[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jak spustit aplikaci coby jiný uživatel v systému Windows 10?

Možnost spustit aplikace coby jiný uživatel se hodí zejména při operování na účtu s omezenými právy správy. V momentě, kdy spustit něco, co vyžaduje vyšší oprávnění než aktuální, se nemusíte přehlašovat do účtu administrátora, ale pouze s oprávněním daného účtu spustíte jednu konkrétní aplikaci. Jak na to?

 

Spustit aplikaci jako jiný uživatel pomocí kontextového menu

1) Spustit aplikaci jako jiný uživatel z kontextového menu

Spustit aplikaci coby jiný uživatel můžeme přímo z kontextového menu grafického rozhraní:

 • otevřeme kontextové menu stiskem SHIFT + pravého myšítka na ikoně spustitelného souboru v Průzkumníku souboru či na jeho zástupci na ploše systému; 
 • vybereme Spustit jako jiný uživatel

Okno Spustit jako jiný uživatel si ještě vyžádá přihlašovací údaje

 • ručně vyplníme přihlašovací údaje daného uživatele v okně funkce Spustit jako jiný uživatel; 
 • aplikace se spustí pod daným uživatelem.

A už ji tu máme - ve výpisu spuštěných procesů je jeden spuštěný pod jiným než aktuálním uživatelem...

2) Spustit aplikaci jako jiný uživatel pomocí příkazového řádku

Spustit aplikaci coby jiný uživatel z příkazového řádku nemusí být samoúčelným extempore člověka věci znalého. Tímto způsobem se totiž dá:

 1. zbavit se neustálého přihlašování do téže aplikace spouštěné pod jiným uživatelem; 
 2. vytvořit zkratka coby zástupce na ploše pro přihlašování do konkrétní aplikace pod jiným uživatelem.

Spustit aplikaci jako jiný uživatel můžeme i pomocí příkazového řádku

2.1 Příkazový řádek

 • otevřeme příkazový řádek (např. přes Spustit [WIN + R] a příkaz cmd);
 • zadáme příkaz runas /user:[uživatelské jméno] "[systémová cesta spustitelného souboru]" - např. tedy runas /user:"Zbyněk Mlčoch" "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\ForcePad Settings.exe" 
 • (pokud uživatelské jméno obsahuje mezeru, je třeba toto uživatelské jméno vložit do uvozovek);
 • potvrdíme heslem; 
 • aplikace se spustí pod daným uživatelem.

2.2 Příkazový řádek + uložení přihlašovací údajů daného uživatele

Při spouštění aplikace přes příkazový řádek si můžeme uložit přihlašovací údaje cílového uživatele, a tím pádem pak danou aplikaci spouštět pod ním bez dalšího vyplňování hesla. Přihlašovací údaje se uloží do aplikace Credential Manager. Stačí jen:

 • otevřeme příkazový řádek (např. přes Spustit [WIN + R] a příkaz cmd);
 • do příkazu runas /user:"[uživatelské jméno]" "[systémová cesta spustitelného souboru]" vložíme parametr /savecred za uživatelské jméno - tedy např. runas /user:"Zbyněk Mlčoch" /savecred "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\ForcePad Settings.exe";
 • aplikace se spustí pod jiným uživatelem, jeho přihlašovací údaje se uloží do Credential Manager a netřeba je příště zadávat.

Spouštět konkrétní aplikaci jako jiný uživatel můžeme i opakovaně, a to bez opakovaného zadávání hesla daného uživatele

2.3 Zástupce pro spuštění aplikace jako jiný uživatel 

Zástupce na ploše nám poslouží pro spouštění dané aplikace pod daným uživatelem - navíc opakovaně a nutnosti zadávání hesla.

 • dáme Vytvořit zástupce (přes kontextové menu plochy - Nový - Zástupce); 
 • vložíme do něj příkaz v podobě výše uvedené - tedy: runas /user:"[uživatelské jméno]" /savecred "[systémová cesta spustitelného souboru]"
 • pokračujeme přes Další;
 • pojmenujeme zástupce, přidělíme mu grafickou ikonu;
 • nadále můžeme spouštět aplikaci jako jiný uživatel přímo přes zástupce bez nutnosti opakovaného zadávání hesla.

 

 

 

 

 

Jak zjistit, zda Windows 10 podporují režim Modern Standby?

Modern standby je režim napájení umožňující uživateli okamžitě přecházet mezi vypnutím a zapnutím zařízení bez čekání na zdlouhavé vypínání a starty. Nejvíce se podobá způsobu, jakým jsou vypínány a...

Jak zabránit webům v přístupu k jazykům Windows?

Jestliže nepotřebujete při vstupu na web okamžitě přístup k obsahu v jazyku používaného systému Windows, můžete to cílovému webu kapku ztížit. Můžete totiž webům zakázat přístup k seznamu jazyků systému. Ne že by web pak neodhadoval váš jazyk a polohu z...

Jak zvýšit hlasitost médií v Chrome?

Hlasitost médií přítomných na netu bývá velmi různorodá. Zvlášť u videí staršího data, kterým se dostalo digitalizace pofiderními způsoby je slyšitelnost vyloženě hraniční - a to i při přilepení uší na naplno...

Jak na skutečné hledání na novém panelu Chrome?

Nový panel Chrome trpí jednou maličkou, ale některé jedince silně iritující chybou: zkusíte-li vyhledávat ve vyhledávacím poli uprostřed nového panelu - v panelu, který vás vyzývá: Hledejte na Googlu nebo zadejte adresu URL - váš...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world