Chystáte se stáhnout program, který je označen jako RISKWARE, věnujte prosím následujícímu textu pozornost.

Software, který se chystáte stáhnout je potenciálně nebezepečný software. Tedy počítačový program, který nebyl vytvořen s úmyslem poškodit počítač uživatele, ale obsahuje možné chyby, které mohou spouštět nebo zastavovat pročítačové procesy a služby, či jiné programy. Chyby v riskware mohou být zneužity malware programy

Tento program neohrožuje přímo počítač, ale může být zneužit jinými programy k napadení vašeho počítače. 

Pokud budete pokračovat, je možné že Váš antivirový program začne po stažení souboru nebo i před stažením hlásit virus nebo spyware nebo potencionálně nechtěnou aplikaci, i když se nejedná o přímou hrozbu.

 

 

Stáhnout       Zrušit stahování