[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jak zabít všechny neodpovídající procesy Windows 10?

Úspěšně ukončit proces Windows, který nereaguje, není jednoduché. Většinou: protože nereaguje, nejde ho ukončit (tedy přes grafické rozhraní). Musíte zafárat do hlubin systému pomocí příkazové řádky a daný proces prostě zabít (aka vynutit jeho ukončení). Nedej bože, že jich vám takhle neodpovídá víc. To abyste zjišťovali číselné identifikátory daných procesů a mordovali je po jednom. Leda že byste měli po ruce šikovný návod, jak zabít všechny nereagující procesy Windows.

 

Výhodou zabití nereagujících procesů je vyhnutí se restartu. Člověk se tak zbaví procesů, které brzdí či znefunkčňují systém, aniž by přišel o rozdělanou práci, či se zdržoval zdlouhavým restartem. Výhodou hromadného zabití je rychlost operace. Rizikem hromadné operace je, že se mezi nereagujícími procesy vyskytuje některý z klíčových procesů a jeho zabitím stejně dojde k pádu systému. Ať už s výhodami nebo s rizikem, jde to takhle:

Zabití visících procesů přes příkazový řádek administrátora

1) Příkazovým řádkem

Klíčem k úspěchu je příkaz taskkill.exe /F /FI "status eq NOT RESPONDING" příkazového řádku:

 • Taskkill.exe je příkaz, který umožňuje ukončit proces či skupinu systémových procesů;
 • /F je parametr force, který instruuje systém, aby si ukončení procesů vynutil;
 • /FI je parametr, který usměrňuje příkaz taskkill dle sloupců výpisu procesů (coby uživatele bychom tento výpis vyvolali pomocí příkazu tasklist příkazového řádku); 
 • a parametr /FI v podobě "status eq NOT RESPONDING" příkaz taskkill omezuje na ty procesy, u nichž položka Status se aktuálně rovná NOT RESPONDING - tedy neodpovídající, nereagující.

Vynucené ukončení (či běžně používané označení zabití) procesu pomocí parametru /F je zde nutné proto, že nereagující procesy nelze ukončit běžným způsobem. Jak tedy docílit jejich zabití příkazovým řádkem:

 • lze spustit i přes nástroj Spustit:
  • vyvoláme nástroj spustit (Win + R);
  • zadáme taskkill.exe /F /FI "status eq NOT RESPONDING";
 • pokud by z nějakého důvodu nechtěl příkaz fungovat, zavoláme si na pomoc sám příkazový řádek:
  • vyvoláme nástroj spustit (Win + R);
  • spustíme příkazový řádek pomocí příkazu cmd;
  • zadáme taskkill.exe /F /FI "status eq NOT RESPONDING";
 • pokud by z nějakého důvodu nefungoval uživatelský příkazový řádek, zavoláme si na pomoc příkazový řádek administrátora:
  • pomocí utility Hledat (ikonka lupy na hlavním panelu) vyhledáváme "příkazový řádek";
  • až se objeví aplikace Příkazový řádek; klikneme na ní pravým myšítkem a vybereme volbu Spustit jako správce; 
  • zadáme taskkill.exe /F /FI "status eq NOT RESPONDING".

Vytvoření zástupce příkazu k zabití nereagujících procesů

2) Ikonou

Ikonky na ploše jsou mj. i jiné zástupci programů/procesů. Proto si jednoho takového zástupce onoho klíčového příkazu vytvoříme:

 • kdekoliv na ploše klikneme pravým myšítkem a volíme Nový - Zástupce
 • do okna Zde zadejte umístění položky zadáme příkaz taskkill.exe /F /FI "status eq NOT RESPONDING" a pokračujeme přes Další;
 • pojmenujeme si zástupce dle libosti a v rámci smysluplnosti a dáme Dokončit;

Vytvoření ikony zástupce příkazu k zabití nereagujících procesů

 • změníme si podobu ikonku - třeba v rámci toho, že na ploše vyhledáváme rychleji vizuálně než luštěním písmenek:
  • rozbalíme jumplist kliknutím na ikonu pravým myšítkem;
  • volíme Vlastnosti
  • na kartě Zástupce odklikneme Změnit ikonu
  • průzkumník nás ještě varuje, že daný proces neobsahuje žádnou ikonu a máme si tedy vybrat ze systémových - což učiníme, nebo si vybereme z jiného adresáře ikon takovou, která nám bude nejlépe korespondovat se zabíjením visících procesů;
  • potvrdíme OK, Použít, OK;
  • máme ikonu.

Ikonu zabíjení neodpovídajících procesů si navíc můžeme umístit i na hlavní panel. Stačí vyvolat její jumplist (kliknutím pravým myšítkem) a vybrat položku Připnout na hlavní panel.

Vytvoření nového zápisu v systémovém registru, který nám umožní zabít neodpovídající procesy přímo z kontextového menu

3) Z kontextového menu

Třetí možností, jak spustit zabití visících procesů, je z kontextového menu (alias jumplistu). Proto vytvoříme nový záznam systémového registru:

 • spustíme Poznámkový blok (třeba přes jumplist na ploše - Nový - Textový dokument);
 • zkopírujeme do něj následující záznam systémového registru:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\KillNotResponding]
"icon"="taskmgr.exe,-30651"
"MUIverb"="Kill not responding tasks"
"Position"="Top"

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\KillNotResponding\command]
@="cmd.exe /K taskkill.exe /F /FI \"status eq NOT RESPONDING\""

 • soubor uložíme s koncovkou .reg - třeba proces-kill.reg - podstatná je koncovka. Pokud by byla při ukládání přepsána na .txt, je třeba ji opětovně přejmenovat na .reg;
 • soubor spustíme, čímž dojde k importu hodnot do systémového registru. Editor registru nás ještě varuje před změnami - my volně pokračujeme Ano;
 • položku zabít neodpovídající procesy nyní máme i v kontextovém menu.

A zabití všech visících procesů už máme i v kontextovém menu

Návod víceméně předpokládá, že čtenář ví, že zabitím procesu přijde o neuložená data procesu. Také že zabití procesu může vést k nestabilitě celého systému hrozící jeho pádem. A že jakékoliv zásahy do systémového registru jsou pouze na vlastní nebezpečí.

 

 

 

 

 

Jak přepnout na starý design Facebooku?

Redesign Facebooku příliš kladných ohlasů nevzbudil. Přeci jen místo relativně úsporného rozhraní, v němž se nejvíce místa dostávalo uživatelskému obsahu, nastoupilo rozhraní spíše stylu flat designu se zbytečně roztahanými prvky...

Jak vyhledat písničku pomocí Googlu?

Google jako úspěšný parazit pohlcuje a transformuje všechny vlivy kolem. Nenápadné okénko vyhledávání se tak stává branou mnoha rozličných funkcionalit, které se inicializují buď prostým vyhledávacím dotazem, nebo za pomoci...

Jak odstranit web z Google Analytics?

V Google Analytics se hromadí všechny služby/weby, ke kterým máte přístup. Jejich množství může zcela znepřehlednit používání Analytics, a tak není od věci zbytečné weby smazat. Jen pro upřesnění se bavíme o odstranění webu, nikoliv...

Jak otevírat Chrome a Edge vždy v anonymním režimu?

Google se vás snaží identifikovat na každičkém kroku. Když poprvé otevřete Microsoft Edge, první, co udělá, že vás přihlásí do prohlížeče účtem uživatele Windows nebo alespoň emailem lokálního účtu Windows. A to je jen takový...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama