[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

I kusy internetu mizí v propadlišti dějin

Internet, obrovské úložiště informací a znalostí, se zdá být nekonečným. Přesto se i zde skrývá temná stránka: velká část online obsahu nenávratně mizí. Ať už je to kvůli technickým chybám, změnám na webových stránkách, nebo úmyslnému mazání, ztrácíme cenné informace a svědectví o naší digitální historii.

 

I kusy internetu mizí v propadlišti dějin (Zdroj: Visualpharm.com)

Podle studie Pew Research Center z roku 2024 38 % online obsahu vytvořeného před rokem 2010 je dnes nedostupné. To zahrnuje články, blogy, fóra, diskusní skupiny, a další formy online komunikace.

„38 % webů stránek z roku 2013 není ani o dekádu později již dostupných.“

 

Proč kusy internetu mizí?

Důvody pro tento úbytek jsou různé:

 • technické chyby: webové stránky se mění, servery selhávají, a data se ztrácejí v důsledku hackerských útoků nebo softwarových chyb;
 • změny na webových stránkách: mnoho webů je aktualizováno, přetvářeno, nebo kompletně smazáno, čímž dochází k nenávratné ztrátě starého obsahu;
 • úmyslné mazání: v některých případech je obsah mazaný záměrně, ať už z důvodu politické cenzury, ochrany osobních údajů, nebo z jiných komerčních důvodů.

Příklady mizení obsahu

 • webové stránky: studie Pew Research Center uvádí, že 25 % všech webových stránek, které existovaly mezi lety 2013 a 2023, je dnes nepřístupných. Tento trend je ještě výraznější pro starší obsah.
 • novinky: na webových stránkách s novinkami bývá až 23 % nefunkčních odkazů. Zvláště náchylné jsou stránky místních samospráv.
 • Wikipedie: 54 % odkazů v sekci Reference na Wikipedii vede na neexistující stránky.
 • sociální sítě: Studie zkoumala také mizení obsahu na sociálních sítích. Téměř u jedné pětiny tweetů zveřejněných na jaře 2023 došlo během tří měsíců k jejich nedostupnosti. Ve většině případů (60 %) bylo na vině zrušení nebo pozastavení daného účtu. U zbývajících 40 % byl smazán samotný tweet, ale účet zůstal aktivní. Tweety v určitých jazycích (turečtina, arabština) a od uživatelů s výchozím nastavením profilu mizí častěji než ostatní.

Dopady

Ztrácíme cenné informace o historii, kultuře a vývoji společnosti v digitálním věku. Online obsah představuje obrovské úložiště dat, která nám umožňují sledovat trendy, studovat minulost a lépe porozumět současnosti. Jeho zmizení znamená nenávratnou ztrátu poznatků a svědectví o našem životě v digitálním světě.

Vědci a historici se potýkají s narůstajícími problémy při shromažďování a analýze dat z online zdrojů. Mizející obsah ztěžuje výzkum a studium v mnoha oblastech, od sociologie a politologie až po historii a umění. Vědci se tak musejí obracet k alternativním zdrojům, které nemusí být vždy spolehlivé nebo dostupné.

Selektivní mazání obsahu může vést ke zkreslenému zobrazení historie a událostí online. Pokud se z online archivů ztrácí jen některé typy obsahu, může to vést k tomu, že určité události a perspektivy budou vymazány z historie. To může mít vážné dopady na naše chápání minulosti a na to, jak se díváme na svět.

Další dopady

 • omezování svobody slova a informací: může docházet k cenzuře a mazání obsahu, který se nelíbí mocným, a tím k omezování svobody slova a informací.
 • ztráta důkazů o trestných činech: mizející online obsah může ztěžovat vyšetřování a stíhání trestných činů, které se odehrávají v online prostředí.
 • ekonomické ztráty: firmy a organizace mohou přijít o cenné informace a data v důsledku ztráty online obsahu.

Snahy o záchranu mizejícího internetu

Naštěstí existují iniciativy, které se snaží zachovat mizející online svět a zpřístupnit ho pro budoucí generace. Mezi nejdůležitější z nich patří:

 • webové archivy: organizace jako Internet Archive a Wayback Machine systematicky ukládají kopie webových stránek, čímž vytváří rozsáhlé digitální archivy, které umožňují uživatelům procházet a zkoumat online obsah z minulosti.
 • digitální knihovny: knihovny a muzea po celém světě digitalizují a archivují online obsah, včetně knih, článků, fotografií a dalších materiálů. To umožňuje široké veřejnosti přístup k cenným informacím, které by jinak mohly být ztraceny.
 • web scraping: vývojáři neustále vyvíjejí nástroje pro automatické sbírání a ukládání online obsahu, čímž zachraňují data, která jsou ohrožena smazáním. Tyto nástroje hrají klíčovou roli v boji proti ztrátě digitální historie.

Mizející internet je vážný problém, který si vyžaduje naši pozornost. Je důležité si uvědomit, že online obsah není trvalý a že se musíme aktivně snažit o jeho záchranu a zpřístupnění budoucím generacím. Podpora webových archivů, digitalizace online obsahu a využívání nástrojů pro web scraping jsou jen některé z kroků, které lze podniknout, aby digitální historie nezmizela úplně.

Zdroje

 

 

 

 

 

ChatGPT-4o: nejnovější model, přesto i zdarma

OpenAI představil nový model GPT-4o, který přináší revoluční změny v oblasti umělé inteligence. Model nabízí multimodální schopnosti, pokročilou personalizaci a je dostupný zdarma pro širokou veřejnost. Klíčové vlastnosti zahrnují...

Microsoft pracuje na grafickém rozhraní pro nastavení Windows Subsystem for Linux

Microsoft přináší novinky pro Windows Subsystem for Linux (WSL), včetně grafického konfigurátoru WSL Settings GUI, který usnadní správu a konfiguraci WSL. Tato a další vylepšení zvyšují výkon, bezpečnost a uživatelskou přívětivost...

Microsoft Edge výrazně zrychlí

Microsoft Edge se opět posouvá kupředu díky zásadním aktualizacím, které přináší výrazné zrychlení, stabilitu a vyšší bezpečnost. S implementací nové modulární architektury a WebUI 2.0 se uživatelský...

AI generátor obrázků Freepik: fotorealističtější a rychlejší

Aktualizace AI generátoru obrázků od Freepiku přináší revoluční zlepšení v rychlosti a fotorealističnosti, což umožní grafickým designérům, marketérům a grafikům tvorbu vizuálů s nepřekonatelnou přesností a detaily. Jaké možnosti...


 
© 2005-2024 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama