[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Druhotný software - ušetří až polovinu nákupní ceny

Na trhu s počítačovými programy existuje jednoduchá a legální alternativa, která vám pomůže snížit koncovou cenu. Její jedinou nevýhodou je, že není příliš známá. Seznamte se s druhotným software.

 

pixmac000089718916.jpgPrincip druhotného software je velmi jednoduchý. Někdo si koupí originální licenci na produkt, který postupem času přestane využívat. Prodá tak přebytečnou licenci obchodníkovi, který jí může znovu poskytnout vám. Vše probíhá naprosto legálně,
což 3. července 2012 potvrdil Soudní dvůr Evropské unie (link http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124564&pageIndex=
0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=100905 ).
V praxi to tedy znamená, že pokud například chcete z Windows 7 přejít na Windows 8, můžete svojí starou licenci odprodat. Další zákazník ji koupí a bude moci naplno využívat výhod tohoto systému.
Naskýtá se tak obrovská možnost nákupu levného použitého software. Tímto způsobem totiž můžete pořídit nejenom OS Windows, ale také další programy jako Office, Photoshop, hry a spoustu dalších. Nezáleží při tom na tom, zda jste danou věc získali na CD či online. Druhotné licence vám pomohou ušetřit náklady, které by jinak skončily v kapsách nadnárodních firem.

 

 

Radek Šikýř, 04.04.2014 10:55

 

 

 

 

Lidé.cz končí

Seznam po třiadvaceti letech ukončí platformu Lidé.cz. Nedaří se jí konkurovat velkým sociálním sítí. Nepřitahuje dostatečnou návštěvnost. Negeneruje zisky odpovídající provozu. A navíc čelí nárůstu nákladů spojených...

Chrome 87 startuje až o čtvrtinu rychleji

Chrome v 87. vydání nejen startuje až o čtvrtinu rychleji, ale také rychleji načítá weby a méně žere RAM. Navíc dokáže snížit vytížení procesoru až pětkrát. V důsledku všechny optimalizace vedou i k úsporám energie, což se rovná...

Jupyter. Nikoliv hrubka, ale malware

Jupyter je trojan. Malware cílený na odcizování informací, a to především přihlašovacích údajů, hesel a brouzdací historie. V napadených systémech ovšem nechává otevřená zadní vrátka backdooru, přes která může...

Google Fotky už nebudou neomezeně zdarma

Google Fotky a možnost jejich neomezeného ukládání ve vysoké kvalitě zdarma končí. Google dlouho uživatelům nabízel ukládání zcela zdarma, aniž by velikost fotek a videí ve vysoké kvalitě ukrajovala z bezplatného úložiště Google Disku. Ale ani...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama