[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jak spouštět procesy s určenou prioritu z kontextového menu?

Někdy se počítači špatně vysvětluje, že konkrétní program chcete odbavit přednostně. Zasahuje do toho nastavení systému a konkrétních programů. Často se vám do cesty přimotá i bezpečnostní balík. A máte-li spuštěn i prohlížeč, pak na starším železe nezbývá než zdůraznit svůj požadavek změnou priority procesu programu. Tento zásah má i rychlejší alternativu a tou je přímé spuštění programu s určenou prioritou. Jak na to?

 

Chceme-li spouštět aplikace s jinou prioritou než výchozí, nejsnazší cesta povede přes kontextové menu

Windows 10 rozlišuje 6 úrovní priority, podle nichž procesům přiděluje systémové prostředky. Jsou to:

 • Nízká; 
 • Nižší než normální; 
 • Normální; 
 • Vyšší než normální; 
 • Vysoká a 
 • Reálný čas. 

Aplikace typicky spouštějí své procesy v normální prioritě, některé si pak vyžádají vyšší prioritu při náročnějších úlohách. To dělají např. archivační programy WinRAR či 7-Zip při kompresi většího množství dat. Uživatel sám může prioritu spuštěných procesů snížit, i když to Windows nevidí příliš ráda, neboť si myslí, že sama nejlépe vědí, jakou prioritu má ten který proces mít. A vůbec nejhůř reagují na nastavení priority na úrovni Reálný čas, neboť v takovém případě se může stát, že proces stoprocentně vytíží systémové prostředky, v podstatě znemožní jakýkoliv vstup ze zadávacích zařízení a zůstane neovladatelný. Jak nejen tohoto stavu docílit?

Pro změnu položek kontextového menu bude třeba upravit systémový registr. A vzhledem k tomu, že jde o vícero zápisů, bude snazší to provést prostřednictvím dávkového souboru: 

 • otevřeme Poznámkový blok; 
 • nakopírujeme do něj určení a jednotlivé příkazy - v celku:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\Shell\RunWithPriority]
"MUIVerb"="Spustit s prioritou..."
"SubCommands"=""
"Icon"="shell32.dll,-25"

; Low
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\Shell\RunWithPriority\Shell\01Low]
@="Nízká"

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\Shell\RunWithPriority\Shell\01Low\command]
@="cmd.exe /c start \"\" /Low \"%1\""

; Below normal
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\Shell\RunWithPriority\Shell\03BelowNormal]
@="Nižší než normální"

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\Shell\RunWithPriority\Shell\03BelowNormal\command]
@="cmd.exe /c start \"\" /BelowNormal \"%1\""

 

; Normal
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\Shell\RunWithPriority\Shell\04Normal]
@="Normální"

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\Shell\RunWithPriority\Shell\04Normal\command]
@="cmd.exe /c start \"\" /Normal \"%1\""

 

; Above normal
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\Shell\RunWithPriority\Shell\05AboveNormal]
@="Vyšší než normální"

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\Shell\RunWithPriority\Shell\05AboveNormal\command]
@="cmd.exe /c start \"\" /AboveNormal \"%1\""

 

; High
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\Shell\RunWithPriority\Shell\06High]
@="Vysoká"

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\Shell\RunWithPriority\Shell\06High\command]
@="cmd.exe /c start \"\" /High \"%1\""

; Realtime
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\Shell\RunWithPriority\Shell\07Realtime]
@="Reálný čas"

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\Shell\RunWithPriority\Shell\07Realtime\command]
@="cmd.exe /c start \"\" /Realtime \"%1\""
 • uložíme soubor s koncovkou .reg. Pokud by se soubor uložil coby .txt (příklad.reg.txt), pak jej otevřeme, dáme uložit a při ukládání jeho název napíšeme do uvozovek: "příklad.reg";

Musíme potvrdit varování Editoru registru o závažnosti zásahů do něj

 • spustíme soubor - potvrdíme varování;
 • Editor registru nás informuje o úspěšném zápisu klíčů do registru.

Odstranění položky Spustit s prioritou...

Pro zvrácení změn a odstranění položky Spustit s prioritou z kontextového menu:

 • otevřeme Poznámkový blok; 
 • zkopírujeme do něj:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\RunWithPriority]

 • uložíme s koncovkou .reg (opět dbáme na nepřepsání koncovky při ukládání; 
 • a spustíme.

Veškeré zásahy do systémového registru jsou pouze na vlastní nebezpečí.

 

 

 

 

 

Jak přepnout na starý design Facebooku?

Redesign Facebooku příliš kladných ohlasů nevzbudil. Přeci jen místo relativně úsporného rozhraní, v němž se nejvíce místa dostávalo uživatelskému obsahu, nastoupilo rozhraní spíše stylu flat designu se zbytečně roztahanými prvky...

Jak vyhledat písničku pomocí Googlu?

Google jako úspěšný parazit pohlcuje a transformuje všechny vlivy kolem. Nenápadné okénko vyhledávání se tak stává branou mnoha rozličných funkcionalit, které se inicializují buď prostým vyhledávacím dotazem, nebo za pomoci...

Jak odstranit web z Google Analytics?

V Google Analytics se hromadí všechny služby/weby, ke kterým máte přístup. Jejich množství může zcela znepřehlednit používání Analytics, a tak není od věci zbytečné weby smazat. Jen pro upřesnění se bavíme o odstranění webu, nikoliv...

Jak otevírat Chrome a Edge vždy v anonymním režimu?

Google se vás snaží identifikovat na každičkém kroku. Když poprvé otevřete Microsoft Edge, první, co udělá, že vás přihlásí do prohlížeče účtem uživatele Windows nebo alespoň emailem lokálního účtu Windows. A to je jen takový...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama