[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Fakturace Pony: faktury a jejich evidence KE STAŽENÍ

Fakturace Pony je kombinací jednoduchého programu k vystavování faktur, jejich evidence a administrativní správy dat o zboží a odběratelích. Umožňuje tisk nejen faktur, ale také dodacích listů, stvrzenek, přehledů faktur, pohledávek a evidence DPH. Díky tomu umožňuje více než jen vytvářet jednorázové doklady, a to sice udržovat administrativní přehled odběratelských vztahů.

 

 Volba druhu instalace Fakturace Pony

Fakturaci Pony nainstalujeme v češtině. Zvolíme, zda chceme hlavní instalaci (v případě samouživatele a serveru), nebo jen klienta pro připojení k hlavní stanici (v případě klientské instalace v podnikové síti). Pony nám ještě otevře browser a vyzve k registraci emailem, ale pokud nechceme být informováni o vydání nových verzí programu a možnostech stažení aktualizací, netřeba se registrovat.

Výzva k registraci Fakturace Pony

Výchozí obrazovka nás přivítá hlavou poníka z názvu aplikace a designem 90. let. Rozhraní není tak nepřehledné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jen chybí zdůraznění podstatnějších prvků na úkor méně podstatných a uživatel musí věnovat nějakou tu chvilku orientaci.

 Výchozí obrazovka Fakturace Pony

Paušálně lze říci, že důležitější prvky jsou vyneseny do pravého sloupce, a plnit pracovní data bychom měli začít právě tady. Nejpodstatnější Nastavení najdeme pod stejnojmenným tlačítkem. Jsou to:

 • Účtovaná firma – identifikační, adresní a platební informace vlastní firmy;
 • Parametry faktury – obvyklá splatnost, uvádění cen s/bez DPH, zaokrouhlování částek, opakující se texty na fakturách a export dat (CSV, XML, HTML);
 • Sazby DPH a
 • Admin – uživatelé – správa uživatelů, jejich práv a přihlašování administrátora.

Adresář odběratelů - vytvoření nového záznamu

Poté můžeme Pony nakrmit daty našich odběratelů a zákazníků. Pro to otevřeme Adresář, zvolíme Nový záznam a vpisujeme adekvátní informace, popř. nastavíme odběrateli Individuální splatnost. Následuje Ceník zboží, v němž přidáváme pouze základní informace: název, měrnou jednotku, sazbu DPH, poznámku a prodejní cenu.

 Ceník zboží Fakturace Pony

Pokud máme naplněný Ceník zboží a Adresář – můžeme se pustit do vystavování faktury. Faktura je před námi vlastně celou dobu – výchozí obrazovka je totiž rozhraním faktury:

 • vlevo nahoře vidíme položky:
  • Číslo faktury,
  • Datum vystavení,
  • Datum DPH a
  • Datum splatnosti;
 • vpravo je:
  • Odběratel;
  • Číslo objednávky;
  • Způsob úhrady;
  • Konstantní symbol a
  • Příjemce.

 Vyplněná faktura včetně položek

Některá políčka umožňují vložení dat natvrdo, jiná (např. Odběratel) vyžadují vložení předvyplněných údajů z databáze. Zvolíme, či pozměníme přednastavený TEXT 1 faktury a plníme Položky. Řádek položky aktivujeme zatržením na konci a pomocí tlačítka C vybíráme zboží z Ceníku. Šedivé řádky (v nichž jsou obecné pokyny pro práci s programem) se na fakturu nevytisknou. Postupně se nám dole počítají součty cen a DPH a do faktury lze zapracovat i Zálohy pod stejnojmenným tlačítkem.

 Ovládací panel dokladů Fakturace Pony

Vyplněná data tiskneme buď v podobě Faktury, Dodacího listu nebo Stvrzenky. Podobu finálního dokladu doladíme pomocí Ovládacího panelu dokladů – lze upravit název faktury, texty a logo. Stejný panel nám nabízí fakturu přímo Poslat e-mailem. Fakturu lze tisknout, či rovnou uložit do PDF.

 Faktura vytištěná do PDF

Vystavené faktury se ukládají do Knihy faktur – najdeme ji pod první položkou horního menu Faktura (nebo v pravém sloupci pod Kniha či pomocí F8). V dalších Číselnících najdeme hlavní Nastavení, Adresář a Ceník a krom nich zde můžeme upravovat Číselník dokladů, Číselník způsobů úhrad, Měrné jednotky a Názvy faktur. Přes položku E-mail doklad odešleme buď přímo, či ve formátu WDF. Data skýtají volby zálohování a obnovy dat. Síť obsahuje údaje pro síťové připojení uživatelské stanice v definované síti – tedy zobrazení síťového názvu stanice, její IP adresy a možnost nastavení serveru. Pod Licenčním číslem lze objednat licenci a aktivovat program a Nápověda odkáže k ukázkovým postupům práce, mezi nimiž nechybí ani videonávody.

Fakturace Pony je krom toho schopna

 • nabídnout Přehledy a tiskové sestavy pohledávek a Evidence DPH a
 • administrativně pracovat s vytvořenými položkami (hledat, seskupit, nulovat počty, ceny...)

Výhody Fakturace Pony

 • snadno ovladatelný program s nízkými výpočetními nároky;
 • přednastavené číselníky, přednastavené volby DPH apod.
 • konečnou podobu dokladu lze doladit před tiskem;
 • obsahuje knihu faktur a integrovanou PDF tiskárnu.

Nevýhody Fakturace Pony

 • zkušební verze je pouze na 10 faktur (poté je třeba program aktivovat);
 • chybí napojení na ARES pro urychlení vkládání odběratelů;
 • je třeba věnovat nějakou dobu seznámení se s rozhraním.

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

Malwarebytes: zbloudilý kyberrytíř

Malwarebytes je zajímavým úkazem na poli bezpečnostních řešení. Svého času fungoval coby antimalware. Ovšem od té doby se svět zákeřného kódu natolik propojil, že je zbytečné odlišovat viry od malwaru. A stejně tak se změnily antiviry, že je...

BitFaktura.cz: zrcadlo svého uživatele

Online fakturace je mezi podnikateli oblíbená, ale její zpoplatnění vyvolává negativní reakce. Kupříkladu silné nevole se svého času dočkal iDoklad, když vysoko zvedl ceny i základního tarifu, a tak se stal pro mnoho drobných živnostníků prakticky...

ESET Smart Security Premium: precizování finální podoby

Aplikace a jejich vývoj se mohou nacházet v různých fázích: ve stavu nápadu, plánu, projektu, realizace, přehodnocení, zkvalitňování, podřizování požadavkům marketingu, obchodu, koncových zákazníků. Pokud už je na trhu nějaký pátek...

AVG TuneUp: Avast Cleanup Premium s jinými popisky

Spojení Avastu a AVG už v momentu realizace napovídalo, že dojde i k nějaké konvergenci. Otázkou bylo, k jak velké konvergenci povede? Vzájemnému propůjčení nejúčinnějších technologií mezi produkty? Společnému vývoji produktů běžících na...


 
© 2005-2019 PS Media s.r.o. - digital world