[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jak omezit přístup na počítač se systémem Windows 8.1

Typicky se omezují přístupy na počítači dětem, aby celý den nemodraly před monitory, a věnovaly se i něčemu jinému než jen ztrátě schopnosti akomodace oční čočky. Ale stejně tak můžete v neustálé práci zabránit i sami sobě a prostě si vnutit patnáctiminutovou pauzu co tři hodiny zamknutím počítače. Nastavení je snadné, stačí využít systémové nebo aplikační moduly rodičovské kontroly.

 

Zabezpečení rodiny - zprovoznění služby

Systémová služba Zabezpečení rodiny

Systémový modul najdeme v Ovládacích panelech pod položkou Zabezpečení rodiny. Abychom mohli službu provozovat, musíme buď existujícímu účtu přidělit status Dítě, nebo dětský účet vytvořit. Vytvoříme účet, či změníme status v Nastavení počítače, na které jsme přímo odkázáni ze Zabezpečení rodiny. Po vytvoření/změně jsme přesměrováni zpět do položky, kde se nám již zobrazí Správa nastavení na webu Zabezpečení rodiny. Po odklepání přejdeme na web familysafety.microsoft.com, na nějž se přihlásíme pomocí svého síťového účtu Windows.

Webové rozhraní Zabezpečení rodiny

Kromě daného počítače můžeme ve webovém rozhraní nastavit také jiná zařízení:

 • Windows Phone - pomocí propojení s účtem Windows Phone nastavíme službu Moje rodina, v níž můžeme...
  • upravovat práva k nákupu aplikací a her;
  • omezovat přístup k aplikacím dle hodnocení vhodnosti pro věkovou kategorii;
  • lokalizovat zařízení aj;
 • Xbox - pomocí propojení s účtem Xbox live nastavíme jednotlivým uživatelům práva pro:
  • prohlížení Xbox Live profilů;
  • komunikaci pomocí video aplikací;
  • sdílení nejrůznějších materiálů prostřednictvím sítě Xbox Live;
  • dostupnost uživatele pro ostatní a její míry.

V zobrazeném rozhraní pak můžeme konfigurovat dětské i rodičovské účty. Můžeme tak nejen omezovat přístupy na weby a sledovat aktivitu, ale i zamezovat sami sobě v práci. Po rozkliknutí každého účtu vidíme rozsah správy.

Rozsah správy dětského účtu Zabezpečení rodiny

Jednotlivé položky nám umožňují:

 • Seznamy aktivit - sledovat aktivitu na webu a internetu;
 • Filtrování webů - nastavit různé úrovně omezení pro různý webový obsah a online komunikaci;
 • Časové limity - určit povolenou dobu používání zařízení v počtu hodin ve všední dny a o víkendech. A specifikovat dobu zákazu používání pomocí týdenního rozvrhu po hodinách;
 • Omezení aplikací - omezit přístup k jednotlivým programům;
 • Omezení her - využít různé systémy hodnocení her a dle zvoleného omezit přístup k nim;
 • Žádosti - zobrazovat žádosti omezeného uživatele o přístup ke konkrétním aplikacím.

Zabezpečení rodiny: specifikace zákazu používání počítače v konkrétních dnech a hodinách

Správu Zabezpečení rodiny lze provozovat jak online, tak přímo v místních nastaveních. Pokud ji chceme používat pouze ze zařízení, je třeba ji odebrat z webového rozhraní. To uděláme přímo z Ovládacích panelů - Zabezpečení rodiny pod Další informace. Prostě odklikneme odkaz odeberte je z webu zabezpečení rodiny a ovládací rozhraní se nám zpřístupní v místní nabídce. Možnosti nastavení místní správy jsou zcela totožné se správou na webu.

Místní správa Zabezpečení rodiny

Omezení přístupu a času pomocí systémové služby je zcela základní a může být lehce neohrabané - nemůžeme např. sami sobě vnutit patnáctiminutovou přestávku po třech hodinách práce, pokud daná práce není napevno zakotvena v týdenním rozvrhu. V takových případech se dají využít balíky bezpečnostního softwaru, které už dnes všechny obsahují pokročilá nastavení Rodičovské kontroly. Nebo můžete využít na omezování práce specificky zaměřené aplikace typu Omezovač práce na PC.

 

 

 

 

 

Jak odložit Gmail na konkrétní čas?

Gmaily se dají odkládat už dlouho. Ovšem nativně, přímo v aplikaci, bez intervence online nástrojů třetích či doplňků vyžadujících běh browseru a počítače to umí cca rok. Za tu dobu se fičurka lehce vyvinula. Co je na ní vskutku nejlepší, je...

Jak v Chrome povolit PiP - obraz v obraze?

Vývojáři Chrome už osvobodili PiP (alias Picture-in-Picture, česky obraz v obraze). Dřívější implementaci v podobě minipřehrávače pohybovatelného pouze na prostoru stránky YouTube nahrazuje plnohodnotný PiP přehrávač obsahu z jakéhokoliv zdroje, volně pohybovatelný...

Všecky Božské mody Windows 10

Božský mod je zkratka pro přístup ke všem podstatným nastavením operačního systému Windows 10. Vytvoří se jednoduchým přejmenováním složky, z níž se tímto postupem stane zástupce souhrnu všech podstatných konfigurací. Stejně tak se...

Jak povolit DNS-over-HTTPS v Microsoft Edge?

Microsoft Edge je patrně poslední z rozšířených prohlížečů, který prozatím DNS-over-HTTPS nenabídl. Vzhledem k tomu, že je/bude postavený na Blink a Chromiu, odvíjí se v podstatě podpora šifrovaného překladu názvu domén na podpoře v Chromiu....


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world