[ Zavřít ] 


 

RSS Kanál

 

Fakturace Pony: faktury a jejich evidence KE STAŽENÍ

Fakturace Pony je kombinací jednoduchého programu k vystavování faktur, jejich evidence a administrativní správy dat o zboží a odběratelích. Umožňuje tisk nejen faktur, ale také dodacích listů, stvrzenek, přehledů faktur, pohledávek a evidence DPH. Díky tomu umožňuje více než jen vytvářet jednorázové doklady, a to sice udržovat administrativní přehled odběratelských vztahů.

 

 Volba druhu instalace Fakturace Pony

Fakturaci Pony nainstalujeme v češtině. Zvolíme, zda chceme hlavní instalaci (v případě samouživatele a serveru), nebo jen klienta pro připojení k hlavní stanici (v případě klientské instalace v podnikové síti). Pony nám ještě otevře browser a vyzve k registraci emailem, ale pokud nechceme být informováni o vydání nových verzí programu a možnostech stažení aktualizací, netřeba se registrovat.

Výzva k registraci Fakturace Pony

Výchozí obrazovka nás přivítá hlavou poníka z názvu aplikace a designem 90. let. Rozhraní není tak nepřehledné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jen chybí zdůraznění podstatnějších prvků na úkor méně podstatných a uživatel musí věnovat nějakou tu chvilku orientaci.

 Výchozí obrazovka Fakturace Pony

Paušálně lze říci, že důležitější prvky jsou vyneseny do pravého sloupce, a plnit pracovní data bychom měli začít právě tady. Nejpodstatnější Nastavení najdeme pod stejnojmenným tlačítkem. Jsou to:

 • Účtovaná firma – identifikační, adresní a platební informace vlastní firmy;
 • Parametry faktury – obvyklá splatnost, uvádění cen s/bez DPH, zaokrouhlování částek, opakující se texty na fakturách a export dat (CSV, XML, HTML);
 • Sazby DPH a
 • Admin – uživatelé – správa uživatelů, jejich práv a přihlašování administrátora.

Adresář odběratelů - vytvoření nového záznamu

Poté můžeme Pony nakrmit daty našich odběratelů a zákazníků. Pro to otevřeme Adresář, zvolíme Nový záznam a vpisujeme adekvátní informace, popř. nastavíme odběrateli Individuální splatnost. Následuje Ceník zboží, v němž přidáváme pouze základní informace: název, měrnou jednotku, sazbu DPH, poznámku a prodejní cenu.

 Ceník zboží Fakturace Pony

Pokud máme naplněný Ceník zboží a Adresář – můžeme se pustit do vystavování faktury. Faktura je před námi vlastně celou dobu – výchozí obrazovka je totiž rozhraním faktury:

 • vlevo nahoře vidíme položky:
  • Číslo faktury,
  • Datum vystavení,
  • Datum DPH a
  • Datum splatnosti;
 • vpravo je:
  • Odběratel;
  • Číslo objednávky;
  • Způsob úhrady;
  • Konstantní symbol a
  • Příjemce.

 Vyplněná faktura včetně položek

Některá políčka umožňují vložení dat natvrdo, jiná (např. Odběratel) vyžadují vložení předvyplněných údajů z databáze. Zvolíme, či pozměníme přednastavený TEXT 1 faktury a plníme Položky. Řádek položky aktivujeme zatržením na konci a pomocí tlačítka C vybíráme zboží z Ceníku. Šedivé řádky (v nichž jsou obecné pokyny pro práci s programem) se na fakturu nevytisknou. Postupně se nám dole počítají součty cen a DPH a do faktury lze zapracovat i Zálohy pod stejnojmenným tlačítkem.

 Ovládací panel dokladů Fakturace Pony

Vyplněná data tiskneme buď v podobě Faktury, Dodacího listu nebo Stvrzenky. Podobu finálního dokladu doladíme pomocí Ovládacího panelu dokladů – lze upravit název faktury, texty a logo. Stejný panel nám nabízí fakturu přímo Poslat e-mailem. Fakturu lze tisknout, či rovnou uložit do PDF.

 Faktura vytištěná do PDF

Vystavené faktury se ukládají do Knihy faktur – najdeme ji pod první položkou horního menu Faktura (nebo v pravém sloupci pod Kniha či pomocí F8). V dalších Číselnících najdeme hlavní Nastavení, Adresář a Ceník a krom nich zde můžeme upravovat Číselník dokladů, Číselník způsobů úhrad, Měrné jednotky a Názvy faktur. Přes položku E-mail doklad odešleme buď přímo, či ve formátu WDF. Data skýtají volby zálohování a obnovy dat. Síť obsahuje údaje pro síťové připojení uživatelské stanice v definované síti – tedy zobrazení síťového názvu stanice, její IP adresy a možnost nastavení serveru. Pod Licenčním číslem lze objednat licenci a aktivovat program a Nápověda odkáže k ukázkovým postupům práce, mezi nimiž nechybí ani videonávody.

Fakturace Pony je krom toho schopna

 • nabídnout Přehledy a tiskové sestavy pohledávek a Evidence DPH a
 • administrativně pracovat s vytvořenými položkami (hledat, seskupit, nulovat počty, ceny...)

Výhody Fakturace Pony

 • snadno ovladatelný program s nízkými výpočetními nároky;
 • přednastavené číselníky, přednastavené volby DPH apod.
 • konečnou podobu dokladu lze doladit před tiskem;
 • obsahuje knihu faktur a integrovanou PDF tiskárnu.

Nevýhody Fakturace Pony

 • zkušební verze je pouze na 10 faktur (poté je třeba program aktivovat);
 • chybí napojení na ARES pro urychlení vkládání odběratelů;
 • je třeba věnovat nějakou dobu seznámení se s rozhraním.

 

 

Tento program naleznete ke stažení v našem katalogu www.instaluj.cz

 

 

 

 

 

Webroot SecureAnywhere Internet Security Complete

Webroot SecureAnywhere Internet Security Complete je nejen nositelem příšerně dlouhého jména, ale také unikátního přístupu k identifikaci a odstranění malware. Vysokou účinnost vůči běžnému i zákeřnému malware doprovází zastaralé...

Panda Dome Premium: tentokrát ne

Panda Dome Premium je nejbohatším aplikačním chumlem aplikací. Problém je v tom, že někdy nejsou ani bezpečnostní, ani nepostradatelné. Pandě se prostě v poslední době moc nedaří, a to nejen v designu aplikací, ale především v testech nezávislých...

Smart Game Booster: rychlá pomoc pro hráče

Smart Game Booster je jednoduchou odpovědí na potřebu maximálního výkonu komplikovanou špatně nastaveným systémem Windows. Umožňuje nejen povypínat spuštěného procesy a služby, ale i udržovat aktuální ovládače, defragmentovat disk, přenastavit celou řadu...

Driver Booster 7: spolehlivý parťák

Driver Booster od IObitu se dlouhodobě zaměřuje na problematiku aktualizace ovládačů. Ta se nemusí každému jevit coby akutní. Nicméně hráči, provozovatelé zabezpečených a stabilních systémů a správci podnikového IT ví o ovládačích své....


 
© 2005-2020 PS Media s.r.o. - digital world
 

reklama