[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jak skrýt konkrétní disk v Průzkumníkovi souborů?

Jednou z cest, jak zamezit nechtěným pohledům a nešikovným uživatelům v přístupu k citlivým a křehkým datům, je „optické“ skrytí tohoto přístupu. V Průzkumníkovi souboru se to může rovnat vytvoření neviditelnosti pro disk s těmito daty. Samotný disk přitom zůstane přístupný nejen pro informované uživatele, ale i pro veškeré aplikace s daným diskem pracující. Jak na to?

 

Výchozí stav: diskový oddíl F: je vidět

Pro skrytí disku v Průzkumníkovi souborů je třeba upravit systémový registr: 

  • přihlaste se administrátorským účtem k Windows;
  • otevřete Editor registru přes utilitku spustit (Win + R) a příkaz regedit
  • navigujte ke složce HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer;  

Ve složce HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer vytvoříme hodnotu NoDrives

  • v dané složce (na pravé straně okna) vytvořte Nový - Hodnota DWORD (32bitová) a pojmenujte ji NoDrives

A dle požadovaného disku nastavíme odpovídající údaj hodnoty v desítkové soustavě

  • zvolte Číselnou soustava - Desítková a podle požadavku na skrytí zadejte hodnotu:
Písmeno jednotky Údaj hodnoty
A 1
B 2
C 4
D 8
E 16
F 32
G 64
H 128
I 256
J 512
K 1024
L 2048
M 4096
N 8192
O 16384
P 32768
Q 65536
R 131072
S 262144
T 524288
U 1048576
V 2097152
W 4194304
X 8388608
Y 16777216
Z 33554432
Skrýt všechny 67108863
Zobrazit všechny 0
  • pro skrytí většího počtu diskových jednotek, zadejte do Údaje hodnoty součet jim příslušných hodnot (např. pro E: a F: je to 16 + 32, tedy 48); 
  • zavřete Editor registru;
  • odhlaste se a znovu přihlaste k Windows, případně restartujte počítač.

Finální stav: diskový oddíl F: je skryt, ale stále přístupný jak pro informované uživatele, tak pro přidružené aplikace

Po opětovném přihlášení se požadovaný disk (v tomto případě F:)v Průzkumníkovi souborů již nezobrazuje, ale stále je přístupný. Stačí jen do řádku systémové cesty v Průzkumníkovi souboru zadat jeho písmeno (F:) a zobrazí se obsah daného disku.

Pro zvrácení změn vymažte hodnotu NoDrives z umístění HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.

Veškeré zásahy do systémového registru jsou pouze na vlastní nebezpečí.

 

 

 

 

 

Jak vyexportovat hesla z Firefoxu?

Mozilla do Firefoxu implementovala nový nástroj, který umožňuje exportovat hesla uložená v prohlížeči, respektive přihlašovací údaje včetně adres přihlášení a dalších údajů. Informace exportuje do CSV, a to v nezašifrované podobě v plain...

Jak nastavit Firefox coby výchozí čtečku PDF ve Windows 10?

Mozilla umožňuje nastavit Firefox od verze 77.0.1 coby čtečku PDF souborů. Milou změnu pro milovníky tohoto posledního mohykána mezi browsery mohou vyzkoušet i ti, kteří neradi přebytek desktopových programů, či nemají v lásce ani Microsoft Edge, ani Google Chrome. Jak to ve Windows 10...

Jak se zbavit reklam v YouTube videích a obejít paywally?

U YouTube videí lze obejít nejen přehrávání reklam, ale dokonce jejich ochranu paywally, které chrání obsah před nezpoplatněnými přístupy. Jde o kuriózní chybku, která spočívá ve formulaci URL adresy v adresním řádku...

Jak aktualizovat Edge na jádro Chromium?

Používáte-li Microsoft Edge, možná už cítíte potřebu přejít na prohlížeč, který nezaspal mimo vývojové větve. A pokud se vám zrovna nechce migrovat na zcela jiný prohlížeč, třeba té kraksně alespoň budete chtít vyměnit motor. Stejně jako to už...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama