[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jak omezit přístup na počítač se systémem Windows 8.1

Typicky se omezují přístupy na počítači dětem, aby celý den nemodraly před monitory, a věnovaly se i něčemu jinému než jen ztrátě schopnosti akomodace oční čočky. Ale stejně tak můžete v neustálé práci zabránit i sami sobě a prostě si vnutit patnáctiminutovou pauzu co tři hodiny zamknutím počítače. Nastavení je snadné, stačí využít systémové nebo aplikační moduly rodičovské kontroly.

 

Zabezpečení rodiny - zprovoznění služby

Systémová služba Zabezpečení rodiny

Systémový modul najdeme v Ovládacích panelech pod položkou Zabezpečení rodiny. Abychom mohli službu provozovat, musíme buď existujícímu účtu přidělit status Dítě, nebo dětský účet vytvořit. Vytvoříme účet, či změníme status v Nastavení počítače, na které jsme přímo odkázáni ze Zabezpečení rodiny. Po vytvoření/změně jsme přesměrováni zpět do položky, kde se nám již zobrazí Správa nastavení na webu Zabezpečení rodiny. Po odklepání přejdeme na web familysafety.microsoft.com, na nějž se přihlásíme pomocí svého síťového účtu Windows.

Webové rozhraní Zabezpečení rodiny

Kromě daného počítače můžeme ve webovém rozhraní nastavit také jiná zařízení:

 • Windows Phone - pomocí propojení s účtem Windows Phone nastavíme službu Moje rodina, v níž můžeme...
  • upravovat práva k nákupu aplikací a her;
  • omezovat přístup k aplikacím dle hodnocení vhodnosti pro věkovou kategorii;
  • lokalizovat zařízení aj;
 • Xbox - pomocí propojení s účtem Xbox live nastavíme jednotlivým uživatelům práva pro:
  • prohlížení Xbox Live profilů;
  • komunikaci pomocí video aplikací;
  • sdílení nejrůznějších materiálů prostřednictvím sítě Xbox Live;
  • dostupnost uživatele pro ostatní a její míry.

V zobrazeném rozhraní pak můžeme konfigurovat dětské i rodičovské účty. Můžeme tak nejen omezovat přístupy na weby a sledovat aktivitu, ale i zamezovat sami sobě v práci. Po rozkliknutí každého účtu vidíme rozsah správy.

Rozsah správy dětského účtu Zabezpečení rodiny

Jednotlivé položky nám umožňují:

 • Seznamy aktivit - sledovat aktivitu na webu a internetu;
 • Filtrování webů - nastavit různé úrovně omezení pro různý webový obsah a online komunikaci;
 • Časové limity - určit povolenou dobu používání zařízení v počtu hodin ve všední dny a o víkendech. A specifikovat dobu zákazu používání pomocí týdenního rozvrhu po hodinách;
 • Omezení aplikací - omezit přístup k jednotlivým programům;
 • Omezení her - využít různé systémy hodnocení her a dle zvoleného omezit přístup k nim;
 • Žádosti - zobrazovat žádosti omezeného uživatele o přístup ke konkrétním aplikacím.

Zabezpečení rodiny: specifikace zákazu používání počítače v konkrétních dnech a hodinách

Správu Zabezpečení rodiny lze provozovat jak online, tak přímo v místních nastaveních. Pokud ji chceme používat pouze ze zařízení, je třeba ji odebrat z webového rozhraní. To uděláme přímo z Ovládacích panelů - Zabezpečení rodiny pod Další informace. Prostě odklikneme odkaz odeberte je z webu zabezpečení rodiny a ovládací rozhraní se nám zpřístupní v místní nabídce. Možnosti nastavení místní správy jsou zcela totožné se správou na webu.

Místní správa Zabezpečení rodiny

Omezení přístupu a času pomocí systémové služby je zcela základní a může být lehce neohrabané - nemůžeme např. sami sobě vnutit patnáctiminutovou přestávku po třech hodinách práce, pokud daná práce není napevno zakotvena v týdenním rozvrhu. V takových případech se dají využít balíky bezpečnostního softwaru, které už dnes všechny obsahují pokročilá nastavení Rodičovské kontroly. Nebo můžete využít na omezování práce specificky zaměřené aplikace typu Omezovač práce na PC.

 

 

 

 

 

Jak opravit chybějící panel jazyků ve Windows 10?

Koexistence s Windows je plná nástrah připravujících člověka o čas, nervy a duševní zdraví. Jedním z takových šotků může být třeba zmizení panelu jazyků a s ním spojeného přepínání mezi používanými klávesnicemi...

Jak aktualizovat ovládač grafické karty?

Aktuálnost ovládačů grafické karty pálí především hráče. Téměř každému železu se v důsledku co nejrychlejší distribuce na trh dostává mnoha aktualizací ovládačů, které mu ještě dodatečně pomáhají lépe...

Jak se zbavit podpisu Avastu v emailech?

Avast má přihlouplý zvyk agresivní propagace vlastní značky patřící někam do roku 2000, a to sice vnucování se do emailové komunikace zákazníků s nějakou hláškou o tom, že email je bez virů, zkontrolováno Avastem, s odkazem, aktuálně dokonce s...

Jak zkopírovat fotky a videa z Facebooku na Dropbox či Koofr?

Iniciativa Data Transfer Project nese další plody v podobě možnosti zkopírování fotek a videí na další velké platformy - a to sice Dropbox a Koofr. Díky tomu si nyní můžete nejen zálohovat audiovizuální obsah svého účtu na Facebooku jen...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama