[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

CTRL + ALT + DEL? Ale kdepak! Tipy autora Správce úloh

David Plummer, autor Správce úloh - klíčové systémové aplikace operačního systému Windows - si vzpomněl, že by nebylo od věci hodit na papír všechny finty, která zná, než je zapomene. A tak je předestřel všem pozorným na Redditu. Jeho příspěvek je kapku napřespáté, snad do něj vneseme kapičku řádku. 

 

Správce úloh ve vzpomínkách svého otce Davida Plummera

Jak restartovat Správce úloh? CTRL + SHIFT + ESC

 • restart Správce úloh; 
 • pokud zamrzne či spadne sám Správce úloh dá se použít klávesová zkratka CTRL + SHIFT + ESC
 • systém se pokusí vyhledat existující instanci Správce úloh. Pokud ji nedokáže najít - či existující instance nedokáže smysluplně zareagovat do 10 sekund, spustí další instanci Správce úloh. 

CTRL + SHIFT + ESC pomůže i s restartem Průzkumníka souborů

 • pokud zamrzne Průzkumník souborů a uživatel se nemůže dovolat ani Správce úloh, lze:
  1. restartovat Správce úloh pomocí CTRL + SHIFT + ESC a pak
  2. spustit Průzkumníka souborů přes Soubor - Spustit - a příkaz explorer.exe.

CTRL + SHIFT + ESC pomůže i bez běžícího Windows Shell se startem Správce souboru

 • CTRL + SHIFT + ESC je vůbec silná zkratka. Plummer nesystematicky dodává, že je schopná inicializovat Správce souboru i situacích, kdy v systému neběží Shell.

Jak obnovit Správce úloh do továrního nastavení? CTRL + ALT + SHIFT

 • pokud je Správce úloh poškozen, špatně nastaven či v nějaké konfliktu, radí Plummer zavřít ho či zabít ho a poté jej restartovat, zatímco uživatel drží klávesovou zkratku CTRL + ALT + SHIFT. Dojde k vymazání všech vnitřních nastavení a obnovení systémové aplikace do továrního nastavení.

Položka Spustit novou úlohu z menu Soubor aplikace Správce úloh pomůže spustit jakoukoliv aplikaci i bez běžící shell32.dll

Jak spustit další aplikace bez Shell?

 • Správce úloh sám má režim, kdy dokáže spouštět další aplikace bez shell32.dll, a proto by měly být spustitelné přímo z něj. 
 • stačí tedy spustit Správce úloh a navigovat Soubor - Spustit novou úlohu a volat aplikaci jménem jejího spustitelného souboru (kupř. explorer.exe, cmd.exe)

Jak vyřešit zmizelé záhlaví Správce úloh?

 • Jestliže zmizí záhlavní a všechny boční panely Správce úloh, stačí dvojitě kliknout do prostoru, kde by tato záhlaví měla být. 
 • Plummer dodává, že ten mód programu napsal, aby následoval notičky Windows NT, nicméně že to nakonec ví lidí mate, než aby jim to pomohlo. 

Hlavičkový řádek (zde Název, PID, Paměť) pomůže s organizací informací, které má Správce úloh zobrazovat

Jak si přizpůsobit zobrazované informace ve Správci úloh?

 • panely podrobností se ve Správci souborů dají volně přemísťovat, stačí je myší uchopit za hlavičkový řádek;
 • stejně tak se dá pravým myšítkem na hlavičkovém řádku vyvolat kontextové menu a zvolit nabídku Vybrat sloupce, díky níž pak lze zobrazit mnohem více sloupců informací. Namátkou to jsou:
  • Název balíčku,
  • PID,
  • Stav,
  • Uživatelské jméno,
  • ID relace,
  • ID objektu úlohy,
  • Procesor,
  • Čas procesoru,
  • Cyklus,
  • Pracovní sada (paměť),
  • Vrchol pracovní sady (paměť),
  • Rozdíl pracovní sady (paměť),
  • Paměť (aktivní soukromá pracovní sada), 
  • Paměť (soukromá pracovní sada), 
  • Paměť (sdílená pracovní sada), 
  • Potvrzená velikost, 
  • Stránkovaný fond, 
  • Nestránkovaný fond, 
  • Chyby stránkování, 
  • Rozdíl chyb stránkování, 
  • Základní priorita, 
  • Popisovače, 
  • Vlákna, 
  • Objekty USER, 
  • Objekty GDI, 
  • V/V - čtení, 
  • V/V - zápisy, 
  • V/V - jiné, 
  • V/V - přečtené bajty, 
  • V/V - zapsané bajty
  • V/V - další bajty, 
  • Cesta k souboru image, 
  • Příkazový řádek, 
  • Kontext operačního systému, 
  • Platforma, 
  • Zvýšená oprávnění, 
  • Virtualizace řízení uživatelských účtů, 
  • Popis, 
  • Zabránění spuštění dat, 
  • Podnikový kontext, 
  • Rozpoznání nastavení DPI, 
  • Omezování výkonu, 
  • GPU, 
  • Jádro GPU, 
  • Paměť vyhrazená procesorem GPU, 
  • Sdílená paměť procesoru GPU.

A ještě pár postřehů od Davida Plummera

 • Správce úloh nepatří k aplikacím, které by to při prvním náznaku obtíží zabalily. Pokud se nedostává systémových prostředků, prostě na minimum omezí zobrazované informace a pokusí se uživateli pomoci.
 • Měřící prvky byly původně designovány jako sedmidílná řada LED světýlek. Ale tento prvek byl nelokalizovatelný v pravo-levých kulturách, proto byl opuštěn. 
 • Binární soubor jakéhokoliv procesu lze najít přes Správce úloh - Podrobnosti - kontextové menu vyvolané pravým myšítkem na daném procesu - Otevřít umístění souboru.
  • Hodí se to pro identifikaci příslušnosti procesu k programu. 
 • Není procesu, který by Správce úloh nedokázal zabít. Dokonce se přitom pokusí zvýšit vám oprávnění a zpřístupnit oprávnění pro ladění programu, aby vám pomohl aplikaci zabít. Pokud Správce úloh nedokáže nějakou aplikaci zabít, máte problém s kernelem systému.
 • Správce úloh je jednou z prvních či přinejmenším nejkomplikovanější aplikací, jejíž okno je možno jakkoliv velikostně přizpůsobit - ve všech směrech - a to bez jakéhokoliv blikání. Plummer byl hardcorista na obsazenou paměť a blikání, a proto pro něj bylo zásadní napsat EXE vždy tak, aby mělo pod 100 Kb, nikdy neblikalo a nespadlo. A nemálo mu s tím pomohli kolegové píšící GDI32 a User32.

 

A kdybyste se v tom chaosu slov ztratili, pak zkuste uchovat v paměti alespoň jediné: pokud CTRL + ALT + DEL nic nedělá, je načase povolat Správce úloh zpět z mrtvých pomocí CTRL + SHIFT + ESC.

Zdroje: Reddit

 

 

 

 

 

Jak obnovit Firefox?

Obnovení Firefoxu se nabízí jako snadný pokus o odstranění problémů. Je to obdoba klasického: ...a už jste to zkoušeli vypnout a zapnout? Dokonce ani při tom nemusíte přijít o drahocenná nastavení a další interní prvky...

Jak vypnout, deaktivovat či aktivovat režim v letadle ve Windows?

Režim v letadle se hodí ve chvíli, kdy chcete jediným pokynem umlčet veškerý síťový provoz zařízení. Nesedíte-li zrovna v letadle, nejste-li právě dopadený hacker či cílem jejich aktivit, ani netrpíte paranoidním pojetím...

Jak zakázat či povolit časovače probuzení ve Windows?

Jak se systémy stávají chytřejší svého uživatele, tak se nám budí pod rukama i v jejich nepřítomnosti, aniž bychom věděli proč. Nezřídka za tím stojí časovače probuzení, které jsou zhmotněním budíků v systému....

Jak vytvořit seznam souborů adresáře?

Seznamy souborů se hodí v mnoha případech: ať už mapujeme vlastní práci v podobě výpisu jednotlivých položek, vytváříme kartotéku, diskotéku či třeba vinotéku. Vždy se šikne něco, co nám pomůže vylistovat položky cílové složky a...


 
© 2005-2021 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama