[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Češi při práci obcházejí kyberbezpečnost

Dokončení práce a zasloužený odpočinek jsou tak silným motorem zaměstnanců, že s klidem v duši ignorují naprostou většinu kybernetických hrozeb. A Češi v tomto zlozvyku excelují: připouští ho 93 % dotázaných. Na tendenci podstupování kyberrizik ve jménu rychlejšího dokončení práce se podívalo Cisco. 

 

Největší kyberhrozbou je článek mezi klávesnicí a židlí (Zdroj: Pixabay.com)

Studie Cisco zjistila, že zaměstnanci obcházejí bezpečnostní systémy, aby mohli plnit své povinnosti. Obcházení bezpečnostních zásad chování v organizaci je často způsobeno jejich vágním formulováním či dokonce naprosto absencí. A zkratka rizikem není ojedinělým jevem v regionu Evropy, Středního Východu, Afriky a Ruska se k ní uchyluje 77 % respondentů. Ovšem číslička se liší zemi od země - v Rakousku takto 60 % dotázaných, v České republice 93 %.

Nízká obeznámenost s kyberhrozbami

Pracující se typicky zajímají pouze o konkrétní programy a jejich bezproblémové fungování. Cisco studovalo obeznámenost s kyberhrozbami ve vlastních organizací - a: 20 % účastníků studie nedokázalo jmenovat ani jeden proběhlý útok ať už ve své nebo jiné organizaci. Kromě toho, 15 % zaměstnanců, kteří mohou pracovat mimo kancelář, neví, kde jsou uloženy aplikace, které používají.

Výzkumníci usuzují, že zjištěné výsledky mohou indikovat nízké povědomí o hrozbách a potřebu dalšího vzdělávání zaměstnanců například formou simulací kybernetických útoků. Testování bdělosti zaměstnanců například úmyslným zasláním potenciálně infikovaného e-mailu IT týmem umožní lidem ve firmě vidět, jak snadné je stát se obětí kybernetického útoku. Při následném dotazování zjišťovali, jaké kybernetické hrozby jsou lidé schopni nejsnadněji identifikovat.

Nejsnadněji identifikované kyberhrozby

  1. škodlivé emaily (33 %)
  2. malware (25 %)
  3. zastaralý software (20 %)

Kyberhrozby nerozpoznané

  1. DDoS útoky (7 %)
  2. interní hrozby (9 %)
  3. ransomware (9 %)

Milan Habrcetl, expert IT security Cisco, závěry průzkumu komentuje: 

„Tyto výsledky poukazují na důležitost jednoduchosti zabezpečení z pohledu uživatele. Pokud jsou bezpečnostní opatření komplikovaná a zaměstnance omezují do takové míry, že cítí potřebu je obcházet, aby mohl splnit zadané úkoly, nemůžeme očekávat, že ochrání organizaci. Možností, která se zde nabízí, je zavedení konceptu Zero Trust, který poskytne zjednodušené, konzistentní a bezpečné prostředí bez ohledu na to, kde lidé pracují.“

Trend obcházení bezpečnosti ve jménu rychlejšího dokončení práce je patrný zvláště v mladších věkových skupinách (Zdroj: Pixabay.com)

Mladí vedou

Problémové jednání se vyskytuje napříč věkovými kohortami, přesto je vidět jeho silnější zastoupení v mladších generacích:

  • 65 % ve věkové skupině 18 - 24 let; 
  • 54 % ve věkové skupině 35 - 44; 
  • 35 % ve věkové skupině nad 55 let. 

CZ - KYBER HROZBA (Zdroj: Pixabay.com)

A Češi vůbec

Naprostá většina (93 %) tenduje k usnadnění si práce tím, že raději vystaví sebe, své pracovní prostředky a svou organizace kyberbezpečnostním rizikům. Jen malinkatý zbyteček o velikosti 7 % nepociťuje nutkání si bezpečnostně zalemplovat. 25 % respondentů dokonce přiznalo, že bezpečnostní opatření porušuje často.  

Situaci v ČR studie dále dokládá čísly:

„Povědomí o místě uložení aplikací nemá 24 % zaměstnanců s možností práce mimo kancelář. Na dotaz, zda mají zkušenost s nějakým kybernetickým útokem, nebo o nějakém slyšeli, odpovědělo 16 %, že útok nezažilo, ani o žádném neslyšelo. Nejčastěji zmiňované útoky přitom byly škodlivé emaily (50 %), zastaralý software (26 %) a malware (25 %). Nejméně často zmiňované pak byly DDoS útoky (7 %), interní hrozby (6 %) a ransomware (5 %).“

Zdroje

 

 

 

 

 

Demagog.cz pomůže Facebooku proti demagogům

Demagog.cz, specializující se na fabulace politiků a dalších pokřivovatelů veřejné debaty, podepsal kontrakt s Facebookem. Největší sociální síť se na Demagog.cz obrátila s požadavkem ověřování faktů facebookových příspěvků. Dlouhodobě totiž...

CSIRT.CZ nabídne pentesty

CSIRT.CZ, uskupení zabývají se počítačovou bezpečností na národní úrovni České republiky, nabízí know-how zkušenosti svých expertů i soukromému sektoru. Právě teď designoval službu penetračního testování. Pentesty...

Chytrá města se potkají v Brně

Na září druhého a třetího je naplánován veletrh URBIS Smart City Fair, na kterém nejen prezentují technologie chytrých měst jejich vývojáři a výrobci, ale také se setkávají aktivní podporovatelé této perspektivy...

Závody ve zbrojení jsou zpět. Vede je Facebook proti antidemokratům

Závody ve zbrojení neumřely se studenou válkou. Evidentně jsou zpět. Na informačním poli kybersvěta. A právě teď se k nim hlásí Pán Facebook Mark Zuckerberg. Za nové závody ve zbrojení označuje enormní nárůst aktivity vedoucí k omezení snah...


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama