[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jak na klávesové zkratky Wordu? KE STAŽENÍ

Klávesové zkratky vždycky urychlují práci s programy. O Wordu to platí zvlášť, neboť neustále narůstá množství funkcí integrovaných přímo v textovém editoru. A tak roste i množství zkratek, neboť každý modul Wordu má své vlastní. Jak si urychlit práci s dokumenty, tabulkami, obrázky, hromadnou korespondencí, pásem karet a dalšími moduly Wordu?

 

Jak na klávesové zkratky Wordu? (Zdroj: Microsoft)

Klávesových zkratek Microsoft Wordu je celá řada. Dokonce tolik, že se dají nagrupovat do skupin:

 1. Časté zkratky v MS Word
 2. Navigace v dokumentu
 3. Tisk a náhled tisku dokumentů
 4. Výběr textu a obrázků
 5. Rozšíření výběru
 6. Úprava textu a grafiky
 7. Formátování odstavců
 8. Formátování znaků
 9. Vložení speciálních znaků
 10. Práce s webovým obsahem
 11. Zkratky pro práci s tabulkami
 12. Revize dokumentu
 13. Odkazy, citace a indexování
 14. Práce s hromadnou korespondencí a poli
 15. Mezinárodní znaky
 16. Zobrazení dokumentů
 17. Klávesové zkratky pásu karet/přístupové klávesy

 

Časté zkratky v MS Word

Akce Zkratka
Otevření dokumentu Ctrl + O
Vytvoření nového dokumentu Ctrl + N
Uložte dokument. Ctrl + S
Zavřete dokument. Ctrl + W
Vyjmutí vybraného obsahu do schránky Ctrl + X
Zkopírujte vybraný obsah do schránky Ctrl + C
Vložení obsahu ze schránky. Ctrl + V
Vyberte veškerý obsah dokumentu. Ctrl + A
Použití tučného formátování textu Ctrl + B
Použití formátování kurzívou u textu Ctrl + I
Použití formátování podtržení u textu Ctrl + U
Zmenšení velikosti písma o 1 bod Ctrl + Shift + )
Zvětšení velikost písma o 1 bod Ctrl + )
Na střed textu. Ctrl + E
Zarovnejte text doleva Ctrl + L
Zarovnejte text doprava Ctrl + R
Zrušení příkazu Esc
Vrácení předchozí akce zpět Ctrl + Z
Pokud je to možné, můžete předchozí akci znovu provést. Ctrl + Y
Upravte zvětšení lupy Alt + O, ČU a pak v dialogovém okně Lupa nastavte potřebnou hodnotu.
Rozdělení okna dokumentu Ctrl + Alt + S
Zrušení rozdělení okna dokumentu Alt + Shift + C nebo Ctrl + Alt + S

 

Navigace v dokumentu

Akce Zkratka
Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva Ctrl + Šipka doleva
Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava Ctrl + Šipka doprava
Přesunutí kurzoru o jeden odstavec nahoru Ctrl + Šipka nahoru
Přesunutí kurzoru o jeden odstavec dolů Ctrl + Šipka dolů
Přesunutí kurzoru na konec aktuálního řádku End
Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního řádku Home
Přesunutí kurzoru do horní části obrazovky Ctrl + Alt + Page Up
Přesunutí kurzoru do dolní části obrazovky Ctrl + Alt + Page Down
Přesunutí kurzoru při posunutí zobrazení dokumentu o jednu obrazovku nahoru Page Up
Přesunutí kurzoru při posunutí zobrazení dokumentu o jednu obrazovku dolů Page Down
Přesuňte kurzor na začátek další stránky Ctrl + Page down
Přesunutí kurzoru na začátek předchozí stránky Ctrl + Page up
Přesunutí kurzoru na konec dokumentu Ctrl + End
Přesunutí kurzoru na začátek dokumentu Ctrl + Home
Přesunutí kurzoru na místo předchozí revize Shift + F5
Přesunutí kurzoru do umístění poslední revize provedené před posledním zavřením dokumentu Shift + F5 hned po otevření dokumentu.
Přepínání mezi plovoucími obrazci, například textovými poli nebo obrázky Ctrl + Alt + 5 a potom opakovaně Tab
Ukončení navigace mezi plovoucími obrazci a návrat k normální navigaci Esc
Zobrazení navigačního podokno úloh pro hledání v obsahu dokumentu. Ctrl + F
Zobrazte dialogové okno Přejít na a přejděte na konkrétní stránku, záložku, poznámku pod čarou, tabulku, komentář, grafiku nebo jiné umístění. Ctrl + G
Můžete procházet umístěními čtyř předchozích změn provedených v dokumentu. Ctrl + Alt + Z

