[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jak na klávesové zkratky Firefoxu? KE STAŽENÍ

Abyste ve Firefoxu dosáhli ohnivé rychlosti práce, není na škodu začlenit do jeho ovládání klávesové zkratky. Ty nejenže urychlují provedení funkcí požadovaných nástrojů, ale mnohdy také jsou jedinou smysluplnou, či jedinou existující cestou k jejich inicializaci. Co všechno a jak lze ve Firefoxu volat zkratkou?

 

Klávesnicí k rychlejší a efektivnější práci ve Firefoxu (Zdroj: Pixabay.com)

Navigace v prohlížeči

Pro některé příkazy existuje vícero klávesových zkratek. Jejich existence vyplývá z možnosti užití jedné klávesy/zkratky v jiném kontextu v aktuální situaci. Například pokud zrovna píšete text, je pro návrat na předchozí stranu spolehlivější zkratkou Alt + ←. 

Alt + ←, Backspace - zpět
Alt + →, Shift + Backspace - vpřed
Alt + Home - domů
Ctrl + O - otevřít soubor
F5, Ctrl + R - obnovit
Ctrl + F5; Ctrl + Shift + R - obnovit (přepsání mezipaměti)
Esc - zastavit

Aktuální stránka - ovládání konkrétní strany webu

Tady máme zkratky, které nám umožňují především rychlou orientaci na webu, doplněné o zkratky práce s obsahem webu jako celkem (nikoliv pouze s textem).

Page Down - scrollovat o obrazovku dolů
Page Up, Shift + Mezerník - scrollovat o obrazovku nahoru
End - scrollovat na konec stránky
Home - scrollovat na začátek stránky
F6 - scrollovat na další rám
Shift + F6 - scrollovat na předchozí rám
Ctrl + P - tisk
Ctrl + S - uložit jako
Ctrl + + - zvětšit velikost zobrazení
Ctrl + – - zmenšit velikost zobrazení
F11 - zapnout/vypnout celoobrazovkové zobrazení

Práce s textem

Zkratky práce s textem jsou naštěstí totožné se zkratkami běžně užívanými v textových editorech. Pokud máte tyto zažité, bude pro vás používání těchto zkratek víceméně intuitivní.

Ctrl + C - kopírovat
Ctrl + X - vyjmout
Del - smazat
Ctrl + V - vložit
Ctrl + Shift + V - vložit bez formátování
Ctrl + Y - znovu
Ctrl + A - vybrat vše
Ctrl + Z - zpět

Vyhledávání

Firefox umožňuje nejen hledání v textu stránku, ale také rychlé hledání v celém obsahu i rychlé hledání v odkazech přítomných na stránce. Jen nalezení apostrofu pro rychlé hledání v odkazech může být trochu oříšek. Skrývá se v blízkosti Enteru a je ho třeba psát se Shiftem, případně funguje i jeho vyvolání ASCII kódem Alt + 039.

Ctrl + F - najít
F3, Ctrl + G - najít další
Shift + F3, Ctrl + Shift + G - najít předchozí
' - rychlé hledání v textech odkazů
/ - rychlé hledání
Esc - zavřít lištu hledání (když je kurzor v liště hledání)
Ctrl + K, Ctrl + E - přechod do vyhledávacího pole
Ctrl + ↑, Ctrl + ↓ - rychlé přepínání mezi vyhledávacími moduly (když je kurzor v poli hledání)
Alt + ↑, Alt + , F4 - zobrazit nabídku pro přepnutí, přidání nebo správu vyhledávacích modulů (když je kurzor v poli hledání

Panely a okna

Krom otevírání a zavírání panelů si mohou hračičkové hrát i s výběrem panelů a jejich posouváním. Ostatní využijí třeba zkratku pro relativně mladou fičurku umlčování vybraného panelu.

Ctrl + W, Ctrl + F4 - zavřít panel
Ctrl + Shift + W, Alt + F4 - zavřít okno
Ctrl + Shift + Page Up - přesunout panel doleva
Ctrl + Shift + Page Down - přesunout panel doprava
Ctrl + Home - přesunout panel na začátek
Ctrl + End - přesunout panel na konec
Ctrl + M - vypnout/zapnout zvuk
Ctrl + T - nový panel
Ctrl + N - nové okno
Ctrl + Shift + P - nové anonymní okno
Ctrl + Tab, Ctrl + Page Down - další panel
Alt + Enter - otevřít adresu v novém panelu
Ctrl + Shift + Tab, Ctrl + Page Up - předchozí panel
Ctrl + Shift + T - obnovit zavřený panel
Ctrl + Shift + N - obnovit zavřené okno
Ctrl + (1 až 8) - vyber panel (1 až 8)
Ctrl + 9 - vyber poslední panel

Historie

Zkratky pro práci s historií Firefoxu nabízí vyvolání postranní lišty, či speciálního okna Knihovna stránek, ale i rychlý přístup k nástroji na vymazání požadovaného úseku historie.

Ctrl + H - postranní lišta historie
Ctrl + Shift + H - okno Knihovna stránek 
Ctrl + Shift + Del - vymazání požadovaného rozmezí historie

Záložky

Krom přidání stránky do záložek či otevírání jejich rozhraní (opět máme dvě - postranní lištu a speciální okno Knihovna záložek), můžeme využít i velmi šikovnou zkratku Ctrl + Shift + D, která uloží všechny otevřené panely do záložek. A přitom nám nabídne vytvoření nové složky pro tyto právě ukládané záložky.

Ctrl + D - přidat stránku do záložek
Ctrl + Shift + D - přidat všechny otevřené panely do záložek
Ctrl + B, Ctrl + I - postranní lišta záložek
Ctrl + Shift + B - okno knihovna stránek

Nástroje Firefoxu

Zkratkami můžeme volat jak běžné uživatelské nástroje, tak nástroje vývojářů, přičemž lze otevírat nejen množinu Nástroje vývojáře, ale i přímo požadovaný nástroj.

Ctrl + J - správce stahování
Ctrl + Shift + A - správce doplňků
F12, Ctrl + Shift + I - nástroje vývojáře
Ctrl + Shift + K - webová konzole
Ctrl + Shift + C - průzkumník
Ctrl + Shift + S - debugger
Shift + F7 - editor stylů
Shift + F5 - profiler
Ctrl + Shift + Q - síť
Shift + F2 - lišta vývoje
Ctrl + Shift + M - responzivní design
Shift + F4 - zápisník JavaScriptu
Ctrl + U - zobrazit zdrojový kód stránky
Ctrl + Shift + J - konzole prohlížeče

Multimédia ve Firefoxu

Firefox nám umožní zkratkami ovládat i obsažené multimediální prvky.

Mezerník přehrávání / pauza
- snížit hlasitost
- zvýšit hlasitost
Ctrl + ↓ - vypnout zvuk
Ctrl + ↑ - zapnout zvuk
- přechod o 15 sekund zpět
Ctrl + ← - přechod zpět o 10 %
- přechod o 15 sekund vpřed
Ctrl + → - přechod vpřed o 10 %
Home - přechod na začátek
End - přechod na konec

Ovládání integrované PDF čtečky

N, J, → - další stránka
P, K, ← - předchozí stránka
Ctrl + + - zvětšit velikost
Ctrl + – - zmenšit velikost
Ctrl + 0 - zpět na skutečnou velikost
R - otočit dokument o 90° doprava
shift + R - otočit dokument o 90° doleva
Ctrl + Alt + P - přepnout do režimu prezentace
H - zapnout/vypnout nástroj Ručička
Ctrl + Alt + G - zaměření vstupního pole čísla stránky

Různé

Zde se může hodit zkratkou volané doplnění požadovaných domén pro ty, kterým se příčí jejich hledání ve výchozím vyhledávači či jejich psaní.

Ctrl + Enter - doplnění domény .cz
Shift + Enter - doplnění domény .net
Ctrl + Shift + Enter - doplnění domény .org
Del - vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu
Alt nebo F10 - dočasné zobrazení hlavní nabídky (když je skryta)
Ctrl + Alt + R - zapnout/vypnout režim čtečky
F7 - funkce Procházení stránky

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

Jak vyexportovat hesla z Firefoxu?

Mozilla do Firefoxu implementovala nový nástroj, který umožňuje exportovat hesla uložená v prohlížeči, respektive přihlašovací údaje včetně adres přihlášení a dalších údajů. Informace exportuje do CSV, a to v nezašifrované podobě v plain...

Jak nastavit Firefox coby výchozí čtečku PDF ve Windows 10?

Mozilla umožňuje nastavit Firefox od verze 77.0.1 coby čtečku PDF souborů. Milou změnu pro milovníky tohoto posledního mohykána mezi browsery mohou vyzkoušet i ti, kteří neradi přebytek desktopových programů, či nemají v lásce ani Microsoft Edge, ani Google Chrome. Jak to ve Windows 10...

Jak se zbavit reklam v YouTube videích a obejít paywally?

U YouTube videí lze obejít nejen přehrávání reklam, ale dokonce jejich ochranu paywally, které chrání obsah před nezpoplatněnými přístupy. Jde o kuriózní chybku, která spočívá ve formulaci URL adresy v adresním řádku...

Jak aktualizovat Edge na jádro Chromium?

Používáte-li Microsoft Edge, možná už cítíte potřebu přejít na prohlížeč, který nezaspal mimo vývojové větve. A pokud se vám zrovna nechce migrovat na zcela jiný prohlížeč, třeba té kraksně alespoň budete chtít vyměnit motor. Stejně jako to už...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama