[ Zavřít ] 

kliknutím přejdete na úvodní stranu www.instaluj.cz

INSTALUJ.cz

server pro download software

Hledání:

stránku scrolovat nahoru

Instaluj.cz >> EULA
 
 

EULA

(End User License Agreement)

Definice

 • Provozovatel. PS Media s.r.o., sídlem Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, IČ: 26826682, DIČ: CZ 26826682, vedena u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27776, Tel. +420 558 324 884, Fax: +420 558 324 883.
 • Uživatel. Uživatelem katalogu a jeho služeb je každá osoba, která souhlasí s těmito podmínkami EULA a využívá služeb provozovatele.
 • Produkt. Produktem se rozumí software umístěný v katalogu, na který se vztahuje autorské právo autora software.
 • Třetí osoba. Třetí osobou se rozumí jakákoliv osoba či subjekt, který je odlišný od provozovatele nebo uživatele.

Práva uživatele

 • Uživatel může využívat katalog pro účely, k jemuž byl vytvořen, a to ke stahování software a jeho instalaci do počítače.
 • Uživatel dále může odkazovat na katalog, jeho podstránky bez omezení.
 • Uživatel nesmí zasahovat do provozu katalogu, vkládat javascript či jiná skripta kamkoli do obsahu stránek ani jinak zneužívat nebo poškozovat jeho obsah.
 • Přísně je zakázáno se vulgárně vyjadřovat v diskusi, umísťovat reklamu bez svolení provozovatele nebo jakkoliv poškozovat software v katalogu umístěný např. zveřejněním cracku či sériového čísla.
 • Nesmí extrahovat z katalogu data, provádět offline zálohu katalogu a jeho souborů.

 Vlastnická práva

 • Veškerý obsah, tedy grafika katalogu, texty v katalogu, rozmístění programů, databáze apod. je vlastníkem firma PS Media s.r.o. a je zakázáno je bez písemného souhlasu přebírat a publikovat na jiných webech, portálech, časopisech, emailech, v sms zprávách či je používat a uchovávat v interní síti nebo počítači.
 • Autorské právo nese firma PS Media s.r.o. © 2005 – 2015, všechna práva jsou vyhrazena.
 • Registrované obchodní známky, neregistrované obchodní známky, názvy firem a společností, jejich loga a názvy produktů  či produkty umístěné v tomto katalogu jsou majetkem jejich vlastníků.

Vyloučení odpovědnosti

 • PS Media s.r.o. jako provozovatel katalogu instaluj.cz nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené použitím katalogu a jeho obsahu.
 • Uživatel používá katalog na vlastní riziko.
 • Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost ani za výpadek služby či ukončení provozu, který by se měl jakkoliv dotknout provozu uživatele.
 • Provozovatel také nenese odpovědnost za případné chyby v katalogu, jeho funkci a textech, které by mohly způsobit poškození na straně uživatele.

Ochrana osobních údajů

 • Provozovatel tedy PS Media s.r.o. prohlašuje že osobní údaje získané prostřednictvím katalogu (ankety, diskuse, registrace atd.) nebudou poskytnuty nebo předány žádné třetí osobě a nebudou využity k reklamním účelům bez souhlasu uživatele.
 • PS Media s.r.o. je řádně zaregistrována na UOOZ pod číslem oznámení 00051076 / 001 ze dne 17.02.2014 a je tak pod dohledem úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Jakékoli zjištění zneužití osobních údajů uživatel ihned nahlásí provozovateli, aby mohl sjednat kroky k vyřešení situace.
 • Uživatel uděluje právo provozovateli využít sesbíraná data (ankety, stažení, diskuse, návštěva katalogu…) ke statistickým účelům a jejich případným zveřejněním výsledků tak, aby nedošlo ke zveřejnění konkrétního uživatele či jeho identifikaci bez jeho souhlasu.  

Zařazení do katalogu

 • O přidání software do katalogu rozhoduje PS Media s.r.o. na základě interního rozhodnutí a zařazení nelze vymáhat právní cestou a ani není povinna sdělit důvody nezařazení či zařazení.
 • Přidávaný program přes administraci autorem nesmí obsahovat pouze reklamní sdělení, musí jít o funkční ukázku nebo plnou verzi programu (shareware, trial, freeware, adware atd.).

Tato smlouva EULA nabývá účinnosti dne 20.4.2015. Zveřejněním nové smlouvy EULA automaticky zaniká smlouva EULA předchozí.

 

 
 

ikony pro vás  |  kontakt  |  osobní údaje  |  napište nám  |  reklama na serveru  |  brigádní systém  |  autorská administrace  |  RSS  |  

Copyright © 2005–2020 PS Media s.r.o. – digital world
 

reklama