[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

GDPR možná zruší lištu s cookies

Úřad pro ochranu osobních údajů se tak dlouho zabýval dotazy čtenářů ohledně cookies v nadcházejícím období usměrněném GDPR, až došel k tomu, že provozovatelé webů fakticky nemusí upozorňovat návštěvníky webu na ukládání cookies pomocí lištičky. Jak k tomu ÚOOÚ došel, co to znamená a na co se případně odvolat?

 

GDPR zbaví provozovatele webu povinnosti umísťovat na ně vyskakující lištu o zpracovávání cookies (Zdroj: Pixabay.com)

Kvůli sušenkovému zákonu provozovatele musí zobrazovat informaci o zpracovávání cookies, který může uživatel tak akorát odsouhlasit nebo z webu odejít. Když danou lištu návštěvník nechce ani vidět, může využít některého z nástroje třetích stran - viz Jak se zbavit lišty o cookies? Tomu by teď však mohl být konec. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se totiž na základě nesčetných dotazů ohledně cookies, souhlasu s nimi, souhlasu se zpracováváním osobních údajů a GDPR jal pečlivě studovat podklady dané legislativy. Poznatky pak ještě projednal s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Sdružením pro internetový rozvoj a své závěry shrnul v dokumentu Doporučení k zpracování cookies a obdobných prostředků sledování od 25. května 2018.

ÚOOÚ upozorňuje, že cookies je vícero. Pro technická cookies (např. zajišťující správné zobrazení webu) nevyžaduje souhlas ani současná legislativa. Nicméně nejsou jen cookies technická, ale těmi palčivými jsou cookies využívaná pro marketingové účely, příp. pro analytické účely. Provozovatel webu musí uživatele informovat o využívání cookies, včetně informace „o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje pomocí cookies zpracovány, kdo a jakým způsobem je bude zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny, a to bez ohledu na právní základ zpracování těchto cookies, tedy včetně technických cookies.

Provozovatel musí do svého prohlášení o zpracování cookies alespoň umístit odkaz na prohlášení partnerů, jejichž cookies má na svém webu (typicky v případě umístění reklamy). A dále by měl zpracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů „v případech, kdy má zpracování osobních údajů za následek vznik vysokého rizika, přičemž se tím míní případy, když jsou cookies používány pro systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů.“ 

ÚOOÚ nicméně dochází k tomu, že aktuální získávání souhlasu v podobě vyskakujících lištiček je nejen obtěžující, ale víceméně zbytečné, protože souhlas se zpracováním cookies uživatel uděluje již nastavením svého prohlížeče, kde má možnost Zablokovat cookies třetích stran. ÚOOU sám navrhuje: „Popisu zpracování osobních údajů, včetně cookies, je vhodné věnovat speciální a snadno dostupnou informační podstránku, nejlépe označenou jako Cookies.

Shrnutí ÚOOÚ

Pro cookies nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb není nutno získat souhlas uživatele (interpretační vodítka k určení takových cookies poskytuje WP194). Pro všechna ostatní cookies je nutno získat souhlas, který však lze získat nastavením běžných prohlížečů. Pro zpracování osobních údajů získaných na základě takových cookies je nutné zvolit vhodný právní základ zpracování podle článku 6 odst. 1 písm. a), b) nebo f) GDPR.

Bude-li právním základem souhlas, kritéria souhlasu a další pravidla pro zpracování získaných dat stanoví GDPR. Souhlas je vykládán ve vztahu k účelu, prostředku a způsobu zpracování osobních údajů, nikoliv k produktu či webovské aplikaci, tedy je nadbytečné jednou udělený paušální souhlas, například pro cookies třetích stran, dále konkretizovat pro jednotlivý vyhledávač nebo zpravodajský server.

Toto doporučení ÚOOÚ platí od začátku platnosti GDPR - tedy od 25. května 2018 až do účinnosti nového nařízení o ePrivacy nebo do vydání stanoviska Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB).

Zdroje: Doporučení k zpracování cookies a obdobných prostředků sledování od 25. května 2018 (PDF)

 

 

 

 

 

Sedmičky končí

14. ledna 2020 byly uvolněny poslední aktualizace pro operační systém Windows 7. A s tím ukončil jejich podporu i Microsoft. Nejen v českých luzích a hájích populární Sedmičky se tak vydají cestou nekompatibility s dalším softwarem, posléze i hardwarem...

České firmy ohrožuje Emotet, Trickbot a Ryuk

Vládní CERT - skupina pro okamžitou reakci na počítačové hrozby - varuje před útoky, které míří na české organizace bez ohledu na pole působnosti. Oběťmi se již staly OKD a benešovská nemocnice. Jde o zvlášť zákeřnou kombinaci malwaru a na něj...

Chrome 79: zabezpečení, interoperabilita a výkon

Chrome 79 přináší kvanta změn a nových funkcionalit. Mnohé z nich jsou pečlivě skryté pod pokličkou experimentálních nastavení stabilní větve prohlížeče. Přesto odhalíme, co skrývají. Můžete se těšit na zvýšení...

Vláda to zkouší s digitální daní

Vláda ČR se rozhodla zasáhnout vůči internetovým gigantům, kteří sice generují tržby na území České republiky (a Evropské unie vůbec), avšak zisky daní v zemích, které svou legislativu byly ochotny flexibilně přizpůsobit přítomnosti těchto firem....


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world