[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jak spustit aplikaci coby jiný uživatel v systému Windows 10?

Možnost spustit aplikace coby jiný uživatel se hodí zejména při operování na účtu s omezenými právy správy. V momentě, kdy spustit něco, co vyžaduje vyšší oprávnění než aktuální, se nemusíte přehlašovat do účtu administrátora, ale pouze s oprávněním daného účtu spustíte jednu konkrétní aplikaci. Jak na to?

 

Spustit aplikaci jako jiný uživatel pomocí kontextového menu

1) Spustit aplikaci jako jiný uživatel z kontextového menu

Spustit aplikaci coby jiný uživatel můžeme přímo z kontextového menu grafického rozhraní:

 • otevřeme kontextové menu stiskem SHIFT + pravého myšítka na ikoně spustitelného souboru v Průzkumníku souboru či na jeho zástupci na ploše systému; 
 • vybereme Spustit jako jiný uživatel

Okno Spustit jako jiný uživatel si ještě vyžádá přihlašovací údaje

 • ručně vyplníme přihlašovací údaje daného uživatele v okně funkce Spustit jako jiný uživatel; 
 • aplikace se spustí pod daným uživatelem.

A už ji tu máme - ve výpisu spuštěných procesů je jeden spuštěný pod jiným než aktuálním uživatelem...

2) Spustit aplikaci jako jiný uživatel pomocí příkazového řádku

Spustit aplikaci coby jiný uživatel z příkazového řádku nemusí být samoúčelným extempore člověka věci znalého. Tímto způsobem se totiž dá:

 1. zbavit se neustálého přihlašování do téže aplikace spouštěné pod jiným uživatelem; 
 2. vytvořit zkratka coby zástupce na ploše pro přihlašování do konkrétní aplikace pod jiným uživatelem.

Spustit aplikaci jako jiný uživatel můžeme i pomocí příkazového řádku

2.1 Příkazový řádek

 • otevřeme příkazový řádek (např. přes Spustit [WIN + R] a příkaz cmd);
 • zadáme příkaz runas /user:[uživatelské jméno] "[systémová cesta spustitelného souboru]" - např. tedy runas /user:"Zbyněk Mlčoch" "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\ForcePad Settings.exe" 
 • (pokud uživatelské jméno obsahuje mezeru, je třeba toto uživatelské jméno vložit do uvozovek);
 • potvrdíme heslem; 
 • aplikace se spustí pod daným uživatelem.

2.2 Příkazový řádek + uložení přihlašovací údajů daného uživatele

Při spouštění aplikace přes příkazový řádek si můžeme uložit přihlašovací údaje cílového uživatele, a tím pádem pak danou aplikaci spouštět pod ním bez dalšího vyplňování hesla. Přihlašovací údaje se uloží do aplikace Credential Manager. Stačí jen:

 • otevřeme příkazový řádek (např. přes Spustit [WIN + R] a příkaz cmd);
 • do příkazu runas /user:"[uživatelské jméno]" "[systémová cesta spustitelného souboru]" vložíme parametr /savecred za uživatelské jméno - tedy např. runas /user:"Zbyněk Mlčoch" /savecred "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\ForcePad Settings.exe";
 • aplikace se spustí pod jiným uživatelem, jeho přihlašovací údaje se uloží do Credential Manager a netřeba je příště zadávat.

Spouštět konkrétní aplikaci jako jiný uživatel můžeme i opakovaně, a to bez opakovaného zadávání hesla daného uživatele

2.3 Zástupce pro spuštění aplikace jako jiný uživatel 

Zástupce na ploše nám poslouží pro spouštění dané aplikace pod daným uživatelem - navíc opakovaně a nutnosti zadávání hesla.

 • dáme Vytvořit zástupce (přes kontextové menu plochy - Nový - Zástupce); 
 • vložíme do něj příkaz v podobě výše uvedené - tedy: runas /user:"[uživatelské jméno]" /savecred "[systémová cesta spustitelného souboru]"
 • pokračujeme přes Další;
 • pojmenujeme zástupce, přidělíme mu grafickou ikonu;
 • nadále můžeme spouštět aplikaci jako jiný uživatel přímo přes zástupce bez nutnosti opakovaného zadávání hesla.

 

 

 

 

 

Jak obnovit Firefox?

Obnovení Firefoxu se nabízí jako snadný pokus o odstranění problémů. Je to obdoba klasického: ...a už jste to zkoušeli vypnout a zapnout? Dokonce ani při tom nemusíte přijít o drahocenná nastavení a další interní prvky...

Jak vypnout, deaktivovat či aktivovat režim v letadle ve Windows?

Režim v letadle se hodí ve chvíli, kdy chcete jediným pokynem umlčet veškerý síťový provoz zařízení. Nesedíte-li zrovna v letadle, nejste-li právě dopadený hacker či cílem jejich aktivit, ani netrpíte paranoidním pojetím...

Jak zakázat či povolit časovače probuzení ve Windows?

Jak se systémy stávají chytřejší svého uživatele, tak se nám budí pod rukama i v jejich nepřítomnosti, aniž bychom věděli proč. Nezřídka za tím stojí časovače probuzení, které jsou zhmotněním budíků v systému....

Jak vytvořit seznam souborů adresáře?

Seznamy souborů se hodí v mnoha případech: ať už mapujeme vlastní práci v podobě výpisu jednotlivých položek, vytváříme kartotéku, diskotéku či třeba vinotéku. Vždy se šikne něco, co nám pomůže vylistovat položky cílové složky a...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama