[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jak nastavit novou podobu Gmailu a o čem je?

Google chystá další redesign Chrome, respektive dalších produktů svého ekosystému. Ta se dotkne i prostředí emailové služby Gmail. Na to, jak tento redesign bude vypadat v praxi se můžete podívat již dnes. Jak na to a jaké jsou nejvýraznější změny přechodu na novou podobu Gmailu?

 

V Nastavení vybereme Vyzkoušet nový Gmail

Jak přejít na nový Gmail?

Ještě před uvolněním nového vzhledu Gmailu nabízí Google jeho vyzkoušení prostřednictvím změny Nastavení:

 • rozklikneme Nastavení ikonkou ozubeného kolečka
 • vybereme Vyzkoušet nový Gmail
 • na uvítací obrazovce potvrdíme Další
 • vybereme kompaktnost zobrazení: Výchozí, Nízká, Vysoká
 • potvrdíme OK

Levé menu lze zcela skrýt a nechat zobrazovat jen v případě, že kurzor delší dobu spočívá na jeho ikonách

Nejvýraznější prvky změny

Do designových prvků přibudou kruhy a zakulacování různých podkreslení ikon a prvků při najetí. Prostředí se stává barevnějším. Většího prostoru se dostává vykreslení levému menu (Doporučená pošta atd.) při rozbalení. Nicméně nově lze toto menu sbalit do podoby pouhých ikon (přepnutím hamburgerové ikony nahoře vlevo). Nemusíme se bát ani nesrozumitelnosti ikon - pokud na nich kurzor posečká jen o chvilku déle, než stačí na odkliknutí známé ikony, rozbalí se další verze menu podkreslená šedou - včetně popisků.

Celé prostředí je responzivnější, a to sice:

 • lépe reaguje na změnu velikosti okna:
  • snaží vykreslit všechny prvky, postupně je redukuje prvek po prvku, zatímco klasický Gmail při zmenšení okna přestává zobrazovat části prvků;
  • zachovává zobrazení odesílatele, předmětu i úvodu mailu tím, že roztáhne řádky pro jednotlivé maily - klasický Gmail nepřizpůsobuje, přestává zobrazovat části prvků; 
 • zdůrazňuje pozici kurzoru vůči prostředí:
  • rozšířením množství prvků, které při najetí myší podkresluje; 
  • při pohybu kurzoru přes ústředí výpis mailů vykreslí nejen dva řádky svislých teček u aktuálně zaměřeného mailu jako klasický Gmail, ale také
   • na levé straně řádku mailu důrazněji vykreslí jeho checkbox (čtvereček pro zaškrtnutí), hvězdičku a šipečku pro označení důležité pošty a 
   • na pravé straně řádku zobrazí ikony pro okamžitou interakci s položkou: Archivovat, Smazat, Označit jako nepřečtené a Odložit (a ty při najetí ještě podkreslí).

Zcela napravo se objevuje nová lištička s rozšířeními pro Gmail a s nástroji Googlu

Lištička rozšíření

Na pravé straně prostředí se objevuje lištička pro rychlé zobrazení dalších nástrojů Googlu (Kalendář, Google Keep, úkoly Google Tasks) a s možností přidání dalších rozšíření z G Suite Marketplace. Aplikace Googlu umožňují:

 • rychlý náhled do Kalendáře aktuálního data i s vyznačením, kde se člověk pohybuje v čase (znázorněno červenou linkou);
 • okamžitý přístup do poznámkového bloku Google Keep s přehledem všech poznámek a možností napsat si poznámku novou; 
 • zobrazení úkolovníčku Google Tasks s přehledem ještě nehotových úkolů, možností je odškrtnout a nechat zmizet či vytvořit nové.

Nová volba pro kompaktnost prostředí zobrazuje přílohu včetně názvu a typu souboru

Kompaktnost zobrazení

Nejvíce asi první dojem z přechodu na novou podobu Gmailu ovlivní kompaktnost zobrazení. Možnost její volby je přítomna nejen v úvodních obrazovkách přechodu, ale také v Nastavení nového Gmailu. Hodnota Výchozí vykresluje maily včetně příloh, jejich názvů a ikonek ilustrujících typ souborů (dle toho, jak jsou tyto typy zobrazovány v Google Disku). Volba Nízká eliminuje toto podrobné vykreslení příloh - zůstává pouze ikonka sponky na pravém konci řádku mailu. Při preferenci Vysoké kompaktnosti se odstupy mezi řádky sníží na minimum.

Změna patrně vyvolá obvyklou odezvu nevole, ale při troše dobré vůle si člověk najde vyhovující míru kompaktnosti zobrazení. Naopak velmi vítané mohou být prvky minimalizující počet kroků k vykonání jednotlivých operací, jako je zobrazování prvků okamžité interakce přímo v řádku požadovaného mailu, a lepší responzitivita prostředí.

 

 

 

 

 

Jak obnovit Firefox?

Obnovení Firefoxu se nabízí jako snadný pokus o odstranění problémů. Je to obdoba klasického: ...a už jste to zkoušeli vypnout a zapnout? Dokonce ani při tom nemusíte přijít o drahocenná nastavení a další interní prvky...

Jak vypnout, deaktivovat či aktivovat režim v letadle ve Windows?

Režim v letadle se hodí ve chvíli, kdy chcete jediným pokynem umlčet veškerý síťový provoz zařízení. Nesedíte-li zrovna v letadle, nejste-li právě dopadený hacker či cílem jejich aktivit, ani netrpíte paranoidním pojetím...

Jak zakázat či povolit časovače probuzení ve Windows?

Jak se systémy stávají chytřejší svého uživatele, tak se nám budí pod rukama i v jejich nepřítomnosti, aniž bychom věděli proč. Nezřídka za tím stojí časovače probuzení, které jsou zhmotněním budíků v systému....

Jak vytvořit seznam souborů adresáře?

Seznamy souborů se hodí v mnoha případech: ať už mapujeme vlastní práci v podobě výpisu jednotlivých položek, vytváříme kartotéku, diskotéku či třeba vinotéku. Vždy se šikne něco, co nám pomůže vylistovat položky cílové složky a...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama