ProductKey = "Installed Key: " & ConvertToKey(DigitalID)  
ProductData = ProductName  & vbNewLine & ProductID  & vbNewLine & ProductKey 
'Show messbox if save to a file  
If vbYes = MsgBox(ProductData  & vblf & vblf & "Save to a file?", vbYesNo + vbQuestion, "BackUp Windows Key Information") then 
   Save ProductData  
End If 
 
 
 
'Convert binary to chars 
Function ConvertToKey(Key) 
    Const KeyOffset = 52 
    Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert 
    'Check if OS is Windows 8 
    isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1 
    Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4) 
    i = 24 
    Maps = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789" 
    Do 
           Current= 0 
        j = 14 
        Do 
           Current = Current* 256 
           Current = Key(j + KeyOffset) + Current 
           Key(j + KeyOffset) = (Current \ 24) 
           Current=Current Mod 24 
            j = j -1 
        Loop While j >= 0 
        i = i -1 
        KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput 
        Last = Current 
    Loop While i >= 0  
     
    If (isWin8 = 1) Then 
        keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last) 
        insert = "N" 
        KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0) 
        If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput 
    End If     
     
 
    ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 6, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 11, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 16, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 21, 5) 
    
     
End Function 
'Save data to a file 
Function Save(Data) 
    Dim fso, fName, txt,objshell,UserName 
    Set objshell = CreateObject("wscript.shell") 
    'Get current user name  
    UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings("%UserName%")  
    'Create a text file on desktop  
    fName = "C:\Users\" & UserName & "\Desktop\WindowsKeyInfo.txt" 
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
    Set txt = fso.CreateTextFile(fName) 
    txt.Writeline Data 
    txt.Close 
End Function 

  • uložíme soubor s požadovaným názvem ve formátu (tedy s koncovkou) VBS. Pokud by se ukládal jako TXT, je třeba název.vbs vložit do uvozovek); 
  • spustíme VBS soubor;

Systémový dialog s produktovým klíčem, ID a jménem Windows

  • zobrazí se nám dialogové okno s produktovým jménem, ID a klíčem extrahovanými ze systému; 
  • můžeme i rovnou uložit (do systémového umístění VBS souboru) v podobě textového souboru WindowsKeyInfo.txt odkliknutím Ano.

...a uložené v podobě textového souboru WindowsKeyInfo.txt

Zdroje: nononsence @ MyDigitalLife.net

 

 

 

 

 

Jak zjistit, zda Windows 10 podporují režim Modern Standby?

Modern standby je režim napájení umožňující uživateli okamžitě přecházet mezi vypnutím a zapnutím zařízení bez čekání na zdlouhavé vypínání a starty. Nejvíce se podobá způsobu, jakým jsou vypínány a...

Jak zabránit webům v přístupu k jazykům Windows?

Jestliže nepotřebujete při vstupu na web okamžitě přístup k obsahu v jazyku používaného systému Windows, můžete to cílovému webu kapku ztížit. Můžete totiž webům zakázat přístup k seznamu jazyků systému. Ne že by web pak neodhadoval váš jazyk a polohu z...

Jak zvýšit hlasitost médií v Chrome?

Hlasitost médií přítomných na netu bývá velmi různorodá. Zvlášť u videí staršího data, kterým se dostalo digitalizace pofiderními způsoby je slyšitelnost vyloženě hraniční - a to i při přilepení uší na naplno...

Jak na skutečné hledání na novém panelu Chrome?

Nový panel Chrome trpí jednou maličkou, ale některé jedince silně iritující chybou: zkusíte-li vyhledávat ve vyhledávacím poli uprostřed nového panelu - v panelu, který vás vyzývá: Hledejte na Googlu nebo zadejte adresu URL - váš...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world