 

Tisk a náhled tisku dokumentů

Akce Zkratka
Vytisknout dokument Ctrl + P
Přepnout do náhledu Ctrl + Alt + I
Přechod po stránce náhledu při zvětšení Klávesy se šipkami
Přechod o jednu stránku náhledu při zmenšení Page up nebo Page down
Přechod na první stránku náhledu při zmenšení Ctrl + Home
Přechod na poslední stránku náhledu při zmenšení Ctrl + End

 

Výběr textu a obrázků

Akce Zkratka
Vyberte text. Shift + klávesy se šipkami
Vyberte slovo vlevo. Ctrl + Shift + Šipka vlevo
Vyberte slovo vpravo. Ctrl + Shift + Šipka vpravo
Vyberte aktuální pozici až po začátek aktuálního řádku Shift + Home
Výběr z aktuální pozice na konec aktuálního řádku Shift + End
Vyberte aktuální pozici až po začátek aktuálního odstavce Ctrl + Shift + Šipka nahoru
Vyberte aktuální pozici až po konec aktuálního odstavce Ctrl + Shift + Šipka dolů
Výběr z aktuální pozice do horní části obrazovky Shift + Page up
Výběr z aktuální pozice do dolní části obrazovky Shift + Page down
Vyberte aktuální pozici až po začátek dokumentu Ctrl + Shift + Home
Vyberte aktuální pozici až po konec dokumentu Ctrl + Shift + End
Výběr z aktuální pozice do dolní části okna Ctrl + Alt + Shift + Page down
Vyberte veškerý obsah dokumentu Ctrl + A

 

Rozšíření výběru

Akce Zkratka
Začít rozšiřovat výběr F8
Vyberte nejbližší znak vlevo nebo vpravo F8, Šipka vlevo nebo Šipka vpravo
Rozbalit výběr F8
Zmenšit výběr Shift + F8
Výběr svislého bloku textu Ctrl + Shift + F8 a pak šipky
Zastavit rozšíření výběru Esc

 

Úprava textu a grafiky

Akce Zkratka
Odstranění jednoho slova vlevo Ctrl + Backspace
Odstranění jednoho slova vpravo Ctrl + Delete
Otevřete schránku podokno úloh a povolte schránku Office, která umožňuje kopírovat a vkládat obsah mezi Microsoft Office aplikacemi. Alt + H, F, O
Vyjmutí vybraného obsahu do schránky Ctrl + X
Zkopírujte vybraný obsah do schránky. Ctrl + C
Vložení obsahu ze schránky. Ctrl + V
Přesunutí vybraného obsahu do určitého umístění F2, přesuňte kurzor na cíl a stiskněte Enter.
Zkopírujte vybraný obsah do určitého umístění Shift + F2, přesuňte kurzor na cíl a stiskněte Enter.
Definujte blok automatického textu s vybraným obsahem Alt + F3
Vložení bloku automatického textu Prvních několik znaků bloku automatického textu a po zobrazení popisu stiskněte Enter.
Vyjmout vybraný obsah na zásobník Ctrl + F3
Vložte obsah zásobníku Ctrl + Shift + F3
Zkopírujte vybrané formátování Ctrl + Shift + C
Vložte vybrané formátování Ctrl + Shift + V
Zkopírování záhlaví nebo zápatí použitého v předchozím oddíle dokumentu Alt + Shift + R
Zobrazení dialogového okna Nahradit, kde můžete najít a nahradit text, konkrétní formátování nebo speciální položky. Ctrl + H
Zobrazení dialogového okna Objekt a vložení objektu souboru do dokumentu Alt + N, J, J
Vložení obrázku SmartArt Alt + N, M
Vložení obrázku WordArt Alt + N, W

 

Formátování odstavců

Akce Zkratka
Zarovnání odstavce na střed. Ctrl + E
Zarovnání odstavce do bloku Ctrl + J
Zarovnání odstavce doleva Ctrl + L
Zarovnání odstavce doprava Ctrl + R
Odsazení odstavce Ctrl + M
Odebrání odsazení odstavce Ctrl + Shift + M
Předsazení prvního řádku Ctrl + T
Odebrání předsazení Ctrl + Shift + T
Odstranění formátování odstavce Ctrl + Q
Použití jednoduchých mezer u odstavce Ctrl + 1
Použití dvojitých mezer u odstavce Ctrl + 2
Použití řádkování 1,5 u odstavce Ctrl + 5
Přidejte nebo odeberte mezeru před odstavec CTRL + 0 (nula)
Povolte automatický formát Ctrl + Alt + K
Použití stylu Normální Ctrl + Shift + N
Použití stylu Nadpis 1 Ctrl + Alt + 1
Použití stylu Nadpis 2 Ctrl + Alt + 2
Použití stylu Nadpis 3 Ctrl + Alt + 3
Zobrazení možnosti Použít styly podokno úloh. Ctrl + Shift + S
Zobrazení stylů podokno úloh. Ctrl + Alt + Shift + S

 

Formátování znaků

Akce Zkratka
Zobrazení dialogového okna Písmo

Ctrl + D

Ctrl + Shift + F

Zvětšení velikosti písma Ctrl + Shift + Pravá hranatá závorka (>)
Zmenšení velikosti písma Ctrl + Shift + Levá lomí závorka (<)
Zvětšení velikost písma o 1 bod Ctrl + pravá hranatá závorka (])
Zmenšení velikosti písma o 1 bod Ctrl + levá hranatá závorka ([)
Přepnout text mezi velkými, velkými a velkými písmeny a velkými písmeny Shift + F3
Změnit text na všechna velká písmena. Ctrl + Shift + A
Skrytí vybraného textu Ctrl + Shift + H
Nastavení tučného písma Ctrl + B
Použití formátu podtržení CTRL + U
U slov použijte formátování podtržení, ale ne mezery. Ctrl + Shift + W
Použití formátování s dvojitým podtržením Ctrl + Shift + D
Použití formátování kurzívou Ctrl + I
Použití formátování kapitálek Ctrl + Shift + K
Použití formátování dolního indexu Ctrl + rovnítko (=)
Použití formátování horního indexu. Ctrl + Shift + znaménko plus ( + )
Odstranění ručního formátování znaků Ctrl + mezerník
Změnit vybraný text na písmo Symbol Ctrl + Shift + Q

 

Vložení speciálních znaků

Akce Zkratka
Vložení konce řádku Shift + Enter
Vložení konec stránky Ctrl + Enter
Vložení zalomení sloupce Ctrl + Shift + Enter
Vložení pomlčky em (–). Ctrl + Alt + znaménko minus (na numerické klávesnici)
Vložení pomlčky (–). Ctrl + znaménko minus (na numerické klávesnici)
Vložení nepovinného spojovníku Ctrl + spojovník (-)
Vložení nezlomitelné pomlčky Ctrl + Shift + spojovník (-)
Vložení  nezlomitelné mezery Ctrl + Shift + mezerník
Vložení symbolu autorských práv (©) Ctrl + Alt + C
Vložení symbolu registrované ochranné známky (®) Ctrl + Alt + R
Vložení symbolu ochranné známky (™) Ctrl + Alt + T
Vložení tři tečky (...) Ctrl + Alt + Tečka (.)
Vložení znaku kódování Unicode pro příslušný kód znaku kódování Unicode Kód znaku a pak stiskněte kombinaci kláves Alt + X
Vložení znaku kódování ANSI pro příslušný kód znaku kódování ANSI Alt + kód znaku (na numerické klávesnici)

 

Práce s webovým obsahem

Akce Zkratka
Vložení hypertextového odkazu Ctrl + K
Přechod na předchozí stránku Alt + šipka vlevo
Přechod na následující stránku Alt + šipka vpravo
Aktualizujte stránku. F9

 

Zkratky pro práci s tabulkami

Pohyb v tabulce

Akce Zkratka
Přesunutí na další buňku v řádku a vyberte její obsah. Klávesa Tab
Přesunutí na předchozí buňku v řádku a vyberte její obsah. Shift + Tab
Přesunutí na první buňku v řádku Alt + Home
Přesunutí na poslední buňku v řádku Alt + End
Přesunutí na první buňku ve sloupci Alt + Page up
Přesunutí na poslední buňku ve sloupci Alt + Page down
Přechod na předchozí řádek Šipka nahoru
Přechod na následující řádek Šipka dolů
Přesunutí o jeden řádek nahoru Alt + Shift + šipka nahoru
Přesunutí o jeden řádek dolů Alt + Shift + Šipka dolů

 

Výběr obsahu tabulky

Akce Zkratka
Vybrat obsah v další buňce Klávesa Tab
Vybrat obsah v předchozí buňce Shift + Tab
Rozšíření výběru o sousední buňky Shift + klávesy se šipkami
Výběr sloupce Vyberte horní nebo dolní buňku sloupce a stiskněte Shift + Šipka nahoru nebo Šipka dolů
Výběr řádku Vyberte první nebo poslední buňku v řádku a stiskněte Shift + Alt + End nebo Home
Vybrat celou tabulku Alt + 5 na numerické klávesnici

 

Vložení znaků odstavce a tabulátoru do tabulky

Akce Zkratka
Vložení nového odstavce do buňky Enter
Vložení znaku tabulátoru do buňky Ctrl + Tab

 

Revize dokumentu

Akce Zkratka
Vložení komentáře Ctrl + Alt + M
Zapnutí nebo vypnutí sledování změn Ctrl + Shift + E
Zavřít podokno revize. Alt + Shift + C

 

Odkazy, citace a indexování

Akce Zkratka
Označení položky obsahu Alt + Shift + O
Označení položky seznamu citací Alt + Shift + I
Zvolte možnosti citace. Alt + Shift + F12, Mezerník
Označení položky rejstříku Alt + Shift + X
Vložení poznámky pod čarou Ctrl + Alt + F
Vložení vysvětlivky Ctrl + Alt + D
Přejít na další poznámku pod čarou Alt + Shift + Pravá lomená závorka (>)
Přejít na předchozí poznámku pod čarou. Alt + Shift + Levá lomená závorka (<)

 

Práce s hromadnou korespondencí a poli

Vytvoření hromadné korespondence

Akce Zkratka
Náhled hromadné korespondence Alt + Shift + K
Sloučení dokumentu Alt + Shift + N
Vytištění sloučeného dokumentu Alt + Shift + M
Úpravy datového souboru hromadné korespondence Alt + Shift + E
Vložení slučovacího pole Alt + Shift + F

 

Práce s poli

Akce Zkratka
Vložení pole DATE Alt + Shift + D
Vložení pole LISTNUM Ctrl + Alt + L
Vložení pole PAGE Alt + Shift + P
Vložení pole TIME Alt + Shift + T
Vložení prázdného pole Ctrl + F9
Aktualizace propojené informace ve zdrojovém Wordu Ctrl + Shift + F7
Aktualizace vybraných polí F9
Zrušení propojení pole Ctrl + Shift + F9
Přepnutí mezi zobrazením kódu vybraného pole a jeho výsledku Shift + F9
Přepnutí mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole Alt + F9
Spusťte příkaz GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole zobrazující výsledky pole. Alt + Shift + F9
Přechod na další pole F11
Přechod na předchozí pole Shift + F11
Zamknutí pole Ctrl + F11
Odemknutí pole Ctrl + Shift + F11

 

Mezinárodní znaky

Znak Zkratka
à, è, ì, ò, ù, Ctrl + Grave accent ('), písmeno
À, È, Ì, Ò, Ù  
á, é, í, ó, ú, ý Ctrl + Jednoduché uvozovky ('), písmeno
Á, É, Í, Ó, Ú, Ý  
â, ê, î, ô, û Ctrl + Shift + Caret (^), písmeno
Â, Ê, Î, Ô, Û  
ã, ñ, õ Ctrl + Shift + Tilda (~), písmeno
Ã, Ñ, Õ  
ä, ë, ï, ö, ü, ÿ, Ctrl + Shift + Dvojtečka (:), písmeno
Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ  
å, Å Ctrl + Shift + Za znak (@), a nebo A
æ, Æ Ctrl + Shift + Ampersand (&), a nebo A
œ, Œ Ctrl + Shift + Ampersand (&), o nebo O
ç, Ç Ctrl + Čárka (,), c nebo C
ð, Ð Ctrl + Jednoduché uvozovky ('), d nebo D
ø, Ø Ctrl + Lomítko (/), o nebo O
¿ Ctrl + Alt + Shift + Otazník (?)
¡ Ctrl + Alt + Shift + Vykřičník (!)
ß Ctrl + Shift + Ampersand (&), s

 

Zobrazení dokumentů

Přepnutí zobrazení dokumentu

Akce Zkratka
Přepnout do zobrazení Režimu čtení. ALT + O, E
Přepnout do zobrazení Rozložení při tisku. Ctrl + Alt + P
Přepnout do zobrazení Osnova. Ctrl + Alt + O
Přepnout do zobrazení Koncept. Ctrl + Alt + N

 

Vytvoření osnovy dokumentu

Akce Zkratka
Zvýšení úrovně odstavce Alt + Shift + Šipka vlevo
Snížení úrovně odstavce Alt + Shift + Šipka vpravo
Snížení úrovně odstavce na hlavní text Ctrl + Shift + N
Přesunutí vybraných odstavců nahoru Alt + Shift + šipka nahoru
Přesunutí vybraných odstavců dolů Alt + Shift + Šipka dolů
Rozbalte text pod nadpisem. Alt + Shift + znaménko plus
Sbalení textu pod nadpisem Alt + Shift + znaménko minus
Rozbalení nebo sbalení celého textu nebo všech nadpisů Alt + Shift + A
Skrytí nebo zobrazení formátování znaků Lomítko (/) (na numerické klávesnici)
Přepněte mezi zobrazením prvního řádku textu a zobrazením celého textu. Alt + Shift + L
Zobrazení všech nadpisů se stylem Nadpis 1 Alt + Shift + 1
Zobrazení všech nadpisů se zadanou úrovní nadpisu Alt + Shift + Číslo úrovně nadpisu
Vložení znaku tabulátoru Ctrl + Tab

 

Pohyb v dokumentu v režimu čtení

Akce Zkratka
Přesunutí na začátek dokumentu Home
Přesunutí na konec dokumentu End
Přejít na konkrétní stránku Zadejte číslo stránky a stiskněte Enter.
Ukončit režim čtení Esc

 

Klávesové zkratky pásu karet/přístupové klávesy

Microsoft vysvětluje: Pomocí klávesových zkratek můžete pomocí klávesy Alt vytvořit klávesové zkratky s názvem Přístupové klávesy pro možnosti pásu karet.

Akce Zkratka
Pokud chcete vyhledat pomoc nebo obsah nápovědy, přejděte do pole Řekněte mi nebo Hledat na pásu karet. Alt + Ě a pak zadejte hledaný výraz.
Otevřete stránku Soubor a použijte zobrazení Backstage. Alt + S
Pokud chcete použít běžné příkazy formátování, styly odstavců a nástroj Najít, otevřete kartu Domů. Alt + Ů
Otevřete kartu Vložení a vložte tabulky, obrázky a obrazce, záhlaví nebo textová pole. Alt + V
Pokud chcete použít motivy, barvy a efekty, například ohraničení stránky, otevřete kartu Návrh. Alt + H
Pokud chcete pracovat s okraji stránky, orientací stránky, odsazením a mezerami, otevřete kartu Rozložení. ALT + K a pak MEZERNÍK
Otevřete kartu Reference a přidejte obsah, poznámky pod čarou nebo citace. Alt + E
Otevřením karty Korespondence můžete spravovat úkoly hromadné korespondence a pracovat s obálkami a štítky. Alt + E
Pokud chcete použít kontrolu pravopisu, nastavit jazyky kontroly pravopisu a sledovat a kontrolovat změny dokumentu, otevřete kartu Revize. Alt + R
Otevřete kartu Zobrazení a zvolte zobrazení dokumentu nebo režim, například Režim čtení nebo Zobrazení osnovy. Můžete taky nastavit zvětšení lupy a spravovat více oken dokumentu. Alt + O
Vyberte aktivní kartu na pásu karet a aktivujte přístupové klávesy. Alt nebo F10 Pro přechod na jinou kartu použijte přístupové nebo šipkové klávesy.
Přesunutí fokusu na příkazy na pásu karet Tab nebo Shift + Tab
Přechod mezi seskupeními příkazů na pásu karet Ctrl + Šipka vlevo nebo Šipka vpravo
Přesun mezi položkami na pásu karet Klávesy se šipkami
Aktivace vybraného tlačítka MEZERNÍK nebo ENTER
Otevřete seznam vybraného příkazu. Šipka dolů
Otevřete nabídku vybraného tlačítka. Alt + šipka dolů
Přechod na další příkaz v otevřené nabídce nebo podnabídce Šipka dolů
Rozbalení nebo sbalení pásu karet Ctrl + F1
Otevřete místní nabídku. Shift + F10
Přechod do podnabídky, když je otevřená nebo vybraná hlavní nabídka Šipka doleva

 

Zdroje

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

Jak obnovit Firefox?

Obnovení Firefoxu se nabízí jako snadný pokus o odstranění problémů. Je to obdoba klasického: ...a už jste to zkoušeli vypnout a zapnout? Dokonce ani při tom nemusíte přijít o drahocenná nastavení a další interní prvky...

Jak vypnout, deaktivovat či aktivovat režim v letadle ve Windows?

Režim v letadle se hodí ve chvíli, kdy chcete jediným pokynem umlčet veškerý síťový provoz zařízení. Nesedíte-li zrovna v letadle, nejste-li právě dopadený hacker či cílem jejich aktivit, ani netrpíte paranoidním pojetím...

Jak zakázat či povolit časovače probuzení ve Windows?

Jak se systémy stávají chytřejší svého uživatele, tak se nám budí pod rukama i v jejich nepřítomnosti, aniž bychom věděli proč. Nezřídka za tím stojí časovače probuzení, které jsou zhmotněním budíků v systému....

Jak vytvořit seznam souborů adresáře?

Seznamy souborů se hodí v mnoha případech: ať už mapujeme vlastní práci v podobě výpisu jednotlivých položek, vytváříme kartotéku, diskotéku či třeba vinotéku. Vždy se šikne něco, co nám pomůže vylistovat položky cílové složky a...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama