[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

GDPR možná zruší lištu s cookies

Úřad pro ochranu osobních údajů se tak dlouho zabýval dotazy čtenářů ohledně cookies v nadcházejícím období usměrněném GDPR, až došel k tomu, že provozovatelé webů fakticky nemusí upozorňovat návštěvníky webu na ukládání cookies pomocí lištičky. Jak k tomu ÚOOÚ došel, co to znamená a na co se případně odvolat?

 

GDPR zbaví provozovatele webu povinnosti umísťovat na ně vyskakující lištu o zpracovávání cookies (Zdroj: Pixabay.com)

Kvůli sušenkovému zákonu provozovatele musí zobrazovat informaci o zpracovávání cookies, který může uživatel tak akorát odsouhlasit nebo z webu odejít. Když danou lištu návštěvník nechce ani vidět, může využít některého z nástroje třetích stran - viz Jak se zbavit lišty o cookies? Tomu by teď však mohl být konec. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se totiž na základě nesčetných dotazů ohledně cookies, souhlasu s nimi, souhlasu se zpracováváním osobních údajů a GDPR jal pečlivě studovat podklady dané legislativy. Poznatky pak ještě projednal s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Sdružením pro internetový rozvoj a své závěry shrnul v dokumentu Doporučení k zpracování cookies a obdobných prostředků sledování od 25. května 2018.

ÚOOÚ upozorňuje, že cookies je vícero. Pro technická cookies (např. zajišťující správné zobrazení webu) nevyžaduje souhlas ani současná legislativa. Nicméně nejsou jen cookies technická, ale těmi palčivými jsou cookies využívaná pro marketingové účely, příp. pro analytické účely. Provozovatel webu musí uživatele informovat o využívání cookies, včetně informace „o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje pomocí cookies zpracovány, kdo a jakým způsobem je bude zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny, a to bez ohledu na právní základ zpracování těchto cookies, tedy včetně technických cookies.

Provozovatel musí do svého prohlášení o zpracování cookies alespoň umístit odkaz na prohlášení partnerů, jejichž cookies má na svém webu (typicky v případě umístění reklamy). A dále by měl zpracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů „v případech, kdy má zpracování osobních údajů za následek vznik vysokého rizika, přičemž se tím míní případy, když jsou cookies používány pro systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů.“ 

ÚOOÚ nicméně dochází k tomu, že aktuální získávání souhlasu v podobě vyskakujících lištiček je nejen obtěžující, ale víceméně zbytečné, protože souhlas se zpracováním cookies uživatel uděluje již nastavením svého prohlížeče, kde má možnost Zablokovat cookies třetích stran. ÚOOU sám navrhuje: „Popisu zpracování osobních údajů, včetně cookies, je vhodné věnovat speciální a snadno dostupnou informační podstránku, nejlépe označenou jako Cookies.

Shrnutí ÚOOÚ

Pro cookies nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb není nutno získat souhlas uživatele (interpretační vodítka k určení takových cookies poskytuje WP194). Pro všechna ostatní cookies je nutno získat souhlas, který však lze získat nastavením běžných prohlížečů. Pro zpracování osobních údajů získaných na základě takových cookies je nutné zvolit vhodný právní základ zpracování podle článku 6 odst. 1 písm. a), b) nebo f) GDPR.

Bude-li právním základem souhlas, kritéria souhlasu a další pravidla pro zpracování získaných dat stanoví GDPR. Souhlas je vykládán ve vztahu k účelu, prostředku a způsobu zpracování osobních údajů, nikoliv k produktu či webovské aplikaci, tedy je nadbytečné jednou udělený paušální souhlas, například pro cookies třetích stran, dále konkretizovat pro jednotlivý vyhledávač nebo zpravodajský server.

Toto doporučení ÚOOÚ platí od začátku platnosti GDPR - tedy od 25. května 2018 až do účinnosti nového nařízení o ePrivacy nebo do vydání stanoviska Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB).

Zdroje: Doporučení k zpracování cookies a obdobných prostředků sledování od 25. května 2018 (PDF)

 

 

 

 

 

Microsoft odhalil, jak obejít kontrolu TPM 2.0

Microsoft opět zpestřuje příchod nového operačního systému Windows 11. Po obecně rozšířené nevůli vůči požadavku šifrovacího procesoru TPM ve verzi 2.0, se rozpoutala kritika Microsoftu. Navíc následovaly neoficiální postupy, jak obejít...

Antiviry velkých jmen jsou připraveny na Windows 11

Povyšování Windows se opakovaně potýká s rozličnými problémy. I při minoritních změnách se aktualizace dostávají do problémů s kompatibilitou - a ty se často týkají programů, jejichž dlouhé prsty sahají až do jádra...

Chrome 94: nové centrum sdílení a kontroverzní Idle Detection API

Google Chrome se už po necelých čtyřech týdnech hlásí s novou verzí číslo 94. Je to tak, protože prohlížeč přešel z šestitýdenního vývojového cyklu na cyklus čtyřtýdenní. A to především v rámci...

Microsoft bude varovat před instalací Windows 11 na nepodporovaném hardwaru

Microsoft se neustále zamotává ve svých prohlášeních ohledně Windows 11, ne úplně podporovaného hardwaru, možnosti instalace nového systému a možnostech příjmu následujících aktualizací a podpory vůbec. Nově nechává...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama