[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Jak hashovat přímo z kontextového menu?

Využíváte-li často kontrolních součtů při distribuci souborů, může se vám hodit možnost zkrátit si práci přímým příkazem z kontextového menu. Navíc k tomu ani není zapotřebí nástrojů třetích stran, neboť Windows už od Osmiček nabízejí možnost získat hash (kontrolní součet) souboru přímo pomocí systémových nástrojů. Toto je nejen nejrychlejší, ale díky absenci externích nástrojů také nejbezpečnější způsob jak získat hash souboru z kontextového menu

 

Hashování pomocí PowerShell

Ve Windows 10 (a v Osmičkách taky) lze získat hashe bez nástrojů třetích stran pomocí speciálně k tomu určenému cmdletu (tj. funkce pro správu) Get-FileHash. Cmdlet Get-FileHash umožňuje vytvářet kontrolní součty pomocí hashovacích algoritmů SHA1, SHA256, SHA384, SHA512, MACTripleDES, MD5 a RIPEMD160. Pro získání hashe stačí otevřít Windows PowerShell (například přes kontextové menu vyvolané pravým myšítkem na ikoně nabídky Start) a:

Hash souboru získáme pomocí Windows PowerShell a Get-FileHash

  • zadat get-filehash [cesta k souboru] např. get-filehash C:\soubor.txt;
    • v základní podobě příkazu bude použít algoritmus SHA-256 ;

Pokud chceme hash jiný než SHA-256, je třeba použít parametr -algorithm

  • přidat za get-filehash parametr -algorithm [označení algoritmu] pro použití jiného algoritmu např. get-filehash -algorithm sha512 C:\soubor.txt.

Přidání hashování do kontextového menu

Jednotlivé hashovací algoritmy vyžadují jednotlivé zápisy do systémového registru, proto je optimální vytvořit editační soubor, který je provede všechny najednou:

  • otevřeme Poznámkový blok;
  • zkopírujeme do něj následující obsah:

Windows Registry Editor Version 5.00 
 
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\GetFileHash] 
"MUIVerb"="Hash" 
"SubCommands"="" 
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\GetFileHash\shell\01SHA1] 
"MUIVerb"="SHA1" 
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\GetFileHash\shell\01SHA1\command] 
@="powershell.exe -noexit get-filehash -literalpath '%1' -algorithm SHA1 | format-list" 
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\GetFileHash\shell\02SHA256] 
"MUIVerb"="SHA256" 
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\GetFileHash\shell\02SHA256\command] 
@="powershell.exe -noexit get-filehash -literalpath '%1' -algorithm SHA256 | format-list" 
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\GetFileHash\shell\03SHA384] 
"MUIVerb"="SHA384" 
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\GetFileHash\shell\03SHA384\command] 
@="powershell.exe -noexit get-filehash -literalpath '%1' -algorithm SHA384 | format-list" 
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\GetFileHash\shell\04SHA512] 
"MUIVerb"="SHA512" 
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\GetFileHash\shell\04SHA512\command] 
@="powershell.exe -noexit get-filehash -literalpath '%1' -algorithm SHA512 | format-list" 
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\GetFileHash\shell\05MACTripleDES] 
"MUIVerb"="MACTripleDES" 
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\GetFileHash\shell\05MACTripleDES\command] 
@="powershell.exe -noexit get-filehash -literalpath '%1' -algorithm MACTripleDES | format-list" 
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\GetFileHash\shell\06MD5] 
"MUIVerb"="MD5" 
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\GetFileHash\shell\06MD5\command] 
@="powershell.exe -noexit get-filehash -literalpath '%1' -algorithm MD5 | format-list" 
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\GetFileHash\shell\07RIPEMD160] 
"MUIVerb"="RIPEMD160" 
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\GetFileHash\shell\07RIPEMD160\command] 
@="powershell.exe -noexit get-filehash -literalpath '%1' -algorithm RIPEMD160 | format-list"

  • uložíme coby soubor s libovolným názvem a s koncovkou reg;
  • zkontrolujeme koncovku. Pokud by se uložil coby ***.reg.txt, uložíme jej znovu s názvem v uvozovkách ("libovolnynazev.reg"), které vynutí koncovku reg;
  • spustíme, potvrdíme operaci editoru registru a odklikneme oznámení o vytvoření nových klíčů a hodnot v registru.

Nyní můžeme získat hashe souboru přímo z kontextového menu. Příkaz vždy otevře Windows PowerShell.

Hashování jednotlivými algoritmy vyvoláme přímo z kontextového menu

Veškeré úpravy systémového registru jsou pouze na vlastní nebezpečí.

 

 

 

 

 

Jak přepnout na starý design Facebooku?

Redesign Facebooku příliš kladných ohlasů nevzbudil. Přeci jen místo relativně úsporného rozhraní, v němž se nejvíce místa dostávalo uživatelskému obsahu, nastoupilo rozhraní spíše stylu flat designu se zbytečně roztahanými prvky...

Jak vyhledat písničku pomocí Googlu?

Google jako úspěšný parazit pohlcuje a transformuje všechny vlivy kolem. Nenápadné okénko vyhledávání se tak stává branou mnoha rozličných funkcionalit, které se inicializují buď prostým vyhledávacím dotazem, nebo za pomoci...

Jak odstranit web z Google Analytics?

V Google Analytics se hromadí všechny služby/weby, ke kterým máte přístup. Jejich množství může zcela znepřehlednit používání Analytics, a tak není od věci zbytečné weby smazat. Jen pro upřesnění se bavíme o odstranění webu, nikoliv...

Jak otevírat Chrome a Edge vždy v anonymním režimu?

Google se vás snaží identifikovat na každičkém kroku. Když poprvé otevřete Microsoft Edge, první, co udělá, že vás přihlásí do prohlížeče účtem uživatele Windows nebo alespoň emailem lokálního účtu Windows. A to je jen takový...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama