[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jak na speciální znaky pomocí ALTu?

Krom běžných písmenek klávesnice je občas zapotřebí zplodit i speciální znaky. Špatně se hledají, mnohdy dokonce i označují a vůbec identifikují. Právě proto jsou ideálními adepty pro zkrácení klávesovými zkratkami. Práci s nimi urychlují tzv. ALT kódy. Jak vložit speciální znaky pomocí klávesových zkratek odvozených od klávesy ALT?

 

ALT kódy značně urychlují opakované používání speciálních znaků (Zdroj: Pixabay.com)

ALT kódy jsou odvozeny od ASCII - amerického standardu kódů používaných v pro výměnu informací. 

Pro jejich vložení je třeba dlouho držet klávesu ALT a zároveň vyťukat zbývající část kódu. V následující tabulce jde o sekvenci znaků následující za ALT + . Pokud tedy chceme ALT kódem vytvořit znak eura €, přidržíme levý ALT a vyťukáme sekvenci 0128. Plus má v zápisu pouze orientační hodnotu - do kódu samotného se nevkládá. 

Přehled speciálních znaků,. jejich ALT kódů a vysvětlivek

Znak Zkratka Vysvětlivka
ALT + 1  
ALT + 2  
ALT + 3 Srdce (karetní)
ALT + 4 Kára (karetní)
ALT + 5 Kříže (karetní)
ALT + 6 Piky (karetní)
ALT + 7  
ALT + 8  
ALT + 9  
ALT + 10  
ALT + 11 Mužský rod
ALT + 12 Ženský rod
ALT + 13 Nota
ALT + 14 Dvojnota
ALT + 15  
ALT + 16  
ALT + 17  
ALT + 18  
ALT + 19  
ALT + 20  
§ ALT + 21  
ALT + 22  
ALT + 23  
ALT + 24  
ALT + 25  
ALT + 26  
ALT + 27  
ALT + 28  
ALT + 29  
ALT + 30  
ALT + 31  
“ „ ALT + 32  
! ALT + 33 Vykřičník
ALT + 34 Uvozovky
# ALT + 35 Hashtag
$ ALT + 36 Znak pro dolar
% ALT + 37 Procento
& ALT + 38 Ampersand
ALT + 39 Apostrof
( ALT + 40 Otevřená kulatá závorka
) ALT + 41 Zavřená kulatá závorka
* ALT + 42 Hvězdička
+ ALT + 43 Plus
, ALT + 44 Čárka
- ALT + 45 Minus/Pomlčka
. ALT + 46 Tečka
/ ALT + 47 Lomítko
0 ALT + 48 Nula
1 ALT + 49 Jednička
2 ALT + 50 Dvojka
3 ALT + 51 Trojka
4 ALT + 52 Čtyřka
5 ALT + 53 Pětka
6 ALT + 54 Šestka
7 ALT + 55 Sedmička
8 ALT + 56 Osmička
9 ALT + 57 Devítka
: ALT + 58 Dvojtečka
; ALT + 59 Středník
< ALT + 60 Menší než
= ALT + 61 Rovná se
> ALT + 62 Větší než
? ALT + 63 Otazník
@ ALT + 64 Zavináč
A ALT + 65 Velké A
B ALT + 66 Velké B
C ALT + 67 Velké C
D ALT + 68 Velké D
E ALT + 69 Velké E
F ALT + 70 Velké F
G ALT + 71 Velké G
H ALT + 72 Velké H
I ALT + 73 Velké I
J ALT + 74 Velké J
K ALT + 75 Velké K
L ALT + 76 Velké L
M ALT + 77 Velké M
N ALT + 78 Velké N
O ALT + 79 Velké O
P ALT + 80 Velké P
Q ALT + 81 Velké Q
R ALT + 82 Velké R
S ALT + 83 Velké S
T ALT + 84 Velké T
U ALT + 85 Velké U
V ALT + 86 Velké V
W ALT + 87 Velké W
X ALT + 88 Velké X
Y ALT + 89 Velké Y
Z ALT + 90 Velké Z
[ ALT + 91 Otevřená hranatá závorka
\ ALT + 92 Obrácené lomítko
] ALT + 93 Zavřená hranatá závorka
^ ALT + 94 Vokáň/Stříška
_ ALT + 95 Podtržítko
` ALT + 96 Obrácená čárka
a ALT + 97 Malé a
b ALT + 98 Malé b
c ALT + 99 Malé c
d ALT + 100 Malé d
e ALT + 101 Malé e
f ALT + 102 Malé f
g ALT + 103 Malé g
h ALT + 104 Malé h
i ALT + 105 Malé i
j ALT + 106 Malé j
k ALT + 107 Malé k
l ALT + 108 Malé l
m ALT + 109 Malé m
n ALT + 110 Malé n
o ALT + 111 Malé o
p ALT + 112 Malé p
q ALT + 113 Malé q
r ALT + 114 Malé r
s ALT + 115 Malé s
t ALT + 116 Malé t
u ALT + 117 Malé u
v ALT + 118 Malé v
w ALT + 119 Malé w
x ALT + 120 Malé x
y ALT + 121 Malé y
z ALT + 122 Malé z
{ ALT + 123 Otevřená složená závorka
| ALT + 124 Svislá čára
} ALT + 125 Zavřená složená závorka
~ ALT + 126 Vlnovka
ALT + 127  
Ç ALT + 128 Francouzské C
ü ALT + 129  
é ALT + 130  
â ALT + 131  
ä ALT + 132  
à ALT + 133  
å ALT + 134  
ç ALT + 135  
ê ALT + 136  
ë ALT + 137  
è ALT + 138  
ï ALT + 139  
î ALT + 140  
ì ALT + 141  
Ä ALT + 142  
Å ALT + 143  
É ALT + 144  
æ ALT + 145 Malá dvojhláska ae
Æ ALT + 146 Dvojhláska AE
ô ALT + 147  
ö ALT + 148  
ò ALT + 149  
û ALT + 150  
ù ALT + 151  
ÿ ALT + 152  
Ö ALT + 153  
Ü ALT + 154  
¢ ALT + 155  
£ ALT + 156 Libra
¥ ALT + 157 Čínský jüan/japonský jen
ALT + 158 Peseta
ƒ ALT + 159 Florin
á ALT + 160  
í ALT + 161  
ó ALT + 162  
ú ALT + 163  
ñ ALT + 164  
Ñ ALT + 165  
ª ALT + 166  
º ALT + 167  
¿ ALT + 168  
ALT + 169  
¬ ALT + 170  
½ ALT + 171 Polovina
¼ ALT + 172 Čtvrtina
¡ ALT + 173  
« ALT + 174  
» ALT + 175  
ALT + 176  
ALT + 177  
ALT + 178  
ALT + 179  
ALT + 180  
ALT + 181  
ALT + 182  
ALT + 183  
ALT + 184  
ALT + 185  
ALT + 186  
ALT + 187  
ALT + 188  
ALT + 189  
ALT + 190  
ALT + 191  
ALT + 192  
ALT + 193  
ALT + 194  
ALT + 195  
ALT + 196  
ALT + 197  
ALT + 198  
ALT + 199  
ALT + 200  
ALT + 201  
ALT + 202  
ALT + 203  
ALT + 204  
ALT + 205  
ALT + 206  
ALT + 207  
ALT + 208  
ALT + 209  
ALT + 210  
ALT + 211  
ALT + 212  
ALT + 213  
ALT + 214  
ALT + 215  
ALT + 216  
ALT + 217  
ALT + 218  
ALT + 219  
ALT + 220  
ALT + 221  
ALT + 222  
ALT + 223  
α ALT + 224  
ß ALT + 225  
Γ ALT + 226  
π ALT + 227  
Σ ALT + 228  
σ ALT + 229  
µ ALT + 230  
τ ALT + 231  
Φ ALT + 232  
Θ ALT + 233  
Ω ALT + 234  
δ ALT + 235  
ALT + 236  
φ ALT + 237  
ε ALT + 238  
ALT + 239  
ALT + 240  
± ALT + 241  
ALT + 242 Větší nebo rovno
ALT + 243 Menší nebo rovno
ALT + 244  
ALT + 245  
÷ ALT + 246  
ALT + 247  
° ALT + 248  
ALT + 249  
· ALT + 250  
ALT + 251 Odmocnina
ALT + 252  
² ALT + 253  
ALT + 254  
“ „ ALT + 255  
ALT + 0128 Euro
ALT + 0130  
ƒ ALT + 0131 Florin
ALT + 0132  
ALT + 0133  
ALT + 0134  
ALT + 0135  
ˆ ALT + 0136  
ALT + 0137 Promile
Š ALT + 0138  
ALT + 0139  
Œ ALT + 0140  
Ž ALT + 0142  
ALT + 0145  
ALT + 0146  
ALT + 0147  
ALT + 0148  
ALT + 0149  
ALT + 0150  
ALT + 0151  
˜ ALT + 0152  
ALT + 0153 Symbol ochranné známky
š ALT + 0154  
ALT + 0155  
œ ALT + 0156  
ž ALT + 0158  
Ÿ ALT + 0159  
  ALT + 0160  
¡ ALT + 0161  
¢ ALT + 0162  
£ ALT + 0163  
¤ ALT + 0164  
¥ ALT + 0165  
¦ ALT + 0166  
§ ALT + 0167  
¨ ALT + 0168  
© ALT + 0169 Copyright
ª ALT + 0170  
« ALT + 0171  
¬ ALT + 0172  
­ ALT + 0173  
® ALT + 0174
Registrovaná ochranná známka
¯ ALT + 0175  
° ALT + 0176  
± ALT + 0177 plusminus
² ALT + 0178  
³ ALT + 0179  
´ ALT + 0180  
µ ALT + 0181  
ALT + 0182  
· ALT + 0183  
¸ ALT + 0184  
¹ ALT + 0185  
º ALT + 0186  
» ALT + 0187  
¼ ALT + 0188 Čtvrtina
½ ALT + 0189 Polovina
¾ ALT + 0190 Tři čtvrtiny
¿ ALT + 0191 Obrácený otazník
À ALT + 0192  
Á ALT + 0193  
 ALT + 0194  
à ALT + 0195  
Ä ALT + 0196  
Å ALT + 0197  
Æ ALT + 0198  
Ç ALT + 0199  
È ALT + 0200  
É ALT + 0201  
Ê ALT + 0202  
Ë ALT + 0203  
Ì ALT + 0204  
Í ALT + 0205  
Î ALT + 0206  
Ï ALT + 0207  
Ð ALT + 0208  
Ñ ALT + 0209  
Ò ALT + 0210  
Ó ALT + 0211  
Ô ALT + 0212  
Õ ALT + 0213  
Ö ALT + 0214  
× ALT + 0215  
Ø ALT + 0216  
Ù ALT + 0217  
Ú ALT + 0218  
Û ALT + 0219  
Ü ALT + 0220  
Ý ALT + 0221  
Þ ALT + 0222  
ß ALT + 0223  
à ALT + 0224  
á ALT + 0225  
â ALT + 0226  
ã ALT + 0227  
ä ALT + 0228  
å ALT + 0229  
æ ALT + 0230  
ç ALT + 0231  
è ALT + 0232  
é ALT + 0233  
ê ALT + 0234  
ë ALT + 0235  
ì ALT + 0236  
í ALT + 0237  
î ALT + 0238  
ï ALT + 0239  
ð ALT + 0240  
ñ ALT + 0241  
ò ALT + 0242  
ó ALT + 0243  
ô ALT + 0244  
õ ALT + 0245  
ö ALT + 0246  
÷ ALT + 0247  
ø ALT + 0248  
ù ALT + 0249  
ú ALT + 0250  
û ALT + 0251  
ü ALT + 0252  
ý ALT + 0253  
þ ALT + 0254  
ÿ ALT + 0255

 

Zdroje: Fotka od OpenClipart-Vectors z Pixabay

 

 

 

 

 

Jak obnovit Firefox?

Obnovení Firefoxu se nabízí jako snadný pokus o odstranění problémů. Je to obdoba klasického: ...a už jste to zkoušeli vypnout a zapnout? Dokonce ani při tom nemusíte přijít o drahocenná nastavení a další interní prvky...

Jak vypnout, deaktivovat či aktivovat režim v letadle ve Windows?

Režim v letadle se hodí ve chvíli, kdy chcete jediným pokynem umlčet veškerý síťový provoz zařízení. Nesedíte-li zrovna v letadle, nejste-li právě dopadený hacker či cílem jejich aktivit, ani netrpíte paranoidním pojetím...

Jak zakázat či povolit časovače probuzení ve Windows?

Jak se systémy stávají chytřejší svého uživatele, tak se nám budí pod rukama i v jejich nepřítomnosti, aniž bychom věděli proč. Nezřídka za tím stojí časovače probuzení, které jsou zhmotněním budíků v systému....

Jak vytvořit seznam souborů adresáře?

Seznamy souborů se hodí v mnoha případech: ať už mapujeme vlastní práci v podobě výpisu jednotlivých položek, vytváříme kartotéku, diskotéku či třeba vinotéku. Vždy se šikne něco, co nám pomůže vylistovat položky cílové složky a...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama