[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jak skrýt konkrétní disk v Průzkumníkovi souborů?

Jednou z cest, jak zamezit nechtěným pohledům a nešikovným uživatelům v přístupu k citlivým a křehkým datům, je „optické“ skrytí tohoto přístupu. V Průzkumníkovi souboru se to může rovnat vytvoření neviditelnosti pro disk s těmito daty. Samotný disk přitom zůstane přístupný nejen pro informované uživatele, ale i pro veškeré aplikace s daným diskem pracující. Jak na to?

 

Výchozí stav: diskový oddíl F: je vidět

Pro skrytí disku v Průzkumníkovi souborů je třeba upravit systémový registr: 

  • přihlaste se administrátorským účtem k Windows;
  • otevřete Editor registru přes utilitku spustit (Win + R) a příkaz regedit
  • navigujte ke složce HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer;  

Ve složce HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer vytvoříme hodnotu NoDrives

  • v dané složce (na pravé straně okna) vytvořte Nový - Hodnota DWORD (32bitová) a pojmenujte ji NoDrives

A dle požadovaného disku nastavíme odpovídající údaj hodnoty v desítkové soustavě

  • zvolte Číselnou soustava - Desítková a podle požadavku na skrytí zadejte hodnotu:
Písmeno jednotky Údaj hodnoty
A 1
B 2
C 4
D 8
E 16
F 32
G 64
H 128
I 256
J 512
K 1024
L 2048
M 4096
N 8192
O 16384
P 32768
Q 65536
R 131072
S 262144
T 524288
U 1048576
V 2097152
W 4194304
X 8388608
Y 16777216
Z 33554432
Skrýt všechny 67108863
Zobrazit všechny 0
  • pro skrytí většího počtu diskových jednotek, zadejte do Údaje hodnoty součet jim příslušných hodnot (např. pro E: a F: je to 16 + 32, tedy 48); 
  • zavřete Editor registru;
  • odhlaste se a znovu přihlaste k Windows, případně restartujte počítač.

Finální stav: diskový oddíl F: je skryt, ale stále přístupný jak pro informované uživatele, tak pro přidružené aplikace

Po opětovném přihlášení se požadovaný disk (v tomto případě F:)v Průzkumníkovi souborů již nezobrazuje, ale stále je přístupný. Stačí jen do řádku systémové cesty v Průzkumníkovi souboru zadat jeho písmeno (F:) a zobrazí se obsah daného disku.

Pro zvrácení změn vymažte hodnotu NoDrives z umístění HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.

Veškeré zásahy do systémového registru jsou pouze na vlastní nebezpečí.

 

 

 

 

 

Jak zakázat či povolit časovače probuzení ve Windows?

Jak se systémy stávají chytřejší svého uživatele, tak se nám budí pod rukama i v jejich nepřítomnosti, aniž bychom věděli proč. Nezřídka za tím stojí časovače probuzení, které jsou zhmotněním budíků v systému....

Jak vytvořit seznam souborů adresáře?

Seznamy souborů se hodí v mnoha případech: ať už mapujeme vlastní práci v podobě výpisu jednotlivých položek, vytváříme kartotéku, diskotéku či třeba vinotéku. Vždy se šikne něco, co nám pomůže vylistovat položky cílové složky a...

Jak nahlížet do katastru nemovitostí pomocí Map.cz?

Nahlížení do katastru nemovitostí nepatří k nejintuitivnějším aplikacím, což je dáno stářím webového rozhraní. Mnohem snazší cestu nabízí Mapy.cz, neboť nejenže umožňují snadné vyhledání...

Jak v Gmailu nastavit tmavý režim?

Tmavý či noční režim si dlouhodobě nachází oblibu v řadách nespavců a mžouravců. Nově s ním rádi operují i ochránci přírody, neboť absence běloby vypalující zorničky se rovná úspoře elektrické energie a úspoře všech...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama