[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jak skrýt konkrétní disk v Průzkumníkovi souborů?

Jednou z cest, jak zamezit nechtěným pohledům a nešikovným uživatelům v přístupu k citlivým a křehkým datům, je „optické“ skrytí tohoto přístupu. V Průzkumníkovi souboru se to může rovnat vytvoření neviditelnosti pro disk s těmito daty. Samotný disk přitom zůstane přístupný nejen pro informované uživatele, ale i pro veškeré aplikace s daným diskem pracující. Jak na to?

 

Výchozí stav: diskový oddíl F: je vidět

Pro skrytí disku v Průzkumníkovi souborů je třeba upravit systémový registr: 

  • přihlaste se administrátorským účtem k Windows;
  • otevřete Editor registru přes utilitku spustit (Win + R) a příkaz regedit
  • navigujte ke složce HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer;  

Ve složce HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer vytvoříme hodnotu NoDrives

  • v dané složce (na pravé straně okna) vytvořte Nový - Hodnota DWORD (32bitová) a pojmenujte ji NoDrives

A dle požadovaného disku nastavíme odpovídající údaj hodnoty v desítkové soustavě

  • zvolte Číselnou soustava - Desítková a podle požadavku na skrytí zadejte hodnotu:
Písmeno jednotky Údaj hodnoty
A 1
B 2
C 4
D 8
E 16
F 32
G 64
H 128
I 256
J 512
K 1024
L 2048
M 4096
N 8192
O 16384
P 32768
Q 65536
R 131072
S 262144
T 524288
U 1048576
V 2097152
W 4194304
X 8388608
Y 16777216
Z 33554432
Skrýt všechny 67108863
Zobrazit všechny 0
  • pro skrytí většího počtu diskových jednotek, zadejte do Údaje hodnoty součet jim příslušných hodnot (např. pro E: a F: je to 16 + 32, tedy 48); 
  • zavřete Editor registru;
  • odhlaste se a znovu přihlaste k Windows, případně restartujte počítač.

Finální stav: diskový oddíl F: je skryt, ale stále přístupný jak pro informované uživatele, tak pro přidružené aplikace

Po opětovném přihlášení se požadovaný disk (v tomto případě F:)v Průzkumníkovi souborů již nezobrazuje, ale stále je přístupný. Stačí jen do řádku systémové cesty v Průzkumníkovi souboru zadat jeho písmeno (F:) a zobrazí se obsah daného disku.

Pro zvrácení změn vymažte hodnotu NoDrives z umístění HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.

Veškeré zásahy do systémového registru jsou pouze na vlastní nebezpečí.

 

 

 

 

 

Jak zjistit, zda Windows 10 podporují režim Modern Standby?

Modern standby je režim napájení umožňující uživateli okamžitě přecházet mezi vypnutím a zapnutím zařízení bez čekání na zdlouhavé vypínání a starty. Nejvíce se podobá způsobu, jakým jsou vypínány a...

Jak zabránit webům v přístupu k jazykům Windows?

Jestliže nepotřebujete při vstupu na web okamžitě přístup k obsahu v jazyku používaného systému Windows, můžete to cílovému webu kapku ztížit. Můžete totiž webům zakázat přístup k seznamu jazyků systému. Ne že by web pak neodhadoval váš jazyk a polohu z...

Jak zvýšit hlasitost médií v Chrome?

Hlasitost médií přítomných na netu bývá velmi různorodá. Zvlášť u videí staršího data, kterým se dostalo digitalizace pofiderními způsoby je slyšitelnost vyloženě hraniční - a to i při přilepení uší na naplno...

Jak na skutečné hledání na novém panelu Chrome?

Nový panel Chrome trpí jednou maličkou, ale některé jedince silně iritující chybou: zkusíte-li vyhledávat ve vyhledávacím poli uprostřed nového panelu - v panelu, který vás vyzývá: Hledejte na Googlu nebo zadejte adresu URL - váš...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world